Geografiga pasaulio politinis zemelapio subjektai

300 dokumentų
Pasaulio politinis žemėlapis
Pasaulio politinis žemėlapis. Politinio žemėlapio samprata. Politinio žemėlapio subjektai. Nepriklausomos valstybės. Priklausomos valstybės. Kolonijomis. Neapibrėžto statuso teritorijos. Politinio žemėlapio raida pirmasis etapas. Truko nuo pirmųjų valstybių susiformavimo iki didžiųjų geografinių atradimų epochos. Antrasis ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 12 21
Politinis žemėlapis
Karai ir konfliktai keičia pasaulio politinį žemėlapį. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai? Politinės, religinės, etninės priežastys. Istorinės, religinės priežastys. Etninės priežastys. Etninės priežastys, valstybingumo siekimas. Dėl neapgalvotai padalytų buvusių kolonijų. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 16
Pasaulio politinio žemėlapio ateitis
Pasaulio politinio žemėlapio ateitis ir kaita.
Geografijos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 01 02
Pasaulio politinis žemėlapis Istorijos dalomoji medžiaga
TEMA Pasaulio politinis žemėlapis. Mokinių gebėjimai. Politinio žemėlapio raida Pagrindiniai įvykiai , valstybių susikūrimas žlugimas.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2015 05 05
Geografijos vadovėlio „Žemė“, II dalies 9 klasės kartojimas
Politinė geografija. Pasaulio politinis žemėlapis Valstybės ir jų ypatumai Valstybių ekonominė galia Karų ir konfliktų geografija. Gyvenvietės. Gyvenviečių kilmė ir. Pasaulio politinis žemėlapis. Pasaulio politinio žemėlapio samprata Pasaulio politinis žemėlapis yra populiariausias. Kas sudaro pasaulio politinį žemėlapį? ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 02 07
Pasaulio politinis žemėlapis skaidrės
Pasaulio politinis žemėlapis. Karai ir konfliktai keičia pasaulio politini žemėlapi. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai. Kodel vyksta karai ir konfliktai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai. Kova su terorizmu.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 02 28
Politinis žemelapis (2)
Valstybė. Svarbiausi jos elementai Valstybė. Teritorija , gyventojai ir valdžia. Pasaulio politinis žemėlapis. Nepriklausomos valstybės. Priklausomų teritorijų. Neapibrėžto statuso teritorijų. Baltųjų dėmių ”. Pasaulio politinio žemėlapio raida. Valstybių įvairovė. Geografinę padėtį. Teritorijos dydį –. Gyventojų ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2015 02 02
Pasaulio politinio žemėlapio raida
Pasaulio politinio žemėlapio raida. Pasaulio poltinio žemėlapio pasikeitimai priklauso nuo įvairių veiksnių ekonominių. Pirmasis etapas. Nuo pirmųjų valstybių susiformavimo iki Didžiųjų geografinių atradimų epochos. Antrasis etapas. Nuo Didžiųjų geografinių atsiradimų iki Pirmojo pasaulinio karo. Trečiasis etapas. Prasidėjo ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 02 02
Pasaulio politinio žemėlapio raida (2)
Pasaulio politinio žemėlapio raida. Pasaulio politinio žemėlapio raida. Valstybės elementai. Valstybių grupavimas. Karų ir konfliktų geografija.
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2017 10 31
Žemėlapio analizavimas
Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapis. Žemėlapis – simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Nepateikiami šie elementai. Žemėlapio koponuotė. Pagalbinis techninis žemėlapio aprūpinimas palengvitu jo skaitomum ir naudojimąsi. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 05 10
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas.  . Darbo tikslas. Išmokti analizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą, atpažinti taikytus ženklų metodus, naudotis žemėlapio klasifikacija. Duota. Atlikti. Pateikti žemėlapio matematinio. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė.   Žemėlapio matematinis pagrindas – geografinis ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 11 16
Europos politinio žemėlapio raida xix a - xxi a pr
Įvadas. Pirmasis politinio žemėlapio raidos etapas. Antrasis politinio žemėlapio raidos etapas. Trečiasis politinio žemėlapio raidos etapas. Ketvirtasis politinio žemėlapio raidos etapas. Penktasis politinio žemėlapio raidos etapas. Datų rodyklė. Literatūros sąrašas.
Istorijos referatai, Referatas, 23 psl.
2016 11 08
Politinis dalyvavimas politolgijos testas
Politologijos testas "Politinis dalyvavimas". Politinis dalyvavimas tai. Politinis dalyvavimas pagal formas skirstomas į. Politinis dalyvavimas pagal dimensijas skirstomas į. Konvencinis politinis dalyvavimas apima. Nekonvencinis politinis dalyvavimas žymi veiksnius, kurie.
Politologijos referatai, Referatas, 2 psl.
2013 06 26
Kartografijos savarankiškas darbas
Žemėlapio rūšis ir pavadinimas. Kartografinė projekcija. Žemėlapio mastelis. Geodezinis pagrindas. Žemėlapio komponuotė. Žemėlapio kartografinis vaizdas ir jo kartografavimo metodai. Pagalbiniai ir papildomi elementai. Priedai.
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 psl.
2011 04 18
Skaitmeninio žemėlapio kūrimas
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio kurimas. Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių kūrimas. Atributų lentelės pildymas. Skaitmeninio žemėlapio įforminimas. Literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 04 02
Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių ir atributų geometrinės duomenų sandaros bei žemėlapio formavimas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Duomenų bazes formavimas. Duomenų struktūrizavimas pagal objektų savybės. Atributiniu duomenų sudarymas. Žemėlapio rengimas spausdinimui. Erdvinio paviršiaus formavimas. Žemėlapio erdvinio vaizdo formavimas. Literatūros šaltiniai. Priedai. Papildomai.
