Kroviniu vezimas jura

300 dokumentų
Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai
Įvadas. Krovinių ir keleivių bei jų bagažo vežimas kaip veiklos rezultatas. Krovinių ir keleivių bei jų bagažo vežimas. Antžeminio krovinių transportavimo kontraktas. Keleivių ir jo bagažo vežimo sutartis. Keleivių vežimas oro transportu. Krovinių vežimas oro transportu. Keleivių ir bagažo vežimas jūra. Krovinių vežimas ...
Teisės referatai, Referatas, 25 psl.
2010 09 28
Krovinių vežimas geležinkeliais
Įvadas. Operacijos kelyje. Komercinių gedimų šalinimas. Techninių gedimų šalinimas. Perkrovimas iš vieno vagono į kitą dėl techninių arba komercinių gedimų. Patikrinimas. Papildomas siuntimas. Peradresavimas. Pristatymo terminai. Krovinio pristatymo terminas pratęsimas. Krovinių išdavimas. Tarifai. Tarifai lietuvos geležinkelyje. ...
Transporto referatai, Referatas, 14 psl.
2011 06 22
Prekybos krovinių vežimas
Įvadas. Duonos ir jos gaminių vežimas. Miltų vežimas. Greitai gendančių produktų vežimas. Pieno ir jo produktų vežimas. Bulvių, daržovių ir vaisių vežimas. Gyvų žuvų vežimas. Pramoninių prekių vežimas. Baldai. Taros vežimas. Vežimų pagrindiniai rodikliai. Išvados.
Transporto referatai, Referatas, 8 psl.
2010 03 03
Vežimas jūrų transportu - teisės ir pareigos
Vežėjo jūrų transportu teisės ir pareigos. Konosamentas. Krovinių vežimo jūra sutartis. Frachtas. Laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) turi būti nurodytos. Krovinių siuntėjas, norėdamas atsisakyti krovinių vežimo jūra sutarties. Kiekviena krovinių vežimo jūra sutarties šalis. Konvencijos 2 str. nurodo, kad ji apima visus ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 57 psl.
2017 05 16
Krovinių transportavimas
Krovinių gabenimas. Pilnų krovinių pervežimai. Dalinių krovinių pervežimai. Negabaritinių ir sunkesvorių krovinių gabenimas. Svarbiausios priežastys, lemiančios negabaritinių ar sunkiųjų krovinių vežimą. Ekspedicija, muitinės paslaugos (ATA knygelė, Tir Carnet knygelėDokumentai kurie reikalingi vežant krovinius ir kada jie ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 10 20
Generalinių krovinių tara ir įpakavimas
Generalinių krovinių tara ir įpakavimas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Generaliniai kroviniai. Generalinių krovinių tara. Generalinis krovinys (krovinio įpakavimas) turi atitikti gabenimo jūra sąlygas ir reikalavimus. Generalinių krovinių vežimas ir įpakavimas. Pagrindiniai pakrovimo į laivą principai. Tvirtinimo bei atskyrimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 12 15
Pavojingų krovinių vežimas keliais ir geležinkeliais
Pavojingų krovinių vežimas kelių ir geležinkelių. transportu. Įvadas. Pavojingą krovinių vežimą Lietuvoje. reglamentuojantys teisės aktai. ADR ir RID taisyklių tikslas yra. Pavojingi kroviniai kelių transporte. Pavojingų krovinių vidaus vežimai kelių transportu pagal krovinių grupes. Pavojingi kroviniai geležinkelių ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 12 01
Kuo vežimas skiriasi nuo ekspedijavimo? Pervežimo bei ekspedijavimo sutartys
Įvadas. Krovinių ekspedijavimas. Ekspedijavimo užduotys. Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos. Lietuvos transporto konkurencingumo pamatas – efektyvus krovinių ekspedijavimas. Straipsnis. krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Krovinio ekspedijavimo sutartys. Krovinių vežimas. Krovinio ...
Teisės referatai, Referatas, 28 psl.
