Konflikto sprendimo teorijos

300 dokumentų
Socialinių konfliktų teorija
Socialinių konfliktų teorija. Konflikto sąvoka. Konflikto teorija. Pradininkas. Konflikto teorija teigia. Socialinė nelygybė. Valdžios teorija. Konflikto teorijos teiginiai. Dahrendorfas suformulavo šiuos pagrindinius konflikto teorijos teiginius:. Konfliktų teorija tiria. Grupės interesai. Grupių tipai. Pagal dahrendorfą. Quasi grupė. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 12 11
Darbuotojų konfliktų sprendimo procesas įmonėje
Įvadas. Konflikto samprata. Konfliktų rūšys. Konflikto signalai. Konfliktų kylimo priežastys. Konflikto sprendimo budai. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Septynių žingsnių planas. Konfliktai yra neišvengiami. Darbinio konflikto situacija. Išvadas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 05 04
Konfliktų teorija
Įvadas. Konfliktas. Konflikto samprata. Požiūriai į konfliktą. Konfliktų klasifikacija. Konflikto kilimo priežastys. Konfliktų tipai. Socialinio konflikto teorija. Socialinio konflikto teorijos atsiradimas. Esminiai socialinio konflikto teorijos bruožai. Žymiausi socialinio konflikto teorijos atstovai. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 21 psl.
2012 10 20
Konfliktus organizacijoje skatinantys veiksniai
Konfliktus organizacijoje skatinantys veiksniai. Darbo tikslas ir uždaviniai. Konflikto samprata. Konfliktų tipai. R. G. Dahrendorfo ir L. A. Coserio konflikto teorijos. R. G. Dahrendorfo konflikto teorija. L. A. Coserio konflikto teorija. Analizatorius Raminta Pociūtė. R. G. Dahrendorfo konflikto teorijos vertinimas. R. G. Dahrendorfo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 06 19
Konfliktų sprendimo priemonės
Konfliktų sprendimų priemonės. Konflikto samprata. Konflikto pagrindas. Konfliktiška elgsena. Prieškonfliktinė situacija. Konfliktų tipai. Konflikto dinamika. Konflikto etapai. Konflikto fazės. Konflikto fazių ir etapų santykis. Netiesioginiai konfliktų sprendimo būdai. Tarpasmeninių konflikų sprendimo strategijos.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 03 20
Konfliktu valdymas skaidrės
Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų priežastys. Konflikto identifikavimas. Konfliktų tipai. Konflikto raida. Devynios konflikto stadijos - pakopos. Konfliktų baigtis ir pasekmės. Nesuradus efektyvaus konflikto valdymo būdo. Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo metodai ir būdai. Kiti konfliktų sprendimo būdai. Tiesioginio konflikto ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 03 28
Konfliktai ir jų valdymas pristatymas
Konfliktai ir jų valdymas. Tikslas. Konfliktų priežastys. Dažnai konflikto šaltinis- vadovas. Konflikto identifikavimas. Konfliktų tipai. Konflikto raida. Devynios konflikto stadijos - pakopos. Konfliktų baigtis ir pasekmės. Nesuradus efektyvaus konflikto valdymo būdo, jis gali tapti disfunkciniu ir gresia neigiamos pasekmės. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2016 10 30
Konfliktas priežastys ir sprendimai
Įvadas. Konfliktas- kas tai? Konfliktų rūšys. Dėl ko dažniausiai kyla konfliktai? Kokiais būdais galima konfliktų išvengti? Konflikto tiesioginio sprendimo būdai. Penkios konflikto sprendimo strategijos. Psichologijoje be tiesioginių konflikto sprendimo būdų skiriami ir netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Konfliktų ...
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 04 09
Konfliktai ir jų sprendimo būdai referatas
Įvadas. Konfliktai ir jų sprendimo būdai. Konflikto samprata. Konflikto kilimo priežastys. Konflikto etapai. Konflikto formos. Konfliktų sprendimo būdai. Analitinė apžvalga. Psichologinis Aikido netradiciniai konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų sprendimas BPS metodu. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 10 11
Vadovo ir kolektyvo konfliktas: etinio sprendimo variantai
Įvadas. Konflikto samprata ir savybės. Konfliktų priežastys ir vadovas kaip priežastis. Etikos svarba vadovavime ir vadovo elgesio teorijos. Konfliktų nauda ir žala. Konflikto valdymas ir sprendimo būdai. Išvados.
Etikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 12 23
Konfliktų sprendimo būdai įmonėje
Įvadas. Konfliktas. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto strategijos. Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo būdai. Netiesioginiai konfliktų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 11 17
Konfliktai ir jų simptomai
Įvadas. Konfliktai ir jų atsiradimo priežastys. Konflikto simptomai. Konfliktų šaltiniai. Konflikto rūšys. Konfliktinės situacijos atsiradimas. Konflikto sprendimo stategijos. Destruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Konflikto valdymas. Konflikto išsprendimas. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 04 10
Konfliktų sprendimas
Turinys. Įvadas. Konfliktai ir jų sprendimo būdai. Konfliktas, konflikto raida. Konfliktų priežastys. Konfliktų požymiai. Konflikto procesas. Konfliktų vengimas. Konfliktų sprendimo būdai. Darbuotojų požiūris į konfliktus ir jų vadovų taikomus konfliktų sprendimo būdus, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2011 02 07
Konfliktų valdymas ir sprendimas
Įvadas. Konfliktų esmė bei jų tipologija. Konflikto prevencija. Grupė ir lyderis. Vadovas kaip konflikto priežastis. Konflikto sprendimo algoritmas. Konfliktų procesinis modelis. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2012 06 08
Konflikto sprendimas
Konflikto sprendimo strategija. Konfliktas tai priesingu nuomoniu,interesu ar poziurio susidurimas, kurio metu dvi konfliktuojancias puses apima nemalonus jausmai ar isgyvenimai. Konkurencija. Nuolaida. Pasitraukimas. Kompromisas. Bendradarbiavimas.
Psichologijos esė, Esė, 2 psl.
2010 11 27
Konfliktai ir jų sprendimo būdai konspektas
Konfliktai ir jų sprendimų būdai. Vidiniai asmenybės konfliktai. Norų priimtinų alternatyvų konfliktas. Priešingybių konfliktas. Nepriimtinų alternatyvų ( vengimo ) konfliktas. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Atvirkštinis reagavimas. Tarpasmeniniai konfliktai Konflikto struktūra Tarpasmeniniai konfliktai. Konflikto ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 01 29
Konflikto analizė psichologija
Konflikto aprašymas. Objektyvus turinys. Dalyviai. Objektas. Aplinka - Sąlygos, kuriose vyksta konfliktas. Psichologinis turinys. Motyvai -vidinė paskata pradėti konfliktą. Elgesys - konflikto dalyvių priešingos krypties veiksniai. Konflikto tipas. Pagal gyvenimo sferą. Pagal poreikius. Pagal pavaldumą. Pagal trukmę. Pagal pozityvų ir ...
Psichologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2014 10 12
Konfliktai skaidrės
Konfliktai. Apibrėžimas. Konfliktų savybės. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konflikto signalai (I). Konflikto signalai (II). Konfliktų struktūra ir dinamika. Konfliktų pasekmės. Nekonstruktyvūs sprendimo būdai. Konstruktyvūs sprendimo būdai. Jausmų ir emocijų valdymas. Konflikto valdymas. Dėkoju už dėmesį !. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 02 18
Konfliktų valdymas kursinis projektas
Įvadas. Teigiamos Konflikto Funkcijos. Neigiamos Konflikto Funkcijos. Konfliktų tipai. Konflikto lygiai ir konflikto strategijos. Konfliktų sprendimo strategijos. Konflikto požymiai. Bendradarbiavimo strategijos pagrindiniai žingsniai. Konflikto skirstymas. Efektyvaus konfliktų valdymo tikslai. Konflikto valdymo eiga. Konfliktų valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2017 01 10
Konfliktas skaidrės
Tyrimai rodo, kad žmonės situaciją ima vertinti kaip konfliktinę, jeigu įžvelgia tris dalykus. Įvairiu pagrindu skiriami tokie tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Kiekvienas konfliktas taip pat turi ir psichologinį turinį. Konflikto dinamika konflikto eigą nusako dvi pagrindinės sąvokos: konflikto etapai ir konflikto ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2012 04 07
Furlongo konflikto ratas
Furlongas. konflikto ratas. Konflikto ratas, kaip modelis ar konflikto žemėlapis. Santykiai. Vertybės. Vertybės. Vertybių skiltį sudaro vertybės ir įsitikinimai. Strateginės kryptis. Nuotaika. Konflikto sprendimo strategijos. Situacija. Dėstytoja su studentais. Konflikto kilimo priežastys. Konflikto sprendimas. Duomenų strategijos ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 05 12
Konflikto sandara
Konflikto sandara. Pasekmės ir valdymas. Įvadas. Metodai. Kas yra konfliktas? Konflikto priežastys. Konflikto sandara. Konflikto etapai. Konflikto fazės. Konflikto fazių ir etapų santykis. Konfliktų rūšys pagal dalyvius. Konfliktų rūšys pagal laiką. Konfliktų skirstymas pagal baigtį. Konfliktų sprendimas. Konfliktų sprendimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 04 19
Tarpasmeninio konflikto analizė
Įvadas. Tarpasmeninio konflikto aprašas. Konflikto struktūra. Konflikto dalyviai. Konflikto objektas. Konflikto aplinka. Konflikto dinamika. Tarpasmeninio konflikto sprendimas. Tinkamas konflikto sprendimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 psl.
