Gyvybes atsiradimas ir lasteles avoliucija

300 dokumentų
Gyvybės žemėje kilmė
Įvadas. Gyvybės sąvoka. Gyvoms būtybėms būdinga sudėtinga struktūra. Čarlso Darvino evoliucijos teorija. Gyvybės istoriją atskleisti padeda išlikusios fosilijos. Gyvybės atsiradimas. Pirmykštės ląstelės išsivystymas. Gyvybės atsiradimas pagal Bibliją. Išvados. Literatūros sąrašas.
Biologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 10 29
Gyvybės atsiradimas ir raida
Gyvybės atsiradimas ir raida. Pirmykštės Žemės sąlygos lėmusios gyvybės atsiradimą. Pirmosios ląstelės. Pirmasis deguonis žemėje. Gyvybės raida iš vandens į sausumą. Didžiausi rūšių išnykimai. Fosilijos. Kam reikalingos fosilijos? Dinozauro fosilija.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 12 01
Gyvybės atsiradimas žemėje
Gyvybės atsiradimas žemėje. Pirmieji gyvi padarai - bakterijos. Mikroorganizmai darėsi vis sudėtingesni. Pirmieji gyvūnai buvo bestuburiai. Išsivystė pirmieji stuburiniai. Išsivystė varliagyviai. Išsivystė ropliai. Žinduoliai. Paukščiai. Kaip mokslininkai atkuria gyvybės istoriją? Mokslininkai tyrinėja fosilijas.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 02 21
Gyvybės atsiradimas
Gyvybės atsiradimas. Mokslinis požiūris. Gyvybės pagrindai. Kokia buvo gyvybės pradžia ? Pirmykštė “sriuba”. Religinis požiūris. Pasaulio sutvėrimas. Dviejų požiūrių apibendrinimas.
Biologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Gyvybės atsiradimas ir vystimasis vandenyje
Gyvybės atsiradimas ir vystymasis vandenyje. Tikslas pateikti gyvybės evoliuciją vandenyje. Prieš 4 milijardus metų planetą gaubė vandens garų debesų sluoksnis. Gyvybės atsiradimas ir vystymasis vandenyje. paleozojaus era, periodai. Randami pirmieji. Gyvybės atsiradimas ir vystymasis vandenyje „Tik“ prieš 600 mln. Pagrindinis ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 10 06
Gyvybes istorija skaidrės
Gyvybės atsiradimas. Evoliucija. Žmogaus evoliucija. Gyvybės palaikimas planetoje.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 05 09
Biologija Lastelė konspektas
Ląstelė – gyvybės pagrindas ląstelės teorijos teiginiai. Skiriamoji geba. Prokariotų ląstelės. Prokariotų ląstelės neturi branduolio ir membraninių organelių. Prokariotų ląstelės sandara. Plazminė membrana.
Biologijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2014 10 21
Gyvybės atsiradimas Žemėje biologijos skaidrės
Gybybės atsiradimas Žemėje. Gyvybės atsiradimas. Gyvybė Žemėje atsirado. Kaip mokslininkai atkuria gyvybės istoriją? Mokslininkai tyrinėja fosilijas. Tyrinėjamos paukščio giganto fosilijos. Sprendžiant iš vėlyvuoju Kreidos periodu gyvenusio paukščio liekanų. Pirmieji gyvūnai. Pirmieji gyvūnai buvo. Deinozuchas - išnykęs ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 19
Gyvybės atsiradimas, rūšys, evoliucija skaidrės
Rūšys. Kaip atsirado rūšys. Fosilijos. Gyvybės raidos žemėje metraštis. Č. Darvino idėja. Evoliucijos teoriją sukūre. Atliko dviejų rūšių tyrimus. Geologiniai ir fosilijų tyrimų duomenys. Biogeografiniai darvino tyrinėjimai. Evoliucijos įrodymai. Naudojami sistematikos duomenys. Iškasenos. Evoliucijos pradininkai.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 5 psl.
