Imones veiklos finansavimo saltiniai

300 dokumentų
Įmonės finansavimo šaltiniai
Įvadas. Finansavimo šaltinių struktūra teoriniu aspektu. Akcinės bendrovės „x“ finansavimo šaltiniai. Įmonės veiklos apibūdinimas. Finansavimo šaltinių panaudojimo analizė. Finansavimo šaltinių dinamika. Finansavimo šaltinių efektyvumas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2013 10 01
Finansavimo šaltiniai, tikslai ir būdai
Dauguma smulkių ir vidutinių įmonių susiduria su piniginių lėšų poreikiu vykdomai veiklai finansuoti, siekiant išsaugoti ar padidinti turimo kapitalo apimtį. Darbas, susijęs su aktualiausiais smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo klausimais, kurie kyla formuojant teigiamą lietuvos smulkių ir vidutinių verslininkų nuomonę apie ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2010 11 04
Ilgalaikiai išoriniai įmonės finansavimo šaltiniai
Ilgalaikiai išoriniai įmonės finansavimo šaltiniai. Akcijos. Vertybinis popierius. Akcijos pagal suteikiamas teises gali būti. Privilegijuotosios. Paprastosios. Savininkai labiausiai rizikuoja. Obligacijos. Vertybinis popierius liudijantis. Senoviniai vertybiniai popieriai, akcijos ir obligacijos. Ilgalaikės banko paskolos. Pigiausias ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 03 09
Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas
Įvadas. Finansavimo šaltinių identifikavimas. Ilgalaikių finansavimo šaltinių samprata ir reikšmė. Ilgalaikių įmonės finansavimo šaltinių alternatyvos. Įmonės finansavimo galimybių gerinimo priemonės. Uab „Degalinė“ finansinių rezultatų analizė 2009-2011 m Uab „Degalinė“ veiklos apibūdinimas. Uab „Degalinė“ ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 psl.
2015 11 17
Trumpalaikis finansavimas
Įvadas. Banko finansavimas. Finansavimas panaudojant vekselius. Kitos trumpalaikio finansavimo formos. Pirkimas išsimokėtinai. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Kreditiniai įsiskolinimai ir mokėtinos sumos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2012 06 20
Darbo tikslas – nustatyti išorinio finansavimo poreikį, remiantis pagrindinės veiklos pajamų pokyčio analizės ir grynųjų pinigų biudžeto sudarymo metodais. Remiantis turimais duomenimis buvo sudarytas įmonės grynųjų pinigų biudžetas 2006 metams. Visa tai atsispindi 1 lentelėje. Taip pat reiktų paminėti, jog įmonės mokėjimai ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Įmonės finansavimo šaltinių analizė
Finansavimo samprata. Įmonės finansavimo šaltinių samprata. Finansavimo šaltinių rūšys. Vidiniai ir išoriniai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Įmonės finansinių išteklių šaltiniai. Praktinė dalis. Įmonės finansavimo šaltinių analizė (2011 m. Vidiniai finansavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 09 11
Įstaigos plėtros ir veiklos finansavimo būdai ir šaltiniai
Įstaigos plėtros ir veiklos finansavimo būdai ir šaltiniai. Įvadas. Uždaviniai. Išorinio finansavimo šaltinių ir investicijų klasifikacija. Investicijų rūšys pagal svarbiausius klasifikavimo požymius. Paskolos. Išperkamoji nuoma. Valstybės parama verslui. Garantijų sistema. Lengvatinės paskolos. „Verslo angelai“. Vidiniai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 04 25
Finansų valdymas ir įmonės veiklos finansavimas
Finansų valdymas ir įmonės veiklos finansavimas. Finansų valdymas yra vienas iš įmonės valdymo sričių. Visus finansinius sprendimus galima apibendrinti taip Kokio turto reikia įmonei. Finansinės ataskaitos. Finansininkai, vykdantys finansų valdymo funkcijas. Veiklos sąnaudos – tai administracijos darbuotojų darbo užmokestis. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 09 15
Aerobika verslo planas
Įvadas. Verslo įmonės kūrimas. verslo plano parengimas. Verslo samprata . Individualių įmonių kūrimo ypatumai . Įmonės personalas. Įmonę supanti aplinka. Įmonių finansavimo šaltiniai ir rizikos veiksniai. Veiklos organizavimas. IĮ „Gym“ charakteristika . Vietos analizė. IĮ „Gym“ personalas. „Gym“ marketingas. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 28 psl.
2013 06 10
Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas AB Linas agro
Įvadas. Investicijos ir jų reikšmė įmonės veikloje. Apyvartinio kapitalo valdymo politika. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Prekybinis kreditas. Susikaupiantys įsipareigojimai. Trumpalaikės banko paskolos. Kitos trumpalaikio finansavimo formos. Ab „Linas agro“ finansavimo šaltiniai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2015 04 07
Tarptautinių įmonių finansavimo šaltiniai
Įvadas. Verslo finansavimo šaltinių tipai. Vidiniai finansavimo šaltiniai. Išoriniai finansavimo šaltiniai. Verslo plėtros (ilgalaikio) finansavimo būdai. Verslo stabilumo (trumpalaikio) finansavimo būdai. Inovacijų finansavimo šaltiniai. Asmeninės, šeimos, draugų santaupos. Valstybės parama ir Europos komisijos fondai. Kitos ...
Finansų referatai, Referatas, 27 psl.
2014 12 04
Finansavimo šaltiniai
Įmonės turtas ir jo finansavimo šaltiniai. Nuosavas ir skolintas kapitalas. Turto skirstymo kriterijai. Ilgalaikis turtas. Materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Autorių ir gretutinės teisės. Finansinis turtas. Trumpalaikis turtas. Finansavimo šaltiniai. Ilgalaikio turto. Finansavimo. Šaltiniai. Verslo angelai. Rizikos kapitalo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 33 psl.
