Kliento lojalumo samprata

300 dokumentų
Klientų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Klientų nepasitenkinimo vieta klientų lojalumo. Formavimo procese. Klientų lojalumo sampratos evoliucija. Klientų lojalumo klasifikavimas. Klientų lojalumą formuojantys veiksniai. Skundų samprata ir esmö. Skundų klasifikavimas. Skundų valdymo metodai. Skundų valdymo įtakos lojalumo formavimui tyrimas. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 90 psl.
2014 11 27
Klientų aptarnavimas
Įvadas. Lojalumo kūrimas ir palaikymas. Empiriniai kliento lojalumo tyrimai. „lojalių” pirkėjų ir klientų svarba. Kliento lojalumo matavimas. Lojalių klientų išlaikymo programos kūrimo etapai. Lojalumo laiptai. Klientas visam gyvenimui. Klientas – visko centras. Kaip įsigyti klientą. Kaip išlaikyti klientą. Gyvybinis kliento ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2011 06 22
Klientų lojalumo formavimo problema
Įvadas. Klientų lojalumo sampratos evoliucija. Klientų lojalumo klasifikavimas. Klientų lojalumą formuojantys veiksniai. Lojalių klientų kategorijos. Klientų pasitenkinimo laipsnio matavimas. Kliento pasitenkinimo tyrimo sistema. Klientų lojalumo ugdymo priemonės. Garantijų sistema. Klientų lojalumo vystymas interneto pagalba. ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 psl.
2014 11 26
Klientų lojalumo sistemos tobulinimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Metologinė vartotojų lojalumo tobulinimo analizė. Vartotojų lojalumo samprata. Lojalumo koncepcijos ypatumai. Lojalumo lygiai ir grupės. Lojalumo nauda organizacijai. Elgsenos ir požiūrio rodikliais grįsti klientų lojalumo nustatymo metodai. Klientų lojalumo tobulinimas. Pardavimų skatinimas tobulinant ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 02 12
Darbuotojų lojalumas
Įvadas. Lojalumo samprata teorinis aspektas. Lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumo formos. Lojalių darbuotojų svarba organizacijoms. Veiksniai lemiantys darbuotojų lojalumą organizacijai. Uab maxima lt darbuotojų lojalumo tyrimas. Uab maxima lt veiklos charakteristika. Maxima misija, vizija, darbo principai. MAXIMA stiprybė - darbutojai. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 psl.
2014 06 01
IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo sąvokos ir terminai. Metodologinė vartotojų lojalumo formavimo analizė. Vartotojų lojalumo samprata. Lojalumo koncepcijos yapatumai. Vartotojų lojalumo lygiai ir grupės. Vartotojų lojalumo nauda organizacijai. Vartotojų lojalumo formavimas. Pardavimų skatinimas formuojant vartotojų lojalumą. IKI ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 psl.
2012 05 04
Lojalumo priemonių vertinimas
Įvadas. Teorinė dalis Pirkėjų lojalumas. Lojalumo samprata. Lojalių klientų reikalingumas įmonei. Lojalumo diferenciacija. Lojalumo rūšys. Lojalumo stadijos. Lojalumo ugdymo priemonės. Lojalumo priemonių koncepcija. Lojalumo priemonių įvairovė. Pirkėjų lojalumo ugdymo priemonių vertinimas. Tiriamoji dalis Prekybos įmonė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 02 28
Vartotojų lojalumo ir asortimento analizė
Vartotojų lojalumo ir asortimento analizė teoriniu aspektu. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumą formuojantys veiksniai. Prekių asortimento formavimo politika. Asortimento sudarymas ir jam keliami reikalavimai. Uab ,,x“vartotojų lojalumo priklausomybės nuo. Asortimento tyrimas. Uab ,,x“ vartotojų lojalumo analizė. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 05 13
Klientų lojalumo skatinimas
Santrauka. Įvadas. Klietų lojalumo formavimo teoriniai aspektai. Klientų lojalumo koncepcijos ypatumai. Lojalumo koncepcijos ypatumai. Klientų lojalumo nauda organizacijai. Klientų lojalumo organizacijai formavimas. Pardavimų skatinimas formuojant klientų lojalumą. Uab „ilsėja“ klientų lojalumo organizacijai tyrimas. Bendra įmonės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 psl.
