Komandos formavimas

300 dokumentų
Komandos formavimas kursinis darbas
Įvadas. Komandos formavimo teoriniai aspektai. Komandos samprata. Efektyvios komandos formavimas. Komandos formavimo žaidimai. UAB „Rūta“ komandos formavimo renginys. Įmonės pristatymas. Renginio organizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 05 16
Grupės komandos formavimas ir valdymas
Grupės komandos formavimas ir valdymas, personalo vadyba. Įvadas. Grupės ir komandos samprata, formavimo principai. Grupės ir komandos samprata, klasifikacija. Grupės ir komandos formavimosi etapai. Grupės formavimosi etapai. Komandos formavimosi etapai. Vaidmenų pasiskirstymas grupėje ir komandoje. Grupės ir komandos: panašumai ir ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 psl.
2013 05 07
Bendravimas komandoje, komandos formavimas
Bendravimas. komandoje,. komandos. formavimas. Bendravimas tai. Bendravimas apima. Kaip mes bendraujame? Dėl ko kyla poreikis bendrauti? Pagrindinės bendravimo komandoje tezės. Kaip išvengti nesusipratimų. bendraujant komandoje? Bendraujant komandoje ypač svarbu. Tipinės bendravimo komandoje problemos. Patarimai kaip. išmokti bendrauti ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 12 06
Komandos formavimas
Komandos formavimas. Diskusija. Kas jūs esate – grupė ar komanda. Grupė. Grupė – žmonių bendrija, kurios narius jungia kokia nors bendra ypatybė. Grupės ir komandos skirtumai. Grupė Grupėje yra vienas ryškus lyderis. Komanda Lyderiavimo atsakomybę pasiskirsto visa komanda. Komandos formavimosi etapai. Komandos formavimosi etapai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 02 21
Komandos formavimas teatre
Komandos formavimas teatre. Vadybinis arba tradicinis supratimas. Komandos vaidmenys Į veiksmą orientuoti vaidmenys Formuotojas. Komadą formuojantys veiksmai. Parama Konfrontacija Durų atidarymas Tarpininkavimas Harmonizavimas Apibendrinimas Proceso stebėjimas Klausymo vertė. Pagal R. M. Belbiną. Žiedų valdovą“ ‚Žygis. Trys ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 27
Efektyvus komandinis darbas
Įvadas. Komandos formavimas. Komandos formavimas ir jo vieta tarp raidos etapų. Efektyvus komandos formavimas. Intervencija į komandos veiklos pradžią. Reguliarios formalios peržiūros. Žinomų su užduotimi susijusi problemų nustatymas ir svarstymas. Socialinių procesų intervencijos. Efektyvi ir neefetkyvi komanda. Efektyvi komanda. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2014 09 16
Darbo komandos
Įvadas. Komandos samprata ir pagrindiniai bruožai. Komandos formavimas ir jo etapai. Komandos narių vaidmuo. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 psl.
2013 06 17
Efektyvios komandos formavimasis
Įvadas. Teorinių požiūrių teiginių apžvalga. Geros komandos požymiai. Kada komandinis darbas yra svarbus? Komandos pakopos. Žmonių derinys kuris sąlygoja sėkmingą komandos darbą. Funkcijų pasiskirstymas komandoje. Analitinė dalis. Tinkamas komandos formavimas. Komandos formavimo klaidos. Išvada.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 10 11
Komandos formavimo pricipai Maxima
Komandos formavimo pricipai. Uab “Maxima LT”. Tikslas. Pristatyti imonės “Maxima LT” komandos formavimo principus. Uždaviniai. Išaiškinti komandos formavimo. Komandos formavimas. Komandos formavimas – tai gerai funkcionuojančių komandų kūrimas ir tobulėjimas organizacijoje. MAXIMA. ir jos darbuotojai. Uab “MAXIMA LT” – ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 11 04
Komanda
Komanda. Kas yra komanda ? Formalios komandos. Neformalios komandos. Formalios/Neformalios komandos. Grupių ir komandų skirtumai. Svarbiausi grupės ir komandos skirtumai. Komandos formavimas. Vadovo vaidmuo formuojant komandą. Komandos narių vaidmenys. Komandos sėkmės veiksniai. Komandiniai santykiai pasižymi. Kas padeda siekti gerų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 12 13
Komandinis darbas (2)
Įvadas. Komandos sąvoka. Komandinio darbo įgūdžiai. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Individualus darbas ir darbas komandoje. Individuali veikla labiau tinka. Trys komandinio lyderio uždaviniai. Komandų klasifikacija pagal D. W. Johnson. Komandos motyvacija. Komandinio darbo sunkumai. Efektyvios komandos formavimas. Komandos efektyvumo ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 12 19
Darbas grupėse, komandos nariai ir darbai
Darbo grupėje ir komandoje ypatumai. Efektyvios komandos formavimas. Komandos narių vaidmenų charakteristikos, nustatymas ir suderinimas.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 45 psl.
