Kliento lojalumo samprata (4)

300 dokumentų
Coffee inn rinkos analizė
„coffee inn“ kavinių tinklo rinkodaros analizė. Įvadas. „coffee inn“ kavinių tinklo rinkodaros analizė analitiniu aspektu. Teoriniai sprendimai. Rinkodaros samprata. Klientų srauto organizavimas. Klientų lojalumo sąvoka. Antrinių duomenų analizė. Įmonės aprašymas. Konkurentų analizė. Pest analizė. Jėgų analizė. Ssgg ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 05 15
Sisteminis požiūris į klientą
Sisteminis požiūris į klientą. Socialinio darbuotojo klientu gali būti kiekvienas visuomenės narys. Vaikai neįgalieji moterys asmenys kaliniai. Migrantai pabėgėliai bedarbiai benamiai. Suvokiama visuma aplinkybių, kurios turėjo įtakos asmeniui Įvertinami socialiniai veiksniai. Sisteminis požiūris į klientą tai. Analizuojami ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 10 11
MAXIMA pozicionavimas Lietuvos rinkoje
Įvadas. Pozicionavimas teorinių aspektų. Pozicionavimo įdėja šiolaikineje rinkoje. Pozicionavimo strategijos. Segmentavimas, tikslinės rinkos pasirinkimas. Pozicionavimo būdai. Prekių pozicionavimas. Vartotojų skatinimo priemonės. Vartotojo elgsenos samprata. Konkurentų analizė ir konkuravimo strategijos kūrimas. Maxima lt ,uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 psl.
2011 04 12
Patrono ir kliento santykių analizė
Įvadas. Klientelizmas Klientelizmo istorija. Klientelizmo sąvoka. Klientelistinių santykių analitinių charakteristikų struktūros. Klientelistinių sistemų reprodukcija. Išvados. Šaltiniai.
Sociologijos esė, Esė, 7 psl.
2015 05 22
Bendravimas su klientais
Bendravimas su klientais referatas. Įvadas. Dalykinis bendravimas telefonu. Kliento poreikiai. Metodai sušvelninantys ginčą su klientais. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 22
Socialinio darbo teorija ir praktika (2)
Socialinio darbo teorija ir praktika bendroji dalis . Įvadas į kursą. Socialinio darbo filosofija ir samprata. Socialinio darbo apibrėžimas. Socialinio darbo misija ir tikslai. Socialinio darbo istorinė apžvalga. Fizinė gerovė maistas , pastogė , sveikatos priežiūra. Galimybė vystytis emocionaliai ir protiškai. Santykiai su kitais ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 48 psl.
2017 10 31
Socialinių paslaugų vadyba
Socialinių paslaugų vadyba balansavimas tarp socialinio teisingumo ir ekonominio racionalumo Įvadas. Socialinių paslaugų vadybos poreikis ir problematiškumas. Socialinių paslaugų tikslai ir vartotojo ypatybės. Socialinių paslaugų įstaigų išorinės aplinkos specifiškumas. Socialinių paslaugų vartotojo lojalumo klausimas. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 05 24
Geriatrinis paciento įvertinimas
Aplinkos įvertinimas. L. Kiek kambarių/ keliais kambariais gali naudotis klientas? Ar reikia lipti laiptais, norint išeiti iš kambario ar buto? Ar aplinka pavojinga? (kokia rajono kriminogeninė situacijaAr butas tvarkingas? Ar namas gerai apšildomas žiemą? Ar yra apleistumo požymių? Ar yra maisto bent kelioms dienos? Saugumo ...
Medicinos pavyzdžiai, Pavyzdys, 7 psl.
2015 03 14
Draudimo samprata ir funkcijos
Draudimo samprata ir funkcijos. Draudimo skirstymas ir jo teisinė reikšmė. Draudimo šakos ir grupės. Didelė draudimo rizika. Draudimo sutartis ir draudimo sutartinių santykių dalyviai. Draudimo rizika. Draudimo suma. Draudimo rizikos samprata. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas. Draudimo sumos samprata. Draudimo įmoka. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2011 08 05
Mokslo samprata
Mokslo saprata. Metodologija. Empyrinis tyrimas. Pasiruošimas tyrimui. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų samprata. Atvejo studija. Graunded teorija. Eksperimentas. Sociometrinė apklausa. Sociometrinių pasirinkimų kriterijai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 06 21
Informacija ir informacinė visuomenė
Informacija ir informacinė visuomenė. Informacijos samprata. Informaciją galime skirstyti. Duomenys Informacija. Informacijos mainai. Pranešimai ir signalai. Informacijos savybės. Ekonominės informacijos ypatumai. Duomenų elementų sąryšio schema. Informacija organizacijose. Esminiai pokyčiai visuomenėje. Informacinės. Visuomenės. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 05 26
Sudėtinio prekės ženklo strategijos formavimo procesas lojalumo kortelės „Mylimiausia“ atvejis
Sudėtinio prekės ženklo strategijos formavimo procesas. lojalumo kortelės „ mylimiausia “ atvejis. Darbo parengimo vieta. Rezultatai ir išvados. Summary author of paper. Topic of Paper –. Place of the Paper Composition. Relevance of the Topic. Issue of the Topic. The object of paper. The purpose of paper. Objectives of the paper. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 96 psl.
