Komerciniu banku paslaugos

300 dokumentų
Komercinių bankų paslaugos verslui
Komercinių bankų paslaugos verslui. Tyrimo tikslas . Tyrimo uždaviniai . Komercinių bankų paslaugos. Komercinių bankų paslaugos naujai kuriamiems verslams. Skolinimo sąlygos stambesniam / smulkesniam verslui.
Ekonomikos referatai, Referatas, 3 psl.
2015 11 13
Komercinių bankų paslaugos studentams
Įvadas. Kreditas. Kredito formos, rūšys ir principai. Kredito funkcijos. Paskolų klasifikavimas. Paskolų klasifikavimas pagal palūkanų normas. Paskolos studentams. Studentams teikiamų paslaugų bankuose analizė. AB „Swedbank“. Ab „Dnb“. Ab „Seb“. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 11 07
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos referatas
Įvadas. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų teoriniai aspektai. Komercinių bankų finansinės paslaugos. Banko sąskaita ir mokėjimo kortelės. Indėliai ir paskolos. Kitos funkcijos. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų praktiniai aspektai. Lietuvos komercinių bankų indėlių palūkanų palyginimas. Lizingo paslaugos. Išvados. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 26 psl.
2014 01 28
Komercinių bankų rinkos produktai
Lietuvos komercinių bankų rinka. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Komercinių bankų funkcijos. Komercinių bankų produltai ir paslaugos. Vekseliai. Indosamentas. Bankinis akceptas. Akredityvų finansavimas. Banko mokėjimų kortelės. Indėlių priėmimas. Kreditavimas. Faktoringas. Forfeitingas. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 12 07
Komercinių bankų sistema ir jų vaidmuo rinkos ekonomikoje
Įvadas. Komercinių bankų samprata ir veikla. Komercinių bankų funkcijos ir teikiamos paslaugos. Komercinių bankų turto ir įsipareigojimų valdymas. Turto ir įsipareigojimų samprata. Aktyvų ir pasyvų valdymas. Komercinių bankų investavimo veikla ir kriterijai. Komerciniai bankai Lietuvoje. Išvados. Litetarūta. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 31 psl.
2015 12 07
Komerciniai bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Komercinių bankų samprata ir istorinė raida Lietuvoje. Komercinių bankų esmė ir siekiai. Komercinių bankų funkcijos. Komercinių bankų apžvalga Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės finansinės paslaugos. Komerciniai bankai ir jų veiklos rezultatai. APKLAUSA „Lietuvos komerciniai bankai ir jų funkcijos“.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2014 05 12
Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Lietuvos komercinių bankai kaip finansiniai tarpininkai. Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla. Bankų veikla ir tikslai. Bankų paslaugos. Bankų indėliai. Bankų paskolos. Bankų investicinės paslaugos. Bankų veiklos problemos Lietuvoje. Problemų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 03 07
Komercinių bankų veiklos ypatumai
Įvadas. Komercinio banko samprata. Komercinių bankų istorija. Komercinių bankų teoriniai aspektai. Komercinių bankų funkcijos ir veiklos ypatumai. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Komercinių bankų veiklos ypatumai. Komercinių bankų Lietuvoje apžvalga. Seb bankas. „Citadele“ bankas. Dnb bankas. Šiaulių bankas. ...
Finansų referatai, Referatas, 17 psl.
2016 05 03
Lietuvos komercinių bankų funkcijos
Įvadas. Esmė ir funkcijos. Komercinių bankų antrinės įmonės. Komercinių bankų priežiūra. Komerciniai bankai lietuvoje. Komercinių bankų aktyvinės operacijos. Komercinių bankų funkcijos. Seb bankas. Swedbank. Dnb bankas. Praktinė užduotis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 19 psl.
