Konstitucines teises institutai

300 dokumentų
Lietuvos konstitucinės teisės institutai
Įvadas. Rinkimų teisės Institutas. Visuotinių rinkimų principas. Lygių rinkimų principas. Laisvų rinkimų principas. Rinkimų slaptumo principas. Tiesioginis rinkimų principas. Žmogaus teisių ir laisvių institutas. Pilietybės institutas. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2017 11 12
Konstitucinės teisės samprata
Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių principų klasifikavimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinės ...
Teisės referatai, Referatas, 8 psl.
2015 11 11
Konstitucinė teisė konspektas
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Vi. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 psl.
2011 08 05
Konstitucija
Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinis teismas. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Kt reguliavimo objektas, metodas. Teisinio poveikio priemonės, kuriomis kt veikla reguliuojamus visuomeninius santykius. Konstitucinė teisė-nacionalinės teisės sistemos branduolys ir teisės sistemą integruojanti teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 5 psl.
2011 08 05
Konstitucine teise 12
Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 08 05
Konstitucinė teisė 17
Konstitucinė teisė. Teisės sistemos branduolys. Teisės sistemą integruojanti teisės sritis. Konstitucinės teisės normos, principai, institucijos. Teisės normos. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutas. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinio teismo aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis.
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 08 05
Lietuvos konstitucinė teisė
Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Teisinio reguliavimo metodas. Kt-ės normos, rūšys ir ypatumai. Kt-ės normų realizavimas, efektyvumo problemos. Konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinės teisės mokslas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 08 05
Konstitucinės teisės šaltiniai
Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė pasaulio valstybėse. Lr konstitucinio teismo jurisprudencija kaip konstitucinės teisės. Šaltinis. Dokrina kaip konstitucinės teisės šaltinis. Teismų praktika kaip konstitucinės teisės šaltinis.
Teisės konspektai, Konspektas, 4 psl.
2013 05 05
Konstitucinės teisės samprata referatas
Įvadas. Konstitucinės teisės plačioji ir siauroji samprata. Konstitucinės teisės samprata plačiąja prasme. Konstitucinės teisės samprata siaurąja prasme. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinė teisė – aukščioji valstybės teisė. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2016 03 01
Konstitucinė teisė žmogaus teisės laisvės ir pareigos
Įvadas. Konstitucija. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės norma. Konstitucijos dalykas. Naujas požiūris į konstitucijos teisę. Konstitucinė teisė naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė sistemos pagrindiniai elementai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinė teisė, institutai. Kt ...
Teisės referatai, Referatas, 14 psl.
2012 11 15
Konstitucinė teisė referatas (2)
1992. spalio 25. referendume priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucinė teisė -  . Konstitucinės teisės sąvoka , teisinio reguliavimo dalykas. Konstitucija  –  pagrindinis  konstitucinės  teisės  šaltinis. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitutucijos teisės principai. Konstitucinis teismas. Konstitucinės ...
Teisės referatai, Referatas, 7 psl.
2016 05 03
Konstitucinė teisė skaidrės
Konstitucija. Konstitucinė teise. Konstitucinė teise. Konstitucijos dalykas. Kt naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Kt sistemos pagrindiniai elementai. Kt principai. Kt institutai. Kt normų struktūra. Kitos kt normų klasifikacijos. Kt vieta teisės sistemoje. Kt subjektai. Fiziniai kt subjektai. Kt socialiniai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 11 15
Konstitucinė teisė Prancūzijoje
Konstitucinės teisės mokslas prancūzijoje. Prancūzų konstitucinės teisės ypatumai lyginant su kitomis vakarų europos šalimis. Šiuolaikinio prancūzijos konstitucinės teisės mokslo (konstitucinė teisė ir politiniai institutai) dalykas. Kai kurios prancūzijos konstitucinės teisės doktrinos problemos. Vokiškoji konstitucinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 92 psl.
2011 08 05
Konstitucinė teisė 2
Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Vietos savivalda lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. Ombusmenas. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 84 psl.
2011 08 05
Konstitucinė teisė 21
Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai, jų turinys ir ypatumai. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisnių sanytkių klasifikavimas, jų tasiradimo, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 psl.
2011 08 05
Konstitucine teise lyginamoji konspektas
Konstitucinė teisė kaip mokslas , mokymo dalykas ir teisės šaka. Konstitucinės teisės ” terminas turi 3 pagrindines prasmes. Nacionalinės teisės šaka. Konstitucinė teisė – kaip mokslas. Konstitucinė teisė – kaip mokymo dalykas. Lyginamoji konstitucinė teisė. Kaip teisės šakos nėra. Suprantama kaip mokymo dalykas ir mokslas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 126 psl.
