Jaunimo nedarbas

300 dokumentų
Jaunimo nedarbas (2)
Įvadas. Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje. Jaunimo nedarbas lygis Vokietijoje. Jaunimo nedarbas lygis Graikijoje. Jaunimo nedarbas Europos sąjungoje. Jaunimo nedarbo priežastys. Jaunimo nedarbo sprendimo būdai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 10 01
Jaunimo nedarbas ir išsilavinimas
Įžanga. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Jaunimo nedarbas ir išsilavinimas. Jaunimo nedarbo problema. Išsilavinimo įtaka jaunimo nedarbo mastui. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 05 19
Jaunimo nedarbas ir emigracija
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo statistika (15-24 m. ). Nedarbo priežastys. Jaunimo nedarbo pasekmės. Problemos sprendimo būdai. Emigracija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 05 11
Valstybės finansai jaunimo nedarbas
Darbo rinkos aspektai. Nedarbas (bedarbystė). Nedarbo rūšys. Užimtumo problema. Nedarbo priežastys. Jaunimo nedarbo statistika (iki 25 m. Jaunimo užimtumas. Prognozė. Darbo rinko tendencija. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2014 05 04
Jaunimo užimtumas Anglijoje
Jaunimo užimtumas. Anglijoje. Nedarbas. Nedarbas Anglijoje. 2015, sausio mėnesio analizė. Nedarbas Anglijoje. 2015, birželis - rugsėjis. Jaunimas Anglijoje. Jaunimo užimtumo Anglijoje. 2010 – 2011m. Jaunimo nedarbas. 2011 – 2012m. Kasgi domina mane?
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 03
Jaunimo nedarbo lygis
Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje. Įvadas. Nedarbas. Nedarbo samprata. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbas ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo trukmė. Jaunimo nedarbo lygio analizė. Jaunimo nedarbo lygio lietuvoje analizė. Jaunimo nedarbo lygio palyginimas su es šalimis. Projektinė dalis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 02 12
Nedarbas Lietuvoje (2)
Nedarbas ir jo rūšys. Trumpalaikis nedarbas. Ilgalaikis nedarbas. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbas Lietuvoje 2004-2008m. Nedarbas 2011-2012m. Nedarbas per metus sumažėjo kukliai. Jaunimo nedarbas Lietuvoje – vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 11 13
Nedarbas Marijampolėje
Nedarbas Marijampolėje. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija. Kodėl Marijampolėje vyrauja nedarbas? Marijampolė iš kitų Lietuvos regionų išsiskiria tuo. 2016 metų sausio mėnesį daugiausiai laisvų darbo vietų įregistruota. Jaunimo nedarbas. Galima teigti, jog ekonominė krizė turėjo santykinai teigiamą įtaką jaunimo nedarbui ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 05 22
Nedarbas Lietuvoje
Nedarbas lietuvoje. Statistiniai rodikliai. Jaunimo nedarbas. Jau įgyvendinti nedarbo mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 06 10
Jaunimo nedarbo Lietuvoje analizė
Jaunimo nedarbo Lietuvoje analizė. Nedarbas. Nedarbas - tai toks reiškinys visuomenėje. Gyventojų ekonominis aktyvumas. Jaunimo (15–24 metų gyventojų) užimtumo ir aktyvumo darbo rinkoje dinamika Lietuvoje. Statistika. Registruoti jauni bedarbiai ir absolventai 2004-2012 m. Vyriausybės įgyvendintos priemonės jaunimo nedarbui mažinti. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 09 27
Darbo rinkos problemos referatas
Įvadas. Darbo rinkos problemos, apsunkinančios darbo paieškas. Nedarbas. Nedarbas ir užimtumo reguliavimas. Darbo jėga ir nedarbas. Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Situacija Lietuvos darbo rinkoje šiomis dienomis. Nedarbo priežastys. Diskriminacija darbo rinkoje dėl lyties. Jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo priežastys. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 02 14
Tyrimo programa Jaunimo ilgalaikio nedarbo priežastys ir jų valdymas
Jaunimo ilgalaikio nedarbo priežastys ir jų valdymas. Problema. Pagrindinės sąvokos. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti jaunimo ilgalaikio nedarbo priežastis Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai. Aptarti jaunimo ilgalaikio nedarbo priežastis. Įvertini respondentų nuomonę apie jaunimo ilgalaiki nedarbą Lietuvos darbo rinkoje. Tyrimo objektas – ...
