Imones aplinkos ir vidaus analize

300 dokumentų
Picerijos aplinkos ir vidaus analizė
Apie įmonę. Aplinkos analizė. Pest analizė. Segmentų analizė. Penkių jėgų analizė. Strateginių grupių planas. Įmonės vidaus analizė. Gebėjimų analizė. Swot analizė. Strateginis formulavimas. Prekės – paslaugos rinkos strategija.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 04 02
Apželdinimo įmonės pristatymas
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės Apželdinimo įmonės verslo aplinkos analizė. Išorinės tolimosios verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Gamtinės-ekologinės aplinkos analizė. Išorinės ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 03 26
Aplinkos apželdinimas ir tvarkymas MB „Sangrevilli“ pristatymas
MB „ Sangrevilli “. Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos. Išorinės verslo aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės - kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės - politinės aplinkos analizė. Gamtinės - ekologinės aplinkos analizė. Mikro aplinkos ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 03 25
UAB marketingo analizė
Įvadas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės valdymas. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės misija ir vizija. Rinkos dalyviai ir konkurencinė (įmonės aplinkos) analizė. Įmonės aplinkos SWOT analizė. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė, teisinė aplinka. Socialinė, kultūrinė aplinka. Rinkos dalyviai ir ...
Marketingo analizės, Analizė, 17 psl.
2014 05 16
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „regplasta“. Uab „regplasta“ verslo makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Gamtinės-ekologinės aplinkos analizė. Uab „regplasta“ verslo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2012 12 04
Išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės aplinka ir jos įtaka veiklos rezultatams. Vidinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Išorinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Apie įmonė. Įmonės ssgg analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 11 11
Strateginis valdymas (2)
Įvadas. Įmonės veiklos irinformacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai duomenys. Įmonės strateginio valdymo būklės įvertinimas. Ssgg analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Išorės ir vidaus veiksnių apibendrinimas ir SSGG analizės strateginiai siūlymai. Įmonės plėtros ir vystymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 12 04
Alaus gamyba įmonės analizė
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės verslo aplinkos analizė. Išorinės tolimosios verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinė aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Išorinės artimosios verslo aplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. Tiekėjai. Pagalbininkai. Tarpininkai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 psl.
2014 02 25
 Rinkodaros veikla UAB „Jumisa“
Įvadas. Logistikos įmonės “Jumisa” apžvalga. Logistikos įmonės “Jumisa” rinkodaros aplinkos analizė. Logistikos įmonės “Jumisa” makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Kultūrinio klimato analizė. Mokslinės - technologinės aplinkos apibūdinimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2017 03 15
Forto dvaras įmonės steigimas, vadyba ir administravimas, organizacinė struktūra, vadybos stiliai ir multikultūra
Į v a d a s. Darbo tikslas. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai. Įmonės charakteristika. Įmonės susikūrimo istorija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos ir gaminami produktai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Vidaus aplinka. Vidinę oaplinką. Įmonės vidaus aplinkos analizė. Tikslai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2015 04 22
Verslo aplinkos analizė Duonos ir pyrago gaminių gamyba
Įvadas. Įmonės pristatymas. Išorinės verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Ekologinės aplinkos analizė. Išorinės artimosios verslo aplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. Tiekėjai. Vidinės Uab „Mantinga“ verslo aplinkos analizė. ...
Verslo analizės, Analizė, 10 psl.
2015 02 25
Pieno žvaigždės
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės, strateginiai tikslai. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės aplinkos veiksnių analizė. Įmonės išorinės (PESTE) aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SSGG analizė (matrica). ...
Logistikos analizės, Analizė, 15 psl.
2015 05 25
Marketingo rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės ir jos paslaugų apžvalga. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. Mokslinės - technologinės aplinkos apibūdinimas. Gamtinės aplinkos analizė. Įmonės ...
Marketingo planai, Planas, 15 psl.
