Lietuvos sveikatos apsaugos problemos

300 dokumentų
Sveikatos apsaugos ministerija skaidrės
Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos misija- gyventojų sveikatos išsaugojimas. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – įkurta 1990 m. Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos prioritetai. Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas. Sveikatos apsaugos ministerijos tikslai. Organizuoti ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 01 08
Sveikatos apsaugos finansavimas ir problemos Lietuvoje
Sveikatos apsaugos finansavimas ir problemos lietuvoje. Darbo tikslas Išanalizuoti sveikatos apsaugos finansavimą Lietuvoje. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti Lietuvos sveikatos priežiūros finansavimo principus Lietuvoje. Įvertinti Lietuvos sveikatos apsaugos finansavimo modelį ir jo privalumus bei trūkumus. Išanalizuoti statistinius ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2017 10 03
Sveikatos apsauga Lietuvoje
Sveikatos apsauga Lietuvoje. Turinys. Įvadas. Lietuvos sveikatos apsaugos istorija. Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoje. Sveikatos apsaugos įgyvendintojai Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerijos veikla. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos ir uždaviniai. Sveikatos apsaugos reformos tikslai. Sveikatos apsaugos ateities ...
Medicinos referatai, Referatas, 30 psl.
2010 03 03
Sveikatos apsaugos sistemos raidos ir ekonominės būklės analizė Sveikatos draudimo ir finansavimo problemos
Sveikatos apsaugos sistemos raidos ir ekonominės būklės analizė. Sveikatos apsaugos sistemos raida. Sveikatos apsaugos ministerijos tikslai. Didžiausios apsaugos sistemos problemos. Gyventojų nepasitenkinimas sveikatos apsaugos sistema. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo ir finansavimo problemos. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 10 29
Lietuvos respublikossveikatos apsaugos ministerija skaidrės
Lietuvos respublikos. sveikatos apsaugos ministerija. Kas tai? Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – įkurta 1990 m. Istorija. Nepriklausoma Lietuvos valstybė nuo pirmųjų gyvavimo dienų rūpinosi  gyventojų sveikata. Stiprėjo Sveikatos departamento struktūra įsteigti sanitarijos. Tarpukario laikotarpiu buvo steigiamos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 02 02
Sveikatos apsaugos ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija. Kas yra – Sveikatos apsaugos ministerija.  Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija. SAM ministerijos vadovas/ministras. Rimantė Šalaševičiūtė. Administravimo sritys Lietuvos Respublikos. Veiklos prioritetai. Lietuvos gyventojų sveikos. Strateginiai ministerijos tikslai. Organizuoti kokybišką, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 12 14
Sveikatos apsauga
Sveikatos Apsauga. Sveikatos apsauga Sveikatos apsaugos sritis Planavimas ir organizavimas Ministerijos strateginiai tikslai Sveikatingumo metai Šaltiniai. Sveikatos apsauga-sveikatos tausojimo ir išsaugojimo priemonės. Sveikatos apsaugos sritys. Lietuvos sveikatos sistema  asmens sveikatos priežiūra. Planavimas ir organizavimas. Sveikatos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 09 22
Sveikatos draudimas ir jo problemos. Lietuvos sąlygos ir užsienio šalių patirtis
Įvadas. Sveikatos draudimo istorinė apžvalga. Pirmieji draudimo veiklos žingsniai. Atskirų draudimo rūšių formavimasis. Pirmosios draudimo kompanijos. Draudimo veikla XX amžiuje. Draudimas Lietuvoje iki 1940 metų. Lietuvos draudimo rinka po nepriklausomybės atkūrimo. Pagrindiniai sveikatos draudimo sistemų modeliai. Beveridžo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2014 03 15
Lietuvos socialinės apsaugos funkcijos finansavimo problemos
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Lietuvos socialinės apsaugos istorija. Lietuvos socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos išmokų klasifikavimas. Socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos organizavimas. Lietuvis socialinės apsaugoa finansavimas. Lietuvos socialinės apsaugos funkcijos finansavimo problemos. ...
Finansų referatai, Referatas, 24 psl.