2016 10 20
Komandos supervizija
Tema. Komandos supervizija. Komandos požymiai. Grupės ir komandos supervizijų skirtumai. Komandos supervizijos paskirtis. Komandos supervizijos ,,setingas“. Komandos supervizijos dalyviai. Komandos supervizijos tikslai. Komandos supervizijos formos. Komandos supervizijos temų kryptys. Lūkesčiai komandos supervizijai. Komandinis darbas ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 03 14
Lyderio vaidmuo rankinio komanadoje
Įvadas. Komandos nario tapimo lyderiu procesas. Komandos formavimas. Sporto komandos žaidėjų tarpusavio sąveika. Lyderiavimas – kas tai? Lyderio bruožai. Lyderio funkcijos. Lyderio vadovavimo stiliai. Vyraujančios lyderiavimo komandoje problemos. Komandos lyderis problemų sprendime. Lyderiavimo komandoje problemos. Išvados. ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 02 15
Žmogiškųjų resursų valdymas IT projektuose
Įvadas. Žmogiškųjų resursų valdymo procesai. Projekto komandos planavimas, parinkimas, vystymąsis, valdymas. Žmogiškųjų resursų planavimas. Projekto komandos telkimas. Projekto komandos plėtra. Projekto komandos valdymas. Prieigų prie it-projekto komandos formavimas. MSF tipo projektinė grupė. Produkto vadybininkas. Programos ...
Informatikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 04 10
Grupės formavimas ir valdymas skaidrės
Grupės (komandos) komandos formavimas ir valdymas, personalo vadyba, geros skaidres. Grupių ir komandų klasifikacija. Vaidmenų pasiskirstymas grupėje ir komandoje. Grupės narių vaidmenys. R. M. Belbin. Komandiniai vaidmenys. Grupės komandos panašumai ir skirtumai. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Vadovo vaidmuo grupėje ir komandoje. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2013 05 07
Grupės formavimas ir valdymas
Įvadas. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupių klasifikacija. Pagrindiniai veiksniai dėl kurių žmonės nori būti grupės nariais. Komandos sąvoka. Komandų klasifikavimas. Komandinio darbo privalumai. Komandos formavimosi etapai. Sėkmingos komandos požymiai. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Išvados ir pasiūlymai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 11 26
Projektų komandos komunikavimas
Įvadas. Projekto komandos samprata. Komandos narių parinkimas ir jos formavimas. Lyderio vaidmuo komandoje ir jo tipai. Komandinio darbo procesai. Efektyvi ir neefektyvi komanda. Komandinio darbo komunikacija. Vidinė ir išorinė projekto komunikacija. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 10 08
Komandinio darbo organizavimas projektas
Komandinio darbo organizavimas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra komanda? Grupės ir komandos skirtumai. Darbo komandoje nauda. Komandos raidos etapai. Komandos formavimas. Diferenciacija (audra). Normų kūrimas (normalizavimas). Veikla (integracija). Branda (užbaigimas). Išvados.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 05 11
Organizacijos komandinio darbo analizė
„n” organizacijos komandinio darbo analizė. Įvadas. Komandų tipai. Formalios komandos. Neformalios komandos. Neformalių grupių funkcijos. Aukšto lygio komandos, arba superkomandos. Komandų charakteristikos. Lyderių vaidmenys. Komandos normos. Komandos sutelktumas. Komandos dydis. Vaidmenų paskirstymas ir įvairovė. Komandos narių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2010 06 19
Komandinio darbo privalumai ir trūkumai konspektas
