Lietuvos kapitalo rinkos vertinimas

300 dokumentų
Kapitalo rinkos rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Santrauka. Įvadas. Nasdaq omx veiklos ir informacijos šaltinių. Apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Autorių išskiriami kapitalo rinkos rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Nasdaq omx kapitalo rinkos rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 20
Kapitalo rinka Lietuvoje
Įvadas. Kapitalo rinkos istorija lietuvoje. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo kaina ir investicijos. Kapitalo formavimo šaltiniai ir investicijos. Kapitalo kaina. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. Lietuvos kapitalo rinka. Alternatyvūs verslo finansavimo šaltiniai. Lietuvoje neskatinama kapitalo rinka. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 29
Finansų analizė. OMXB Kaiptalo rinkos rodiklių analizė
Įvadas. Omxb veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinką apibūdinantys rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Omxb kapitalo rinkos rodiklių analizė. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Kapitalo rinkos rodiklių apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 03 13
Kapitalo rinkos rodiklių analizė referatas
Įvadas. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Kapitalo rinkos funkcijos. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Alternatyvūs verslo finansavimo šaltiniai Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 18
Socialinis kapitalas
Įvadas. Socialinis kapitalas. Samprata ir raida. Socialinio kapitalo bruožai. Socialinio kapitalo formos. Socialinio kapitalo vertinimas. R. Putnam socialinio kapitalo indeksas. Narayan ir Cassidy (2001) socialinio kapitalo dimensijos. Pasitikėjimas. Socialinio kapitalo svarba liekamosios pridėtinės vertės kūrimo procese. Socialinio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 05 16
Pinigu ir kapitalo rinka
Pinigų ir kapitalo rinka Lietuvoje. Pinigų rinka. Pinigų rinkos priemonės. Pinigų rinkos dalyviai. Kapitalo rinka. Kapitalo (taip pat ir pinigų) rinkoje išskiriama. Kapitalo rinka skirstoma. Priklausomai nuo VP rūšies, kapitalo vertybinių popierių rinką sudaro tokios pagrindinės rinkos. Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkas veikiantys ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 11 18
Finansų rinkos skaidrės
Finansų sistemos samprata. Finansų sistemos elementai ir jų funkcijos. Finansų rinkų esmė ir funkcijos. Finansų rinkų klasifikavimas. Vertybinių popierių rinkos esmė. Pirminė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas. Antrinė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas. Pinigų rinkos samprata. Pinigų rinkos finansiniai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 153 psl.
2014 05 30
Biologinis kapitalas ekonomikoje
Įvadas. Biologinio kapitalo sampratos raida. Biologinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrino procese. Biologinio kapitalo kokybinis vertinimas Lietuvos visuomenėje. Biologinio kapitalo kiekybinis vertinimas Lietuvos visuomenėje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 03 23
Kapitalo rinkos analizė
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir nasdaq omxb veiklos apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinkos samprata. Kapitalo rinkos vertybiniai popieriai. Kapitalo rinką apibūdinantys rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Kapitalizacija. Vienos akcijos pelnas. Akcijos kainos ir pelno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 05 05
Žmogiškasis kapitalas ir darbo rinka
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo koncepcija. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos. Žmogaus vaidmuo informacinėje visuomenėje. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Darbo rinka. Darbo rinkos samprata. Darbo išteklių struktūra. Darbo rinkos profesinės revoliucijos. Lietuvos darbo rinka 1990 – 1997 metais.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 12 15
Gamtinis kapitalas ekonomikoje
Įvadas. Gamtinio kapitalo sampratos raida. Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Gamtinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas Lietuvos visuomenėje. Gamtinio kapitalo kiekybinis ekonominis vertinimas Lietuvos visuomenėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 09 12
Kapitalo struktūra Lietuvos Dujos
Įvadas. Kapitalo struktūros valdymas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo struktūros vertinimo metodai. Ab „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros tyrimas. AB „Lietuvos dujos“ veiklos pristatymas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros įvertinimas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 14
Dvasinis kapitalas
Įvadas. Dvasinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje – pagrindinių lietuvių ir užsienio mokslininkų darbų analizė. Dvasinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Dvasinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Dvasinio kapitalo kiekybinis vertinimas. Išvados. Literatūra:.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 02
Personalo vadyba Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 12 30
Kapitalo struktūros analizė
Įvadas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo struktūra ir finansinis svertas. Kapitalo struktūrą įtakojančių veiksnių tyrimas. Kapitalo struktūra užsienio įmonėse. Lietuvos kapitalo rinkos analizė. Finansinio sverto ir makroekonominių rodiklių priklausomybės tyrimas. Finansinio sverto ir maisto produktų bei gėrimų pramonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 01 13
Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė
Įvadas. Asmeniniai finansai investicijos kapitalo rinkoje. Asmeninių finansų samprata ir jų valdymas. Investicijų apibrėžimas ir esmė. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos priemonės. Asmeniniai finansai investicijų kapitalo rinkoje analizė. Akcijų rinkos analizė. Kapitalo rinkos priemonių analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2016 10 23
Simbolinis kapitalas ekonomikoje
Įvadas. Dėstomoji dalis. Simbolinio kapitalo samprata. Simbolinio kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Simbolinio kapitalo ekonominis kokybinis vertinimas. Simbolinio kapitalo ekonominis kiekybinis vertinimas. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 psl.
