Kavines marketingo planas

300 dokumentų
Kavinės kūrimas ir valdymas. Marketingas
Įvadas. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Kavinės kūrimas ir valdymas. Kavinės kūrimas. Maisto prekių kainos ir nuolaidos. Marketingo galimybių įvertinimas. Išvados. Literatūra. Nors tarp prekių ir paslaugų išryškėja kai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 06 22
Meksikietiškos kavinės verslo planas skaidrės
Verslo planas. Idėja. Eat and smile. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Sėkmės veiksniai. Konkurentai. Planuojamos investicijos. Išlaidos. Išvados.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 01 23
Kavinės verslo planas Vaikystė
Santrauka. Įvadas. Kavinės „vaikystė“ verslo planas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2013 12 04
Restorano kavinės verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Steigiamos įmonės rūšis. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskirimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 59 psl.
2012 04 11
Kavines - parduotuvės verslo planas
Duomenys apie pareiškėją. Verslo plano anotacija. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. Siūlomo projekto esmė. Asortimento politika. Gamybinis planas. Prekių įsigijimo formos ir ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2010 03 03
Kavinės verslo planas „Pasaga“
Informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės „Pasaga“ verslo planas. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Patiekalų ir paslaugų aprašymas. Kainų sudarymas. Rėmimas. Gamybos planas. Gamybos patalpos. Technologinė įranga. Žaliavos, atsargos. Organizacinis planas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2017 04 01
Kavinės rinkodaros planas
Įvadas. Išorės veiksnių analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Gaminama produkcija ir teikiamos paslaugos, jų charakteristika. Ssgg analizė. Rinkodaros tikslai ir tikslinės rinkos parinkimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 04 04
Internetinės kavinės verslo planas
Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 psl.
2011 03 20
Kavinės verslo planas Le French café
Įvadas. Verslo aprašymas ir bendra informaciją apie le french cafÉ. Informacija apie kavinę. Verslo formos pasirinkimas. Kavinės tikslai. Kavinės vertybės. Įvaizdis ir kavinės ženklas. Gaminiai ir paslaugos. Rinkos apžvalga. Rinka. Konkurentai. Klientai ir jų apibūdinimas. Marketingas. Tiekėjai. Kaina. Pardavimo rėmimas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 psl.
2017 04 10
Lietuviškos prekės įvedimas į rinką
Marketingo planai pagal skirtingus autorius. Marketingo planas pagal G. Drummond, J. Ensor „Introduction to Marketing Concepts. Marketingo planas, remiantis Birutės Alborovienės „Prekybos marketingas“. Marketingo planas pagal Michael J. Baker ir Susan J. Hard „The Marketing Book“. Marketingo planas, remiantis R. ...
Marketingo analizės, Analizė, 38 psl.
2013 08 02
Kavinės verslas skaidrės
Verslo planas. Idėja. Planuojama atidaryti patiekalų kavinė naujai statomoje degalinėje. Tikslai. Rinką papildyti tradiciniais patiekalais. Pagrindinis uždavinys. Gauti finansavimą iš banko naujos kavinės steigimui. Projekto nauda įmonei. Įmonė turės didesnį patiekalų asortimentą Gausesnį klientų ratą Didesnį pelną. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 03 23
Ekonomikos verslo planas kavinė Spageterija
Idėja. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Kavinės vieta. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos:. Rinkos analizė. Projekto finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. Gryno pelno prognozė. Išlaidos. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 05 15
Strateginis marketingo planas
Įvadas. Marketingo teorija. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos. Marketingo komplekso elementai. Strateginio marketingo plano sudėtis. Funkcinės marketingo strategijos. Uab“aldaresta” strateginis marketingo planas. Uab „aldaresta“ charakteristika. Uab „aldaresta“ išorinė aplinkos analizė. Uab “aldaresta” asortimento ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 02 24
UAB NRD marketingo planas projektui Infobankas
UAB „NRD“ marketingo planas projektui „Infobankas“. Marketingo planas projektui “Infobankas”. Aplinkos analizė. Juridinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Vartotojų kitimo tendencijos. Swot analizė. Būsimų verslo partnerių identifikavimas. Tikslų nustatymas. Marketingo strategijos parinkimas. Veiksmų plano ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2010 03 03
Marketingo planas (2)
Įmonės Marketingo plano struktūra. Situacijos analizė. Konkurencija tiesioginė ir netiesioginė. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Tikslinė auditorija/rinka. Pozicionavimas. Marketingo kompleksas. Įvertinimo planas. Biudžetas. Įgyvendinimo planas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2014 01 20
Kompiuterinės kavinės verslo planas
Uab "interna" verslo planas.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2012 03 28
Kavinės verslo planas skaidrės
Verslas. Tikslai. Kavinės uždaviniai. Verslo uždaviniai. Uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Verslo nauda įmonei. Kavinės vieta. Kavinių poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. Gryno pelno prognozė. Išlaidos. Išvados. Palanki finansinė dalis paskolai gauti. Planuojamas vis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 10 07
Ab pieno žvaigždės antialerginio jogurto marketingo planas
Įvadas. Marketingo aplinkos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Vartotojų analizė. Ssgg analizė. Segmentavimas. Tikslinio segmento pasirinkimas. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. Marketingo programa. Marketingo tyrimai. Veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Naudota literatūra.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 12 07
Pažinčių kavinė verslo planas
Įvadas. Verslo kūrimo formos. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys įmonės veiklą. Swot analizė. Pagrindiniai verslo rizikos faktoriai ir taikomi būdai jiems įveikti. Verslo šakos analizė.Šiandien veikiančių verslo šakos, kuriai priklauso įmonė, ūkio subjektų skaičius, jų dinamika. Konkurentų analizė. Rinkos ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 16 psl.
