Imones konkurentu analize

300 dokumentų
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. Personalas. Projekto investicijos. Projekto analizė. Veiklos rizika ir strategijos valdymas. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 psl.
2016 12 07
Tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė
Įvadas. Rinkodaros samprata. Klientų srauto organizavimas. Rinkos analizė Starbucks. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė PSET. SWOT ir problemos indentifikavimas. Įmonės aprašymas „Coffee Inn“. Konkurentų analizė. Pest analizė. Ssgg analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 11 04
Lietuvos sulčių rinkos strateginė analizė
Įvadas. Informacija apie įmonę. Patrauklumo analizė. Rinkos dydis ir augimas. Kaštų struktūra. Sėkmės veiksniai. Struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Segmentų identifikavimas. Nepatenkinti poreikiai. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Konkurentų skirstymas. Konkurentų įvertinimas. Konkurentų stiprumo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 11 02
Konkurentų analizė
Įvadas. Konkurencijos samprata. Rinkos struktūra. Marketingo samprata. Verslo koncepcijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Konkurentų tyrimas. Globalūs (bendrieji) konkurencijos santykiai. Lokalūs konkurencijos santykiai. Konkurencijos rinkoje tyrimas. Konkurentų tyrimo etapai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 02 28
Konkurencinės aplinkos įtaka UAB Douglas Baltic Sarma marketingo sprendimams
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Konkurentų žvalgybos sistemos kūrimas. Konkurencijos analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2010 11 24
Marketingo komunikacija įmonė Rūta
Įvadas. Verslo šakos pristatymas bei joje egzistuojančios tendencijos ir problemos. Įmonės pristatymas ir veiklos analizė. Pest analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai. Mikroaplinkos subjektų SWOT analizė. Vartotojo apibūdinimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo žemėlapis. Vartotojo scenarijaus kūrimas. Konkurencinės aplinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 11 25
Cigarečių rinkos Lietuvoje strateginė analizė
Įvadas. Įmonė. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos apibrėžimas. Rinkos dydis ir augimas. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Rinkoje egzistuojantys segmentai ir jų motyvacijos analizė. Nepatenkinti poreikiai. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 04 23
Verslo plano prezentacija
UAB „Siuvlita“ verslo planas. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės rekvizitai. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. P komplekso analizė. Reikalingo turto įvertinimas. Įmonės veiklai reikalingo turto nusidėvėjimas. Buveinės analizė. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 01 24
Saulės priežiūros priemonių rinka Lietuvoje
Įvadas. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos apibrėžimas. Rinkos dydis ir tendencijos. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Rinkoje egzistuojantys segmentai ir jų motyvacijos analizė. Nepatenkinti vartotojų poreikiai. Konkurentų analizė. Konkurentų indentifikavimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 10 23
Įmonės UAB „Vlantana” gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Ekonomikos tyrimo metodai. Įmonės UAB „Vlantana“ gamybos veiksnių analizė. Gamybos veiksniai. Įmonės pristatymas ir jos veikla. Įmonės konkurentų analizė. Įmonės SSGG analizė. Darbuotojų skaičiaus kitimo analizė. Įmonės veiklos vertinimas, atlikus PEST analizę. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 04 24
Transekspedicija ssgg analizė
Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės pagrindiniai veiklos elementai. Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės PEST analizė Išorinės aplinkos veiksniai Jų poveikis įmonei Galimybės. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Kultūrinė aplinka. Demografinė aplinka. Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės Porter modelio ...
Logistikos referatai, Referatas, 7 psl.
2016 02 18
Verslo planas sporto ir grožio centras
Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės registravimo etapai. Įmonės tikslai. RINKA. Rinkos apibūdinimas. Įmonės makroaplinka. Socialinė. Demografinė. Kultūrinė. Ekonominė. BVP, nedarbo lygio ir infliacijos rodikliai Lietuvoje. Technologinė. Politinė (teisinėĮmonės ...
Kūno kultūros verslo planai, Verslo planas, 22 psl.
