Gubernija vidinė aplinka

300 dokumentų
AB Gubernija veiklos ekonominis vertinimas
Įvadas. Įmonės aplinka. Įmonės charakteristika. AB ,,Gubernija” produkto rinka. Ab ,,gubernija“ įmonės ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. Darbuotojų skaičius. Įmonės turtas ir jo struktūra. Gamybos kaštai. Finansiniai ištekliai. Ab ,,gubernija” įmonės efektyvumo vertinimas. AB ,,Gubernija” įmonės veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 01 11
Finansinės veiklos analizė Gubernija
Akcinės bendrovės „gubernija“ finansinės veiklos analizė. Ab „gubernija“ charakteristika. Ab „gubernija“ trumpalaikio mokumo analizė. Ab „gubernija“ įsiskolinimo laipnio analizė. Ab „gubernija“ turto apyvartumo analizė. Ab „gubernija“ pardavimo ir investavimo pelningumo analizė. Ab „gubernija“ bankroto ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 psl.
2013 04 19
Finansinė analizė AB Gubernija
Įvadas. AB „Gubernija“ charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji AB „Gubernija“ analizė. Horizontalioji AB „Gubernija“ analizė. AB „Gubernija“ vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji AB „Gubernija“ pelno (nuostolių) analizė. Horizontalioji AB ...
Finansų analizės, Analizė, 15 psl.
2016 02 14
AB Gubernija veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab “gubernija” charakteristika. Ab „gubernijos“ finansinės būklės analizė. Ab „gubernija“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ horizontali balanso ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ vertikali balanso ataskaitos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 psl.
2011 05 26
Vidinė verslo aplinka
Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai tiesiogiai susiję su verslininko galimybėmis, tai yra vartotojai, tarpininkai, konkurentai, darbo ištekliai ir pan. Kiekvienas vartotojas skiriasi savo skoniu charakteriu norais ir įpročiais. Tik išanalizavus vartotojo porekius galima pateikti jam tai, ko jis nori, ką gali įvertinti ir ką gali ...
Vadybos referatai, Referatas, 4 psl.
2010 03 03
Veiklos rizikos analizė AB Gubernija
Veiklos rizikos analizė ir valdymas AB „Gubernija“ įmonės pavyzdžiu. Veiklos aprašymas Alaus ir nealkoholinių gėrimų gamyba. AB ,,Gubernija’’. Šiandien Gubernija yra trijų profesionalių krepšinio komandų rėmėja. Didžiausias pelnas gaunamas realizuojant „Gubernijos“ duonos girą vidaus rinkoje. AB „Gubernija“ ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 05 27
Gubernija veiklos finansinė analizė
Pagrindiniai duomenys apie bendrovę. AB „Gubernija“ 2007-2014 horizantalioji analizė. AB „Gubernija“ 2013 – 2014 vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. AB „Gubernija“ 2013 finansinių rodiklių analizė. AB „Gubernija“ skolų grupės 2007-2014 santykinių rodiklių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2016 10 11
Organizacijos aplinkos tyrimo sritys
Įvadas. Organizacijos aplinkos esmė. Organizacijos išorinė aplinka. Šakinė aplinka. Makroaplinka. Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 03 22
Gubernija finansinė analizė
Turinys. Įvadas. Įmonės ir ūkio šakos pristatymas. Alaus pramonė lietuvoje. Lietuvos alaus įmonės, jų specifika. Apie įmonę. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Finansinių ataskaitų horizontalioji analizė. Ab „Gubernija“ horizontali balanso ataskaitos analizė. Ab „Gubernija“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 05 15
AB „Gubernija“ turto naudojimo analizė
Įvadas. AB „Gubernija“ veikla. Turto teorinis aspektas. Turto klasifikavimas. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. AB „Gubernija“ turtas. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 03 01
Ab „Gubernija“ veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Ab “Gubernija” charakteristika. Šalies ir ūkio sektoriaus analizė. Įmonės strateginė analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. SSGG analizė. Konkurentų analizė. Ab „Gubernijos“ vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Horizontalioji AB „Gubernija“ analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2015 10 12
Rinkos analizė Lietuviška gira
Lietuviška gira. AB ,, Gubernija’’. 2010 2014 metų rezultatai. AB ,, Gubernija’’ didžiausi akcininkai. AB ,, Gubernija’’ gaminamos giros Duonos gira. Du ožiukai’’. Swot analizė vidniniai veiksniai. Išoriniai veiksniai.
Marketingo analizės, Analizė, 5 psl.
2015 04 18
Įmonės aplinka
Įmonės aplinka. Bendra išorinės ir vidinės įmonės aplinkos charakteristika. Išorinėje aplinkoje yra išskiriama. Mikroaplinka. Makroaplinka. Pagrindiniai išorinės makro aplinkos 8 faktoriai yra. Ekonominė padėtis. Socialiniai faktoriai. Teisinė aplinka. Moksliniai-techniniai faktoriai. Gamtiniai faktoriai. Demografiniai faktoriai. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2013 12 12
Ab „Gubernija“ akcijų vertės nustatymas
Įvadas. Apie įmonę. Ab „Gubernija“ vertės nustatymas. Išvados. Literatūra.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 04 19
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. M. –. M. Vertikalioji analizė. Ab “gubernija” vertikalioji balanso analizė. M. –. M. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 06 01
Logistikos informacinių sistemų taikymas AB „Gubernija“
Lentelių ir paveikslų sarašas. Įvadas. Informacinių sistemų taikymo teoriniai aspektai. Informacinių sistemų samprata ir esmė bei sandara. Informacinių sistemų rūšys. Akcinės bendrovės „Gubernija“ charakteristika. AB „Gubernija“ pristatymas. Įmonės istorija. Pardavimų analizė. Akcinės bendrovės „Gubernija“ ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 psl.
