Lietuva europos sajungoje po metu

300 dokumentų
Lietuva Europos sąjungoje skaidrės
Lietuva Europos sąjungoje. Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga - tai Europos valstybių asociacija. Simboliai . Vėliava. Vėliavą sudaro melsvas (melsvo dangaus) fonas. Kas yra ES valstybės narės? ES Valstybės narės. Euro įvedimas. Ekonominės ir pinigų sąjungos įkūrimas ir euro įvedimas - kulmi­nacija proceso. Lietuva ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 12 01
Kokia naudą turi Lietuva būdama Europos sąjungoje
“Kokia naudą turi Lietuva būdama Europos sąjungoje”. Darė Gabrielė Ragauskaitė 2d. Lietuvos narystė ES. 2004 metų gegužės 1 d.   Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare. 2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva sėkmingai pirmininkavo ES Tarybai. Kokie Lietuvos narystės ES privalumai? Vartotojų teisių užtikrinimas. Taip pat ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 05 10
Infliacija Lietuvoje ir Europos sąjungoje
Infliacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Infliacija. Infliacijos skaičiavimas. Infliacijos priežastys. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai yra. Infliacijos neigiami padariniai yra. Infliacija Lietuvoje. Aštuonių metų infliacijos rodikliai. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI. Vartojimo prekių ir paslaugų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 03 01
Europos Sąjungos valdžios institucijos ir Lietuva skaidrės
Europos Sąjungos valdžios institucijos ir Lietuva. Kokios valdžios institucijos veikia Europos Sąjungoje. Europos parlamentas Europos Sąjungos Viršūnių Taryba Europos komisija Europos Sąjungos Taryba. Europos parlamentas. Europos sąjungos įstatymų leidžiamoji valdžia. Europos parlamento nariai atstovaujantys Lietuvą. Laima liucija. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 04 21
10 Lietuvos narystės metų ES
Lietuvos narystės metų ES. kas pasikeitė? Narystės pradžia. Klausimas klasei. Kaip narystę vertina. Lietuvos visuomenė? Klausimas klasei. Gyventojų nuomonė kuo naudinga narystė ES?. Eurobarometras. Be narystės ES nebūtų. Klausimas klasei. Kodėl kai kurie Lietuvos gyventojai neremia narystės Europos Sąjungoje? Kaip ES ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2014 11 23
Turizmo reglamentavimas Europos sąjungoje
Įvadas. Europos komisija. jos veikla turizmo srityje. Europos bendrijos sukurti teisės aktai ir dokumentai. Turizmo statistika Europos sąjungoje. Turizmo plėtra ir strategija Europos sąjungoje. Tikslai darnesniam Europos turizmui užtikrinti. Turizmo plėtros galimybių studijų rengimas. Darniosios turizmo plėtros strategijos ir veiksmų ...
Turizmo referatai, Referatas, 22 psl.
2015 06 22
Finansų kontrolės reglamentavimas lietuvoje ir europos sąjungoje
Įvadas. Finansų kontrolės apibūdinimas. Finansų kontrolės tiklai ir veikimas. Finansų kontrolės turinys ir metodai. Finansų kontrolės klasifikavimas. Finansų kontrolės reglamentavimas lietuvoje. Reikalavimai finansų kontrolei. Atskaitomybė už finansų kontrolę. Finansų kontrolės organizavimas ir vykdymas. Finansų kontrolės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2012 11 25
Narystės ES įtaka verslui ir migracijai
Įvadas. I dalis: lietuvos įstojimo į es poveikis pramonės įmonėms. Ii dalis: europos sąjunga ir migracija. Vilioja didesni atlyginimai. Kaip emigracija veikia lietuvą? Mažos tautos „maitina“ didžiasias. Kada grįš emigrantai. Imigracija į lietuvą? Imigracijos problema. Lietuvoje gerai. Naudoti šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 06 22
Lietuva projektas
Lietuva. Lietuvos respublika. Lietuvos Respublika– valstybė Europoje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Sostinė- Vilnius. Lietuvos politika. Lietuvos Respublika yra daugiapartinė parlamentinė respublika su kai kuriais pusiau prezidentinio valdymo požymiais. Lietuvos prezidentai. Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos Respublikos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 03 12