Informatikos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 12 21
9 klasės geografijos kontrolinio pasiruošimas
Klausimai kontroliniam darbui. Mokėti šias sąvokas. Pasaulio politinis žemėlapis. Kolonija. Neapibrėžto statuso teritorija. "Baltosios dėmės";. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinė monarchija. Teokratinė monarchija. BVP vienam gyventojui. GKI. Terorizmas. Karas. Klausimai. Kokių ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2013 10 01
Žemėlapių analizė
Galgių gamtinis teminis žemėlapis Matematiniai elementai. Kartografinė projekcijs. Geodezinis pagrindas. Kartografinis vaizdas. Keliai ir ryšiai. Politinis ir administracinis susiskirstymas. Gruntai , augalai. Socialiniai , ekonominiai ir kultūriniai objektai. Pagalbiniai elementai. Matavimo grafikas. Papildomieji elementai žemėlapio ...
Geodezijos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 02 16
Kartografinių žemėlapių aprašymas
Matematiniai elementai. Kartografinis vaizdas. Pagalbiniai elementai. Papildomi elementai. Kosminio vaizdo žemėlapis. Lietuvos reljefo žemėlapis. Topografinis žemėlapis. Orografinis suskirstymas. Gamtinis-teminis žemėlapis-geologinis žemėlapis. Upių baseinai. Baltijos jūra pietinė dalis. Nuo papės švyturio iki gdansko įlankos. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2012 12 16
Minčių ir koncepcijų žemėlapiai
Minčių ir koncepcijų žemėlapiai. Grafinės vizualizacijos technika. Minčių žemėlapis mokymuisi. Koncepcijų žemėlapis mokymuisi. Minčių žemėlapio pavyzdys. Minčių žemėlapio kūrimo žingsniai. Minčių žemėlapio hierarchija. I idėja-mintis (svarbiausia). Kam mums reikia minčių žemėlapio? Minčių žemėlapių temos. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 10 27
Skaitmeninio žemėlapio fragmentas
Skaitmeninio žemėlapio fragmentas. Turinys. Įvadas. Darbų aprašas. Darbo objektas – skaitmeninio žemėlapio fragmentas.
Geodezijos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 04
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra. Įvadas. Kas yra žemėlapis? Pagrindinės žemėlapio dalys. Žemėlapių klasifikavimas. Žemėlapių rušys. Kaip sudaromi žemėlapiai. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 05 12
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros forma. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 04 30
Minčių žemėlapis kaip savarankiško mokymosi metodas
Minčių žemėlapiai. Istorija. Minčių žemėlapio sąvoka. Minčių žemėlapių naudojimo būdai ir pavyzdžiai. Minčių žemėlapių taikymas savarankiškam mokymuisi. Savarankiškas mokymasis. Savarankiško mokymosi metodai. Minčių žemėlapių taikymo savarankiškam mokymuisi galimybės. Minčių žemėlapių privalumai ir trūkumai. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 01 09
Muitinės teisės subjektai
Mykolo Romerio universitetas. Subjekto apibrėžimas. Vienas iš svarbiausių muitinės teisės subjektų yra MUITINĖ. Svarbiausios sąvokos. Muitinės sistema. Muitinės departamentas. Uždaviniai. Funkcijos. Teritorinės muitinės. Vilniaus teritorinė muitinė. Uždaviniai. Funkcijos. Muitinės informacinių sistemų centras. Uždaviniai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 36 psl.
2017 01 25
Politinis žemėlapis skaidrės
Pasaulio politinis žemėlapis. Pagal valdymo formą. Respublikos. Monarchijos. Absoliutinės monarchijos – valdžia vieno monarcho rankose. Konstitucinės monarchijos. Pagal teritorijos sudėtį. Unitarinė valstybė. Federacinės valstybės. Pagal socialinės ir ekonominės raidos lygį, skiriamos trys valstybių grupės. Ekonomiškai stiprios ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 10 22
Politinis dalyvavimas tradicinė ir netradicinė politinė elgsena
Politinis dalyvavimas: tradicinė ir netradicinė politinė elgsena. Įžanga. Tradicinis politinis dalyvavimas. Netradicinis politinis dalyvavimas. “standartinis” politikos dalyvis. Aktyviai politikoje dalyvaujančių šalių praktika. Klientelizmas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 05 01
Skaitmeninė kartografija Žemėlapio sluoksnių kūrimas
Įvadas. Duomenų bazės kūrimas arcgis programinę įranga. Žemėlapio sluoksnių kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 01 24
Interaktyvių teminių žemėlapių funkcionalumo analizė
Interaktyvių teminių žemėlapių funkcionalumo analizė. Savarankiško darbo tikslas – atlikti interaktyvaus teminio žemėlapio funkcionalumo analizę. Stumbleupon. com tai interaktyvi žemėlapių programa. Galima pasirinkti betkurią pasaulio vietą. Išsididinti ar sumažinti žemėlapio mastelį. Sutartinų ženklų pagalba, mes galime ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 12 01
Kartografijos praktiniai darbai
Pirmas praktinis darbas. Stačiakampės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Antras praktinis darbas. Aiškinamasis raštas. Trečia praktinis darbas. Žemėlapio M 110000 nomenklatūra. Aiškinamasis raštas. Ketvirtas praktinis darbas. Skaitmeninio žemėlapio taikymas. Aiškinamasis raštas. Penktas praktinis darbas. Aiškinamasis ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2017 05 10