2014 05 07
Drabužių gamyba verslo planas
Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas, steigėjų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. Marketingas, 4p komplekso analizė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Produktas. Paslaugų organizavimas. Paslaugos vykdymo proceso apibūdinimas. Reikalingo turto įvertinimas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2017 01 24
Deichmann Praktikos ataskaita
Praktikos institucijos pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos principai. Įmonės rinkodara. Analitinė dalis. Įmonės SSGG analizė. Būtinos pardavėjų savybės ir nuostatos. Įmonės klientų aptarnavimo standartai. Konkurentų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 12 29
UAB TEO konkurencinio marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės (prekinio ženklo, prekės/paslaugos) ir jos konkurencinio pranašumo apibūdinimas. Rinkos analizė. Tikslinio segmento ir jo poreikio apibūdinimas. Konkurentų analizė. Rinkos patrauklumo analizė. Prioritetinių konkurentų nustatymas. Kompleksinio pasiūlymo konkurencingumo (kpr) nustatymas. Įmonės kpr struktūros ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 04 03
Strateginė analizė Vilniaus baldai
Ab „vilniaus baldai“ strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Kaštų struktūra. Paskirstymo sistema. Rinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 04 04
Konkurencija. Konkurencijos strateginė analizė
Įvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos tipai. Strateginės analizės apibrėžimas. Konkurencijos strateginė analizė. Konkurentų profiliavimas. Strateginė grupių analizė. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Išvados:. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 03 11
Kavos rinkos Lietuvoje analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę Uab “Gustav Paulig Ltd”. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimas. Rinkos kaštų struktūra. Paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Segmentų identifikavimas ir motyvacijos analizė. Nepatenkinti ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 02 04
Siuntų, krovinių gabenimo įmonės verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Rinka. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Užsakovų analizė. Marketingas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Proceso organizavimas. Įmonės lokacija ir užsakymo procesas. Biuro projektavimas, darbo vietų ir įrangos išdėstymas. Įmonės turto analizė ir jo nusidėvėjimo ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 27 psl.
2017 10 09
Imonės marketingo veiklos analizė
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos (rinkos,vartotojų ir konkurentų analizė). Įmonės marketingo veiklos ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2013 03 25
Tarptautinė krovinių logistika praktikos ataskaita
Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės pristatymas. 2. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros parinkimas. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas ir darbo organizavimas. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Įmonės turimi pajėgumai. Įmonės rinkos analizė. Įmonės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2016 10 02
„Coca Cola“ prekės ženklo analizė
Įmonės pristatymas. Logotipo analizė. Įmonės tikslinė auditorija. Konkurentų analizė. Branding’as. Marketingo strategija.
Marketingo analizės, Analizė, 10 psl.
2017 03 25
Pramogų parko verslo planas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Verslo srities, teisinio statuso pasirinkimas. Įmonės misijos ir vizijos apibrėžimas, įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Paslaugos. Pramogų verslo rinkos apžvalga ir apibūdinimas, tendencijų namatymas. Verslo aplinkos analizė. Išorinė verslo aplinka. Ekonominė. Ekologinė. Technologinė. Politinė ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 30 psl.
2015 04 14
Įmonės skyrių tyrimai Praktikos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės struktūra. Įmonės personalo skyrius. Personalo politika. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės strategija. Darbų analizė. Pardavimų – rinkodaros skyrius. Reklamos analizė. Pirkimų skyrius. Prekių ir paslaugų poreikis. Kanceliarinių prekių tiekėjų analizė. Ūkinių prekių tiekėjų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2016 02 23
Įmonės išorinės aplinkos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Tiekėjų analizė. Bendrovės ssgg analizė. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 03 25
AB Lietuvos geležinkeliai praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacijos analizė. Nepatenkintų poreikių paieška. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Konkurentų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2011 03 21
Kosmetikos prekių rinka
Įvadas. I. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Paskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. Vartotojų motyvacijos analizė. Nepatenkinti segmentų poreikiai. Konkurentų analizė. Konkurentų ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2011 05 24
Marketingo veiklos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Plėtra į baltarusija. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Vidinė įmonės analizė. Tiekėjų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Darbuotojai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 03 25
UAB kepyklėlės „Boulangerie“ išorinė ir vidinė analizė
Uab kepyklėlės „ Boulangerie “ išorinė ir vidinė analizė. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Išorinės aplinkos analizė. Žingsnis. Tolimosios apinkos įvertinimas. Žingsnis. Vartotojų galios įvertinimas. Žingsnis. Tiekėjų galios įvertinimas. Žingsnis. Potencialių konkurentų įvertinimas. Žingsnis. Tiesioginių konkurentų ...
Vadybos analizės, Analizė, 8 psl.
2015 05 11
Saldainių gamyba veiklos planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Prekių ar paslaugos aprašymas. Uab “Dulcy pop” vizija, misija , tikslai. Vadyba. Darbuotojai. Rinkodara ir konkurentų analizė. Rinkos apžvalga. Uab „Dulcy pop“ kainodara. “Uab Dulcy pop“ pardavimo strategija. “Uab Dulcy pop“ reklama. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Uab “Du ssgg ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2014 05 26