Užimtumo problema ir nedarbo lygio kitimas Europos sąjungoje
Užimtumo problema ir nedarbo lygio kitimas Europos Sąjungoje. Įvadas. Nedarbo rūšys ir formos. Nedarbo lygis europos sąjungoje. Jaunimo nedarbas Lietuvoje. Užimtumas europoje. Europos užimtumo strategija. Europos komisija didžiausi užimtumo lūkesčiai išlieka pramonėje. Lietuvos užimtumas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 03 26
Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika
Įvadas. Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos sąjunga ir pasaulinės prekybos liberalizacija. Netarifinių barjerų taikymas europos sąjungoje. Europos sąjunga ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 21
Lietuva ir Europos Sąjunga skaidrės
Europos Sąjunga ir Lietuva. Klausimai. Kas yra Europos Sąjunga? Lietuva į Europos Sąjunga įstojo 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos nauda Lietuvai. Lietuva kaip ir daugelis Europos Sąjungos šalių, 2015 m. priėmė euro valiutą. Mano tėvų nuomonė į eurą. Klausimai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 14
Įmonių bankrotas ES
Įvadas. Bankroto nagrinėjimo aktualumas. Bankroto reguliavimas Europos Sąjungoje. Bankroto reguliavimo atnaujinimas Europos Sąjungoje. Reglamento keitimo siūlymai. Europos Sąjungos bankroto statistika. Lietuvos, Estijos ir Latvijos įmonių bankrotai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 04 13
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje projektas
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Kas yra Europos Sąjunga. Svarbiausios ES institucijos ir pareigybės. Es šiandien. Europos Sąjunga - tai didžiausias pasaulyje prekybos blokas, kurio tikslai. Narystės ES privalumai ir trūkumai. Narystės es privalumai. Trūkumai. Europos Sąjunga neišvengiamai pasikeis. ES teikiamos teisės ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2017 05 31
Lietuvos integracija į europos sąjungą: raida, ekonominės bei socialinės pasekmės
Vilnius. Įvadas. Trumpa Europos Sąjungos įsikūrimo istorija. Ekonominės integracijos lygiai. Pagrindiniai Europos Sąjungos tikslai. Narystės Europos Sąjungoje sąlygos. Europos Sąjungos skirtumai nuo kitų tarptautinių organizacijų. Svarbiausi įvykiai kelyje į Europos Sąjungą. Prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo sutartis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2015 02 10
Netiesioginiai mokesčiai PVM, akcizai, muitai
Įvadas. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Pvm tarifas. Pvm mokėtojai. Pvm mokestinis laikotarpis. Pvm reglamentavimas europos sąjungoje. Pvm reglamentavimas lietuvoje. Akcizai. Akcizų tarifai. Akcizų mokėtojai. Akcizų reglamentavimas europos sąjungoje. Akcizų reglamentavimas lietuvoje. Muitai. Muitų tarifai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 06 02
Brandos darbas "Europos Sąjunga - jaunimui"
Anotacija. Sąvokos ir santrumpos. Įvadas. Europos sąjunga – jaunimui. Jaunimo situacija Europos sąjungoje. ES programos, skirtos jaunimui. Tyrimas „Narystės Europos Sąjungoje nauda“. Tiriamo darbo eigos aprašymas. Tiriamo darbo surinktų duomenų analizė. Tiriamo darbo apibendrinimas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai. ...
Istorijos tyrimai, Tyrimas, 13 psl.
2016 11 07
Muitai
Įvadas. Muitų politikos Lietuvoje ir Europos sąjungoje teoriniai aspektai. Tarptautinė prekyba ir jos ribojimas. Muito mokesčių samprata ir atsiradimo istorija. Muitų klasifikacija. Muitų naudojimo ekonominė prasmė ir pasekmės. Muitai Europos Sąjungoje. Muitų Lietuvoje ir Europos sąjungoje esamos situacijos analizė. Lietuvos ...
Finansų referatai, Referatas, 26 psl.
2015 03 28
Turizmo politika Europos sąjungoje
Turizmo politika europos sąjungoje. Įvadas. Sunkumai su kuriais susiduria turizmo sektorius. Atnaujinta europos turizmo politika. Pagrindinės priemonės turinčios įtakos turizmui. Geresnis reguliavimas. Politikos koordinavimas. Supratimas apie turizmą ir jo matomumo gerinimas. Turizmo sektoriaus plėtros aspektai. Išvados. Literatūra.
