Imones planavimo sistema

300 dokumentų
Įmonės planavimo procesas
Įvadas. Įmonės veiklos planavimo teorinė analizė. Planavimo esmė (samprata) ir principai. Planavimo žingsniai. Planuojamos veiklos periodiškumas ir trukmė. Planų sistema ir jų pavidalai. X įmonės veiklos planavimo empyrinis tyrimas. Tyrimo metodika. X įmonės darbuotojų apklausos apie įmonės planavimą rezultatų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 01 20
Planavimo orgnaizavimas
Planavimo procesas įmonėje. Įvadas. Planavimo procesas teoriniu aspektu. Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata. Planavimo principai ir reikšmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Planų pavidalai. Įmonės planų sistema. Planavimo procesas įmonėje praktiniu aspektu. Planavimo procesas įmonėje uab „lpp“. Apie uab ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 04 28
Planavimas „X“ įmonėje
Įvadas. Planavimo „x“ įmonėje,. Informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Planavimo teorinė analizė. Planavimo esmė ir principai. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Darbo laiko planavimas. Strateginis planavimas. Karjeros planavimas. Planavimo „x“ įmonėje kiekybinis tyrimas. „X“ įmonės planavimo svarbos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 11 11
Įmonės pristatymas Viskas katėms
Lentelių sąrašas. Įmonės charakteristika. Įmonės vizija, misija ir uždaviniai. Įmonės planavimo sistema. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymo stilius ir metodai. Įmonės motyvavimo sistema. Įmonės kontrolės sistema. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 03 03
Referatas Planavimas
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Įmonė kaip planavimo objektas. Planavimo vaidmuo ir vieta įmonės valdyme. Planavimo sistema įmonėje. Planavimo formos ir planų rūšys. Planavimo tipai. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Operatyvinis planavimas. Išvados. Naudotų šaltinių sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 12 19
Planavimas kursinis
Įvadas. Planavimas. Planų sistema. Planavimo tikslai ir esmė. Planavimo proceso turinys. Planavimo metodai. Planavimo informacinė bazė. Planavimas „x“ įmonėje. Strateginis tikslas, prioritetai ir metiniai veiklos tikslai. „x“ įmonės laukiamas veiklos planų rezultatas. „x“ biudžetinės įmonės lėšų šaltiniai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 03 11
Įmonės veiklos planavimas kursinis darbas
Įvadas. Tyrimo objekto informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės planavimo principų teorinė analizė. Planavimo samprata. Įmonės planų tipai. Taktiniai planai. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Planavimo svarba įmonės darbdaviams. „X“ įmonės veiklos planavimo analizė. „X“ įmonės planų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 03 16
Planavimo esme ir turinys. Tikslai ir jų sistema. Makroekonomikos strateginis planavimas. Mikroekonomikos planavimas. Strateginio planavimo procesas. Įmonės išorės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. Įmonės vystymo strategijos planavimas.
Ekonomikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Planavimo koliui špera
Problemos sprendimo etapai. Alternatyvos pasirinkimo kriterijai. Problemos sprendimo efektyvumas racionalumas –. Sprendimo vertinimas . Sprendimą įtakoja. Sprendimo priėmimo racionalumas. Orientacija į perspektyvą. Požiūriai į pokyčius. Planavimo paskirtis. Planavimas suformuoja pagrindą kitoms vadybos funkcijoms. Formalizuoto ...
Vadybos šperos, Špera, 1 psl.
2016 03 13
Audiniai veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Uab „Audena“ veiklos analizė. Įmonės planavimo sistema. Įmonės veiklos organizavimas (valdymo struktūra). Įmonės valdymo stilius. Įmonės motyvavimo sistema. Įmonės kontrolės sistema. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2015 12 21
Planavimo paskaitos špera
Planavimo samprata ir eiga. Planavimo samprata. Planavimo metodologijos. Planavimo rodiklių sistema. Planavimo metodai. Planavimo info bazė. Tikslų samprata ir klasifikavimas. Tikslų sistemos formavimas. Tikslų suskaidymo procesas. Įm veiklos planavimo sistema. Verslo įm ir jos aplinka. Įmonės veiklos planavimo principai. Planavimo ...
Ekonomikos šperos, Špera, 12 psl.
2013 04 01
Planavimas - vadybos funkcija
Planavimas. Siekiama atsakyti į klausimus. Planavimo stiliai. Planavimo pobūdžiai. Planavimo žingsniai. Planas. Saint-Gobain. Weber. Planavimo svarba įmonėje. Planavimo naudA. Vyraujantis planavimo stilius, strategija. Planavimo strategija. Planų hierarchija. Aplinkybių įvertinimas. Tikslai. Neformalus planavimas. Plano vykdymo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 05 11
UAB X įmonės kūrimas
„X“ įmonės charakteristika. Įmonės vizija, misija, tikslas, uždaviniai.  įmonės veiklos planavimas. „X“ organizacijos planavimo sistema. Įmonės veiklos organizavimas. „X“ įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymas. „X“ vadovavimo stilius. Įmonės valdymo metodai. Motyvavimas. Įmonės motyvavimo modelis. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 03 13
Kaimo turizmo sodyba analizė
Įmonės „lelija‘‘ charakteristika. Įmonės „lelija“ vizija, misija, tikslas ir uždaviniai. Įmonės „lelija“ valdymo struktūra. Valdymo stilius ir metodai. Planavimo sistema. Motyvavimo sistema. Kontrolės sistema. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 04 23
Planavimo kursinis
Įvadas. Planavimo tikslai ir esmė. Planavimo proceso turinys. Planavimo metodai. Planavimo informacinė bazė. Planų sistema. Strateginis planavimas, jo funkcijos, esmė ir nauda. Strateginio planavimo procesas. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Planavimo ir kontrolės reikšmė valdyme. Finansų valdymo esmė. Personalo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2010 03 03
Planavimas. Jo sudedamosios dalys rūšys, sudarymas, eiliškumas ir reikšmė
Įvadas. Planavimas. Planavimo sąvoka ir esmė. Planavimo principai. Plano sąvoka ir esmė. Planų klasifikacija (rūšys). Planavimo metodologija. planavimo etapai. Žingsnių planavimo požiūris. Žingsnių planavimo požiūris. planavimo reikšnė. Išvados. Literatūros sąrašas. Namų darbų užduotys. Priedas.