Komandinio darbo privalumai ir trūkumai. Darbo grupė ir komanda. Grupė ar komanda. Kodėl žmonės siekia būti grupės nariais. Komandos sąvoka. Komandos formavimas ir jo etapai. Komandos vystymosi pakopos. „ neišsivysčiusi komanda “. Pagrindinės komandos formavimo sąlygos. Svarbiausi veiksniai , kurie turi įtakos sėkmingam ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2016 02 08
Komandinis darbas socialinių paslaugų namuose teikimo procese
Komandinis darbas socialinių paslaugų namuose teikimo procese. Komanda. Komandų tipai. Problemų sprendimo komanda. Speciali komanda. Savivaldos komandos. Grupės ir komandos darbas. Skirtumai. Komandos sudaromos tam, kad. Komandos formavimas. Komandinio darbo procesas. Pagrindiniai komandos bruožai. Veiksniai sukeliantys sunkumus. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 11 14
Komandinis darbas pristatymas
Komandinis darbas. Pagrindiniai komandos darbo bruožai. Kodėl žmonės siekia burtis į grupes? Komandinio darbo nauda. Tradiciškai organizacijose būna trijų tipų komandos. Formalios komandos. Neformalios komandos. Formalios/Neformalios komandos. Komandos gali būti klasifikuojamos į. Svarbiausi komandoje atliekami vaidmenys. Grupinio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 09 02
Darbas komandoje
Darbas komandoje. Galimybės laimėti bent vienerias krepšinio varžybas bus. Komanda vadiname. Kiekvienoje komandoje yra. Kuo skiriasi darbo grupė ir komanda? Komandos formavimas. Pagrindiniai reikalavimai komandai. Kas turi sudaryti komandą. Būtina komandos narių atrankos sąlyga – savanoriškumas. Vaidmenys komandoje. Meredith Belbin ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2013 10 16
Dalykinė komunikacija referatas
Įmonės mikroklimato formavimas. Personalo parinkimas (efektyvios komandos formavimas). Darbuotojų adaptacija. Socializacijos pasekmės. Darbuotojų motyvacija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 02 26
Komandos suformavimas Darbas komandoje
Įvadas. Projekto komandos požymiai. Projekto komandos vaidmenys. Projekto komandos vadovo funkcijos. Projekto komandos formavimo etapai. Darbas komandoje. Komandos motyvacija. Konfliktų valdymas. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 12 psl.
2015 06 01
Komandos formavimo principai
Įvadas. Komandų formavimas bei valdymas. Kodėl žmonės siekia būti tam tikros grupės nariais? Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Komandinio darbo organizavimas. Komandų rūšys. Komandinis darbas Lietuvos firmose. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 02 23
Grupė ir komanda
Įvadas. Grupė ir komanda. Grupė. Komanda. Komandos kūrimas. Komandų klasifikavimas. Komandos sandara ir funkcijos. Komandos gyvavimo ciklas. Komandos vidinė sandara. Komandos sutelktumas. Komandų vidaus konfliktai. Skirtumai tarp grupės ir komandos. Komandos narių vaidmenys. Komandinių vaidmenų tipai. Teisingo vaidmenų mišinio ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 10 20
Darbas komandoje skaidrės
Darbas komandoje. Kas turi sudaryti komandą. Komandos bruožai. Kas yra komanda. Kuo skiriasi darbo grupė ir komanda. Kuo skiriasi Komanda nuo darbo grupės. Komandos sėkmės veiksniai. Komandos formavimas (iš darbo grupės). Vizijos, misijos, tikslų palyginimas. Vizija (vertybės, ateitis) Misija (prasmė, nauda dabar) Tikslai. Vizija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 11 02
Komandinio darbo organizavimo vertinimas
Santrauka. Įvadas. Komandos samprata ir nauda organizacijai. Komandos sąvokos teorinė apibrėžtis. Komandinio darbo privalumai. Komandos gyvavimo ciklai. Bendra komandinio darbo raidos modelių apžvalga. Formavimas. Sumaišties ir Norminimo etapų apžvalga. Komandinio darbo Veiklos ir Užbaigimo etapų apžvalga. Komandinio darbo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 05 15