Geografiga pasaulio politinis zemelapis

300 dokumentų
Pasaulio politinis žemėlapis
Pasaulio politinis žemėlapis. Politinio žemėlapio samprata. Politinio žemėlapio subjektai. Nepriklausomos valstybės. Priklausomos valstybės. Kolonijomis. Neapibrėžto statuso teritorijos. Politinio žemėlapio raida pirmasis etapas. Truko nuo pirmųjų valstybių susiformavimo iki didžiųjų geografinių atradimų epochos. Antrasis ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 12 21
Pasaulio politinis žemėlapis Istorijos dalomoji medžiaga
TEMA Pasaulio politinis žemėlapis. Mokinių gebėjimai. Politinio žemėlapio raida Pagrindiniai įvykiai , valstybių susikūrimas žlugimas.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2015 05 05
Pasaulio politinis žemėlapis skaidrės
Pasaulio politinis žemėlapis. Karai ir konfliktai keičia pasaulio politini žemėlapi. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai. Kodel vyksta karai ir konfliktai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai. Kova su terorizmu.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 02 28
Pasaulio politinio žemėlapio ateitis
Pasaulio politinio žemėlapio ateitis ir kaita.
Geografijos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 01 02
Politinis žemėlapis
Karai ir konfliktai keičia pasaulio politinį žemėlapį. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai? Politinės, religinės, etninės priežastys. Istorinės, religinės priežastys. Etninės priežastys. Etninės priežastys, valstybingumo siekimas. Dėl neapgalvotai padalytų buvusių kolonijų. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 16
Politinis žemelapis (2)
Valstybė. Svarbiausi jos elementai Valstybė. Teritorija , gyventojai ir valdžia. Pasaulio politinis žemėlapis. Nepriklausomos valstybės. Priklausomų teritorijų. Neapibrėžto statuso teritorijų. Baltųjų dėmių ”. Pasaulio politinio žemėlapio raida. Valstybių įvairovė. Geografinę padėtį. Teritorijos dydį –. Gyventojų ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2015 02 02
Geografijos vadovėlio „Žemė“, II dalies 9 klasės kartojimas
Politinė geografija. Pasaulio politinis žemėlapis Valstybės ir jų ypatumai Valstybių ekonominė galia Karų ir konfliktų geografija. Gyvenvietės. Gyvenviečių kilmė ir. Pasaulio politinis žemėlapis. Pasaulio politinio žemėlapio samprata Pasaulio politinis žemėlapis yra populiariausias. Kas sudaro pasaulio politinį žemėlapį? ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 02 07
Politinis žemėlapis skaidrės
Pasaulio politinis žemėlapis. Pagal valdymo formą. Respublikos. Monarchijos. Absoliutinės monarchijos – valdžia vieno monarcho rankose. Konstitucinės monarchijos. Pagal teritorijos sudėtį. Unitarinė valstybė. Federacinės valstybės. Pagal socialinės ir ekonominės raidos lygį, skiriamos trys valstybių grupės. Ekonomiškai stiprios ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 10 22
Lotynų Amerika pasaulio ūkyje
Lotynų amerika pasaulio ūkyje. Valstybių kūrimasis. Naujų lotynų amerikos valstybių ūkio raida. Bananų respublikos. Tibetas. Kinija. Vidurio amerikoje bei andų kalnuose europiečiai rado pirmykštės bendruomenės genčių, jų gyventojai augino bulves, kukurūzus, pomidorus, kakavmedžius, ananasus, saulėgrąžas. Jie išgavo ...
Geografijos rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2011 07 10
Kartografinių žemėlapių aprašymas
Matematiniai elementai. Kartografinis vaizdas. Pagalbiniai elementai. Papildomi elementai. Kosminio vaizdo žemėlapis. Lietuvos reljefo žemėlapis. Topografinis žemėlapis. Orografinis suskirstymas. Gamtinis-teminis žemėlapis-geologinis žemėlapis. Upių baseinai. Baltijos jūra pietinė dalis. Nuo papės švyturio iki gdansko įlankos. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2012 12 16
Pietvakarių azija
Pietvakarių azija. Geografinė padėtis. Klimatas. Plyti subtropikų ir atogrąžų klimato juostose. Pietvakarių azijoje didelę teritorijos dalį užima dykumos. Politinis žemėlapis. Pietvakarių aziją sudaro šios šalys. Gyventojai. Pietvakarių azijoje yra daug valstybėlių. Pietvakarių azija apgyventa labai retai. Ojų pasiskirstymas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 04 18
Žemėlapių analizė
Galgių gamtinis teminis žemėlapis Matematiniai elementai. Kartografinė projekcijs. Geodezinis pagrindas. Kartografinis vaizdas. Keliai ir ryšiai. Politinis ir administracinis susiskirstymas. Gruntai , augalai. Socialiniai , ekonominiai ir kultūriniai objektai. Pagalbiniai elementai. Matavimo grafikas. Papildomieji elementai žemėlapio ...