Sociologijos analizės, Analizė, 6 psl.
2014 05 26
Nedarbas bedarbystė skaidrės
Nedarbas (bedarbystė). Nedarbu nelaikomi atvejai. Nedarbas siejasi su. Finansinis nepajėgumas. Nedarbo rūšys. Sezoninis nedarbas. Funkcinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo lygis. Bedarbis. Pagal lietuvos įstatymus bedarbiai. Bedarbio teisės. Nedarbas lietuvoje. Lietuvos darbo birža. Bukmekeriai prognozuoja.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 01 19
Nedarbas ir jo rūšys
PANEVĖŽIO KOLEGIJOS. „Nedarbas ir jo rūšys“. Panevėžys. Kas yra nedarbas? Tai darbingų asmenų neužimtumas ūkinėje veikloje. Europos sąjungoje bedarbiu laikomas žmogus. Kokios yra nedarbo rūšys? Sezoninis nedarbas Frikcinis nedarbas Struktūrinis nedarbas Kaštų sukeltas nedarbas Ciklinis nedarbas Paslėptas nedarbas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 11 21
Jaunimo užimtumas Jungtinėje Karalystėje
Jaunimo nedarbas Jungtinėje Karalystėje. Jaunimo nedarbo Jungtinėje Karalystėje 2014m. statistika. Jaunimo nedarbo Jungtinėje Karalystėje 2015m. lapkričio mėn. statistika. Jaunimo užimtumo skatinimas Jungtinėje Karalystėje Jaunimas. Užimtumo skatinimas. Jungtinėje Karalystėje yra vykdomi tokie jaunimo užimtumo skatinimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 03 20
Jaunimo kultūra XXa. pab. XIa. pr
Jaunimo kultūra. Jaunimo kultūra XXa. Pab. Šis laikotarpis pasižymėjo nepaprastai galingu jaunimo savimonės pakilimu. Kaip išraiškos priemonė plito jaunimo drabužių. Žlugus senosioms tradicijoms ir vertybėms. Jaunimo kultūra XXIa. Pr. Būtų galima klasifikuoti įvairiausias jaunimo subkultūros sroves. Šiuolaikinio jaunimo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 05 26
Nedarbo mažinimo politika Lietuvoje
Įvadas. Nedarbas. Nedarbas pasaulyje ir ryšys su Lietuva. Nedarbo rūšys. Nedarbo įtaka, poveikis. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Nedarbo Lietuvoje statistika. Nedarbo politika. Atsakingų institucijų struktūra. Bendros priemonės nedarbui mažinti. Darbo rinkos lankstumas. Konkrečios priemonės nedarbui mažinti. Užimtumo rėmimas ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 psl.