2012 11 22
Darbuotojų lojalumo didinimas Lietuvos įmonėse
Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbuotojų lojalumas organizacijai – kaip tyrimo objektas. Lojalumo samprata. Lojalumo didinimo priemonės. Adaptavimas – kaip darbuotojų lojalumo užtikrinimo priemonė. Motyvavimas – kaip darbuotojų lojalumo užtikrinimo priemonė. Karjeros planavimas – kaip darbuotojų lojalumo užtikrinimo priemonė. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 68 psl.
2017 04 15
Lojalumo programos ir jų efektyvumas mažmeninėje prekyboje
Santykių marketingas. Literatūros apžvalga. Lojalumo programos ir jų efektyvumas mažmeninėje prekyboje. Lojalumo programa. Vartotojų lojalumo programų tikslai ir uždaviniai. Vystyti ir stiprinti esamų vartotojų lojalumą. Pritraukti naujus vartotojus. Sukurti vartotojų duomenų bazę. Aprūpinti informacija ir remti kitus organizacijos ...
Marketingo referatai, Referatas, 12 psl.
2015 04 19
Lojalumo programos mažmeninėje prekyboje UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Ermitažas“ atvejai
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Vartotojų lojalumas teorinis konstruktas. Vartotojų lojalumo sąvokos aiškinimas. Vartotojų lojalumo nustatymo metodai. Vartotojų lojalumo nauda organizacijai. Lojalumo programos ir jų įtaka vartotojų lojalumo formavimui. Vartotojų lojalumo formavimo UAB ,,senukų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 78 psl.
2016 10 24
Lojalumo kortelės
Lojalumo kortelės. Lojalumas- kas tai? Ilgalaikiai organizacijos ryšiai su vartotojais ir šių lojalumas tampa reikšmingiausiu šiuolaikinio verslo sėkmės rodikliu. Klientų lojalumo programa. Klientų lojalumo programa– aktualių ir svarbių vartotojui marketingo veiksmų visuma. Lojalumo programos gali. Pagrindiniai rodikliai, kuriuos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 03 21
Lojalumo programa
RIMI lojalumo programos įvertinimas. Įvadas. Rimi vartojamosios sąvokos. Bendrosios nuostatos. Kortelių išdavimas ir prisijungimas prie rimi lojalumo programos sistemos. Mano rimi pinigų rinkimo ir atsiskaitymo kortele taisyklės. Baigiamosios nuostatos. Lojalių pirkėjų gimtadienio akcijos taisyklės. Dažniausiai užduodami klientų ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 09 15
Personalo lojalumo organizacijai formavimas
Personalo lojalumo organizacijai formavimas. Lojalumo sąvoka. Atsidavimas organizacijai. Lojalus darbuotojas. Darbuotojas vertas pasitikėjimo, kuris žino organizacijos vertybes ir jų laikosi. Lojalumu vadinamas. Ilgesnis darbuotojų išdirbtas laikas įmonėje. Lojalumas yra darbuotojo dovana organizacijai, bet ne pareiga. Lojalumo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 01 07
Motyvavimo įtaka darbuotojų lojalumui
Santrauka. Abstract. Įvadas. Motyvacija ir lojalumas teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Darbuotojų lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumo matavimas. Motyvavimo įtakos darbuotojų lojalumui įmonėms tyrimas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Rekomendacijos, dėl darbuotojųlojalumą įtakojančių Motyvavimo priemonių naudojimo siuvimo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 psl.