2015 04 19
Sveikatos priežiūros finansavimo reforma Lietuvoje: problemos, kryptys, perspektyvos
Sveikatos priežiūros finansavimo reforma Lietuvoje problemos, kryptys, perspektyvos. Sveikatos finansavimo sistema. LNSS vykdomųjų subjektų vykdomos sveikatos priežiūros ir teikiamų paslaugų finansavimo šaltiniai. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos visuomeninio finansavimo struktūra, (2006 m. ). PSDF biudžeto išlaidų struktūra ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2015 04 08
Sveikatos draudimo fondo biudžetas ir jo problemos
Įvadas. Sveikatos draudimo samprata. Sveikatos draudimo įstatymo rengimo eiga. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomasis sveikatos draudimas. Institucijos vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 27 psl.
2013 05 02
Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje
Įžanga. Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje. Sveikatos apsaugos modeliai. Sveikatos draudimo sistemos finansavimo būdai ir išlaidos. Sveikatos draudimo sistemos privalumai. Sistemos trūkumai. Privalomas sveikatos draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo pajamos ir išlaidos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 03 04
Lietuvos sveikatos sistema
Lietuvos sveikatos sistema. Įvadas. Nacionalinės sveikatos sistemos sudarymo pagrindai. Lietuvos sveikatos sistemoje aukščiausią vietą užima sveikatos apsaugos ministerija – sam. Sam tikslai. Naudoti šaltiniai.
Sveikatos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 01 09
Sveikatos ekonomikos modeliai
Įvadas. Sveikatos apsauga Lietuvoje. Sveikatos apsaugos sistema ekonominiu požiūriu. Sveikatos apsaugos modeliai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 05 04
Vaikų teisės ir vaikų teisių apsaugos problemos
Įvadas. Vaiko teisių apsaugos samprata. Vaiko teisių istorinė raida. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys vaiko teisių įgyvendinimą. Vaiko teisių apsaugos problemos. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. Socialinio darbuotojo vaidmuo vaikų teisių apsaugos sistemoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės analizės, Analizė, 15 psl.
2014 12 30
Namu darbas socialinis sveikatos draudimas
Įvadas. Sveikatos draudimo modeliai. Sveikatos draudimai Lietuvoje. Privalomas draudimas. Savanoriškasis draudimas. Lietuvos ir vokietijos sveikatos draudimo palyginimai. Lietuvos ir Vokietijos sveikatos draudimo sistemos stiprybės. Lietuvos ir Vokietijos sveikatos draudimo sistemos silpnybės. Sveikatos draudimo sistemos problemos. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2016 02 09
Pso Pasaulio sveikatos organizacija
Pasaulio sveikatos organizacija. Pso. PSO įkūrimas. Pso veikla. Veikla. PSO strategija. PSO tarpinstitucinis bendradarbiavimas. PSO ir Lietuva. Sveikatos apsaugos ministro vizitas PSO Europos regiono biure. Lietuvos Sveikatos programos keliami tikslai. Gyvensena ir sveikatos ugdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 10 15
Svarbiausios sveikatos priežiūros problemos ir reformos kryptys Lietuvoje
Svarbiausios sveikatos priežiūros problemos ir reformos kryptys Lietuvoje. Problemos. Sveikatos priežiūros reformos uždaviniai. Sveikatos priežiūros reformos tikslai. Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema, veikla, teikiamos paslaugos. LNSS veikla ir teikiamos paslaugos. LNSS sudarymo principai. LNSS valdymas, valdymo subjektai. LNSS ...
