Laisves problema putino kuryboje

300 dokumentų
Visų privalomųjų autorių konspektas Valstybiniam lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui
Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas. Žmogaus prigimties tema J. Savickio novelėse. Biografijos ypatumai ir kūrybos bruožai. Negatyvi individo prigimtis, vaizduojama įvairiuose J. Savickio apsakymuose. Stojiška veikėjų laikysena – atsvara negatyviai prigimčiai. Individo brandos kelias “Altorių ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 45 psl.
2014 05 27
Skriauda ir atjauta Biliūno kūryboje
Skriauda ir atjauta j. Biliūno kūryboje
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 24
Kaltės ir atgailos samprata J. Biliūno novelėse
Kaltės ir atgailos samprata j. Biliūno novelėse
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 06
Gyvenimo prasmės problema Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“
Gyvenimo prasmės problema Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 04 10
Tėvynės laisvės kaina – žmonių gyvenimai.
Tėvynės laisvės kaina – žmonių gyvenimai. Kiekvienam žmogui tėvynė, gimtoji žemė, „aplaistyta“ protėvių krauju, yra brangi bei svarbi. Visi, mylintys gimtąją šalį, nori jai gražesnės, šviesesnės ateities, visi trokšta laisvės savo gimtajam kraštui. Bet ką iš tikrųjų galima padaryti dėl gimtosios žemės? Kiek daug ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 09
Skriaudos ir kaltės suvokimas J. Biliūno kūryboje
Skriaudos ir kaltės suvokimas J. Biliūno kūryboje. J. Biliūnas - vienas žymiausių XX a. Pradžios liūdnos prozos kūrėjų. Skriauda ir skausmas J. Biliūno kūrybos dėmesio centre. Humanistinis idealas - giliai jaučianti asmenybė. Atlaidumas - vienas iš būdingiausių mūsų žmonių bruožų. Pagrindinis J. Biliūno humanizmo bruožas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2010 03 03
Ar senuosiuose Lietuvos literatūros tekstuose ryškėjanti laisvės samprata aktuali šiais laikais? - Literatūra, 23 kalbėjimo potemė

12 klasės kalbėjimas 2018 m. Tema: Literatūra (Kultūra). 23 potemė, yra planas.

Lietuvai teko patirti daug sunkumų, kol pagaliau įtvirtinome savo tautą. Praeityje mūsų ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 23 potemė
2014 03 01
Vincas Mykolaitis Putinas Moterys romane Altorių šešėly
Liudas Vasaris- pagrindinis romano ,,Altorių šešėly“ veikėjas, mėginęs suderinti kunigystę ir kūrybą. Veikėjas vertindamas sutiktas moteris brendo kaip asmenybė. Moterys turėjo didelės įtakos ir Liudo Vasario kūrybos raidai. Liucija, kanauninko dukterėčia, buvo pirmoji moteris, sužadinusi Vasario vaizduotę. Po pirmų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 06 08
Apsisprendimo problema lietuvių literatūroje
Lietuvių literatūros rašinys. Apsisprendimo problema lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 01 23
Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje
Asmenybės laisvės tema XXa. Lietuvių prozoje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 10 25
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco" analizė
V. M Putinas „Vivos plango, mortuos voco”.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 10 09
Meilė Lietuviu literatūroje
Nuo seniausių laikų žmogus stengiasi perprasti meilės, suteikiančios jam šviesų džiaugsmą ir begalines kančias, paslaptis, mėgina įžvelgti jos esmę. Žmonijos patirtis teigia, kad meilė, intymus ir stiprus prisirišimo, atsidavimo kitam asmeniui, visuomenei ar įdėjai jausmas. Kaip justino. Marcinkevičiaus eilėraštyje. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2011 10 22
Romualdas Granauskas Gyvenimas po klevu
Manau, kad šią knygą reikia perskaityti žmonėms, kurie yra labai uždari ir nemėgsta pasakoti savo problemų kitiems žmonėms, o tuo labiau – jų spręsti. Ši knyga parodo, kaip viskas gali pasibaigti, jei tiesiog ignoruosi problemą, jos nespręsi ir tyliai kentėsi sukandęs dantis. Jeigu tau yra blogai, problemos slėpimas nepagerins ...
Lietuvių recenzijos, Recenzija, 11 psl.
2012 01 23
Gyvenimo prasmės problemos Altorių šešėly
Gyvenimo prasmės problema „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 11 17
„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

