Investicijų įtaka lietuvos ekonomikos augimui

300 dokumentų
Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizö. Ekonomikos augimas ir jo ryšys su kitais makroekonominiais rodikliais. Ekonomikos augimo teorinö samprata. Ekonomikos augimo ir jį atspindinčių kitų makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveika. Taupymo, investicijų ir ekonomikos augimo sąveika. Eksporto įtaka ekonomikos augimui. Darbo j÷gos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 psl.
2013 10 26
Užsienio investicijos i Lietuvos ūkį
Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį: tendencijų ir efektyvumo įvertinimas. Anotacija. Įvadas. TUI poveikis vietinės ekonomikos plėtrai. Tyrimo metodika. TUI tendencijų Lietuvoje įvertinimas. Tiesioginių užsienio investicijų efektyvumo įvertinimas. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka Lietuvos ūkio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 03 03
Investicijos Ekonomikos referatas
Įvadas. Investicijų samprata. Užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikos augimui. Užsienio investicijų nauda vietos aplinkai. Investicijas lemiantys veiksniai. Svarbiausios investicijų nuosmukio priežastys Lietuvoje. Ekonominės sąlygos skatinančios užsienio investicijų pritraukimą. Užsienio investicijų dinamika Lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 04 04
Investicijos ir jų poveikis šalies ekonominiam augimui
Įvadas. Investicijų sąvoka. Investicinis portfelis. Investavimo rizika. Vertybinio popieriaus rizika. Investicijų formos ir klasifikavimas. Pagrindinės investicijų formos. Investicijų klasifikavimas pagal požymius. Užsienio investicijų klasifikacija. Privačių investicijų klasifikacija. Investavimo procesas. Investicinio proceso ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 10 18
Investicijos ir jų poveikis ekonominiam augimui Lietuvos regionuose
Įvadas. Investicijos, jų rušys, bei vaidmuo regionų plėtrai. Investicijos. Investicijų rušys. Investicijų nauda regionams. Lietuvos regionų ekonominė ir socialinė situacija. Bendrojo vidaus produktas lietuvoje bei apskrityse. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika lietuvoje bei apskrityse. Materialinių investicijų dinamika ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 03 05
Tarptautinių investicijų analizė ir vertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Investicijos. Investicijų klasifikavimas. Praktinė dalis. Investicijų skatinimas. Užsienio investicijų poveikis. Investicijų įtaka šalies ekonominiam augimui. Aplinkos įvertinimas. Tiesioginės užsienio investicijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2016 02 07
Tiesioginių ES investicijų įtaka Lietuvos BVP
Įvadas. Tiesioginių Europos sąjungos investicijų įtaka Lietuvos BVP teorijos pagrindimas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. BVP samprata. Teorinis tiesioginių užsienio investicijų ir BVP ryšys. Tiesioginių ES investicijų poveikis Lietuvos BVP vertinimas. Lietuvos BVP 2003-2013 m. dinamikos analizė. Tiesioginių ES ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 04 29
Eksporto poveikis Lenkijos ekonominiam augimui
Eksporto poveikis lenkijos ekonominiam augimui. Temos aktualumas. Lenkijai vis labiau įsitraukiant į tarptautinius mainus. Tikslas 1. Įvertinti eksporto poveikį Lenkijos ekonominiai augimui. EKsportas. Eksportas – įstatymais reglamentuotas prekių ir paslaugų išvežimas iš vienos valstybės į kitą. Ryšiai eksporto ir BVP. Ryšys ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 04 26
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai. Investiciniai fondai ir jų vaidmuo transporte. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Užsienio investicijos. Statistiniai duomenys apie užsienio investicijas. ES parama Lietuvos transporto sektoriui. Užsienio investicijų akcentavimas. Užsienio investicijų nauda Lietuvos ekonomikai. Išvados. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 11 14
Europos sąjungos krizių įtaka, valstybių narių ekonominiam augimui
Įvadas. Ekonominio augimo analizė Europos Sąjungoje. Ekonominė krizė ir jos įtaka augimui. Euro zonos skolų krizė ir jos įtaka augimui. Problemos dėl euro zonos skolų krizės. Sprendimo būdai ir galimi scenarijai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 02 08
Ekonominis augimas ir technologinė pažanga
Įžanga. Ekonomikos augimo samprata. Ekonomikos augimas ir jo klasifikacija. Teoriniai ekonomikos augimo modeliai. Ankstyvosios ekonomikos augimo modeliai. Neoklasikinis Solou ekonomikos augimo modelis. Neokeinsistinis ekonomikos augimo modelis. Endogeninio augimo modeliai. Politinės ekonomikos augimo modeliai. Ekonomikos augimo veiksniai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 04 09
Ekonomika. Investicijų efektyvumo įvertinimas
Investicijų efektyvumo įvertinimas. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartinės vertės metodu. Vidinės pelno normos metodu. Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2011 03 30
Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Lietuvos verslui vertinimas
Įvadas. Teoriniai tiesioginių užsienio investicijų aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas ir skatinimas. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šaliai ir verslui. Tiesioginių užsienio investicijų nauda verslui. Neigiama tiesioginių investicijų įtaka.
Apskaitos referatai, Referatas, 8 psl.
