Konspektas egzaminui

300 dokumentų
Ekonomikos konspektas egzaminui (2)
Planas egzamino pasiruošimui. Dinamikos eilutės. Ekonominių reiškinių tarpusavio ryšio analizė.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 10 12
Vadybos konspektas egzaminui
Šios mokyklos kertinis akmuo yra situacija - tai rinkinys aplinkybių, kurios tuo metu daro įtaką organizacijai.
Vadybos konspektai, Konspektas, 30 psl.
2015 04 09
Rinkodaros konspektas egzaminui
Makroaplinka Mikroaplinka. Rinkodaros tyrimai Rinkodaros tyrimai. Prekės pozicionavimas rinkoje.
Marketingo konspektai, Konspektas, 23 psl.
2016 05 25
Ląstelinis kvėpavimas konspektas egzaminui
Ląstelinis kvėpavimas. Sąvokos. Energijos poreikis. ATP funk. Energijos išskyrimas. ATP gaminimas – fosforilinimas. Mitochondrijos sandara.
Biologijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2013 10 01
Teisės konspektas egzaminui (2)
Teisminė valdžia. Teismų skaičius/sistema. Kuris teismas yra kasacinė instancija? Kas yra kasacine instancija? Bet kurios 5 teisėsaugos institucijos. Teisės pažeidimo sąvoka, požymiai ir elementai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinių santykių apibrėžimas. Kas yra teisinio santykio subjektai, objektai? Kas yra teisnumas, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 02 22
Psichologijos konspektas egzaminui
Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Stigmatizmuotų grupių ypatybės. Referentinių grupių bruožai. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje ( s. Milgram). Socialinio suvokimo dėsningumai. Socialinės psichologijos objekto apibrėžtys. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 01 16
Filosofijos konspektas egzaminui
Filosofijos esmė. Senovės graikų filosofijos mokyklos. Pitagoro filosofijos mokykla. Demokrito atomistinis mokymas apie būtinumą ir atsitiktinumą. Platono dialogų problematika. Platono mokymas apie idėjas. Idealios valstybės terija. Aristotelis. Stoiko etika. Tomo Akviniečio scholastinė etika. Viduramžių scholastikos filosofija. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2014 07 11
Finansų teorijos konspektas egzaminui
Finansų rinkos. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Pirminė rinka. Biržinė rinka. Nebiržinė rinka. Pinigų rinkos priemonės. Kapitalo rinkos priemonės. Biudžeto procesas. Biudžetinė iniciatyva. Lietuvos biudžeto procesas. Verslo formos.
Finansų konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 05 10
Administracinės teisės ir proceso konspektas egzaminui
Administracinės teisės ir proceso konspektas egzaminui. Dalykinė konspekto rodyklė. Administracinė nuobauda. Apibrėžimas? ATPK 30 str. Administracinės nuobaudos rūšys? ATPK 21 str. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos? ATPK 22 str. Įspėjimas? ATPK 23 str. Daikto konfiskavimas? ATPK 26 str. Bauda? ATPK 24 str. Administracinis procesas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 02 08
Medžiagų atsparumas konspektas egzaminui
Naudojama schematizacija. Išorinės jėgos. Apkrovos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės. Priimta laikytis tokių įrąžų ženklų taisyklių. Įtempiai. Ryšiai tarp įrąžų ir įtempių. Tempimas ir gniuždymas. Tiesaus strypo ašinė jėga. Mechaninės medžiagų savybės. Įtempių ir deformacijų būvis. Konstrukcijų elementų ...
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 46 psl.
2014 09 15
Medžiagotyros klausimų konspektas egzaminui VGTU
Portlandcementis. Cheminė ir minerologinė sudėtis. Portlandcemenčio gamybos žaliavos. Portlandcemenčio gamybos technologija. Statybinio stiklo gamyba. Pagrindinės gamybos operacijos. Įkrova ir lydymosi procesai. Skaidrinimas ir homogenizacija. Gaminių formavimas. Atsparumas šalčiui ir jo nustatymo būdai. Atsparumas šalčiui. ...