2013 02 19
Gyvybės ir investicinis gyvybės draudimas
Įvadas. Gyvybės ir investicinio gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo ypatumai. Investicinio gyvybės draudimo rūšys. Investicinio gyvybės draudimo funkcijos. Kaupiamojo ir investicinio gyvybės draudimo. Palyginimas. Investicinio gyvybės draudimo privalumai. Investicinio gyvybės draudimo trūkumai. ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2013 03 19
Gyvybės atsiradimas ir raida Gamtinė atranka - evoliucijos pagrindas
Gyvybės atsiradimas ir raida Pirmykštės žemės dujų sudėtis. Cheminės revoliucijos eiga. Gamtinė atranka – evoliucijos pagrindas Evoliucija. Evoliucijos priežastys. Naujų rūšių atsiradimas Rūšis. Rūšių susidarymo būdai.
Biologijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 02 20
Gyvybes draudimo rinka finansų referatas
ĮVАDАS. Gyvybės drаudimо sаmрrаtа. Gyvybės drаudimо funkсijоs. Gyvybės drаudimо rūšys. Trаdiсinis kаuрiаmаsis gyvybės drаudimаs. Invеstiсinis gyvybės drаudimаs. Invеstiсiniо gyvybės drаudimо рrivаlumаi. Invеstiсiniо gyvybės drаudimо trūkumаi. Invеstiсiniо gyvybės drаudimо tеrminаs. ...
Finansų referatai, Referatas, 19 psl.
2016 12 11
Gyvybės draudimo rinka skaidrės
Gyvybės draudimo rinka. Jos produktai. Gyvybės draudimo teisinis reglamentavimas. Turinis.  gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas. Gyvybės rentos sutartis. Mišrus gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. Tradicinis kaupiamasis gyvybės ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2014 05 21
Ląstelės evoliucija
Ląstelės evoliucija. Pirmoji ląstelė. Prasidėjo gyvybės istorija!!!. Informacijos šaltiniai.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 03 04
Skaidres apie ląsteles
Ląstelės. Pradžia. Ameba yra vienaląstis organizmas. Prokariotinės ląstelės. Eukariotinės ląstelės. Gyvūninės ląstelės. Gyvūninė ląstelė. Augalinės ląstelės.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 12 01
Žemės istorija
Žemės istorija. Gyvybės atsiradimas žemėje. Žemės planeta, mokslininkų nuomonę. Saulės sistemos ir mūsų Žemės formavimosi procesus lėmė fizinė evoliucija. Žemės sandara. Gyvybės atsiradimas. Gyvybė atsirado. Sąlygos Žėmeje prieš. atsirandant gyvybei. Cheminės evoliucijos schema. Įsimink! Žemės planeta egzistuoja jau 4.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 03 09
Gyvybės atsiradimas žemėje skaidrės
Gyvybes atsiradimas zemeje. Gyvybė į Žemę galėjo atkeliauti is kosmoso. Moderni gyvybė žemėje atsirado iš daugialąsčių organizmų. Gyvybė į Žemę galėjo atkeliauti iš Marso? Gyvybė, atsiradusi iš cheminių junginių faktas ar fantazija? Isvada.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 02 03
Gyvybės draudimo įmonių analizė
Įvadas. Gyvybės draudimo teoriniai aspektai. Gyvybės draudimo samprata ir skirstymas. Gyvybės draudimo nauda draudėjui. Gyvybės draudimo produktai. Sudarytos gyvybės draudimo sutartys. Gyvybės draudimo išmokos. Gyvybės draudimo įmonių veiklos. Gyvybės draudimo įmonių produktų analizė. Įmonių lyginamoji analizė. Individualus ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 01 06
Kamieninės ląstelės (2)
Embiono kamieninės ląstelės. Vaisiaus kamieninės ląstelės. Vaisiaus hemapoetinės kamieninės ląstelės. Vaisiaus mezenchiminės kamieninės ląstelės. Vaisiaus endotelinės kamininės ląstelės. Vaisiaus epitelinės kamininės ląstelės. Vaisiaus nervinės kamininės ląstelės. Suaugusio organizmokamieninės ląstelės. Hematopoetinės ...