2013 03 27
Biologinis žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Biologinio kapitalo samprata. Biologinio kapitalo svarba liekamosios pridėtinės vertės kūrimo procese. Biologinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Biologinio kapitalo kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 12 04
Žmogiškasis kapitalas ekonomikoje namų darbas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Žmogiškojo kapitalo ekonominis kiekybinis vertinimas. Žmogiškojo kapitalo ekonominis kokybinis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2016 12 03
Simbolinis kapitalas referatas
Įvadas. Simbolinio kapitalo raida. Simbolinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Simbolinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Simbolinio kapitalo kiekybinis ekonominis vertinimas. . Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 03 02
Simbolinis kapitalas
Įvadas. Simbolinio kapitalo samprata. Simbolinio kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Simbolinio kapitalo ekonominis kokybinis vertinimas. Simbolinio kapitalo ekonominis kiekybinis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 10
Biologinis (žmogiškasis) kapitalas referatas
Įvadas. Biologinio kapitalo samprata. Biologinio kapitalo kiekybinis ekonominis vertinimas. Biologinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Liekamos pridėtinės vertės kūrimo procesas bei biologinio kapitalo svarba jame. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 24
Gamtinis kapitalas
Įvadas. Gamtinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Gamtinio kapitalo kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 03
Šiame darbe bus analizuojama įmonės AB „Invalda“ kapitalo struktūra. Invalda – yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviai investicijas valdančių bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitose Europos šalyse, kuriose nuolat ieškoma galimybių veiklai plėsti. Darbo tikslas – naudojant įmonės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2010 03 03
Socialinis kapitalas ekonomikoje
Įvadas. Socialinis kapitalas ekonomikoje. Socialinio kapitalo samprata. Socialinio kapitalo svarba liekamosios pridėtinės vertės kūrimo procese. Socialinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Socialinio kapitalo kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 02 10
LR cukraus rinkos konkurencingumo vertinimas
Abstract. Santrauka. Įvadas. Paskutiniųjų ketverių metų Lietuvos cukraus rinkos charakteristika. Lietuvos ir es politiniai veiksniai darantys įtaką cukraus rinkai. Lietuvos cukraus rinkos konkurencingumo nustatymas. Cukraus importo vaidmuo vidaus rinkos konkurencijai. Lietuvos cukraus rinkos vystymosi perspektyvos atsižvelgiant į es ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 09 26
Žmogiškojo kapitalo sąvoka
Žmogiškojo kapitalo sąvoka. Intelektinio kapitalo elementai. Žmogiškasis kapitalas. Socialinis kapitalas. Organizacinis kapitalas. Darbuotojai kaip turtas. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo teorija. Socialinio kapitalo teorija. Organizacinio kapitalo teorija.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 05 21
Žmogiškieji ištekliai makroekonomikoje
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Kaiptalo kiekybinis ekonominis vertinimas. Migracijos Šalies regionuose grafikas. Natūralios gyventojų kaitos šalies regionuose grafikas. Žmogiškojo kapitalo išnaudojimas ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 03 30
Finansų teorijos konspektas egzaminui
Finansų rinkos. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Pirminė rinka. Biržinė rinka. Nebiržinė rinka. Pinigų rinkos priemonės. Kapitalo rinkos priemonės. Biudžeto procesas. Biudžetinė iniciatyva. Lietuvos biudžeto procesas. Verslo formos.
Finansų konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 05 10
Žmogiškasis kapitalas ekonomikoje
Įvadas. Žmogiškasis kapitalas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškasis kapitalas pridėtinės vertės kūrimo procese. Žmogiškojo kapitalo kiekybinis ir kokybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 12 06