2014 04 09
Profesinė praktika Santechnikos parduotuvėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. Išorinės įmonės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Tiekėjai. Įmonės produkto vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Įmonės partneriai. Vidaus aplinkos elementai. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pagrindiniai uždaviniai, ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2012 12 07
Verslo aplinkos prognozavimas
Įvadas. Verslo aplinkos teoriniai-metodologiniai aspektai. Uab „engel dali“ charakteristika ir veiklos apžvalga. Uab „engel dali“ verslo aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Technologinė ir mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2011 04 05
Verslo aplinkos analizė statybos įmonė
UAB „Statyba“ vidinės aplinkos analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Esamos gamybinės bazės analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Įmonės finansinė situacija. Esamos situacijos analizė. Rizikų apibūdinimas. Rizikos mažinimo būdai. UAB „Statyba“ išorinės aplinkos analizė. Rinkos apžvalga. Konkurencinės aplinkos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 02 02
AB Teo rinkodaros situacijos analizė
Įvadas. Teo. lt AB pristatymas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Įmonės swot analizė (ggss). Priedai.
Marketingo referatai, Referatas, 15 psl.
2017 01 21
Tarptautiniai pervežimai praktika
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. Įmonės ssgg analizė. Rinkos paklausa ir jos segmentavimas, išskiriant tikslinius segmentus. Įmonės ateities prognozavimas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2012 11 27
Maxima praktika
Įvadas. Praktikos užduotis. Įmonės charakteristika. Įmonės vidaus ir įšorės aplinkos analizė. Įmonės ssgg analizė. Lietuvos ir tarptautinio verslo aplinkoje vyraujančios tendencijos, jų poveikis verslui. Įmonės ateities prognozavimas. Įmonės istorija. Misija ir vizija. Valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Padalinių atliekamos ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 06 26
Medienos ruoša verslo planas
Trumpas įmonės pristatymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Produktai/paslaugos. Išorinės Uab „šlyna“ verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 01 26
Marketingo aplinkos analizė
Marketingo aplinkos analizė individualioje įmonėje. Įvadas. Marketingo aplinka teoriniu aspektu. Marketingo samprata ir esmė. Įmonės marketingo aplinka. Įmonės makro aplinka. Įmonės mikro aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinkos analizė. Darbo metodikos ir priemonių analizė. Individualios įmonės charakteristika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2012 09 06
Įmonės veiklos strategijos rengimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės veiklos strategijos rengimo analizė. Strategijos samprata. Įmonės strategijos rengimas. Įmonės misijos, vizijos ir tikslų formulavimas. Strateginių alternatyvų parinkimas. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 03 12
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos vertinimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Išorinė aplinkos analizė. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Aplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 03 22
Įmonės veiklos strategijos rengimas UAB „Giedrola“ pavyzdžiu
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės veiklos strategijos rengimo analizė. Strategijos samprata. Įmonės strategijos rengimas. Įmonės misijos, vizijos ir tikslų formulavimas. Strateginių alternatyvų parinkimas. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 85 psl.
2017 04 25
AB „Alita“ veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės potencialo įvertinimas konkurencinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2015 10 07
Įmonės vididnis ir išorinis aplinkos vertinimas
Įvadas. Įmonės „kitchen garden produce“ aprašymas. „kgp“ vidinių veiksnių aprašymas ir analizė. Įmonės tikslai. Organizacijos struktūra. Darbuotojai. Technologijos. Įmonės „kgp“ išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksnių aprašas ir analizė. Įmonės „KGP“ tiekėjai. Įmonės „KGP“ konkurentai. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 01 14
Vadybos informacinės sistemos praktikos ataskaita
Įvadas. Bendroji dalis. įmonės Uab „Socialus marketingas“ analizė. Įmonė Uab „Socialus Marketingas“ kaip praktikos vieta iš vidaus. Įmonės mikro ir makro aplinkos Lietuvoje analizė. Analitinė dalis. įmonės vidinio informacijos sklaidos, komunikacijos ir statistikos įrankio analizė. Vidinio įrankio sistemos ir jos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 psl.
2014 10 15
Įmonės teikiančios dažymo paslaugas rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės „Svydis Lietuva“Apžvalga. Įmonės „Svydis Lietuva“Rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės „Svydis Lietuva“Makroaplinkos analyze. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. Mokslinės - technologinės aplinkos apibūdinimas. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2017 06 09
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės viešųjų ryšių strateginio plano sudarymas. Įmonės vykdomasis viešųjų ryšių veiksmų ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 psl.
2014 04 04
Įmonės strategijų parengimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Strateginio planavimo proceso etapai ir stadijos. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinka ir pest analizė. Konkurencijos analizė. Veiklos aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2011 05 21