2015 10 16
Konfliktai jų rūšys ir sprendimai
Konfliktai jų rušys ir sprendimai. Įvadas. Prieš iškylant konfliktams. Bendrosios konflikto priežastys. Yra išskiriami keturi konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai. Teigiami ir neigiami konfliktų aspektai. Konfliktų klasifikavimas. Konfliktų sprendimo strategijos. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstuktyvus konflikto ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 04 29
Etniniai konfliktai ir demokratijos problemos
Įvadas. Konflikto samprata. Konflikto tipai ir jų skirstymas. Konfliktų reguliavimas. Etninio konflikto samprata. Etninių grupių klasifikacija. Etninio konflikto teorijos. Etniniai konfliktai pasaulyje. Etniniai konfliktai Lietuvoje. Konflikto su Lenkija ištakos. Dabarties konfliktas su Lenkija. Konfliktas su žydais. Demokratijos samprata. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 02 11
Konflikto psichologija konfliktų valdymas
Konflikto psichologija. Įvadas. Konfliktai. Konfliktų skirstymas. Konflikto brendimo signalai:. Organizacinio konflikto priežastys ir pasekmės. Konflikto prevencija. Konfliktų raidos etapai. I etapas: potenciali opozicija. Ii etapas: žinojimas ir suasmeninimas. Iii etapas: elgsena. Iv etapas: rezultatai. Sprendimo etapai. Kaip valdyti ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 05 28
Konfkiktai, konfliktų sprendimas ir derybos pedagogams
Tarpasmeniniai konfliktai temos tikslas –. Konfliktų tipai. Tarpasmeniniais konfliktais. Konflikto dinamika. Konflikto fazės. Konflikto signalai požymiai. Konflikto sprendimo būdai. Tarp mokinių , tarp mokytojų , mokinių ir mokytojų , mokytojų ir tėvų. Tarpininkavimas konfliktinėse situacijose mokykloje. Tarpininkavimas tarp ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 06 17
Konflikto skaidrės
KONFLIKTAS yra daugiau ar mažiau išreikšta kova tarp dviejų ar daugiau šalių. Kas yra konfliktas. Konfliktų rūšys. Asmeniniai konfliktai – jis atsiranda asmenybes viduje susiduriant su įvairiais išorės poveikiais. Pagal vertingumą – naudingi ir nenaudingi. Konfliktai gali būti skirstomi į rūšis ir pagal kitus požymius. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 04 04
Konfliktai jų valdymas ir sprendimas
Konfliktai jų valdymas ir sprendimas. Konflikto samprata. Prieštaravimai tampa konfliktine situacija, kai. Konflikto subjektai. Konflikto objektas. Konfliktinė situacija. Konflikto fazių ir etapų santykis. Konflikto struktūra. Objektyvus turinys. Psichologinis turinys. Konfliktai organizacijoje. Objektyvios konfliktų kilimo priežastys. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 62 psl.
2015 01 11
Konfliktų psichologija
Konfliktų psichologija. Konflikto samprata. Konflikto terminas. Konfliktai yra mūsų kasdienybės dalis. Konfliktų tipai ir jų psichologiniai ypatumai. Pagal formą konfliktai skirstomi. Asmenybės konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. Konflikto sprendimo strategijos. Lemiama reikšmę konflikto eigai turi. Spaudimas. Išvados. Konflikto ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2013 04 23