2014 10 15
Lietuvos Konstitucinės teisės konspektai
Tema. LietuvoS KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA Konstitucinės teisės sąvokos vartojimo aspektai. Konstitucinės teisės samprata „ siaurąja “ ir „ plačiąja “ prasme. Konstitucinė teisė siaurąja prasme = Konstitucija + KT aktai plačiąja prasme pagal reguliavimo objektą = Konst. Teisė siaurąja prasme + konst. Įstatymai + ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 psl.
2015 04 12
Konstitucinės teisės šaltiniai referatas
Įvadas. Konstitucija ir kiti teisės šaltiniai. Konstitucinis paprotys. Teisinis precedentas. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Išvada. Litertaūra.
Teisės referatai, Referatas, 10 psl.
2015 03 31
Konstitucinė teisė 11
Konstitucinės teisės (kt) samprata. Konstitucinės teisės mokslas. Kt šaltiniai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Pataisų projekto svarstymas ir pritarimas. Galutinis pritarimas pataisų projektui arba pakartotinis svarstymas. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Žmogaus ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 psl.
2011 08 05
Konstitucinės teisės skaidrės
Konstitucinė teisė. Kt sąvoka, dalykas. Kt dalykas. Kt institutai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos struktūra. 1992 m. lr konstitucijos teisinės savybės. Lr konstituciniai principai. Žmogaus ir piliečio konstitucinis teisinis statusas. Lr konstitucijoje įtvirtintos teisės. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės kontrolės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 12 03
Konstitucinės teisės santrauka
TEMA. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės normos , nustatančios valstybės ir visuomenės santykių pagrindus. Konstitucinės teisės normos nustato. Konstitucinės teisės normos apibrėžia. Konstitucinė teisė nustato. Valdžios ribojimo doktrina. Pvz. 5 straipsnis. Tik asmens teisinio statuso principus. Pvz. Konstitucijos 25 ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2016 12 22
Konstitucinė lyginamoji teisė 3
Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinai anglosaksų teisės sistemoje. Konstitucinės teisės šaltiniai pagal kontinentinę teisės sistemą. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucinės priežiūros formos ir rūšys. Konstitucija kaip kultūros reiškinys. Konstitucija ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 psl.
2011 08 05
Konstitucinė teisė Lietuvoje konspektas
Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos konstitucinės teisės mokslas. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucija – pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. Konstitucijos apsauga. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Asmens konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos respublikos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 psl.
2011 08 05
Konstitucinės teisės konspektas (2)
Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės samprata. Sąvoka ir sampratų įvairovė. Poveikio reglamentavimo dalykas sritis. Metodai , būdai. Imperatyviniam metodui. KT normos. KT institutai Konstitucinės teisės institutas. KT santykiai. Straipsnis. Konstitucinės teisės sistema. Tema. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės mokslas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 258 psl.
2015 01 03
Konstitucinė kontrolė Lietuvos respublikoje
Konstitucinės kontrolės samprata ir įvairovė. Konstitucinės kontrolės prigimtis ir esmė. Konstitucinės kontrolės modeliai. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinės kontrolės institucija lietuvoje. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 05 29
Administracinė ir konstitucinė teisė
Administracinė ir konstitucinė teisė. Administracinė ir konstitucnė teisė. Administracinės ir konstitucinės teisės normos. Administracinės ir konstitucinės teisės elementai. Administracinės ir konstitucinės teisės principai. Administraciniai ir konstituciniai teisiniai santykiai. Išvados. Šaltiniai.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 06 26
LR Konstitucine teisė
Lr konstitucinės teisės samprata. Bendroji samprata, precizinių požiūrių (apibrėžimų) įvairovė, poveikio apimtis (sritis) ir būdai, reglamentuojami santykiai ir jų grupės. Konstitucinės vertybės, nuostatos ir normos, jų grupės ir ypatumai. Iš normų grupių sudaromi institutai ir jų sistema. Konstitucinės teisės veikimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 psl.
2011 08 05
Konstitucinės piliečių teisės ir laisvės
Konstitucinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos. Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Visuomenė ir valstybė. Tautos ūkis ir darbas. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 25
Konstitucinė teisė 7
Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos k. T mokslas. Riomerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, struktūra, įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai. Kt principai. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės t formavimasis. 1791 05 03 ...
Teisės konspektai, Konspektas, 33 psl.
2011 08 05
Lietuvos valstybė kaip konstitucinės teisės institutas skaidrės
Lietuvos valstybė kaip konstitucinės teisės institutas. Tyrimo objektas – Lietuvos valstybė kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės sąvoka ir požymiai. Valstybės suverenitetas ir funkcijos. Lietuvovalstybės instituto konstitucinio įsitvirtinimo aspektai.  . Valstybinės kalbos ir valstybės simbolių konstitucinėje ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 03 13