Laisvojo ugdymo paradigma pragmatizmo pedagogika

300 dokumentų
Pragmatizmo pedagogika
Pragmatizmo pedagogika. Pragmatizmo susiformavimas. Susiformavo JAV ir šioje šalyje vyravo visą XX amžių. Ugdymo paskirtis, remiantis pragmatizmo filosofija. Pagal pragmatizmo filosofiją, ugdymo paskirtis – išmokyti ugdytinį spręsti realias gyvenimo problemas ir. Pragmatizmo pedagogikos bruožai. Dėl skirtingų žmonių. Ugdytinius ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 05 12
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas ir ugdymo prasmė
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas. Kas tai ir kokia jo esmė ir prasmė?
Pedagogikos esė, Esė, 1 psl.
2012 06 12
Ugdymo filosofijų palyginimas
Realistinio ugdymo filosofija. Pragmatizmo pedagogika.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2015 10 23
Pirso Džeimso pragmatizmo filosofija
Č. Pirso, V. Džeimso pragmatizmo filosofija. Iki 19 a. pab. JAV neturėjo savų filosofinių tradicijų. Krašte nuolat augo gyventojų skaičius ir jie visi buvo iš įvairių šalių ir įvairių tradicijų, pažiūrų, religijų ir papročių. Kapitalizmo įsigalėjimas kardinaliai pakeitė JAV gyvenimą. JAV tapo vieninga nacija su savita ...
Filosofijos esė, Esė, 2 psl.
2010 03 03
Netradicinės ugdymo formos: valdorfo, montessori, suzuki pedagogika
Įvadas. Montesori pedagogika. Ugdymo tikslas, uždaviniai ir principai. Vaiko asmenybės raidos tarpsnių samprata. Ugdomoji aplinka. Mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija. Ugdymo procesas. Valdorfo pedagogika. Ugdymo tikslai ir siekiai. Pagrindinės pedagogikos nuostatos. Ugdymo siekis ir funkcijos. Mokytojo vaidmuo. Mokyklos bendruomenė. Ugdymo ...
Sveikatos referatai, Referatas, 28 psl.
2013 10 07
Montesori pedagogika skaidrės
Montessori pedagogika. Įvadas. Ugdymo sąvoka. Ugdymo metodai. Netradicinės ugdymo sistemos. Marijos montessori ugdymo sampratos ypatumai. Mokymasis. mokymosi aplinka. Išvados. Šaltiniai ir literatūra. Dėkoju už dėmesį!
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 40 psl.
2015 01 25
Kristijonas Donelaitis Metai analizė
Pagrindinės temos. Autorius, kūrybos laikotarpis, svarbiausia informacija. Kūrinys, žanras. Svarbiausi momentai kūrinyje. Terminija / citata. Gamta. Žmogus. Tėvynės gynėjo paradigma. Benamio paradigma. Menininko paradigma. Šeimos žmogaus paradigma. Mylinčio žmogaus paradigma. Stoiko paradigma. Tapatybės paradigma.
Lietuvių analizės, Analizė, 12 psl.
2014 05 03
Marijos Montessori pedagogika
Marijos Montessori pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Vaikas ir auklėtojas (mokytojasUgdymo specifika. Metodo trūkumai. Rudolfo Štainerio pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Vaikas ir auklėtojas. Ugdymo specifika. Metodo trūkumai. Lori Malaguzzi pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Aplinka – trečiasis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2016 05 16
Edukologija
Pedagogikos dalykas. Pedagogika ir edukologija. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Ugdymo samprata: kilmė, daugiamatiškumas. Ugdymo funkcijos. Ugdymo sritys ir bruožai. Ugdymo lygmenys. Pedagogikos mokslo sistema. Ryšiai su kitais mokslais. Pedagogika ir kultūra. Ugdymo procesas ir jo komponentai. Ugdymo tikslo samprata. Ugdymo tikslo rūšys ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2012 06 08
Ugdymo paradigmos
Ugdymo (- si ) paradigmų kaita klasikinė ir šiuolaikinė didaktika ). Klasikinė mokimo paradigma. Šiuolaikinė mokymo (- si ) paradigma. Vadovavimas ugdymo (- si ) procesui mokyklos vadovai , mokytojai , tėvai , mokiniai ir kt. ). Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Atskirų metodų charakteristika. Mokymo (- si ) metodų parinkimo ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2015 11 19
Ugdymo filosofijos apžvalga (lentelese)
Ugdymo filosofijos apžvalga. Kriptys. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Mokytojo vaidmuo. Aplinka. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė pedagogika. Analitinė filosofija. Marksizmas.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 04 30
Ikimokyklinės vaikystės pedagogikos egzaminų atsakymai
Ikimokyklinės vaikystės pedagogika su praktikumu. Ikimokyklinio ugdymo tikslai , uždaviniai , principai. Socialinei ir asmenybės raidai būdinga. Įvairios ugdymo idėjos , kryptys suformavo šiuolaikinę ikimokyklinę pedagogiką. Įtakos turėjo. Ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla ir jos vertinimas. Auklėtojo profesinė kompetencija ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 03 13
Montesori pedagogika
Įvadas. Ugdymo sąvokos. Netradicinio ugdymo sistema. Marijos Montessori ugdymo sampratos ypatumai. Mokymasis. Mokymosi aplinka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 01 24
Socialinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa. Įvadas. Socialinė aplinka. Projektas vaikų socialinio ugdymo aspektu. Išvados. Literatūra.