2014 12 11
Ab “Gubernija” turto analizė
Ab “Gubernija” turto analizė. Darbo tikslas –. Įmonės turto klasifikacija. Įmonės turtas skirstomas į Ilgalaikį (materialus ir nematerialus. Įmonės turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Sudėties analizė Struktūros analizė Atsargų. AB “Gubernijos” turtas. IMT techninė būklė. Išvados. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 02 22
Gamybines praktikos ataskaita transporto įmonėje
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Uab „Marki“ teikiamos paslaugos. Bendrovės valdymo schema. Marketingo analizė. Veiklos planavimas ir organizavimas. Bendrovės vidinė ir išorinė aplinka. Bendrovės išorinė aplinka. Bendrovės vidinė aplinka. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2015 05 29
Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka Žmogus organizacijoje
Įvadas. Organizacija. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Žmogus organizacijoje. Išvados. Literatura.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2016 06 17
Organizacijos aplinka
Organizacijos aplinka. Bendroji aplinka. Pes(e)t. Specifine (mikro) įmonės/institucijos aplinka. Prie įmonės/institucijos mikroaplinkos priskiriami. pagrindiniais išorinės aplinkos bruožai. Organizacijos vidinę aplinką sudaro. M. Woodcock ir d. Francis nurodo potencialius trūkumus keliant tikslus. Užduotys dažniausiai skirstomos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2012 09 23
Organizacijos vidinė aplinka
Organizacijos vidinę aplinką sudaro. Organizacijos tikslai. Organizacijos technologija. Organizacijos struktura. Organizacijos kultūra.
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 06 26
Verslo sistema ir aplinka
Įvadas. Verslo sistema Lietuvoje. Individuali įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė. Viešoji įstaiga. Mažoji bendrija (MB) – nauja įmonės forma. Verslo aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė verslo aplinka. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 09 13
Universiteto kolegijos vidinės aplinkos įtaka studijoms
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos sudedamieji veiksniai. Organizacijos vidinių veiksnių tarpusavio ryšys. Klaipėdos valstybinės kolegijos strategija ir stuktūros analizė. Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūra. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 03 10
AB "Gubernija" finansinė analizė
Pgrindiniai duomenys apie bendrovę. AB gubernija 2007-2014 m. horizontali analizė. AB gubernija 2013-2014 m. vertikali analizė. 2013 m. Pelno nuostolių vertikali analizė (tūkst. Lt). 2014 m. Pelno nuostolių vertikali analizė (tūkst. Lt). 2013 m. Gruodžio 31d. Balanso vertikali analizė (tūkst. Lt). 2014 m. Gruodžio 31d. Balanso ...
Finansų analizės, Analizė, 12 psl.
2016 11 09
Coca-cola kompanijos analizė
Įvadas. Makro aplinkos analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Aplinkosauga. Teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos, pramonės šakos scenarijai. Galimybės ir pavojai. „coca-cola“ komapnijos vidinė aplinka. „coca-cola“ kompanijos istorija, produktai, vadovai, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 05 14
Organizacija ir valdymas skaidrės
Kas yra organizacija? Kas yra valdymas? Koks turi buti vadovas? Darbo aplinka. Veiklos rezultatai. Organizacijos sėkmė. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė. Problemos tarp vadovo ir pavaldinio. Bendravimas ir ryšiai. Kaip priimti valdymo sprendimus? Kontrolė. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2012 10 07
AB Anyksčių vynas veiklos analizė kursinis darbas
Įvadas. AB „Anykščių vyno“ įmonės veikla. Finansinių ataskaitų horizontali analizė. AB „Anykščių vynas“ horizontalioji balanso analizė. AB „Gubernija“ horizontalioji balanso analizė. AB „Anykščių vynas“ horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. AB „Gubernija“ horizontalioji pelno ir nuostolio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2016 02 10
Gabionų pardavimo planas
Vizija, misija, vertybės. Aplinkos analizė. Vidinė aplinka. Įmonės pozicija rinkoje. Išorinė aplinka.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2017 01 04
Gubernija pusmetį baigė nuostoliu
Marketingo tiriamasis darbas. Įvadas. Marketinginės problemos, reikalaujančios marketingo tyrimo, parinkimas. Informacijos šaltiniai. Straipsnio esmė. Problema. Marketingo tyrimas, kurio reikalauja problema. Palyginamoji rinkos ir marketingo tyrimo bendrovių analizė. Bendrovės pasirinkimas, marketinginei problemai spręsti. Tikslinio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 11 16
Išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės aplinka ir jos įtaka veiklos rezultatams. Vidinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Išorinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Apie įmonė. Įmonės ssgg analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 11 11