2014 09 09
El. lojalumą lemiantys veiksniai
E. lojalumas ir jį lemiantys veiksniai. E. lojalumo samprata Veiksniai lemiantys vartotojų e. lojalumą E. lojalumo sistema Statistika. Kas yra e. lojalumas? Tai klientų įsipareigojimas nuolat pirkti tam tikrą produktą ar paslaugą iš tam tikro pardavėjo. Veiksniai lemiantys vartotojų e. lojalumą. E. kokybė. Naudojimo patogumas. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2015 05 25
UAB „Ermitažas“ klientų lojalumo didinimas
UAB „Ermitažas“ klientų lojalumo didinimas. Darbo tikslas, uždaviniai. Įmonės pristatymas. Literatūros apžvalga. Konkurentų analizė. Kiekybinio tyrimo rezultatai. Veiksmų plano tikslai. Veiksmų plano priemonės. Nuolaidų kuponai. Naujienlaiškio maketas. Lojalumo kortelės pakeitimai. Ekspozicijos pavyzdys. Laiko planas. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 10 29
Nauju klientu pritraukimas ir lojalumo programos kurimas
Įvadas. Literatūros šaltinių, lojalumo ir turizmo klausimais, teorinė analizė. Lojalumo sąvoka. Lojalumo auditas. Ar rekomenduotumėte mus savo draugams? Pagrindiniai klientų lojalumo tipai. Turizmo paslaugų vartotojų poreikiai. Turizmo rinkos segmentavimas. Viešbučio ,,holiday inn vilnius“ pristatymas. Viešbutis „holiday inn”. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2012 10 16
Kliento autonomija socialiniame darbe
Įvadas. Socialinis darbas. Socialiniai darbuotojai. Socialinio darbo klientai. Pagrindinės taisyklės socialiniams darbuotojams. Ryžtingumo, tvirtumo, ugdymo žingsniai. Autonomijos samprata. Savarankiškumas. Asmens autonomija. Autonomijos taikymo principas. Autonomija kaip apsisprendimas. Kliento autonomija ir jos ribos. Kliento dalyvavimas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 11 10
Atvejo analizė mokykloje
Atvejo aprašymas. Teorinė socialinės problemos apžvalga. Kliento apibūdinimas. Kliento problemos tyrimas, įvertinimas, apibrėžimas. Kliento problemos sprendimo planas. Kliento problemos sprendimo rezultatų įvertinimas. Baiga.
Pedagogikos analizės, Analizė, 6 psl.
2013 06 18
Logistikos veiklos tobulinimo kryptys
Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uţdaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. Kitos transporto rūšys. Krovinių paruošimas perveţimui. Veţėjai. Tarpininkai. Logistikos ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 psl.
2014 06 04
Sociologija atvejo analizė
Atvejo aprašymas. Kliento apibūdinimas. Kliento problemos tyrimas, įvertinimas, apibrėžimas. Teorinė socialinės problemos apžvalga. Kliento problemos sprendimo planas. Baiga.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2013 09 23
Ką turėtų daryti vadovas, kad pavaldiniai gerai dirbtų ir būtų lojalūs įmonei
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovui reikalingos savybės. Darbuotojų ir vadovo santykiai. Darbo sąlygos. Motyvacija. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Motyvacijos modelis ir jo analizė. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos tyrimų metodologinės problemos ir priemonės. Motyvacijos teorijų apžvalga. Lojalumas. Lojalumo formavimas. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 03 23
ES teisės solidarumo ir lojalumo principai (Dio principai)
Europos sąjungos teisė. Solidarumas. ES teisės solidarumo ir lojalumo principai (dio principai). Nacionalinės teisės aktų derinimo su europos sąjungos (es) teise. Europos sąjungos teisės sistemos esminiai bruožai. Es teisės sistemos pagrindai. Solidarumo principo taikymas pagal es teisingumo teismą. Solidarumo samprata teisinio ...
Teisės referatai, Referatas, 6 psl.
2013 03 11
Tradicinis viešasis administravimas
Tradicinis viešasis administravimas. Tradicinis viešasis administravimas kaip teorinis normatyvinis modelis. Pagrįstas. Tradicinis va modelis, analizė, tikslai. Vilsono indėlis. Vilsono požiūriu. M. Vėberio biurakratijos teorija. Šeši modernios biurokratijos sistemos principai. Pasak ostromo, biurokratija. Naujoji lojalumo samprata. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 05 07
UAB „Linalis“ santykių su vartotojais gerinimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Santykių su vartotojais gerinimo teorinis pagrindimas Vertės ir jos poveikio vartotojui nustatymas. Vartotojo suvokiama vertė. Bendras vartotojų pasitenkinimas ir jo įvertinimas. Prekės ir aptarnavimo kokybė. Santykių su vartotojais palaikymas ir gerinimas. ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 83 psl.
2017 05 02
Uab „Maxima“ klientų lojalumo vertinimas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Uab „Maxima pristatymas“. Vartotojų lojalumo tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 02 09
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Lojalumo sąvoka, lojalaus pirkėjo sąvoka, vartotojų lojalumo tipai, prekės ženklo vertės matavimo modelis, vartotojų lojalumą stiprinantys veiksniai, tyriamoji dalis.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 02 04
Darbuotojų lojalumo organizacijai reikšmė
Darbuotojų lojalumo organizacijai reikšmė. Lojalumo didinimo priemonės. Lojalumą įtakojantys veiksniai. Darbuotojų lojalumo organizacijai reikšmė. Lojalumo didinimo priemonės. Lojalumą įtakojantys veiksniai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 04 15