Įmonės analizė (3)

300 dokumentų
X įmonės analizė
Horizontalioji analizė horizontalioji analizė –. Horizontalioji pelno ( nuostolių ) ataskaitos analizė. Uab “ Lietuvos kinas „ 2013 2014. pelno nuostolių ataskaita. Bendrasis pelnas nuostoliai. Tipinės veiklos pelnas nuostoliai. Įprastinės veiklos pelnas nuostoliai. Pelnas nuostoliai prieš apmokestinimą. Grynasis pelnas nuostoliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 01 21
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su konkurentais. Misijų formuluočių įvertinimo matrica. Ab “rokiškio sūris” siūloma misijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 psl.
2012 10 03
Krovinių pervežimo veikla įmonės analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2016 04 19
Uab „Joniškio baldai“ įmonės analizė
Uab „Joniškio baldai“ pagrindiniai duomenys. Uab „Joniškio baldai“ tikslinė rinka. Uab „Joniškio baldai“ rėmimo priemonės. Uab „Joniškio baldai“ rinkodaros strategijos. Uab „Joniškio baldai“ mikro ir makro aplinkų analizė. Uab „Joniškio baldai“ rinkodaros programos pasiūlymai. Naudota literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 9 psl.
2015 09 28
Maitinimo įmonės analizė
Gamybinės bei prekybinės patalpos. Vidaus tvarkos taisyklės. Prekybinės salės paruošimas. Išvados ir pasiūlymai.
Maisto technologijos analizės, Analizė, 7 psl.
2017 04 27
Įmonės analizė ir jos poveikis aplinkai
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Ekstremalios situacijos veiksmai. Gaisrinės saugos užtikrinimas įmonėje. Atliekų mažinimo priemonės. Projekto nauda.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2014 04 13
Įmonės analizė Maxima
Darbą vertino. Maxima x. Maxima xx. Maxima xxx. Įkalbinėjimo stilius.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 12 16
Sprendimų priemimas įmonės analizė
Įvadas. Sprendimo priėmimo modelis tiesinis programavimas. Sprendimo priėmimas naudojant tiesinio programavimo metodą uab „xxxx“. Alternatyvos bei kriterijai kilusiai problemai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 02 04
Rinkodaros komplekso įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir jų esmė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas. Žmonės (aptarnaujantis personalasProcesas (politika) ir įranga. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas ir ryšiai su visuomene. Filosofija ir Politika. Žmonės (aptarnaujantis personalas) ir įranga. ...
Marketingo analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 25
Caterpillar įmonės analizė
Pramonės gamybos lyderis caterpillar. Istorija. Platus produkcijos asortimentas pramonės gamybos sektoriuje. Finansiniai rodikliai. Akcijų birža. Analitikų vertinimai.
Verslo skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2012 10 29
Sweco Lietuva įmonės analizė
Įvadas. „sweco lietuva“ charakteristika. „sweco lietuva“ valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Vadybos analizės, Analizė, 14 psl.
2013 05 19
Roboshop.lt įmonės analizė
Įvadas. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymai. Paskirstymo ir komunikacijos kanalai. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Esminiai ištekliai. Esminės veiklos. Esminiai partneriai. Kaštų struktūra. Atvejo analizės komunikacinė vertė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 12 17
„IKEA“ įmonės analizė
Įvadas. Įmonė. Įkūrėjas. Pagrindinė statistika. Vizija ir verslo idėja. Konkurencija. Pagrindiniai konkurentai. Pranašumai. Trūkumai. 4„IKEA“ naujovės Lietuvoje. 5„IKEA“ restoranas. 6„IKEA“ pelnas ir viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 02 26
Įmones analizė vokiečių kalba
Die Ziehle der Arbeit. Firma FL Technics. Fakten und Zahlen(1). Fakten und Zahlen(2). Hauptrichtungen der Tätigkeit der FL Technics. Kompetenzen. Die Beziehungen. Der Betrieb Verwaltung. Betriebsklima. Kontakt. Partner. Kunden. Schulungen Instandhaltung nach Flugzeugtypen. Spezialisierte Schulungen.
Vokiečių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 11 30
Įmonės veiklos analizė 2
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. Įmonės strateginė analizė. Strategijos alternatyvos. Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2010 03 03
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2010 03 03
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. Personalas. Projekto investicijos. Projekto analizė. Veiklos rizika ir strategijos valdymas. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 psl.
2016 12 07
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X įmonės veiklos rezultatas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 psl.
2013 05 28
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. Įmonės veiklos ir plėtros potencialo analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Įmonės ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 psl.
2017 04 24
Įmonės finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės ssgg analizė. Įmonės vertikali ir horizontali analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės santikinių rodyklių analizė. Bankroto charakteristika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2013 11 04
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2015 02 06
X imonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 13
Verslo plano prezentacija
UAB „Siuvlita“ verslo planas. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės rekvizitai. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. P komplekso analizė. Reikalingo turto įvertinimas. Įmonės veiklai reikalingo turto nusidėvėjimas. Buveinės analizė. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 01 24
AB „Rokiškio Sūris“ pagrindiniai rodikliai
Įvadas. Įmonės turto analizė. Įmonės įsipareigojimų analizė. Įmonės nuosavo kapitalo analizė. Įmonės grynojo pelno analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 05 01
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės veiklos rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir vertikali analizė. Pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 05 23
Įmonės UAB „Vlantana” gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Ekonomikos tyrimo metodai. Įmonės UAB „Vlantana“ gamybos veiksnių analizė. Gamybos veiksniai. Įmonės pristatymas ir jos veikla. Įmonės konkurentų analizė. Įmonės SSGG analizė. Darbuotojų skaičiaus kitimo analizė. Įmonės veiklos vertinimas, atlikus PEST analizę. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 04 24
Baigiamoji profesinės veiklos praktika transporto įmonėje UAB “Valseta”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Valdymo personalas ir ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2016 05 18
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės viešųjų ryšių strateginio plano sudarymas. Įmonės vykdomasis viešųjų ryšių veiksmų ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 psl.
2014 04 04
Laivyba verslo planas
Įmonės veikla yra susijęs su navigacinių jūrlapių, dokumentų, jūrinės literatūros, borto žurnalų gamyba, koregavimu ir laivybos kompanijų savo produkcijos aprūpinimo. Įvadas. Teorinis verslo plano teiginių pagrindimas. Įmones ir produkto apibudinimas. Rinkodaros teorinė analizė. Mikro ir makro aplinkų analizė. Įmones ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 17 psl.
2013 12 04
Drabužių gamyba verslo planas
Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas, steigėjų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. Marketingas, 4p komplekso analizė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Produktas. Paslaugų organizavimas. Paslaugos vykdymo proceso apibūdinimas. Reikalingo turto įvertinimas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2017 01 24