Konkurencingumo matrica

300 dokumentų
Įmonių konkurencingumo vertinimas
Įvadas. Pasirinktų įmonių pristatymas. Ober-haus. Koba. Įmonių konkurencingumo vertinimui pasirinkti metodai. Isuvest. Bcg (bostono konsultacinės grupės) matrica. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Ssgg analizės metodas. Įmonių konkurencingumo vertinimas pritaikant aptartus metodus. Isuvest. Bcg (bostono konsultacinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2010 03 03
Strateginė analizė Strategijos efektyvumas
Įvadas. Aplinkos analizė. Konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio modelį. Veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Uab „Viaginta“ apibūdinimas. Santykinė analizė. Vidinių veiksnių matrica. SSGG analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 01 31
Tuuli Media strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės Uab „Cgates“ aplinkos analizė. Uab „Cgates“ įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 04 14
Anykščių vynas strateginė analizė
Ab „Anykščių vynas“ strateginė analizė. Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 02 27
Įmonės strateginė analizė Pieno perdirbimas
Įvadas. Išorinė aplinka. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pirkėjai. Strateginių grupių matrica. Vidinė aplinka, strategijos. Misija. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Ssgg analizė.
Verslo analizės, Analizė, 15 psl.
2016 12 22
„Anykščių vyno“ strateginė analizė
Įvadas. I dalis ab „Anykščių vyno“ išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai, konkurencijos intensyvumas. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2016 02 22
Įmonės strateginis valdymas referatas
Įvadas. Uab „Storasis ąžuolas“ veikla. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės vertybės. Financinė analizė. Vidinių veiksnių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 06 15
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Nustatyti ir aptarti pagrindinius konkurentus (naudoti lenteles, grafikus, diagramas ir pan. ) nurodant konkurencijos intensyvumą šakoje. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica (įtraukti du ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 psl.
2016 11 14
UAB „Azetas“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Esami konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktai pakaitalai. Pirkėjai. Žaliavų ir medžiagų tiekėjai. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Veiklos pristatymas ir įmonės apžvalga. Įmonė tikslai ir perspektyva. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2017 05 08
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. AB „Rokiškio sūris“ įmonės vertybės, kultūra. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2015 11 06
Atvirkštinė matrica
Atvirkštinė matrica. Jos taikymas matricinių lygčių sprendimui. Atvirkštinė matrica Aֿ¹ yra tokia, kad matricos A sandauga su ja būtų lygi vienetinei matricai: A*Aֿ¹=E. Išsigimusi matrica neturi atvirkštinės matricos. Jei d=│A│# C, tai iš lygybių (1) seka, kad matricos A atvirkštinė matrica yra matrica, gaunama iš ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
AB Teo strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. AB ,,Teo“ pest analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2015 10 31
Anykščių vynas analizė
„anykščių vyno“ strateginė analizė. Įvadas. I dalis „anykščių vyno“ išorinės aplinkos anaizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Tiekėjai. Pirkėjai. Produktai - pakaitalai. Konkurencija šakoje tarp esamų firmų. Potencialūs konkurentai. Išorinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 04 23
Grandies sprendimas mazginių potencialų ir kontūrinių srovių metodais
Grandies sprendimas mazginių potencialų ir kontūrinių srovių metodais. Elektrovaros šaltinių šakose matrica. Srovės šaltinių matrica. Incidencijų matrica. Skaičiavimai mazginių potencialų metodu. Mazginių srovių matrica. Mazginių laidumų matrica. Mazginių įtampų matrica. Šakų įtampų matrica. Šakų srovių matrica. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2016 02 26
Lietuvos maisto pramones konkurencingumo didinimo strategijos. Bakalauro darbas.
Įvadas. Konkurencingumo samprata, prielaidos ir didinimo strategijos. Konkurencingumo koncepcija ir jos teorinės interpretacijos. Konkurencingumo strategijos. Adaptavimosi išorinėje aplinkoje. Vidinių išteklių. Bendradarbiavimo ir ryšių tinklo kūrimo. Konkurencingumo tyrimo metodika. Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo vertinimas. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 90 psl.
2010 10 10
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Parama smulkiam ir vidutiams verslui. Es paramos teikimo smulkiam ir vidutiniam verslui nuostatos. Konkurencingumas. Konkurencingumo samprata. Inovacijų taikymas. Efektyvumo ir veiksmingumo didinimas. Laiko ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 04 18
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija. Konkurencingumo pakitimai. Konkurencingumo esmė. Konkurencinės persvaros determinantės. Gamybos veiksniai. Paklausa. Firmos valdymo struktūra ir strategija. Giminingos šakos. Konkurencingumo politika.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2013 12 12
Strategijų pasirinkimas
Bostono matrica. Kryptinės politikos matrica. Įmonės stipriųjų pusių/rinkos patrauklumo matrica. SVV pozicijų rinkoje modelio trūkumai. Portfolio naudojimas. Portfolio analizės svarba. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2010 03 03
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su konkurentais. Misijų formuluočių įvertinimo matrica. Ab “rokiškio sūris” siūloma misijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 psl.