Kalbėjimo potemė 10 klasei 2018 m. Tema: Kalba 5 temos potemė apie kalbos skurdinimo problemą. Yra išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Vienas iš pagrindinių valstybės požymių – kalba. Lietuvių kalba turi valstybinį kalbos ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, Kalba, 5 potemė
2017 01 17
Liudas Dovydėnas Pamotė ir podukra rašinys
Liudo Dovydėno literatūrinės pasakos Pamotė ir podukra tautosakiškumo problema.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 03 04
Lietuva Maironio lyrikoje
Lietuva Maironio lyrikoje. Lietuvių kalbos rašinys apie Maironio - Jono Mačiulio poeziją ir jos ryšį su tėvyne Lietuva.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 09 30
Filmuose neretai veikia sakmių ir (ar) pasakų personažams artimi veikėjai - Kultūra, 14 potemė

10 kl. potemė su išplėstiniu planu 2018 m. Tema Kultūra. 14 kalbėjimo potemė, yra literatūros šaltiniai.

Prieš pradėdamas (-a) savo kalbą norėčiau pasakyti, kad pasakos tik iš pirmo žvilgsnio ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, 14 potemė
2015 01 22
Vincas Mykolaitis Putinas Rudenio naktį analizė
Vincas mykolaitis – putinas – xx a. Pr. Lietuvių poetas ir prozininkas, simbolizmo srovės atstovas lietuvoje. Ši meno kryptis poetui padarė didelę įtaką studijuojant rusijoje bei vakarų universitetuose. Jam pačiam simbolizmas buvo naujas romantinio judėjimo etapas – terpė išsiskleisti asmenybei. Rašytojas labiausiai žinomas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 04 03
Moterų paveikslai romane Altorių šešėly
Moterų paveikslai vinco putino romane ,,altorių šešėly''.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 04 16
Narkomanija kaip socialinė problema
Šio darbo tikslas išsiaiškinti narkotikų vartojimo priežastis ir kaip narkomanija veikia mūsų visuomenę. Įvadas. Teorinė dalis: priklausomybė. Priklausomybė nuo narkotikų. Narkotikų istorija. Narkomanija kaip socialinė problema. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų poveikis ir jų vartojimo pasekmės. Narkomanijos paplitimas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 02 09
Gyvenimo prasmės problema Altorių šešėly
Gyvenimo prasmės problema „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 10 02
Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje
Asmenybės laisvės tema XX a. Lietuvių prozoje.
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2014 11 29
Žmonių susvetimėjimo problema literatūroje
Žmonių susvetimėjimo problema literatūroje.
Lietuvių esė, Esė, 2 psl.
2013 10 19
Asmenybės laisvės tema lietuvių literatūroje (B.Sruoga; A.Škėma)
Asmenybės laisvės tema lietuvių literatūroje (B. Sruoga A. Škėma.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2015 12 15
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje. Mūsų kraštiečiai, paklausti, kas jiems yra tėvynė, atsako skirtingai. Taigi paieškokime tėvynės Maironio kūryboje. Paskaitę Jono Aisčio kūrybą randame, kad ir jam buvo svarbu tėvynė, poetas dažnai ją minėjo savo eilėraščiuose. Mylėkime savo tėvynę – jos istoriją, gamtą, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 02 24
Maitinimo paslaugų tyrimai analizė
Kavinių restoranų maitinimo paslaugų pokyčiai Lietuvoje. Įvadas. Maitinimo paslaugos. Maitinimo įmonių veiklos bei tinklo plėtros tendencijos. Paslaugų klasifikavimas. Maitinimo paslaugos ir jų reikšmė. Maitinimo paslaugų teikimas ir įmonių tarporganizaciniai ryšiai. Maitinimo paslaugų įmonių tinklo plėtra teritoriniu ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2012 04 21
Praeities paveikslas romantikų kūryboje
Praeities paveikslas romantikų kūryboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 03 25
Etinė problema socialinėje veikloje ir jos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi arba kaip neteisingi. Etika leidžia paaiškinti šių veiksmų esmę, patikslinti argumentus vertinant reiškinius. ...
Etikos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 06 01
Laisvė, atsakomybė
Įvadas. Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę. Etikų nuomonės apie laisvę ir atsakomybę. Laisvės problema moksle ir mene. Dorovinė laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03