Turizmo referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 16
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai
Europos Sąjunga. Svarbiausi įvykiai, kuriant vieningą Europą. Europos Sąjungos institucijos. Sprendimų priėmimas Europos Sąjungoje. Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai. Trejeto pirmininkavimas. Pirmininkavimas ir kiti instituciniai veikėjai. Lietuvos pirmininkavimo organizavimas. Logotipas ir stilius. Pirmininkavimo ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 09
Lietvos nedarbo lygis kitų ES šalių kontekste
Įvadas. Kas yra nedarbas. Nedarbo lygis. Europos ekonomikos atkūrimo planas? Parama realiajai ekonomikai ir pasitikėjimo didinimas. Nedarbo lygis lietuvoje ir europos sąjungoje sausio mėnesį. Nedarbo lygis lietuvoje ir europos sąjungoje liepos mėnesį. Nedarbo lygis lietuvoje ir europos sąjungoje antrajame ketvirtyje. Ekspertų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2010 12 09
Lietuva Europos akimis
Lietuva europos akimis
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 10 18
Europos Sąjunga ir Lietuva skaidrės
Europos Sąjunga ir Lietuva. Europos Sąjunga. Europos Sąjunga – dvidešimt aštuonių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos sąjungos reikšmė. Lietuvai. Tai Lietuvai labai. ES steigėjai. Konradas Adenaueris. Vinstonas Čerčilis. Valteris Halštainas. Johanas Vilemas Bejenas. Alčidė de Gasperis. Žanas Monė. Robertas ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 02 10
Europos sąjungos narė - Švedija
Trumpai apie Europos sąjunga. Nuo ekonominės iki politinės sąjun gos. Judrumas, augimas, stabilumas ir bendra valiuta. Žmogaus teisės ir lygybė. Skaidrios ir demokratiškos institucijos. Stojimas į Europos Sąjunga. ES valstybės narės. ES simboliai. Europos vėliava. Europos Sąjungos himnas. Europos diena. ES devizas. Švedija. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2016 11 20
Lietuva ir tarptautinės organizacijos
Įvadas. Tarptautinės ekonominės organizacijos. Jungtinė tautų organizacija ir lietuva. Jungtinių Tautų Organizacijos struktūra ir dukterinės organizacijos. Jungtinės Tautos ir Lietuva. Europos sąjunga ir lietuva. Europos Sąjunga ir Lietuva. Pasaulinė prekybos organizacija ir lietuva. PPO organizacijos stuktūra. PPO ir Lietuva. ...
Teisės referatai, Referatas, 18 psl.
2013 12 12
Pagrindinės finansų kontrolės institucijos Europos sąjungoje
Įvadas. Finansų kontrolės samprata. Pagrindinės finansų kontrolės institucijos Europos sąjungoje. Europos audito rūmų 2013 m. metinės ataskaitos apžvalga. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 22
Europos sajunga skaidrės
Kas yra europos sąjunga? Europos sąjungos narės. Euras europos sąjungoje. Euro zona. Es simboliai. Gegužės 9 d.- Europos diena. „Suvienijusi įvairovę“ – Europos Sąjungos šūkis . Lietuva Europos Sąjungoje . Europos Sąjungos vykdomi projektai Lietuvoje . ES parama Aukštaitijos nacionaliniam parkui. Turizmo industrijos plėtra. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2011 12 10
Indėlių draudimo sistema ES – privalumai ir problemos
Įvadas. Indėlių draudimas. Europos Sąjungos pertvarkymai indėlių draudimo sistemoje. Bankų sąjunga – kaip pagrindinis (pirmos pakopos) Europos bankų indėlių priežiūros mechanizmas. Bendra indėlių draudimo sistema. Europos Sąjungos direktyvos. ES direktyva 94/19/EC. ES direktyva 2014/49/EU. Indėlių draudimo sistemos Europos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 02 22
Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos socialinei gerovei
Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos socialinei gerovei. Laisvas asmenų judėjimas visoje ES. Investicijos į Lietuvos švietimą ir mokslą. Socialinės garantijos visoje ES. Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos ekonominei plėtrai. Investicijos. Investicijos nuo 2010 iki. Paslaugų sektorius. Paslaugu centrai. Pramonė. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2016 04 18
Finansų rinkos priežiūra Lietuvoje ir Europos sąjungoje projektas
Įvadas. Lietuvos finansų rinkų priežiūros istoriniai aspektai. Priežiūrinė veikla Lietuvoje. Finansų rinkų priežiūra Europos sąjungoje. Išvados. Literatūra.
Finansų projektai, Projektas, 13 psl.
2016 11 19