2015 04 14
Transporto įmonės analizė logistiniu požiūriu
Įvadas. Logistikos samprata ir pagrindiniai apibrėžimai. "Delta logistics group" veikla ir organizacinė struktūra. "Delta logistics group" paslaugos. Krovinių pervežimas. Krovinių pervežimas geležinkeliu. Krovinių gabenimas jūra. Krovinių vežimas kelių transportu. Krovinių gabenimas oro transportu. "Delta logistics group" ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 04 10
Krovinių vežimas
Krovinių vežimo organizavimas. Įvadas. teorinė dalis. Transporto rūšies parinkimas. Transporto priemonės parinkimas. Maršruto parinkimas. Krovinio pakuotė. Dokumentai. Laiko sąnaudų maršrute skaičiavimas. Vairuotojo darbo ir poilsio laikas. Išlaidos maršrute. praktinė dalis. Gabenamas krovinys. Transporto rūšies parinkimas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 04 12
Pavojingių krovinių vežimas ADR. ADR - Europos. Sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais. Išimtys vežant dujas. Pavojingų krovinių vežimo samprata. Atsakomybė pagal ADR. Iššimtys vežant dujas.Ženklinimas.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2017 05 15
Krovinių vežimas jūrų transportu laivais
Įvadas. Jūrų transporto išlaidų elementai. Frachtas ir transportavimo savikaina. Komisinis mokestis. Laivo savininko pelnas. Jūrų transporto organizavimas. Čarterinis krovinių vežimas. Linijinis krovinių vežimas. Multimodalinis transportavimas. Jūrų transporto savikaina. Jūrų transporto išlaidos. Valdymo išlaidos. ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 02 20
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu lr. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu. Krovinių vidaus vežimo kelių ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 11 09
Krovinių vežimas referatas (2)
Įvadas. Transporto priemonių poreikio skaičius. Krovinio tvirtinimas kelių transporto priemonėse. Pavojingų krovinių vežimas geležinkelio transportu. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 15 psl.
2016 10 02
Krovinių vežimo ypatumai jūrų transportu
Krovinių vežimo ypatumai jūrų transportu. Darbo tikslas, uždaviniai. Krovinių vežimo jūra privalumai. Krovinių vežimo jūra trūkumai. Svarbiausi jūrų keliai ir kokie produktai daugiausia gabenami. Kroviniai gabenami jūra. Ro – Ro tipo laivas. Ro-Ro laivuose transportuojami Ro-Ro kroviniai . Birūs kroviniai. Birių krovinių ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 11 10
Pavojingų krovinių vežimas geležinkelių transportu
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Krovinių gabenimas geležinkeliu. Geležinkelių transporto privalumai ir trūkumai. Geležinkelių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine ir komercine veikla. Saugos sertifikatas. Teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 04 26
Krovinių ekspedijavimo dokumentacija
Įvadas. Ekspedicinė veikla ir ekspeditoriaus vieta krovinių gabenime. Krovinių ekspedicijos samprata ir rūšys. Ekspedijavimo paslaugos. Tarptautinis krovinių vežimas kelių transportu. Tarptautinis krovinių vežimas geležinkeliais. Ekspeditoriaus veiklos sritys. Tarptautiniais keliais ir geležinkeliais gabenamų krovinių ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2017 03 09
Greitai gendančių krovinių vežimas
Įvadas. Greitai gendančių krovinių vežimas. Greitai gendančių maisto produktų. Laikymo taisyklės. Maisto produktų transportavimas. Krovinių rūšys. Transportas. Greitai gendančių krovinių sąrašas. Pieno produktai. Pieno produktų klasifikacija. Pieno pervežimo transportas. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 01 06
Pavojingi kroviniai konspektas
Pavojingųjų krovinių samprata. Pavojingųjų krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Pavojingųjų krovinių vežimas Lietuvos Respublikoje. ADR sutartis. Pagrindiniai pavojingųjų krovinių vežimo dalyviai. Pagrindiniai pavojingųjų krovinių vežimo dalyviai. Vairuotojas, vežantis pavojinguosius krovinius. Pavojingųjų medžiagų ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 02 07
Keleivių, bagažo ir krovinių vežimas geležinkelio transportu
Keleivių, bagažo ir krovinių vežimas geležinkelio transportu. Vežimas vietiniais maršrutais. Keleivių ir bagažo vežimo užmokestis. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu tolimojo susiekimo maršrutais taisyklės. Keleivio teisės ir pareigos. Bagažo, smulkių siuntų, pašto ir korespondencijos, vežimas ir saugojimas. Naudota ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 02 07
Geležinkelio ir kelių transporto paslaugos
Įvadas. Geležinkelių transportas. Geležinkelio transporto paslaugos. Keleivių vežimas geležinkelio transportu. Kroviniu vežimas geležinkelio transportu. Sėkminga lietuvos geležinkelių veikla. Statistika: krovinių ir keleivių vežimas išaugo. Kelių transportas. Kelių transporto paslaugos. Keleivių vežimas kelių transportu. ...