2013 03 05
Kavinės paslaugos gavėjo ir paslaugos tiekėjo tarpusavio ryšių tyrimas
Įvadas. Uab veiklos aprašymas. Vizija, misija ir tikslai. Paslaugų teikimo sistemos elementai. Vartotojų nuomonės tyrimas. Anketos analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. Instrumentariumas. Priedas. Anketa.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 02 27
Tarptautinio marketingo plano rengimas
Tarptautinio marketingo plano rengimas. Įvadas. Detalus marketingo planas. Metams. Marketingo tikslai. Produktas ir jo ypatumai. Produkto paskirstymas. Produkto kaina. Promocija. Atsiskaitymo būdai. Reikalingi ištekliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 03 12
Verslo planas. Kavinė baras Atokvėpis
Verslo idėja - įkurti klaipėdos miesto centre kavinę-barą, kuriame galėtų skaniai papietauti ir jaukiai pailsėti lankytojai. tam tikslui steigiu uždarąją akcinę bendrovę "atokvėpis", kurios akcinis kapitalas bus 350000 lt. Uab "atokvėpis" nupirks patalpas, esančias klaipėdos centre mažvydo alėjoje, ir jose įsteigs kavinę - ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2010 06 08
Viešbučio marketingo planas
Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką ,, best western santaka‘‘ apgyvendinimo įmonės veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. „best western santaka“ apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2011 05 18
Kaimo turizmo sodybos marketingo planas
Verslo aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos tyrimo išvados. Rinkos dydis. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Segmentavimas. Tikslinės rinkos išskyrimas. Pozicionavimas. ...
Marketingo planai, Planas, 26 psl.
2013 10 15
Restorano verslo planas
Verslo planas - restoranas. Verslo plano santrauka. Idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 psl.
2012 11 19
Kavinė baras verslo planas
Įvadas. Teorinių teiginių pagrindimas (apibūdinimas). Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Rinkodaros elementų apibūdinimas. Personalo ypatumai. Finansinių duomenų apibūdinimas. Iį “danė” įmonės analizė. Įmonės ir teikiamo produkto apibūdinimas. Mikro ir makro aplinkų analizė. Rinkodaros elementų analizė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 28 psl.
2012 10 01
UAB marketingo planas
Įvadas. Uab “SAGRA” trumpa charakteristika. Įmonės misijos nustatymas. Uab “SAGRA” situacijos analizė. Rinkos segmentų nustatymas. Makro ir mikro aplinkos analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė – paslauga. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Konkurentų analizė. Swot analizė. Marketingo tikslų bei strategijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 05 16
Jūros gerybių restoranas verslo planas
Įvadas. Maitinimo pasalaugų apžvalga. Uab “jūros puta” verslo plano suruktūra. Santrauka. Įmonės analizė. Projekto esmė. Marketingo planas. Gamybinis planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Verslo aprašymas. Marketingo aplinkos analizė. Marketingo rinkinys. Išvados. Reziume. Literatūros sąrašas.
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 65 psl.
2015 04 14
Integruoto marketingo komunikacijų planas
I. Situacijos analizė ir tikslinė auditorija. Veiklos sfera. Konkurencinė aplinka. Vartotojų segmentavimas. Tikslinė auditorija. Komunikavimo tikslai. Kūrybinė strategija. Komunikavimo kanalai. Komunikavimo biudžetas. Komunikavimo kompleksas. Prekė. Prekės kaina. Vieta. Rėmimas. Literatūros sąrašas.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2012 11 28
Marketingo planas švyturio alaus taktika ir kontrolė
Marketingo planas. Švyturio alaus taktika ir kontrolė. Santrauka. Įvadas. Marketingo taktika. Kaina. Vieta. Produktas. Rėmimas. Marketingo kontrolė. Pradinių kainų analizė. Biudžeto analizė. Pardavimų rezultatai. Užimamos rinkos dalies duomenys. Kontrolės vietos ir ciklas. Literatūros sąrašas:.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 04 08