Įmonės analizė (5)

300 dokumentų
UAB „ORTIMA” įmonės bankroto rizikos įvertinimas
Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę ,,ortima“. Įmonės vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė verslo aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Pest analizė. Įmonės ,,ortima“ struktūra ir valdymas. Įmonės ,, ortima“ vadybos metodai. Įmonės ,,ortima“ pareigybių nomenklatūra. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Kiekybinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 02 28
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ekonominė analizė. Transporto įmonės steigėjai, veikla ir tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 psl.
2015 11 15
Deichmann Praktikos ataskaita
Praktikos institucijos pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos principai. Įmonės rinkodara. Analitinė dalis. Įmonės SSGG analizė. Būtinos pardavėjų savybės ir nuostatos. Įmonės klientų aptarnavimo standartai. Konkurentų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 12 29
Strateginis valdymas (2)
Įvadas. Įmonės veiklos irinformacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai duomenys. Įmonės strateginio valdymo būklės įvertinimas. Ssgg analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Išorės ir vidaus veiksnių apibendrinimas ir SSGG analizės strateginiai siūlymai. Įmonės plėtros ir vystymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 12 04
Rinkodaros planavimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab „X” įmonės rinkodaros aplinkos. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT analizėTikslinė rinka ir rinkodaros strategija. Uab „X” įmonės rinkodaros elementų analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 04 15
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo, veiklos efektyvumo ir mokumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 psl.
2012 05 18
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. M. –. M. Vertikalioji analizė. Ab “gubernija” vertikalioji balanso analizė. M. –. M. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 06 01
Įmonės veiklos vertinimas ir prognozė
Įvadas. Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir jo reikšmė verslui. Įmonės finansinių rezultatų analizės aspektai. Finansų analizės uždaviniai, tikslai ir informaciniai šaltiniai, analizės rūšys. Dinaminė ir struktūrinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos planavimas ir prognozavimas. Uab ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2015 02 03
LG verslo analizė
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo pobūdis, funkcijų pasiskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė sistema. Įmonės veiklų, teikiamų paslaugų apimtys, jų raida, paslaugų kokybė ir ...
Verslo referatai, Referatas, 27 psl.
2015 11 28
Įmonės ūkinės veiklos ataskaita Kaitra
Katilų gamyba įmonės ataskaita. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumų analizė. Darbininkai. Įrenginių našumas. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2014 04 07
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės metodai. UAB „X” finansinių duomenų analizė. UAB „X” įmonės aprašymas. Įmonės vertikalioji (struktūrinė) ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 05 01
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2016 04 26
Vagonų nuoma Verslo planas "Vagnoteka"
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės apibūdinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, pelno siekimą, kapitalą. Įmonės steigėjai ir jų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Partnerių analizė. Rinkodara. Proceso organizavimas. Biuro projektavimas, mechanizmų (įrangos) ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2016 12 18
X Įmonės veiklos organizavimas
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo struktūros analizė. Matricinės valdymo struktūros analizė. Funkcinės valdymo struktūros analizė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 10 29
Grožio įmonės verslo planas
Grožio įmonės verslo planas. Įmonės rinkos tikslinė analizė. „Grožio banga“ verslo įmonės aprašymas. Įmonės marketingo situacijos (makro ir mikro aplinkos) analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo. Mikroaplinka. Grožio salono „Grožio banga“ SSGG ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 2 psl.
2017 09 26
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Transporto įmonės esminiai duomenys, steigėjai, veikla ir tikslai. Įmonės ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 psl.
2015 01 14
Ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Pradinė įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ situacija. Įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ sprendimų lapas. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Rinkos dalis. Kainodara. Reklama. Prekybos atstovai. Kreditas klientams. Įmonės pajėgumų analizė. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Gaminių dinamika. Gamybiniai pajėgumai. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 psl.
2014 02 24
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 04 04
Praktika siuntų gabenimo įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės narystė. Rinkos analizė. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Turimos transporto priemonės. Įmonės organizacinė struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės kapitalo struktūra. Įmonės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2017 05 10
AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė
Įvadas. Santrauka. Įmonės horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji analizė. Įmonės pelno nuostolio ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 18 psl.
2017 04 20
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykiniai pokyčiai (pagal pelno (nuostolių ataskaitą). Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2013 01 29
Įmonės UAB Truck analizė
Įvadas. Planavimas. Swot analizė. Vadovavimas įmonėje. Įmonės orgazicinės struktūros analizė. Įmonės kontrolės sistema. Išvada.
Vadybos analizės, Analizė, 12 psl.
2015 06 05
Įmonės organizavimo analizė
Įmonės organizavimo analizė. Anotacija. Įvadas. Veiklos organizavimo analizė, remiantis moksliškai pagrįstais metodais. Įmonės valdymo organizavimo analizė. Įmonės darbo koordinavimas organizacinėje valdymo struktūroje. Išvados. Uab „elmetransportas“ organisation analysis. Literatūros sąrašas.
Logistikos analizės, Analizė, 10 psl.
2014 04 22
Teo - finansinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „TEO“ įmonės analizė. Pelno nuostolių horizontali ataskaita. Balanso ataskaitos horizontali analizė. Vertikali „TEO“ įmonės analizė. Pelno nuostolių ataskaitos vertikali analizė. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2017 04 19
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 psl.
2012 03 27
Rinkodaros veiklos įvertinimas Sportland
Uab „sportland“ rinkodaros veiklos įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Rinkodaros komplekso elementai. „sportland“ įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas. Uab „sportland“ įmonės pristatymas. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 psl.
2013 05 10
Draudimo įmonės įvaizdžio analizė
Įvadas. Įmonės įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio strūktūra. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai. Prekinio ženklo įvaizdis. Įmonės personalo įvaizdis. Draudimo įmonės ergo lietuva įvaizdžio formavimas. Įmonės pristatymas. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 02 06
Restorano „Senoji trobelė“ analizė
Įmonės veiklą. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių / darbo vietų darbo analizė. Išvados.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2015 05 02
Įmonės ,,Sportas – sveikata” marketingo komplekso analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Įmones mikro aplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. ‚,Sportas - sveikata“ įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 psl.
2016 02 13
Kelionių organizavimo įmonės verslo plano analizė
Įvadas. Įį. „Vyšnia. lt“ verslo plano analizė. Įmonės ir paslaugų apibūdinimas. Pramogų verslo segmentas - kelionių organizavimas. Aplinkų analizė. Mikro makro aplinkos rinkoje. Rinkodaros plano analizė. Įmonės įvykdyti projektai ir paslaugų teikimo vietos. Reklaminė sklaida. Įmonės personalo charakteristika. Ind. ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 psl.
2016 02 28