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 11 19
Ugdymo sistemos konspektas
Antikinė pedagogika - žr. Paidėja. Antropologinė pedagogika [gr. Anthröpos - žmogus]. Asmenybės pedagogika,. Atėnų ugdymas. Bėlio ir lankästerio mokymo sistema. Bibliotekinė pedagogika. Daltono planas [angl. Dolton plan]. Darbo mokykla,. Demokratinė pedagogika. Diferencijuotasis mokymas [lot. Differentiatio - atskyrimas]. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 32 psl.
2013 06 09
Ž. Ruso laisvojo ugdymo teorija
Ž. Ž. Ruso laisvojo ugdymo teorija. Emilis. Moters auklėjimas. Įvadas. Žanas Žakas Ruso (1712 - 1778m. Natūralusis ir laisvas auklėjimas. Amžiaus periodizacija. Moters auklėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 psl.
2015 02 16
Humanistinė pedagogika
Humanistinė pedagogika – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija.
Sociologijos esė, Esė, 3 psl.
2013 12 12
Prevencinė pedagogika
Prevencine pedagogika. Prevencijos mokymo principai. Prevencijos integravimo i ugdymo procesa modeliai. Prevencijos metodai. Prevencijos strategijos. Delinkventine pedagogika. Pagr. Nepilnameciu perauklejimo kryptys isskiriamos. Netinkamo elgesio modeliai. Deviantinio elgesio priezastys. Delink. Elgesio prevencijos principai. Rizikos grupes ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2012 03 05
Valdorfo Šteinerio ugdymo sistema
Valdorfo (Šteinerio) ugdymo sistema. Austrų filosofas, literatūrologas, rašytojas ir dramaturgas, menininkas, ezoterikas, antroposofijos pradininkas. Valdorfo pedagogika. Principai. Valdorfo mokykla. Valdorfo mokykloje. Istorijos mokytojai. Istorijos mokytojų būsena padvelkus tiesai. Tiesą ne tik atrasti, bet ir apginti. Valdorfo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 12 07
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas. Planas – konspektas.
Pedagogikos planai, Planas, 5 psl.
2016 03 31
Šteinerio ugdymo sistema ir šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje
Įvadas. Valdorfo pedagogika. Kas tai? Rudolfas R. Šteineris – Valdorfo pedagogikos pradininkas. Valdorfo pedagogikos ištakos. Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos bruožai. Valdorfo pedagogika Lietuvoje. Šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje. Ugdymo sistemų lyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 09 26
Pedagogikos egzamino atsakymai konspektas
Pedagogikos kaip ugdymo mokslo pagrindai. Pedagogikos ryšiai su kitais mokslais. Ji ypač glaudžiai susijusi su kitais socialiniais mokslai. Todėl skiriamos šios sritys. Pedagogikos sąvoka. Pedagogikos funkcijos. Ugdymo paradigmų didžiosios linkmės klasikinė ugdymo paradigma ir laisvojo ugdymo paradigma. XX amžiaus humanistinės ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 28 psl.
2016 03 12
Laisvojo ugdymo paradingmos koncepcijos - materializstinis požiūris į ugdymą ir egzistencializmas
Laisvojo ugdymo paradingmos koncepcijos - materializstinis požiūris į ugdymą ir egzistencializmas – man artimiausios ugdymo filosofinės koncepcijos.
Filosofijos esė, Esė, 4 psl.
2015 01 07
Specialioji pedagogika
Medicininė neįgalumo samprata. Socialinė neįgalumo samprata. Integruoto ugdymo sistema. Intelekto sutrikimai. Lietuvoje išskiriama. Sutrikimo grupių, kurie lemia specialiuosius poreikius (lietuvos respublikos švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos ir socialines apsaugos ir darbo ministrų įsakymas – dėl specialiųjų poreikių asmenų ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 06 21
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamaja ir matematine svyruokle
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokleišmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Pedagogika konspektas (3)
Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Ugdymas - socialinis reiškinys. Pašaukti iš prigimties ugdymo veiksniai. Pašaukti iš paskirties(ugdomosios įstaigos). Formalieji ugdymo veiksniai. Ugdymo uždaviniai. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogika – menas. Pagrindiniai lietuvos švietimą reglamentuojantys ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 38 psl.
2013 06 04
Specialioji pedagogika ir psichologija Individualus ugdymo planas
Individualaus ugdymo planas. Ugdytinio sutrikimai ir sugebėjimai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 11 09
Pedagogika ir edukologija konspektas
Pedagogikos ir edukologijos sąvokos esmė apibūdinimas. Pagrindinės pedagogikos sąvoko. Pedagogikos moklo sistema Pedagogika –. Bendroji teorinė pedagogika. Šeimos pedagogika –. Iki mokyklinė pedagogika. Istorinė pedagogika –. Lyginamoji pedagogika –. Specialioji pedagogika –. Ugdymo tikslas Tiesioginis ir netiesioginis ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2015 12 05
Pedagogika kaip mokslas ir profesija
Pedagogikos profesijos esmė ir ypatumai. Pedagogika mokslas ir menas. Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo principai. Asmenybės raida ir jos ugdymas. Ugdymo tikslas – visapusiška asmenybė ir jos formavimas. Didaktikos dalykas ir raida. Mokymo ir mokymosi esmė. Mokymo metodai. Kūrybiškos pamokos problema. Mokinių ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2010 11 28
Liaudies pedagogika
Liaudies pedagogika. Liaudies pedagogika, jos tikslai. Svarbiausi liaudies pedagogikos tikslai. Tautosaka – pedagoginė priemonė. Patarlės ir priežodžiai. Liaudies muzika. Pasaka. Padavimai. Papročiai ir tradicijos. Pavyzdys.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2012 03 01