Įmonės analizė

300 dokumentų
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas ir pagrindiniai įmonės konkurentai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 01 27
Įmonės analizė. Strategijų formavimas
Įvadas. Atskaitomybių analizė. Įmonės rodiklių analizė. Įmonės swot analizė. Įmonės analizės apibendrinimas. Įmonės strateginiai tikslai. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 psl.
2012 06 08
Įmonės analizė namų darbas
Dalis Atlikti paskirtos įmonės (bendrovės, o ne grupės) horizontalią analizę. Dalis. Įmonės 2013m. Finansinių rodiklių analizė.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 psl.
2016 12 12
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Svertų rodikliai. Likvidumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelno rodikliai. E. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 psl.
2012 04 23
Praktikos ataskaita daržovių perdirbimo įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas ir vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. Pirminė informacija apie įmonę. Įmonės valdymas. Dalykinė komunikacija. Informacinių technologijų (IT) naudojimas. Įmonės veiklos internacionalizacija. Marketingas. Marketingo tyrimai. Inovacijos. Strateginis valdymas. SSGG analizė. Apskaita ir finansai. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 psl.
2014 05 11
Įmonės analizė ir ataskaitų analizė
Įvadas. Įmonės balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės finansinės būklės ir veiklos efektyvumo analizė. Likvidumo rodiklių ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 psl.
2016 03 24
Įmonės analizė ir įvertinimas
Įmonės analizė ir įvertinimas. Kaunas. Apskaitos katedra. Įmonės veiklos analizė ir įvertinimas. Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Vertikalioji analizė ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Eil. Nr. Rodiklis. Reikšmė, pagal metus. Poveikis ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 psl.
2016 10 12
Transporto įmonės analizė
Įvadas. Uab „x transporto sistemos” veiklos organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra, valdymas ir gamybos organizavimas. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai vežimų elementai. Operatyvinis vežimų planavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 14 psl.
2013 04 09
Statybos įmonės analizė
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės misija ir vizija. Įmonės atliekama veikla. Renovacija. Įmonės darbuotojai ir valdymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 psl.
2015 03 20
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Įmonės vidinė aplinka. Vartotojai. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 01 17
Įmonės analizė UAB „Boslita“ ir Ko
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės produkcija. Darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, koordinavimas. Ssgg (swot) analizė. Uab „Boslita“ ir Ko stiprybės ir silpnybės. Uab „Boslita“ ir Ko galimybės ir grėsmės. Išvados. Literatūta.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 psl.
2014 11 02
Įmonės analizė SSGG metodu
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Pasiskirstymo sistema. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinių veiksnių analizė. Vykdytos ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 11 01
Alaus gamyba įmonės analizė
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės verslo aplinkos analizė. Išorinės tolimosios verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinė aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Išorinės artimosios verslo aplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. Tiekėjai. Pagalbininkai. Tarpininkai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 psl.
2014 02 25
Statybų įmonės analizė
Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų ir tiekėjų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Marketingo strategija. Marketingo taktikos analizė. Ssgg analizė ir strateginio atotrūkio identifikavimas. Išvados.
Statybos analizės, Analizė, 23 psl.
2013 05 25
UAB „ Eslauda“ įmonės analizė
Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Vidiniai. Išoriniai. Prekių politika. Įmonės logotipas. Kainų taikymo metodai ir strategija. Prekių pateikimas. Rėmimas. Konkurentų analizė. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 09 20
AB LESTO įmonės analizė
AB LESTO įmonės analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė , konkurentai ir užimama vieta šakoje rinkos dalis , tiekėjai , vartotojai. Plėtros perspektyva. Finansinių ataskaitų duomenų analizė Vertikalioji analizė. Horizantalioji analyze. Finansinių rodiklių analizė. Altmano modelis - bankroto tikimybė. Išvados Literatūra. AB ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 psl.
2016 02 15
Įmonės analizė
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi dariaus ir girėno. , šilutėje. Šiuo metu įmonėje dirba. Darbuotojai paslaugų ir prekių asortimentas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 psl.