Geodezijos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 02 16
Pirmojo pasaulinio karo padariniai
Pasikeitė politinis pasaulio žemėlapis. Tautų Sąjungos įkūrimas. Didžiulis žmonių aukų skaičius. Ekonominiai pokyčiai. Politinei tvarkai. Po karo ėmė irti kolonijinė sistema.
Istorijos rašiniai, Rašinys, 5 psl.
2014 05 27
1 pasaulinio karo padariniai
Pasikeitė politinis pasaulio žemėlapis. Tautų sąjungos įkūrimas. Didžiulis žmonių aukų skaičius. Ekonominiai pokyčiai. Politinei tvarkai. Po karo ėmė irti kolonijinė sistema. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 5 psl.
2010 03 03
9 klasės geografijos kontrolinio pasiruošimas
Klausimai kontroliniam darbui. Mokėti šias sąvokas. Pasaulio politinis žemėlapis. Kolonija. Neapibrėžto statuso teritorija. "Baltosios dėmės";. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinė monarchija. Teokratinė monarchija. BVP vienam gyventojui. GKI. Terorizmas. Karas. Klausimai. Kokių ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2013 10 01
Politinis dalyvavimas politolgijos testas
Politologijos testas "Politinis dalyvavimas". Politinis dalyvavimas tai. Politinis dalyvavimas pagal formas skirstomas į. Politinis dalyvavimas pagal dimensijas skirstomas į. Konvencinis politinis dalyvavimas apima. Nekonvencinis politinis dalyvavimas žymi veiksnius, kurie.
Politologijos referatai, Referatas, 2 psl.
2013 06 26
Antro pasaulinio karo padariniai
Antro pasaulinio karo padariniai. Karo nuostoliai ir aukos. Atnese žmonijai didžiuliu nelaimių. Žuvusieji žmonės per kara. Karo pasėkmės. Europos ekonominį potencialą. Finansų sistema visai žlugo. Su žeme sulygino šimtus miestų. Pasikeite vidurio ir rytu europos politinis žemelapis. Žydų genocidas antrojo pasaulinio karo metais.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 01 24
Gyventojai skaidrės
Pasaulio gyventojai. Įvadas. XVIII ir XIX a. sandūroje prasidėjęs pramones perversmas. Populiacijos augimo greitis. Skirtinguose regionuose populiacijos augimo greitis skirtingas. Pasaulio ir atskirų regionų žmonių populiacijos augimas, su apytiksliu tendencijos įvertinimu. Gyventojų pasiskirstymas. Pasaulio žemėlapis pagal gyventojų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 04 24
Istoriniai žemėlapiai
Įvadas. Istoriniai žėmėlapiai. Lietuvos žemėlapiai. Antikos žemėlapiai. Viduramžių žemėlapiai. Renesanso laikų žemėlapiai. Žemėlapiai su piešiniais užtėmyje. Žemėlapiai piešiniuose ir piešiniai – žemėlapiai. Portulanai, rumbų arba kompasiniai žemėlapiai. Šiuolaikiniai žemėlapiai. Skaitmeniniai žemėlapiai. ...
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2011 05 07
Viduramžių politinis ekonominis agrarinis vystymasis
Politinio gyvenimo kryptis 10-14a. Buvo politinės valdžios monarchistinės centralizacijos tendencija. Brandžiųjų viduramžių laikotarpyje geriausiai centralizaciją sekėsi vykdyti Anglijos karaliams. Ekonominė raida. Agrarinės revoliucijos esmė.
Istorijos referatai, Referatas, 2 psl.