2014 10 27
Bankų vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos centrinio banko charakteristika. Lietuvos centrinio banko funkcijos ir veikla. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Komercinių bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2013 04 13
Bankų paslaugos studentams
Įvadas. Kredito esmė. Kredito funkcijos. Kredito sistema. Kredito formos, rūšys ir principai. Paskolų klasifikavimas. Komerciniai bankai. Swedbank. Seb. Dnb. Apklausa apie komercinių bankų teikiamas paslaugas studentams. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Bankininkystės tyrimai, Tyrimas, 22 psl.
2012 11 02
Finansiniai tarpininkai ir jų funkcijos projektas
Įvadas. Komercinių bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Komercinių bankų finansinės paslaugos. Pagrindinių bankų sektoriaus rodiklių kaita. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų projektai, Projektas, 17 psl.
2017 02 02
Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. Indėlio samprata. Indėlių rūšys. Palūkanos ir jų rūšys. Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai. Indėlių palūkanų normų skaičiavimo metodai. Indėlių draudimas. Indėlio pasirinkimui įtaką ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 psl.
2015 02 01
Komerciniai bankai tarptautiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Komerciniai bankai. Tarptautinių atsiskaitymų formos. Komercinių bankų dalyvavimas tarptautiniuose atsiskaitymuose. Komercinių bankų paslaugos eksportuotojams ir importuotojams. Tarptautinių pavedimų įkainiai. Komercinių bankų paslaugų pajamos. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 11 17
Komerciniai bankai Lietuvoje
Komercinių bankų plėtojimas lietuvoje. Įvadas. Bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga lietuvoje. Komercinis bankas – kaip finansų įmonė. Komercinių bankų charakteristika. Komercinių bankų veiklos principai ir funkcijos. Komercinių bankų veiklos įvertinimas ir perspektyvos. Pelningumas. Banko saugumo įvertinimas. Kapitalo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2012 04 09
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas Lietuvoje
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas lietuvoje. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio nustatymo metodai. Koncentracijos lygio matavimo koeficientai/indeksai. Herfindahl-hirschman indeksas. Bankų koncentracijos koeficientas. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio analizė lietuvoje naudojantis k ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2013 03 17
Bankų vaidmuo ir įtaka Lietuvos ekonomikai
Įžanga. Bankų atsiradimas ir jų veiklos raida. Bankų istorijos apžvalga. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų atliekamos funkcijos. Bankų skirstymas. Centrinio banko bendrieji bruožai. Komercinių bankų sistema. Komercinio banko balansas. Aktyvai ir pasyvai. Palūkanų norma. Komercinių bankų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 psl.
2016 03 15
Komerciniai bankai skaidrės
Komercinių bankų priežiūra. Tikslai. Apibrėžti kas yra bankų priežiūra bei ką veikia bankų priežiūros institucija;. Suvokti kaip vyksta banko tikrinimas;. Susipažinti su komercinių bankų priežiūros raida. Sąvokos. Priežiūros institucija. Priežiūros institucijos teisės. Komercinių bankų priežiūros etapai. Banko ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 03 03
Komerciniai bankai kūrimasis ir raida Lietuvoje
Komercinių bankų kūrimasis ir raida lietuvoje. Bankininkystės pradžia. Bankų paslaugos.
Bankininkystės referatai, Referatas, 4 psl.
2012 04 18
Skandinavijos komercinių bankų analizė ekonominės krizės kontekste
Įvadas. Skandinavijos šalių komercinių bankų situacija krizės kontekste teoriniu aspektu. Skandinavijos šalių komercinių bankų analizė krizės kontekste. Suteiktų vartojimo kreditų ir BVP santykis. Suteiktų paskolų palūkanų norma. Bankų gauti indėliai. Bankų gautų indėlių palūkanų norma. Skandinavijos šalių bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 04 22
Pinigų pasiūla ir šiuolaikinių bankų veikla
Įvadas. Pinigų pasiūla. Lietuvos bankas ir jo veikla. Bankų skirstymas. Lietuvos banko funkcijos. Bankai Lietuvoje. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Komerciniai bankai. Komercinių bankų tipai. Komercinių bankų finansinės paslaugos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 05 06
Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai
Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos raida (nuo. Metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų sektoriaus panašumai. Centriniai bankai, jų veikla ir funkcijos. Lietuvos bankas. Latvijos bankas. ...