Medicinos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 06 17
Gyvybės draudimas Lietuvoje
Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Įvadas. Gyvybės draudimas teoriniu aspektu. Gyvybės draudimo samprata. Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo apibrėžimas. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos analizė. Gyvybės draudimo sudarymas. Gyvybės draudimo įmonių pelningumo analizė. Lietuvos ...
Finansų referatai, Referatas, 18 psl.
2014 10 27
Gyvybės draudimo paslaugų pardavimai Lietuvoje
Įvadas. Gyvybės draudimo nauda. Gyvybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo investavimo rizika. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių veikla. Gyvybės draudimo rūšys. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas. Mišrusis gyvybės draudimas. Išvados. Literatūra.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 01 10
Gyvybės draudimo rinkų palyginimas
Įvadas. Skyrius. gyvybės draudimas teoriniame lygmenyje. Gyvybės draudimo esmė, klasifikavimas ir nauda. Gyvybės draudimo rūšys Pabaltijo šalyse. Gyvybės rizikos draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. Individualus/šeimos draudimas. Vaiko/studijų draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 01 06
Ne gyvybės draudimo rinka Lietuvoje
Ne gyvybės draudimo rinka lietuvoje. Įvadas. Ne gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimo produktų klasifikacija. Asmens draudimas. Turto ir finansinių nuostolių draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo formos. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos apžvalga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2013 03 11
Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje referatas
Įvadas. Gyvybės draudimas. Teoriniai aspektai. Gyvybės draudimo sąvoka ir funkcijos. Gyvybės draudimo rūšys. Mokesčiai susiję su gyvybės draudimu. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. 011 – 2013 m. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos palyginimas. „AVIVA Lietuva“ gyvybės draudimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 psl.
2015 06 08
Ląstelė - mažiausia gyvybės dalelė
Ląstelė–mažiausia gyvybės dalelė. Aiša Rafanavičiūtė Neda Sutkevičiūte. Įvadas. 1665 metais anglas Robertas Hukas pro mikroskopą tyrinėjo plonai atpjautą kamštį ir pamatė. Ląstelių dydis. Dauguma ląstelių per mažos, kad įžiūrėtume plika akimi. Gyvūninė ląstelė. Gyvūninę ląstelę gaubia plona plėvelė – ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 04 24
Gyvybės draudimas (2)
Įvadas. Gyvybės draudikai. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Mišrus gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo sutartis. Gyvybės draudimo įmoka. Gyvybės draudimo sutarties sąlygų pakeitimas. Draudėjo finansinio pajėgumo pasikeitimas. Draudiminis įvykis. Draudimas nuo nelaimingų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 psl.
2014 01 14
Gyvybes draudimas savarankiškas darbas
Įvadas. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo rūšys. „Aviva Lietuva“ gyvybės draudimas. „Ergo“ gyvybės draudimas. Išvados. Literatūra.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2015 05 29
Ląstelė - struktūrinis organizmo vienetas
Ląstelė – struktūrinis organizmų vienetas. Apie ląstelę. Visos gyvybės formos (išskyrus virusus) yra sudarytos iš ląstelių – mažyčių organizmo statybinių vienetų. Ląstelės viduje esančios dalys vadinamos organoidais. Kiekvieną ląstelę dengia plazminė membrana. Ląstelės vidus pripildytas. Branduolys. Ląstelės valdymo ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 01 11
Gyvybės draudimas
Investicinis gyvybės draudimas. Įvadas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo sutartis. Draudiminiai įvykiai. Draudimo įmokos. Draudimo rizika. Draudimo išmoka. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos apžvalga. Gyvybės draudikai. Gyvybės ...
Daudimo referatai, Referatas, 25 psl.
2012 11 02
Kamieninės lastelės
Kas yra kamieninės ląstelės? Kamieninės ląstelės neišvengiama ateities medicinos revoliucija? Kamieninių ląstelių panaudojimas medicinoje menininko akimis. Suaugusio organizmo kamieninės ląstelės (SKL). Embrioninės kamieninės ląstelės (EKL). Embrioninės kamieninės ląstelės.
Biologijos aprašymai, Aprašymas, 9 psl.
2014 03 02