Sveikatos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 10 13
Sveikatos apsaugos viešųjų e.paslaugų tobulinimas
Įvadas. Viešųjų elektroninių paslaugų teoriniai aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Viešųjų e. Paslaugų samprata, principai ir nauda. Viešųjų e. Paslaugų vertinimo modeliai, jų privalumai ir trūkumai. E. Paslaugų brandos lygių nustatymas. Sveikatos apsaugos viešųjų e. Paslaugų tobulinimo tyriminė dalis. E. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 12 07
Lietuvos gynybinės funkcijos finansavimo problemos
Lietuvos gynybinės funkcijos finansavimo problemos. Įvadas. Krašto apsaugos atsiradimas. Krašto apsaugos sistema. Krašto apsaugos sistemos institucijų veiklos teisiniai pagrindai ir už tai atsakingi asmenys bei institucijos. Krašto apsaugos sistemos institucijų tarptautinis bendradarbiavimas. Krašto apsaugos finansavimas. Nato narių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 05 08
Valdymo ir administravimo institucijų sąveika vykdant Lietuvos sveikatos priežiūros reformą
Įvadas. Lietuvos sveikatos politikos raida, sveikatos reformos priežastys. Sveikatos politikos raida. Sveikatos reforma, pagrindinės priežastys. Sveikatos reformos tikslai. Pagrindiniai sveikatos politikos dokumentai. Sveikatos politikos principai PSO ir ES dokumentuose. Lietuvos sveikatos politiką reglamentuojantys teisės aktai. Sveikatos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 10 13
Sveikos gyvensenos įtaka gyventojų sveikatai skaidrės
Visuomenės sveikatos samprata visuomenės sveikatos koncepcijos. Paskaitos planas. Visuomenės sveikata – ryšiai tarp visuomenės, valstybės ir sveikatos. Valstybės raidos etapai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ( LR, 1992 spalio 25 d. ). Sveikata – tai. Valstybės ,, sveikatos” reikšmingumas. Visuomenės ,, sveikata ”. Visuomenės ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2014 06 08
Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Įvadas. Tyrimai dėl vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimo. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės. 2005 metų veiklos apžvalga. Seniūnijų socialinių darbuotojų vaidmens vaiko teisių apsaugos sistemoje stiprinimas. Socialinio būsto nuomos problemos (vaiko teisės į būstą užtikrinimas). Vaikų psichinės sveikatos gerinimas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 09 17
Programos „Nacionalinė vaistų politika“ įgyvendinimo analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos veiklos charakteristikos. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos programos „Nacionalinė vaijstų politika“ įgyvendinimo analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 11 psl.
2017 05 26
Sveikatos draudimas skaidrės
Socialinės apsaugos ekonomika. Sveikatos draudimo paskirtis. Sveikatos priežiūros finansavimo būdai. Sveikatos draudimo specifika. Kodėl sveikatos draudimas? Lietuvos motyvai 1996 metais. Draudžiami asmenys ir įmokos. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys įmokos už juos. Sveikatos draudimo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 03 20
Aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimas Lietuvoje
Aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimas Lietuvoje. Darbo tikslas– Išsiaiškinti aplinkos apsaugos problemas ir jų sprendimo būdus Lietuvoje. Aplinkos apsaugos samprata. Aplinkos apsaugos problemos Lietuvoje. Aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdai. Išvados. Vaizdinė medžiaga.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 03 15
Lietuvos krašto apsaugos ministerija
Lietuvos krašto apsaugos ministerija. Iib. Lietuvos krašto apsaugos vadovybė. Krašto apsaugos ministras. Lietuvos krašto apsaugos ministerijos tikslas. Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM) misija - formuoti ir įgyvendinti Lietuvos gynybos politiką parengiant kariuomenę. Krašto apsaugos struktūra. Naujausios naujienos. Lapkričio ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 01 20
Nacionalinė vaistų politikos programos įgyvendinimo analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos veiklos charakteristika. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos programos „Nacionalinė vaistų politika“ įgyvendinimo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Farmakologijos analizės, Analizė, 15 psl.
2017 05 24
Sveikatos problemos Europoje
Sveikatos problemos. Europoje. Mityba ir fizinis aktyvumas. Europoje 6 iš 7 veiksnių, lemiančių ankstyvą mirtį. Alkoholis. Alkoholio daroma žala – viena iš didžiausių visuomenės sveikatos problemų ES. Tabakas. Tabako vartojimas kelia didžiausią pavojų sveikatai Europos Sąjungoje. Be to, rūkaliai daugiau metų būna prastos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 11 11
Bendruomenės sveikatos problemų nustatymas, analizė ir strateginio plano sudarymas
Gegrėnai. Problemos. Problemos sprendimas.
Medicinos planai, Planas, 3 psl.
2013 10 23