2010 03 03
Atlasas - žemėlapių rinkinys
Pamokos tema. Atlasas – žemėlapių rinkinys. Pamokos uždaviniai. Prisiminkime. Atlasas. Žemėlapių knyga. Kam reikalingas atlasas? Pagrindinės žemėlapių rūšys. Gamtinis žemėlapis. Politinis žemėlapis. Teminiai žemėlapiai. Užduotis. Pasitikrinkime. Kaip atlase rasti reikiamą vietovę? Įsivertinimas.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 10 06
Pasaulio kalbos
Kalbų šeimos. Pasaulio kalbų žemėlapis. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų grupė. Slavų grupė (apie 270 mln. Kalbančiųjų). Italikų ir romėnų kalbų grupė. Germanų kalbos. Chamitų-semitų kalbų šeima. Uralo kalbų šeima. Kaukazo kalbų šeima. Kinų - Tibetiečių arba Tibetiečių-Birmiečių kalbų šeima. Austroazijos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2010 03 03
Teritoriniai pokyciai po pirmojo pasaulinio karo
Teritoriniai pokyčiai po pirmojo pasaulinio karo. Europos šalys iki pirmojo pasaulinio karo. Pasaulio žemėlapio pertvarkymas. Susikūrusios naujos vidurio ir rytų europos valstybės. Kraštai ir kolonijos, kurių neteko vokietija. Kuriamos naujos valstybės. Europa. Europos žemėlapis. Valstybių pavadinimai. Išvados. Informacijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 05 13
Turkijos žemėlapiai
Įvadas. Turkijos Kartografija datuojama. Pirmieji žemelapiai. Spėjamas žemėlapis iš Turkijos (6200 m. pr. Kr. ). Senovės turkijos žemelapis. Žemėlapį sudarė M. Herman. 1736m. Šiame žemėlapyje matoma Turkijos teritoriją tuo metu vadinta ANATOLIA. Apaštalai anatolijoje. Šis žemėlapis sudarytas 1881m. Turkija azijoje ir arabijoje. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 02 02
Gyventoju geografija
Gyventoju skaičius ir pasiskirstymas pasaulyje. Pasaulio gyventojai. Gyventojų pasiskirstymas. Gyventojų tankumas. Pasaulio žemėlapis pagal gyventojų tankį. Gyventojų tankumas geografiniuose vienetuose. Miestai. Retai gyvenamos vietos. Tankiai gyvenamos vietos. Lietuvos gyventojų tankumas. Vidutinė gyvenimo trukmė. Gimstamumas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 05 22
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros forma. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 04 30
Kinijos Geografija
Kinijos Geografija. Kinijos palydovinis vaizdas. Kinija – Azijos galybė. Kinijos ir JAV palyginimas. Kinijos provincijos. Topografija. Kinijos topografija. Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedas”. Valstybės & Regionai. Miestai. Politinis žemėlapis. Dalis, % paviršiaus formų. Kalnai ir lygumos. Didžioji kinų siena. Dykumos. Vandenys. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 46 psl.
2014 02 24
Mokslo ir technikos revoliucija skaidrės
Mokslo ir technikos revoliucija. XX amžiaus kultūrai būdinga. Pasaulio politinis žemėlapis, pagal raštingų žmonių procentą. XX a. išradimai. 1943 m. JAV fizikas Edvardas Teleris sukūrė termobranduolinę bombą. Kiti išradimai. Šiuolaikinio žmogaus problema – gebėti tinkamai panaudoti mokslo ir technikos revoliucijos laimėjimus. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 01 17
Politinis dalyvavimas tradicinė ir netradicinė politinė elgsena
Politinis dalyvavimas: tradicinė ir netradicinė politinė elgsena. Įžanga. Tradicinis politinis dalyvavimas. Netradicinis politinis dalyvavimas. “standartinis” politikos dalyvis. Aktyviai politikoje dalyvaujančių šalių praktika. Klientelizmas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 05 01
Napoleono karai
Napoleonas Bonapartas gimė. Mokėsi paryžiaus karo mokykloje. Paskirtas vyriausiuoju į italija siunčiamu kariuomenės vadu. Austerlico mūšis. Užkariavęs italija, napoleonas pradėjo ruoštis žygiui į Egiptą. Jėnos mūšis. Karinių sąjungų žemėlapis. Įkurta Reino sąjunga. Žlugo šventoji romos imperija. Įvyko kovos su Rusijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 01 10