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2017 04 29
Ekonomikos pamokos konspektas egzaminui
Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Ekonomikos problema. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Aiškūs kaštai. Buhalteriniais kaštais. Alternatyvūs kaštai. Visuomeniniai kaštai. Bendrieji kaštai. Bendrieji kaštai BK =. Bendrieji fiksuoti kaštai. Bendrieji kintamieji kastai. Bendruoju pelnu. Normalųjį pelną. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 09 10
Teisės teorijos konspektas egzaminui
Teisės teorijos konspektas egzaminui. Teisės ir socialinės normos. Teisės normos struktūra. Teisės norma. Norminamasis pobūdis. Formalus apibrėžtumas. Visuotinis privalomumas. Socialinė norma. Paprotinės normos. Korporacinės normos. Moralinės normos. Reguliavimo apimtis. Išraiškos forma. Vykdymo užtikrinimo būdas. Teisės normos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 02 08
Statistikos konspektas egzaminui
Linijų tiesinės diagramos –. Dažnių poligonas. Skritulinės diagramos –. Stulpelinės ir juostinės. Sklaidos diagrama –. Santykiniai rodikliai. Aritmetinis vidurkis. Sklaidos dėsningumų rodikliai. Pvz žmonių skaičius eilutėje , sudužusių kiaušinių skaičius dėžutėje , skundų skaičius per mėnesį. Pvz Studento ūgis , ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 03 15
KTU matematika 2 konspektas egzaminui
Apibrėžkite pirmykštės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokas, užrašykite neapibrėžtinio integralo pagrindines savybes.Sudarykite funkcijos y=f(x) integralinę (Rymano) sumą atkarpoje [a b]. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas. Paaiškinkite apibrėžtinio integralo geometrinę prasmę. Apibrėžtinio integralo samprata. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2014 09 26
Konstitucinės teisės konspektas egzaminui
Konstitucinės teisės konspektas egzaminui. Politinė Filosofinė ideologinė. Teisinių subjektų. Preambulė Pagrindinė dalis Baigiamosios , pereinamosios ar papildomos nuostatos. Parlamento ar steigiamojo susirinkimo priimtas Referendumu priimtas. Atsiranda nauja valstybė Politinio režimo pasikeitimas Visuomenės politinio , socialinio , ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 psl.
2015 02 08
Bendravimo psichologija konspektas egzaminui
Aktyvaus klausymosi metodai. Viena iš pagrindinių ženklų sistemų yra kalba. A norimą perduoti žinią galime užrašyti. B norimą perduoti žinią galime pasakyti svarbu ne tik tai, kas sakoma, bet ir tai, kaip. Sakoma, t. y. kalbėjimo būdas garsumas, tempas, pauzės ir kt. Tam tikra ženklų sistema yra ir kūno išraiška – norimą ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 21 psl.
2016 02 09
Bioetika konspektas egzaminui
Bioetikos egzamino konspektas. Prenetaliniai tyrimai. Prenetaliniai tyrimai. Preimplantaciniai tyrimai. Neinvaziniai Prenetaliniai tyrimai. Invaziniai tyrimai. Choriono gaurelių biopsija. PD gydymo tikslas. Vaisiaus chirurgija. Profilaktika. Medikamentinis gydimas ir genų terapija. Tyrimų etiškumą apsprendžia jų atlikimo tikslas. Galimai ...
Biologijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 11 18
Gelžbetornis betonas konspektas egzaminui
Betono klasifikacija ir jo taikymas statybinėse konstrukcijose. Įtempimų deformacijų diagrama. Armatūros klasifikacija ir jos taikymas gelžbetoninėse konstrukcijose. Įtempimų deformacijų diagrama. Betono stipris centriškai gniuždant. Kubinis betono stiprumas gniuždant. Betono stiprius centriškai tempiant. Ribinių būvių grupės. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 18 psl.
2015 04 01
Finansų konspektas egzaminui
Tta parodo. Trumpalaikio turto valdymo strategijos ( nuosaikioji , agresyvioji , konservatyvioji ). Mokėti jas apibūdinti. Ši tema yra prie trumpalaikio turto temos ). Pagrindiniai trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Ši tema yra prie trumpalaikio turto temos. Žinoti ilgalaikio turto finansavimo šaltinius. Aktyvus , pasyvus turtas. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 6 psl.