2014 02 09
Nedarbas ES
Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys. Nedarbas europos sąjungoje. Nedarbas Austrijoje. Nedarbas Graikijoje. Nedarbas Maltoje ir Nyderlanduose. Nedarbas Baltijos šalyse. Nedarbas Skandinavijos šalyse. Nedarbas kitose Europos Sąjungos šalyse. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Informacijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2014 03 18
Jaunimo darbo rinkos segmento paslaugų sektoriuje padėties analizė lietuvoje ekonominio nuosmukio metu
Jaunimo darbo rinkos segmento paslaugų sektoriuje padėties analizė lietuvoje ekonominio nuosmukio metu. Įvadas. Teorinė dalis. Statistiniai rodikliai. Jaunimo nedarbo problema. Jaunimo nedarbas kriziniu laikotarpiu. Praktinė dalis. Statistinių duomenų analizė. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 03 18
Jaunimo nakvynės namai
Jaunimo nakvynės namai. Jaunimo nakvynės namų apibūdinimas ir pradžia. Altenos pilis. Jaunimo nakvynės namų charakteristika. Jaunimo nakvynės namų bruožai. Jaunimo nakvynes namų privalumai. Jaunimo nakvynės namų trūkumai. Jaunimo Hostelių Asociacija. Hostelling International asocijuoti jaunimo nakvynės namai pasaulyje. Jaunimo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 10 02
Bendravimo ir elgesio kultūra jaunimo tarpe
Įvadas. Kultūringo žmogaus samprata. Jaunimo bendravimo ir elgesio kultūra. Veiksniai formuojantys bendravimo ir elgesio kultūrą jaunimo tarpe. Tiriamoji dalis. Statistinė analizė apie jaunimo požiūrį į elgsenos ir kalbos kultūrą. Išvados. Literatūra. „Priedas“.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 03 13
Lietuvos nedarbas referatas
Įvadas. Tikslas. Darbo uždaviniai. Visiškas užimtumas. Nedarbo rūšys. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo pasekmės. Mikroekonominiai. Makroekonominiai. Ilgalaikis nedarbas. Nedarbo. Nedarbo mažinimas. Išvada.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2017 01 08
Jaunimo nedarbo ir užimtumo problema
Įvadas. Jaunimo nedarbo kitimo tendencijos. Jaunimo nedarbo lygis. Jaunimo nedarbo santykis. Jaunimo nedarbo mažinimo priemonės ir užimtumo skatinimas. „Jaunimo garantijos“. „Judrus jaunimas“. Išvados. Literatūra. Summary.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 02 06
Jaunimo nevyriausybinės organizacijos
Jaunimo nevyriausybinės organizacijos. Jaunimo nevyriausybinės organizacijos (JNVO) kas tai?. Jaunimo NVO veiklą reglamentuojantys teisė dokumentai. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansavimas. JNVO pagrindiniai veiklos principai. Jaunimo NVO svarbiausi veiklos kriterijai. Jaunimo NVO vertybės. Organizacijų vertybių sąrašas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 07 06
Jaunimo subkultūros
Jaunimo subkultūros Lietuvoje.
Sociologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 06 08
Bendruomenė ir socialinės jaunimo problemos
Bendruomenė ir socialinės jaunimo problemos: istorinė lyginamoji analizė. Įvadas. Bendruomeninio judėjimo ir jaunimo problemų sprendimo būdų istorinės paralelės. Šiuolaikinis bendruomeninis judėjimas ir jaunimo problemų sprendimas bei istorinės sąsajos. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2010 03 03
Makroekonomikos problemos
Įvadas. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Gyventojų užimtumo samprata. Užimtumas ir nedarbas antrąjį 2013 m. ketvirtį. Nedarbas. Paprastasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Sezoninis nedarbas. Infliacija ir antiinfliacinės priemonės. Infliacijos neigiami padariniai. Nedidelės infliacijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 02 11
Nedarbo pokyčio analizė
Nedarbo pokyčio analizė. Nedarbas. Darbingų asmenų neužimtumas ūkinėje veikloje. Darbo jėgos paklausa. 2015 metais Lietuvos. Lietuvos darbo biržos atlikta darbdavių apklausa rodo. Įsidarbinimo galimybės. Proc. visų darbo pasiūlymų bus skirti kvalifikuotai darbo jėgai. Nedarbas Lietuvoje 2015-02. Nedarbas Lietuvoje kovo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 11 01
Jaunimo įsidarbinimo galimybės
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teoriniai jaunimo įdarbinimo galimybių aspektai. Jaunimo įsidarbinimo galymybės Lietuvoje. Jaunimo integracija į darbo rinką. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką tendencijos Lietuvoje. Jaunimo įsidarbinimo galimybės. Jaunimo įsidarbinimo veiksniai. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 02 07
Nedarbo priežastys Lietuvoje referatas
Įvadas. Nedarbo sąvoka. Struktūrinis nedarbas Lietuvoje. Nedarbą sukeliančios priežastys. Kova su bedarbyste. Minimalaus darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Socialinės ir ekonominės nedarbo pasekmės. Ilgalaikio nedarbo pasekmės. Jaunimo nedarbas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 09 23