Bankininkystės analizės, Analizė, 17 psl.
2011 03 05
Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Įvadas. Komerciniai bankai. Esmė ir funkcijos. Steigimas ir valdymas. Komercinė bankininkystės veikla. Komercinių bankų veiklos reglamentavimas. Komercinių bankų raida nepriklausomoje Lietuvoje. Bankų sektorius ankstyvuoju laikotarpiu. Bankų krizė. Bankininkystė po 1995 metų. Bankų sistemos stabilumas ir jo svarba šalies ekonomikai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 11 05
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos
Įvadas.Teorinė dalis. Komerciniai bankai.Komercinių bankų valdymas.Komercinių bankų veiklos politika.Pagrindiniai komercinių bankų veiklos principai.Komercinių bankų funkcijos.Komercinių bankų operacijos.Praktinė dalis. Dnb ir danske bankų lyginamoji analizė. „danske“ bankas. Indėliai „Danske“ banke.„dnb” bankas. ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2013 10 28
Komercinių bankų priežiūra
Lentelių sąrašas. Įvadas. Teoriniai komercinių bankų priežiūros ir reguliavimo aspektai. Komerciniai bankai ir jų veikla. Komercinių bankų reguliavimo ir priežiūros tikslai, reikalingumas bei funkcijos. Lietuvos bankas kaip priežiūros institucija. Bazelio bankų priežiūros komitetas ir jo patvirtinti principai. Komercinių bankų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 25 psl.
2015 05 02
Vartotojų pasitenkinimo finansinių paslaugų sektoriuje vertinimas
Įvadas. Vartotojų pasitenkinimo samprata. Vartotojo lojalumo formavimas. Vartotojų pasitenkinimo traktuotės. Klientų aptarnavimo kokybės svarba įmonės veikloje. Komercinių bankų veiklos specifiškumas. Komercinių bankų veikla ir jos specifika. Klientų pažinimo specifika komercinių bankų veikloje. Komercinių bankų paslaugų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 05 01
Komercinio banko rinka
Įvadas. Lietuvos komercinio banko rinka. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Komercinių bankų funkcijos. Atsiskaitymai. Vekseliai. Indosamentas. Bankinis akceptas. Akredityvų finansavimas. Banko mokėjimų kortelės. Indėlių priėmimas. Kreditavimas. Faktoringas. Forfeitingas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 21 psl.
2012 11 27
Komerciniai bankai. jų operacijos ir funkcijos
Įvadas. Dėstomoji dalis. Bankų istorijos apžvalga. Komercinio banko sąvoka. Lietuvos komercinių bankų operacijų nomenklatūra. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų apžvalga. Finasta bankas. Bankų pagrindinės funkcijos. Komerciniai bankai ir taupomosios organizacijos. Komercinių bankų operacijos. Praktinė dalis. Valiutos rinkos ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2013 10 24
Lietuvos banku raida ir atliekamos funkcijos
Įvadas. Bankininkystės raida lietuvoje. Lietuvos centrinio banko raida. Lietuvos centrinio banko raida tarpukariu. Lietuvos centrinio banko raida po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos komercinių bankų raida. Lietuvos komercinių bankų raida tarpukariu. Šiuolaikinės bankų sistemos ištakos – lietuvos valstybės atkūrimo išvakarėse. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 12 12
Bankai, bankų rūšys
Įvadas. Bankų atsiradimas. Bankų funkcijos ir rūšys. Bankų funkcijos. Bankų skirstymas pagal nuosavybės formas. Bankų skirstymas pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Komerciniai bankai. Komercinio banko operacijos. Komercinių bankų veikla. Komercinių bankų siekiai. Komerciniai bankai Lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 03