2011 06 22
Įmonės analizė Rūta
Įvadas. Uab „rūta“ įmonės pristatymas. Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos analizė. Uab „rūta“ tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Uab „rūta“ komplekso ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 psl.
2013 12 10
Baltic master įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apdraustuju darbuotoju skaičius įmonėje. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Gaminama produkcija, teikiamos paslaugos. Naudojami gaminiai ( žaliavos, įrenginiai ) ir darbo priemonės. Darbo pasidalijimas/koordinavimas. Išteklių aprašymas. Palyginimas su ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 11 17
Imonės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2016 01 07
Išorinės ir vidinės aplinkos įmonės analizė
Įvadas. Pagrindinė informacija apie įmonę. Išorinė aplinka. Tolimosios aplinkos vertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Vidinė aplinka. Įmonės tikslas. Organizacinė struktūra. Technologijos. Personalas. Įmonės įvaizdis. Vizualinis ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 03 18
Vilniaus degtinė įmonės analizė
Kokia įmonės pagrindinė veikla? Kokiame sektoriuje ji veikia? Kokį materialųjį turtą turi įmonė? Koks nematerialus turtas yra bendrovėje? Kokios atsargos yra įmonėje? Kokia ilgalaikio materialaus turto nudėvėjimo politika? Finansinės būklės ataskaita.
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 psl.
2012 04 19
Įmonės analizė skaidrės
Įmonės analizė skaidrėse. Pagrindinė veikla - yra pramoninių statinių griovimas, statybinių atliekų priėmimas - perdirbimas, skaldos pardavimas, įrengimų nuoma. Tiekėjai. Tarpininkai. Vartotojai. Vidiniai vartotojai. Išoriniai vartotojai. Konkurentai. Tiesioginiai. Netiesioginiai. Išorinė aplinka. Vadybos funkcijų analizė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2012 11 14
Įmonės analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. įmonės misija ir tikslai. Ab “Pieno žvaigždės” perspektyvų tyrimas. Ab “Pieno žvaigždės” marketingo komplekso analizė. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Naudota literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 14 psl.
2016 01 06
UAB Vilniaus vandenys įmonės analizė
Ekonominės analizės samprata , analizės būdai ir metodai. Ekonominės analizės samprata. Ekonominės analizės būdai ir metodai. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Bendroji veiklos sritis . Įmonės produkcija ir paslaugos ir technologijos. Gaminama ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 12 01
Prekybos centro Ermitažas įmonės analizė
Įvadas. Uab „Ermitažas“. Įmonės „ ermitažas“ tipas. Įmonės „Ermitažas“ darbuotojai. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ įmonės išorinės. Aplinkos veiksnių analizė. Uab „Ermitažo“ veiklos planavimas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 psl.
2014 03 30
AB Žemaitijos pienas įmonės analizė
Projektinis rašto darbas AB Žemaitijos pienas įmonės analizė Įvadas. Žemaitijos pieno įmonės išorės analizė. Bendroji AB Žemaitijos pienas analizė. Finansinė įmonės analizė n ataskaita. Baltijos šalys ir NVS šalys. Kitos Europos šalys. Iš viso. Tūkst. litų , jeigu nenurodyta kitaip 2011 2012. Savikainos dalis pajamos. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 psl.
2016 02 15
Gilotos transportas įmonės analizė
Panevėžio kolegijos verslo ir technologijų fakulteto. Vadybos katedra. Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Veiklos pobūdis. Vertybės. Pagrindiniai vartotojai. Įmonės aplinkų ir ssgg analizės. Makro aplinkos analizė. Vartotojų ir konkurentų analizės. Vidinė Aplinka. Uab „Gilotos transportas“ segmentavimas, tikslinės rinkos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 01 29
Apranga įmonės analizė
Ivadas. Apb “apranga” finansinės ataskaitos. Pelno ( nuostolių ) ataskaita. Balancas. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apb “apranga” finansinės būklės analizė. Pajamos. Pelningumas. Turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos ir pinigų ciklus. Veikos ciklas. Pinigų ciklas. Apb „apranga“ du ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 05 07
Įmonės analizė Kauno grūdai
Įvadas. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės tikslai. Strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Įmonės ekonominiai rodikliai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 04 17