2016 04 17
Istorinis prūsijos likimas (konspektas egzaminui)
Istorinis prūsijos likimas. Mažosios Lietuvos susidarymas. Reformacija Prūsijoje ir jos įtaka lietuvių kultūrai. Albrechtas Brandenburgietis. Reformacijos įtaką lietuvių kultūros plėtotei. Prūsijos kunigaikštystė 1525 – 1701 m. Metų Unija. Frydricho Vilhelmo laikai. Švedų įsiveržimas ir Prūsijos suvereniteto atsisakymas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2014 05 07
Verslo pagrindų konspektas egzaminui
Ekonomikos samprata. Būtinos ekonomikos sąlygos ekonominiams dėsniams veikti. Paklausa ir pasiūla. Rinko struktūros. Rinkos pusiausvyra. Gamintojo elgsena rinkoje. Gamybos išlaidos pagal laiko veiksnius. Nenuostolingumo lūžio taškas. Tc = tr. Verslo samprata. Pagrindinės verslo funkcionavimo sąlygos. Verslumo samprata. Verslo ...
Verslo konspektai, Konspektas, 13 psl.
2016 03 23
KTU Teisė 1 konspektas egzaminui
Konstitucijos tekste ( būtina turėti SAVO ). Išvardykite 3 teisės būties lygmenis. „ Vienintelis teisės normų šaltinis yra įstatymo leidėjo valia “. Kokią teisės sampratą apibūdina pateiktas teiginys. Pateikite pavyzdį teorijos kildinančios teisę iš jėgos persvara pagrįsto intereso. Pateikite pavyzdį teorijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 12 01
Ekonometrijos konspektas egzaminui Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Ekonominiai , finansiniai rodikliai ir kiti reiškiniai , kurie aprašomi laiko eilučių modeliais. Stacionarios eilutės siaurąją prasme. Stacionarios eilutės plačiąja prasme. Stacionaraus proceso autokovariacijos ir autokoreliacijos funkcijos , šių charakteristikų vertinimas iš duomenų. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 02 22
Civilinė teisė konspektas egzaminui
Civilinės teisės samprata sąvoka , paskirtis , uždavinys , funkcijos. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių bendra charakteristika. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio reglamentavimo metodo samprata ir požymiai. Civilinės teisės principų sąvoka ir rūšys. Civilinės teisės šaltiniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 29 psl.
2015 04 21
Transporto politikos konspektas egzaminui
Kas yra ES bendroji rinka ? Kokios yra jos kūrinosi prielaidos ir kokie trukdžiai Bendroji rinka. Laisvas asmenų / prekių / paslaugų / kapitalo judėjimas. Kas yra ES BPT bendroji transporto politika ? Atsiradimo priežastys , nagrinėjami klausimai , kūrimosi etapai. Tikslas – atverti konkurencijai uždaras nacionalines transporto ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 03 17
Nekilnojamojo turto valdymas konspektas egzaminui
Kas gali vykdyti įmonės turto valdymo funkcijas. Kas , kokiu tikslu gali atlikti įmonės turto vertinimą ? Kokie pagrindiniai metodai naudojami vertinant įmonių turtą TIKSLAS. Kai vertinama siekiant optimalių turto valdymo sprendimų. Kai vertinama sandorių sudarymui taikomi metodai. Kas tai yra „ turto kadastras “. Turto registras ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2017 02 20
Sociologijos konspektas egzaminui
Įvadas Sociologijos apibrėžimas. Sociologinio požiūrio bruožai. Klasikinė sociologija Kas laikomas sociologijos pradininku. Kas ir kada “ socialinę fiziką ” pradėjo vadinti sociologijos vardu. Kas turėjo įtakos sociologijos atsiradimui. Išvardinkite klasikinės sociologijos atstovus ir jų indėlį. Kokios reikšmingiausios. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2015 11 26
Politologijos pagrindai konspektas egzaminui
Politologijos pagrindai egzaminas politinis režimas samprata ir tipologija politinis režimas. Nedemokratinio režimo tipai autoritarinis. Aristotelio “ Politikoje. John Locke teigė. Atstovaujamosios demokratijos privalumai. Minimalūs konstitucinės demokratijos požymiai. Demokratijos prielaidos Ekonominio išsivystymo lygis. Demokratinė ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 05 15
Kokybės vadybos konspektas egzaminui
Kokios praktikos nusako visuotinį dalyvavimą? Kokio tipo komandas kuria organizacijos siekiančios aukštos kokybės? Kas yra procesų komandos? Kas yra darbuotojų įgalinimas? Apibūdinkite vidinį ir išorinį darbuotojo atsidavimą? Kokių lygių įgalinimas gali būti? Kokie veiksniai turi įtakos įgalinimo lygio parinkimui? Kokie yra ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 05 01