Vadybos referatai, Referatas, 26 psl.
2012 04 02
Įmonės „Buhalterinės paslaugos“ analizė
Įmonės „Buhalterinės paslaugos“ charakteristika. Uab „Buhalterinės paslaugos“ planavimo sistema. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymo stilius. Įmonės darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės kontrolė. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 11
Imonių valdymas
Įvadas. Įmonių valdymo organai. Įmonių nuosavybė. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Kitų veiklos rūšių įmonių valdymo specifika. Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Strateginis įmonės valdymas. Strateginis valdymas. Strateginis ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 06 28
Gamybinės įmonės tyrimo analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Strateginio planavimo teorinė analizė. Strateginio planavimo esmė ir nauda. Strateginio planavimo tikslai bei modeliai. Strateginį planavimą lemiantys veiksniai. Gamybinės įmonės strateginio planavimo tyrimo analizė. Įmonės darbuotojų nuomonė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 04 01
Uab „Stilius jums“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Uab „Stilius jums “ veiklos analizė. Įmonės planavimo sistema. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymo stilius. Įmonės motyvavimo sistema. Įmonės kontrolės sistema. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 10 psl.
2016 05 09
Įmonės analizė Vaivada
Uab „Vaivada“ chkteristika. Uab „Vaivada“ misija, vizija, tikslai, uždaviniai. Uab „Vaivada“ įmonės planavimo sistema. Uab „Vaivada“ veiklos organizavimas. Uab „ vaivada“ valdymo stilius ir metodai. Uab „Vaivada“ įmonės kontrolės sistema. Įmonės veiklos probleminiai aspektai. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 01 06
Planavimas organizacijoje
Įvadas. UAB „Baltlanta“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Planavimo funkcijos svarba organizacijos veiklai. Strateginio planavimo etapai. Įmonės misija ir tikslai, jų reikšmė įmonės veiklai. Starteginio plano įgyvendinimas ir kontrolė. Starteginių planų rengimo etapai. UAB „Baltlanta“ swot analizė. Planavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 01 19
Planavimas organizacijoje ir darbuotojų dalyvavimas planavime
Planavimo procesas. Planavimo esmė ir principai. Planavimo samprata ir reikšmė. Planavimas ir planų sudarymas. Planavimo žingsniai. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Tikslų iškėlimas. Planų pavidalai. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Darbuotojų dalyvavimo planavime „X” įmonės analizė. Išvados. Literatūros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 06 01
Logistikos įmonė vadybinės veiklos analizė
Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės logotipas. Įmonės vertybės. Įmonės privilegijos. Uab,,lotos baltica” valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 02 03
Karjeros planavimas ir jos realizavimo sistema organizacijoje
Karjeros planavimas ir jos realizavimo sistema organizacijoje. Įvadas. Karjeros planavimo sąvoka. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. Karjerų planavimo principai. Karjerų planavimu organizacijos siekia. Karjerų planavimo ir realizavimo sistema. Išvados. Ačiū, kad išklausėte!
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 03
Planavimas ir prognozavimas
Temos tikslas išsiaiškinti vadybos funkcijos – planavimo esmę, reikšmę, procesą. Planavimo samprata ir reikšmė. Pagrindiniai planavimo principai. Planavimo proceso organizavimo veiksniai. Įmonės planavimo lygiai ir planų hierarchija. Įmonės planų sistemos. Planų klasifikavimas pagal formalizuotumą ir formą. Pagal pateikimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 28
Įmonė
Įvadas. Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Planavimo esmė.
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2010 03 03
Uab vadybinė analizė
Įvadas. Įmonės misija, vizija, logotipas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo schema. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 11 03
Įmonės strategijų parengimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Strateginio planavimo proceso etapai ir stadijos. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinka ir pest analizė. Konkurencijos analizė. Veiklos aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2011 05 21
Valdymo sprendimai skaidrės
Temos tikslas išsiaiškinti vadybos funkcijos – planavimo esmę, reikšmę, procesą. Planavimo samprata ir reikšmė. Priežastys, dėl kurių planuoti būtina yra šios. Pagrindiniai planavimo principai. Planavimo proceso organizavimo veiksniai. Įmonės planavimo lygiai ir planų hierarchija. Įmonės planų sistemos. Planų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 01 05