Imones išlaidų analizė

300 dokumentų
Išlaidų analizė
Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. Išlaidų-apimties-pelno analizė. Produkcijos savikainos analizė. Praktinė (tyriamoji) dalis. Įmonės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 04 08
Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšio analizė
Įvadas. Išlaidos ir jų kvalifikavimas. Išlaidų esmė. Išlaidų klasifikavimo požymiai. Išlaidų analizavimas. Išlaidų normų analizė. Išlaidų valdymo strategijų analizė. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, jų įtaka pelnui. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Produkcijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 02 19
Išlaidų apskaitos analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Išlaidų apibūdinimas. Išlaidų klasifikavimas. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir negamybinės išlaidos. Išlaidų ir valdymo apskaitos sistemų pasirinkimas. Darbo metodai ir priemonės. Įmonės veikla. Darbo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Ab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2011 02 16
Išlaidų apskaitos įmonėje Sanitas ypatumai ir gerinimo galimybės
Išlaidų apskaitos įmonėje ab „sanitas“ ypatumai ir gerinimo galimybės. Įvadas. Išlaidų apskaitos prasmė ir ypatumai. Išlaidų klasifikacija. Išlaidų apskaitos principai ir standartai. Išlaidos ir sąnaudos. Išlaidų apskaitos įmonėje ab „sanitas“ rezultatų vertinimas. Ab „sanitas“ veiklos ir aplinkos apžvalga. Ab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2013 04 03
AB „Limarko laivininkystės kompanija“ Išlaidų efektyvumo vertinimas
Įvadas. Teoriniai išlaidų efektyvumo analizės aspektai. Efektyvumo sąvoka. Gamybos kaštų, išlaidų ir savikainos ekonominė esmė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Išlaidų klasifikavimas. AB " Limarko laivininkistės kompanija" išlaidų efektyvumo analizė. AB „Limarko laivininkistės kompanija“ veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2010 06 13
Ūkio subjektų biudžetų sudarymas, vertinimas ir analizė. Profesinės praktika ataskaita
Įvadas. Vidaus reikalų ministerijos analizė. Vidaus reikalų ministerijos planuojamo darbo užmokesčio ir etatų struktūros analizė. Kelmės policijos komisariato struktūra. Įmonės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų analizė. Įmonės kasinių išlaidų ir jų palyginimas su asignavimų planu. Įmonės kasinių ir faktinių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 46 psl.
2012 04 12
Produkcijos savikainos analizė
Įvadas. Įmonės ab „stumbras“ charakteristika. Įmonės ab „stumbras“ produkcijos savikainos analizė. Įmonės ab „stumbras“ produkcijos savikainos plano įvykdymas. Metais. Pažyma. Įmonės ab „stumbras“ išlaidų vienam produkcijos litui dinamikos analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2013 05 09
Asmeninis biudžetas analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pajamos. Gaunamos pajamos. Gaunamų pajamų analizė. Išlaidos. Išlaidos mokesčiams. Išlaidų mokesčiams analizė. Išlaidos maistui. Išlaidų maistui analizė. Išlaidos už transportą. Išlaidų už transportą analizė. Išlaidos už pramogas. Išlaidų už pramogas analizė. Išlaidos ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2016 04 09
Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas ir įvertinimas
Apskaičiuoti įmonės taktinio plano pagrindinius biudžetus ir įvertinti veiklos rezultatus. Įmonės metinio plano apskaičiavimas. Produkcijos gamybos planas. Medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas. Personalo poreikio ir išlaidų planas. Įmonės kaštų planas. Finansinis planas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 10 08
Vartojimo išlaidų analizė kursinis
Vartojimo išlaidų analizė. Įvadas. Vartojimo išlaidų analizės teoriniai aspektai. Sąvokos ir apibrėžimai. Visuminė paklausa ir jos elementai. Vartojimo išlaidos. Infliacija. Vartojimo kainų indeksas. Praktinė vartojimo išlaidų analizė. Vartojimo išlaidų analizė. Asmeninio kainų indekso analizė. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 04 16
Asmeninių išlaidų analizė projektas
Darbo aktualumas ir tikslas. Išlaidų analizė nr. Balandžio mėnesio išlaidų struktūra. Išlaidų analizė nr. Gegužės mėnesio išlaidų struktūra. Išvados.
Ekonomikos projektai, Projektas, 5 psl.
2017 09 04
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės veiklos rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir vertikali analizė. Pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 05 23
Išlaidų analizė įmonėje AB „Sanitas“
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Išlaidų analizė teoriniu aspektu. Išlaidų klasifikavimas. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Išlaidų apskaitos įmonėje ab „Sanitas“ rezultatų vertinimas. AB „Sanitas“ veiklos apžvalga. Veiklos išlaidų analizė AB „Sanitas“. Išvados. Literatūra ir kiti ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 03 14
Gamybos išlaidos analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo objekto informacijos šaltinių bei metodikos apžvalga. Gamybos išlaidų analizė teoriniu atžvilgiu. Gamybos išlaidų sąvoka ir jos esmė. Gamybos išlaidų skirstymas. Gamybos išlaidų registravimas apskaitoje. UAB „Baldų aibė“ gamybos išlaidų analizė. UAB „Baldų aibė “ gamybos išlaidų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 09 22
Lietuvos gyventojų pajamų ir išlaidų lyginamoji analizė
Įvadas. Gyventojų pajamų samprata. Išlaidų samprata. Gyventojų pajamų lygis ir dinamika. Lietuvos namų ūkių pajamų ir išlaidų formavimas 1996-2003 m. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkio išlaidų rodiklių sistema. Vartojimo išlaidos. Vidutinės vartojimo išlaidos 2002 – 2003m. Padėtis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2010 03 03
Verslo organizavimas ir planavimas referatas
Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. SWOT analizės rezultatai. Įmonės strateginis planas. Planuojamų veiksmų kaštų biudžetas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Pagalbinių medžiagų išlaidų biudžetas. Darbo užmokesčio biudžetas. Pagalbinių darbininkų metinis darbo užmokestis , tūkst. Gamybinių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 11 29
Įmonės veiklos planavimas ir prognozavimas namų darbas UAB „Batų pasaulis“
Pratarmė. Išlaidų planavimas ir analizė. Įmonės biudžeto sudarymas. Finansinis prognozavimas. Išlaidų planavimas ir analizė. UAB „ Batų pasaulis“ VEILKOS APRASYMAS. UAB „Batų pasaulis“ 2016 metų išlaidų struktūra dinamika. UAB „Batų pasaulis“ 2016 metų pastovių ir kintamų išlaidų struktūra ir dinamika. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 25 psl.