2015 01 07
Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai
Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai:. Lietuvos situacijos analizė. Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijų apibrėžtis. Investicijų skirstymas ir jų formos. Užsienio investicijų įtaka ekonomikai. Užsienio investicijų veiksniai. Užsienio investicijų priežastingumas. Užsienio investicijų didinimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 13
Užsienio investicijų nauda Lietuvos ekonomikai
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai. Sąvokos. Užsienio investuotojai labiausiai domisi įmonėmis, kurios turi šias tris sąlygas. Užsienio investicijų nauda. Tiesioginių užsienio investicijų raida Lietuvoje. 2000-2006m. Investuotojų skaičius. Pagrindinės šalys investuotojos. 2015m. Priežastys,dėl ko užsienio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 04 05
Investicinė aplinka AB „Alita“
Lentelių sąrašas. Paveikslai. Įvadas. Makroanalizė. Makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2013-2015 m. Ab „Alita“ charakteristika. Sektorinė analizė. Finansinės būklės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Akcijos kainų dinamika. Investicijų portfelio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 11 07
Eksporto pajamų poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas
Įvadas. Eksporto pajamų poveikio Lietuvos ekonomikai teorinis pagrindimas. Eksporto samprata. Eksporto pajamų poveikis ekonomikos augimui. Eksporto pajamų poveikis Lietuvos ekonomikos augimui. Eksporto pajamų ir Lietuvos BVP kaitos analizė 2005- 2015 m. laikotarpiu. Eksporto pajamų poveikio Lietuvos ekonomikai tyrimas. Lietuvos BVP ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 02 26
Taupymo ir investicijų priklausomybė
Įvadas. Vartojimas paklausa ir funkcija. Taupymas priklausomybė nuo pajamų. Investicijų funkcija. Santaupų ir investicijų pusiausvyra. Pasiekęs gyventojus, ekonomikos augimas ima lėtėti Mano rinkos dalyviai. Nepaisant valdžios pastangų, IT rinka auga. Ekonomikos augimo teorija. Išvados. Šaltiniai ir literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 03 21
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai Investiciniai fondai ir jų vaidmuo transporte
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Užsienio investicijos. Statistiniai duomenys apie užsienio investicijas. Europos Sąjungos struktūriniai fondai Lietuvoje bei Lietuvos transporto sektoriuje. ES parama Lietuvos transporto sektoriui. Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba. Užsienio investicijų ...
Transporto referatai, Referatas, 11 psl.
2016 11 04
Ekonomikos augimas skaidrės
Ekonomikos augimas. Lietuvos ir Anglijos palyginimas. Kas yra ekonomikos augimas? Pagrindiniai rodikliai apibūdinantis ekonomikos augimą. Ekonomikos augimo būdai. Ekonomikos augimo įtaka aplinkosaugai. Europos šalių tenkantis BVP vienam gyventojui. Lietuvos BVP kitimas. Anglijos BVP kitimas.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 06
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas. Šešėlinės ekonomikos dydis Europoje. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos ir mokesčių naštos ryšys. Šešėlis Lietuvos darbo rinkoje. Šešėlis alkoholinių gėrimų rinkoje. Cigarečių šešėlinė rinka. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 10 27
Investicijų valdymas
Įvadas. Lietuvos ekonomikos makroanalizė. Investicijos lietuvoje. Darbo rinka lietuvoje. Privatus vartojimas lietuvoje. Infliacija. Sektoriaus analizė. Finansinės būklės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Akcijos rinkos kainos dinamika. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2013 03 18
Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos šalies ekonomikoje. Investicijų ekonominė samprata ir jos interpretavimas. Investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ūkiui. Tiesioginės užsienio investicijos lietuvoje. Teisinis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2012 12 18
Detergentų įtaka augalų augimui
Detergentų įtaka augalų augimui. Karolina Daliūnaitė 3B. Detergentas - chemikalas, kurio vandeniniu tirpalu plaunami užteršti paviršiai. Vandens reikšmė augalams. Vanduo sudaro iki. Praktikos darbas. Tikslas išsiaiškinti detergentų įtaką augalų augimui. Darbo eiga. Sėklas pasėjau organiniame. Rezultatai. Sudygusios sėklos. Ilgis ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 01 10
Investicijų skatinimas Lietuvoje
Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Lietuvos investicijų skatinimo programa. Lietuvos patrauklumą investicijoms lemiantys veiksniai. Investicijas į lietuvos ūkį ribojantys veiksniai. Programos įgyvendinimo priemonės. Užsienio investicijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 02 28
Valstybės investicijų politika
Valstybės investicijų politika. Investicijos ir valstybės vaidmuo investiciniame procese. Investicijų politika lietuvoje. Investicijos – tai finansinių išteklių panaudojimas naujam realiam kapitalui kaupti, nacionaliniam produktui kurti (didinti). Investicinės veiklos tikslas yra pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, spręsti ekonomines, ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2010 03 03
Investicijų valdymo seminaras
Lentelių sąrašas. Paveikslai. Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Ab „Alita“ charakteristika. Finansinės būklės analizė. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Akcijos kainų dinamika. Investicijų portfelio formavimas ir valdymas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 psl.
2016 05 24
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga referatas
Įvadas. Pasaulinių tendenc. apžvalga ir dabartinės Lietuvos ekonomikos raida. Pasaulinės tendencijos. Lietuvos ekonomikos raida. Verslo plėtra. Perspektyvios ateities verslo šakos. Euro įvedimo įtaka verslo įmonių veiklai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 02 16
Ekonomikos paruoštukė 3
Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Prielaidos ek pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Valstybės biudžiato deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (is) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir lm (pinigai, aktyvai) modelis. Grynojo ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 psl.
2011 06 22
Tiesioginių užsienio investicijų pokytis
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos šalies ekonomikoje. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ūkiui. Teisinis tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje reglamentavimas. Tiesioginių užsienio investicijų srautas lietuvoje. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 03 12