2012 10 03
Strateginis valdymas Vilniaus duona
Įvadas. Vaasan vizija. Vaasan misija. Vaasan veiklos prinicipai. Vaasan sėkmės receptas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Išorinių veiksnių (galimybių grėsmių) įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 psl.
2011 05 08
Sporto klubų konkurencingumą didinantys veiksniai
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo sąvokos apibrėžimai bei analizės lygmenys. Sporto klubų konkurencingumo aplinka. Konkurencingumo didinimo veiksniai. Konkurencingumą lemiantys vidiniai veiksniai. Konkurencingumą lemiantys išoriniai veiksniai. Sporto klubų konkurencingumo įvertinimas. Teorinis sporto klubų ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 psl.
2014 01 28
Inovacijos ir šalies konkurencingumas
Įvadas. Inovacijų samprata. Pagrindinės sąvokos. Inovacijų įvairumas. Inovacijų klasifikavimas. Šalies konkurencingumas. Konkurencingumo sąvokos raida. Šalies konkurencingumo šaltiniai. Konkurencingumas praktikoje. Konkurencingumo indeksai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 02 27
DHL analizė
Įvadas. Planavimas. Planų rūšys. Strateginis valdymas. Trumpai apie dhl. Vizija, misija, tikslai. Vizija. Dhl vizija. Misija. Dhl misija. Tikslai. DHL tikslai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Ssgg analizė. Pagrindiniai SSGG analizės elementai. Dhl ...
Transporto analizės, Analizė, 28 psl.
2014 12 07
Produktų ir paslaugų konkurencingumo didinimas Lietuvos ir užsienio rinkoje
Išanalizuoti kokiu būdu standartai gali didinti produktų ir paslaugų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkoje. Vartotojo tenkinimo strategija. Techninis konkurencingumo palyginimas. Informacijos šaltiniai. Vienas iš įmonės sėkmės sąlygų yra pateikti klientams kokybiškus produktus, kurie atitiktų jų reikalavimus. Firmos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 22
Tekstinių duomenų analizė naudojant TMG ir SOM
Duomenys. Darbo seka. SOM žemėlapiai. 1-asis žemėlapis (3297 parametrai (žodžiai)). 2-asis žemėlapis (449 parametrai (žodžiai)). 3-iasis žemėlapis (443 parametrai (žodžiai)). Dažniausiai vartojamų žodžių sąrašas. Atmetimo parametrai, matricų parametrai (eilutės ir stulpeliai). 1-a matrica (3297x40). 2-a matrica (449x40). ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2016 08 21
Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo veiksniai
Įvadas. Lietuvos ekonomika. Lietuvos ekonomikos augimas – tik iliuzija. Konkurencingumo indeksas. Lietuvos konkurencingumo veiksniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 01 02
Įmonės konkurencingumo analizė
Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę, gaminami produktai ir jų grupės. Produktų platinimo kanalai ir jų vystymo tendencijos. Tarptautinės veiklos ekonominiai rodikliai. Rinkų dalies pokyčiai. Pandora A/S rinkos atskiruose regionuose ir augimo juose potencialas. Prancūzijos rinka. Italijos rinka. Rusijos rinka. Japonijos ir Kinijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 psl.
2014 12 30
Įmonės konkurencingumas
Darbo tikslas. Įvertinti įmonės konkurencinę aplinką ir numatyti priemones įmonės konkurencingumui didinti. Konkurencija rinkoje teoriniu aspektu. Konkurencingumo samprata. Konkurencinės rinkos rūšys. Konkurencingumo veiksniai. Tyrimo metodologija. Uab „biopasaulis“ konkurencingumo rinkoje vertinimas. Uab „biopasaulis“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2011 03 31
Viešbučių konkurencingumą lemiantys veiksniai Kauno mieste
Santrauka. SUMMARY. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo samprata ir svarba viešbučiams. Įmonių konkurencingumą lemiantys veiksniai. Konkurencingumo modeliai. Viešbučių konkurencingumo ištyrimo lygis. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Naudota ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 psl.
2015 06 01
Sporto klubų ssgg analizė ir konkurencingumo įvertinimas
Sporto klubų ssgg analizė ir konkurencingumo įvertinimas. Įvadas. SSGG analizė ir konkurencija. Sporto klubų konkorencingumo įvertinimas. Konkurencingumo vertinimas paslaugų kokybės atžvilgiu. Konkurencingumo vertinimas personalo atžvilgiu. Kainų konkurencingumo vertinimas. Konkurencingumo vertinimas paslaugų kiekio atžvilgiu. ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 psl.
2013 11 08