2016 05 19
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Pelningumo analizė. Įmonės mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 psl.
2012 05 26
Lietuvos išlaidų politika, taktika ir problemos
Įvadas. LR valstybės biudžeto išlaidų teoriniai aspektai. Valstybės išlaidų samprata ir klasifikacija. Valstybės išlaidų valdymas ir kontrolė. Valstybės išlaidų politikos principai. Valstybės biudžeto išlaidų analizė 2004-2015 metų laikotarpiu. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 30 psl.
2015 12 02
Išlaidų klasifikavimas ūkininko ūkyje
Įvadas. Išlaidų apskaita. Išlaidų samprata. Išlaidų apskaitos poreikis. Išlaidų apskaitos ir valdymo apskaitos ryšys. Išlaidų apskaitos sistemos. Išlaidų apskaitos metodai. Išlaidų mažinimo galimybės. Išlaidų klasifikavimas. Išlaidų klasifikavimo būtinumas. Išlaidų klasifikavimas pagal požymius. Išlaidų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 06 18
Imonės išlaidų klasifikavimas
Tema. įmonės išlaidų klasifikavimas ir skaičiavimas. Išlaidų apibūdinimas ir klasifikavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal gamybos apimties įtaką. Vieno gaminio išlaidų priklausomybė nuo gamybos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal įskaitymą į produkcijos savikainą. Produkto (gamybos) ir laikotarpio išlaidos. gamybos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2017 01 05
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2011 03 24
X įmonės savikainos analizė
X įmonės savikainos analizė. Darbo tikslas Išanallizuoti X įmonės savikainą. Darbo uždaviniai 1. Išnagrinėti savikainos sampratą bei esmę. Apie įmonę. Įmonė įregistruota buvo 2010 metais. Savikaina. Tai - piniginė. Savikainos struktūra. Savikainos dinamika. Tiesioginių išlaidų dinamika. Netiesioginių išlaidų struktūra. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 02 09
Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto analizė
Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto analizė. Įmonės veiklos analizės savarankiškas darbas. Įvadas. Įmonių veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto analizės praktinio naudojimo pavyzdžiai. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2014 05 19
Išlaidų valdymas biudžetinėje įstaigoje
Įvadas. Kauno specialiosios mokyklos išlaidų valdymo analizė. Įvadas. Išlaidos. išlaidų klasifikavimas. Į kasą išduodant pinigus nurodoma kokiom išlaidoms juos galima išleisti, todėl pagal tokius išlaidų pavadinimus kasoje jos ir apskaitomos. Kauno specialiosios mokyklos išlaidų valdymo analizė. Išvados. Naudota literatūra. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 04 14
Įmonės veiklos imitavimas
Įmonės apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veikla ir jos padaliniai. Pirminiai dokumentai, naudojami įmonės uab „baltijos gėrimai“ “ veikloje. Pvm sąskaita faktūra. Kasos pajamų orderiai. Kasos išlaidų orderiai. Mokėjimo pavedimai. Rinkodaros kompleksų analizė. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 03 25
LR biudžeto išlaidų analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos biudžeto išlaidų teoriniai aspektai. Biudžeto sandara ir formavimo principai. Valstybės biudžeto išlaidų klasifikacija. Lr valstybės biudžeto 2012-2014 metais išlaidų analizė. LR valstybės biudžeto išlaidų dinamika 2012-2014 m. LR valstybės biudžeto išlaidų struktūra 2012 – 2014 m. Išvados. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2017 03 01
Produkto kainodaros strategijos kūrimas UAB „Vero cafe“ įmonėje
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Nagrinėjamo įmonės produkto kainordaros veiksnių analizė. Pasirinkto produkto apibūdinimas. Kainodaros tikslų numatymas. Nagrinėjamo įmonės produkto kainodaros veiksnių analizė. Produkto vartotojų (potencialių vartotojų) analizė. Produkto išlaidų ir bendrų įmonei išlaidų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 05 20
Produkto kainodaros strategijos kūrimas UAB Gintaro baldai
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Nagrinėjamos įmonės ir šakos (rinkos) apibūdinimas. Pasirnikto produkto (gaminio) apibūdinimas. Kainodaros tikslų numatymas. Nagrinėjamo įmonės produkto kainodaros veiksnių analizė. Produkto vartotojų analizė. Produkto išlaidų ir bendrų įmonei išlaidų identifikavimas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 04 30
Įmonės finansinė analizė skaidrės
Įmonės finansai. Finansinės veiklos samprata. Verslo finansų funkcijos. Įmonių finansai. Įmonės finansai, valdymas. Finansų rinkos. Įmonės finansų organizavimo principai. Analizės informacijos šaltiniai. Finansų valdymas ir apskaita. Įmonės išlaidų skirstymas. Horizontalioji analizė - dviejų ar daugiau metų finansinių ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 03 20