2016 12 16
Renesanso žmogaus samprata
Renesanso žmogaus samprata. Renesanso žmogus – tobulas. Didžiosios renesanso asmenybės. Rafaelis. Erazmas Roterdamietis. Mikelandželas Buonarotis. Giorgio Vasari. Tomas Moras. Informacijos šaltiniai.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 08 29
Piliečiai kaip klientai - teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešasias paslaugas
Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas. Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata ir klasifikavimas. Piliečio kaip kliento identifikavimas. Teigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Neigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 06
Šeimos samprata skaidrės
Šeimos samprata Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris. Įvadas. Sociologinė šeimos samprata modernios tradicinės šeimos samprata. Sociologinė šeimos samprata postmoderni šeima. Lietuvos gyventojų subjektyvi šeimos samprata Empirinio tyrimo duomenys ir analizės metodai. Lietuvos gyventojų subjektyvi šeimos samprata Tyrimo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2016 10 24
Kokybės samprata
Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Suinteresuotos šalys. Kokybės vadybos sistema. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinė kokybės vadyba. Kas yra iso ? Kas išduoda ISO 9000 sertifikatą ? Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2016 05 09
Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas
Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Rinkos segmentavimas. Rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar panašiai reaguojama į marketingo veiksmus. Rinkos segmentavimo požymiai. Demografiniai. Geografiniai kriterijai. Rinkos segmentavimas Vartojimo prekių rinka. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 88 psl.
2014 04 13
Kosmetinių procedūrų atlikimo metodikos savarankiškas darbas. Situacijos analizė. Suaugusiųjų spuogai
Įvadas. Suaugusiųjų spuogai. Kliento anamnezė. Odos priežiūros etapai. Aparatinė metodika. Veido odos priežiūros programa. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Kosmetologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2014 10 03
Slaugos samprata
Slaugos samprata. Kaip supranta slaugos tikslą ? Kas yra žmogus. Kas yra slauga ? Sveikatos samprata. Ligos samprata.
Medicinos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2016 04 15
Jausmų atspindėjimas
Jausmų atspindėjimas. Zita Ribokienė. Emocijos, jausmai konsultavime ir psichoterapijoje. Pažinti ir atspindėti kliento jausmus – vienas svarbiausių konsultavimo būdų. Klientė Mes su vyru buvome vaikystės draugai ir. KL. Apie tai sunku ne tik kalbėti. K. Jūsų jausmai dabar visiškai sumišę.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 06 07
Rizikos šeimos atvejo analizė
Informacijos apie probleminę situaciją rinkimas. Kliento probleminės situacijos vertinimas. Problemų sprendimo plano parengimas ir sutartis su klientu. Sudaryto plano įgyvendinimas. Pasiektų rezultatų vertinimas. Atvejo analizės plano vertinimo kriterijai.
Sociologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2017 04 27
Kliento analizė
Įvadas. Mokslininkai. Rizikos grupės vaikai. Priežastys, dėl kurių vaikai įtraukiami į rizikos sąrašą. Socialinės rizikos grupės vaikų pagrindiniai bruožai. Darbo su vaiku principai,metodai. Žodynas. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 04 02
Teisės teorijos paskaitų santrauka
Valstybės samprata. Tauta. Teritorija. Valdžia. Suverenitetas. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Istorinė teisės mokykla. Psichologinė teisės teorija. Sociologinė teisės teorija. Neopozityvizmas (analitinė jurisprudencija) hartas gg teisės samprata. Socialinės normos. Teisės normos samprata. Teisės normos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 66 psl.
2010 03 03
Komunistinės sistemos žlugimas
Komunistinės sistemos žlugimas. Pertvarka Sovietų Sąjungoje 9-ąjį. Nepasitenkinimo SSRS kontrolė Rytų Europoje 9deš. Priežastys Politinės Ekonominės Socialinės. Politinės Komunistinė diktatūra Represinio aparato savivalė Okupacinės kariuomenės buvimas Cenzūra. Ekonominės Planinės ekonomikos neefektyvumas Privatus verslo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 02 18
Klasikinio nugaros masažo aprašas
Kliento atvejo aprašymas. Masažo rūšis. Masažo tikslas. Darbo priemonės. Darbo vietos paruošimas. Masažo technikos aprašymas nugaros masažas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Sveikatos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2015 08 24
Teisės sampratų įvairovė
Teisės sampratų įvairovė. Įvadas. Teisės samprata. Teisės, kaip tautos kultūros, samprata. Teisės, kaip “lašo jūroje”, samprata. Teisės, kaip religijos, samprata. Teisės, kaip nepasiekiamos idėjos, samprata. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata. Teisės, kaip “to, ką daro teismai”, samprata. Išvados. Literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2010 03 03
Veido odos priežiūra saulėtu periodu – apsaugos nuo saulės priemonės
Įvadas. Kliento kortelė. Kaip teisingai degintis saulėje, kad nepakenktume odai? Kaip maitintis karštą vasaros diena? Kokias profesionales veido priežiūros procedūras reikėtų rinktis vasarą? Patarimai kasdieninei veido priežiūrai. Išvados.
Kosmetologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 02 01
Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata
Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslas. Žmogiškųjų išteklių valdymo subjektai ir objektai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių parinkimas samprata , tikslai. Samprata –. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Darbų analizė ir darbo vietų vertinimas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 01 05
Santykių marketingo referatas
Įvadas. Lojalumas ir jo reikšmė įmonei. Kas yra lojalūs vartotojai? Lojalių vartotojų reikšmė ir nauda įmonei. „Lojalių“ vartotojai tipai paslaugų sektoriuje. Vartotojų tipologija pagal prisirišimą. “Lojalūs” vartotojai pagal elgseną. „Lojalumo auditas“. Nuo kalinių iki apaštalų tipologija pakartotinių ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2013 09 25
Klientų grupės
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Socialinio darbo kliento sąvoka. Vaikai ir jaunimas kaip socialinio darbo klientai. Neįgalūs asmenys kaip socialinio darbo klientai. Moterys, patyrusios smurtą, prievartą. Benamiai. Pagyvenę ir seni žmonės. Išvados.
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 05 17