Transporto referatai, Referatas, 21 psl.
2013 01 08
Krovinių vežimas geležinkeliais savarankiškas darbas
Įvadas. Pavojingų krovinių pervežimas. Pavojingų krovinių ženklinimas. Pavojingų krovinių vežimo taisyklės. Dokumentai. Negabaritinių krovinių pervežimas. Negabaritinių krovinių klasifikavimas. Negabaritinių krovinių žymėjimas. Krovinių pervežimo dokumentai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 01 18
Krovinių licencijavimas
Įvadas. Krovinių licencijavimas. Ar kroviniams vežti reikalinga licencija? Kada licencija nereikalinga? Kokie reikalavimai keliami licenciją pageidaujančiam gauti vežėjui? Kur reikėtų kreiptis dėl licencijos išdavimo? Kokius dokumentus reikia pateikti dėl licencijos išdavimo? Kiek laiko galioja licencija? Per kiek laiko išduodama ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2016 06 08
KJT teorija
Uostas ir jo ribos. Uosto paskirtis. Uosto žemė , akvatorija. Uosto privatizavimas. Naudojimosi uostu tvarka. Uoste esančių įstaigų , įm ir organizacijų veikla. Uosto valdymas. Kitos uosto valdymo institucijos. Uosto plėtojimo taryba. Uosto kapitonas. Laisvasis uostas. Uosto ūkinė ir komercinė veikla. Ūkinės ir komercinės veiklos ...
Laivybos konspektai, Konspektas, 35 psl.
2014 10 23
Tarptautiniai gabenimai kelių ir geležinkelių transportu
Įvadas. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Korvinių gabenimo automobilių transportu ypatumai ir trūkumai. Krovinių vežimas geležinkeliu tarptautiniais maršrutais. Krovinių pervežimo tarptautiniais maržrutais kelių transportu ir geležinkeliu palyginimas. Krovinių vežimo kelių transportu analizė. ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 02 02
UAB „Karen“ analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. PEST analizė. Išvados. Literatūra. Krovinių vežimas jūrų transportu , Keleivių apyvarta jūrų transportu , tūkst. Keleivio km. Iš viso pagal krovinių vežimo rūšis. Vežimas tarp užsienio uostų.
Logistikos referatai, Referatas, 19 psl.
2017 04 07
Jūros
Jūra. Dabar pabandysime parodyti visas jūras. Arafuros jūra. Bandos jūra. Beringo jūra. Celebeso jūra. Filipinų jūra. Floreso jūra. Geltonoji jūra. Japonijos jūra. Senojo Hario uolos. Bako nacionalinis parkas (Bako Sea Stack). Hoy Senis (Old Man of Hoy). Dvylika apaštalų (The Twelve Apostles).
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 06 04
Krovinių pervežimas, saugojimas
Krovinių vežimas paketais. Paketais gabenamų krovinių vežimo technologija. Sandelių funkcijos ir uždaviniai. Sandeliavimo funkcijos. Veiksniai įtakojantys įmonės logistinę sistemą. Krovinių paruošimas gabenimui. Jūrų transporto terminalai. 10 išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2017 02 24
Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai praktikos ataskaita
Įvadas. Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai. Keleivių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo kelių transporto ypatumai. Krovinių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo keliais teisinis reguliavimas. Krovinių vežimo kelių transportu ypatumai psaulyje. Kelių transporto privalumai ir trūkumai. Tarptautinių skubių ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2015 11 07
Tarptautinis krovinių vežimas praktikos ataskaita
UAB “AUTOROLA” Praktinė ataskaita. Tema tarptautinis krovinių vežimas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos apibudinimas. Įmonės įvertinimas pagal pardavimų apimtis per paskutinius trejus metus ir išvadų pateikimas. Valdymo struktūros aprašymas. Įmonės konkurentų įvertinimas ir aprašymas.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 psl.
2016 06 09