2015 01 09
Finansavimo šaltinių ir jų panaudojimo AB „Grigeo Grigiškės“ tyrimas
Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansavimo šaltiniai teoriniu aspektu. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. AB „Grigeo grigiškės“ 2012-2016 m. finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimo tyrimas. AB „Grigeo Grigiškės“ charakteristika. Finansavimo šaltinių dinamika. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 10 01
Imonių finansavimo galimybės ir problemos Lietuvoje
Įvadas. Trumpalaikis finansavimas. Trumpalaikis skolinimasis. Banko finansavimas. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (nif) išleidimas. Lizingas. Pirkimas išsimokėtinai. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo palyginimas. Naujos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 06 22
Valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo darbų etapas
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Analizė. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir įmonės veiklos plėtros galimybės.Įsitvirtinimas rinkoje. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, verslumo įvertinimas, bankroto ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2017 04 04
 IĮ „Šventė“ įkūrimo galimybės
Įvadas. Verslo įmonės kūrimas. verslo plano rengimas. Verslo samprata. Verslininko samprata. Individualios įmonės kūrimo ypatumai. Įmonės personalas. Įmonę supanti aplinka. Verslo plano samprata ir struktūra. Verslo rizika. Finansavimo šaltiniai. IĮ „šventė“ veiklos organizavimas. IĮ „Šventė“ charakteristika. IĮ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2017 05 09
Tarptautinių paslaugų finansavimo analizė
Įvadas. Bfd group. Bfd group tarptautinių paslaugų apmokėjimo sąlygos. Ir instrumnetai. Bfd group valiutinė rizika. Bfd group tarptautinės prekybos finansavimo formos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2012 04 06
Snaigė finansinė analizė
Finansavimo šaltinių įtaka ab „snaigė“ finansinei būklei. Baigiamojo darbo tikslas. Baigiamojo darbo uždaviniai. Baigiamojo darbo objektas. Baigiamojo darbo metodika. Įmonės veiklos finansavimo šaltiniai. Finansavimo šaltinių analizė parodo įmonės vadovų sprendimus dėl jų struktūros. AB “Snaigė”. AB „Snaigė“ ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 29
UAB „Kauno autobusai“ verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. UAB „Kauno autobusai“ ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės steigėjai, veikla ir tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojų, jų funkcijų paskirstymas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 12 23
Įvadas. Transporto įmonės verslo aplinka. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. UAB „Ars-Shipping“ ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės steigėjai, veikla ir tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojų, jų funkcijų paskirstymas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 psl.
2016 12 15
Investicijų poreikio įvetinimas ir finansavimo šaltiniai
Įvadas. Investicijų samprata. Veiksniai, nuo kurių priklauso investicijos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicijų poreikio įvertinimas. Finansavimo šaltiniai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 11 10
Transporto ekonomikos referatas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė Lietuvoje. Šalies makroekonomikos pokyčiai ir tendencijos. Šalies verslo aplinka transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto paslaugų pasiūlos subjektai ir jų konkurencingumas. Tarptautinių transporto paslaugų raida ir globalizacijos įtaka. Lietuvos eksporto ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 psl.
2016 11 18
Transporto įmonės verslo planas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies makroekonomikos pokyčiai ir tendencijos. Šalies verslo aplinka transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto paslaugų pasiūlos subjektai ir jų konkurencingumas. Tarptautinių transporto paslaugų raida ir globalizacijos įtaka. Lietuvos eksporto ir ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 26 psl.
2013 12 16
Įmonės finansavimo šaltiniai aprašymas
Įmonės finansavimo šaltiniai Vidiniai. Ilgalaikis turtas. Nematerialusis turtas II. Materialusis turtas III. Finansinis turtas IV. Kitas ilgalaikis turtas. Pelno nuostolių ataskaita. Valstybinio reguliavimo funkcija. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis PVM. Žemės mokesčio nemoka.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2017 05 04
Įmonės ataskaita Prekyba kanceliarijos prekėmis
Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo ir veiklos motyvacija. Gamybos organizavimas ir produktai. Įmonės materialinė techninė bazė. Įmonės struktūra ir funkcijos. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Rinkodara. Konkurentai. Rizika ir reklama. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Produkcijos savikainos palnavimas. Pelno nuostolio ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 04 06
Logistika verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Transporto įmonės steigėjai, veikla ir ...
Transporto referatai, Referatas, 35 psl.
2014 02 15
Verslo finansavimo šaltiniai
Verslo sąmprata. Vidiniai finansavimo šaltiniai. Išoriniai finansavimo šaltiniai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Finansų referatai, Referatas, 10 psl.
2016 03 01
Transporto įmonės verslo analizė ir planavimas
Turinys. Įvadas. Darbo tikslas išnagrinėti transporto įmonės „X“ ekonominę veiklą, remiantis esama ekonomine šalies situacija ir prognozuojamomis rinkos galimybėmis apibrėžti jos strateginės plėtros kryptis, pasiūlyti ir pagrįsti veiklos plėtros priemones ir joms būtinas investicijas. Darbo uždaviniai. Transporto įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 05 14
Verslo finansavimo galimybės
Verslo finansavimo. Galimybės. Įmonių finansavimo šaltiniai. Privalumai ir trūkumai. Yra tūkstantis būdų prarasti pinigus ir tik du – jų. Įsigyti. Dirbate už pinigus arba pinigai dirba už jus. B. Baruchas. Investicijų ir finansavimo poreikio. Apskaičiavimas. Investicijų poreikis ir planuojamas jų finansavimas pavyzdys. Praktinė ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2014 04 30