Ligonines strateginis planas

300 dokumentų
Ligoninės maitinimo projektas
Įvadas. Problemos maitinimo sistemoje:. Projekto sudedamosios dalys. Siūlomas spendimas. Virtuvės renovacija. Maitinimas remonto metu. Užsakymų sistema ir tiekimas pacientams. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2012 08 22
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė ir tinkamos strategijos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2010 03 03
Įmonės strateginis planas
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2010 03 03
Ligoninės maitinimo sistemos organizavimas
Turinys. Projekto planavimas. Esama ligoninės maitinimo sistema. Projekto sudedamosios dalys. Nauja maitinimo sistema. Virtuves rekonstrukcija. Maitinimas, kai virtuvė remontuojama. Užsakymo sistema ir maisto transportavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2011 02 07
Strateginis marketingo planas
Įvadas. Marketingo teorija. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos. Marketingo komplekso elementai. Strateginio marketingo plano sudėtis. Funkcinės marketingo strategijos. Uab“aldaresta” strateginis marketingo planas. Uab „aldaresta“ charakteristika. Uab „aldaresta“ išorinė aplinkos analizė. Uab “aldaresta” asortimento ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 02 24
Šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos projekto paraiška
Všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacija. Projekto „všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos“ paraiška. Bendra informacija. Projekto santrauka. Projekto pagrindimas. Kokius poreikius tenkins projektas. Partnerystė. Informacija apie projekto partnerius. Detalus partnerių apibūdinimas. Projekto ...
Vadybos projektai, Projektas, 16 psl.
2013 05 08
Transporto logistika. Strateginis planavimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Logistikos procesų valdymas. Transportavimo sistemos reikšmė logistikos procesų valdyme. Išvados. Naudota literatūra:.
Transporto referatai, Referatas, 11 psl.
2012 06 08
Strateginis planas pristatymas
Nuotrauka ir trumpas aprašymas. Pest analizė. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Ssgg analizė. Galimybės, grėsmės. Vizija. Misija. Filosofija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Strateginis tipas. Išvados.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2011 05 10
Ligoninės maitinimo sistemos tobulinimas
Įvadas. Esama ligoninės maitinimo sistema. Virtuvės rekonstrukcija. Patobulinta ligoninės maitinimo sistema. Išvados.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2016 02 26
Kultūros tobulinimo galimybės
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai, lygiai ir funkcijos. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiprumas ir įtaka įstaigos veiklos efektyvumui. Organizacijos kultūros keitimo metodai ir priemonės. Všį tauragės ligoninės organizacijos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 psl.
2015 02 10
Drabužių prekyba įmonės strateginis planas
Įvadas. Bendrieji verslo strategijos suvokimo pagrindai. Verslo strategijos samprata. Organizacijos paskirties formuluotė. Strateginio planavimo reikšmė. „deja vu“ verslo pristatymas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas ir tikslinė orientacija. Įstaigos aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos aplinkos analizė. Įmonės ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 26 psl.
2012 04 25
Strateginio plano pavyzdys
Strateginio plano pavyzdys. UAB „ABC” strateginis planas. Stipriosios, silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės. Vizija. Misija. Verslumo vertybės. Verslo tikslai. Pagrindinės strategijos. Pagrindiniai uždaviniai. Strateginių veiksmų programos.
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 psl.
2010 03 03
Vilniaus higiena ir ligoninės
Sveikatos ir jos rūšių priežiūra, stiprinimas. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Vilniaus higienos problemos. 10. Vilniaus miesto ligoninės. 13. Vilniaus Šv. Roko ligoninė (nuotrauka). Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (nuotrauka). Informacijos šaltinių sąrašas.
Medicinos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 04 12
Marketingas ir Paskirstymas „X“ organizacijos strateginis marketingo planas
Įvadas. „X“ organizacijos apibūdinimas. „X“ organizacijos strateginis marketingo planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2016 01 31
Strateginis planavimas kursinis darbas
Įvadas. Planavimas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginis planas ir jo rengimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2015 06 15
Ligoninė referatas
Pratarmė. Ligoninės kūrimasis. Istorinė medicininė apžvalga. Radviliškio ligoninės direktoriai. Dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose bei programose, bendradarbiavimas. Bibliografija.
Istorijos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 11 17
Strateginis planavimas organizacijoje
Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio planavimo kliuviniai. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos įgyvendinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 psl.
2010 03 03
UAB „Apranga“ 2017–2019 m. strateginis planas
UAB „Apranga“ 2017–2019 m. Strateginis planas. Apb „Apranga“ pristatymas ir veikla. „Aprangos“ grupė – įkurta 1945 m. Finansiniai rodikliai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 10 03
Strateginis paslaugų marketingo planavimas
Strateginis paslaugų marketingo planavimas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Strateginis marketingo planavimas. Santykių marketingas. Santykių suvokimo ir lojalumo matrica. Išlaikymo strategijos. Su konkurentais susijusios strategijos. Vidinio ir išorinio marketingo planavimo procesas. Paslaugų naudos grandinė. Bendra marketingo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2010 03 03
Strateginis planavimas skaidrės (2)
Strateginis planavimas ir. Principinis strateginio planavimo sistemos modelis Lietuvoje. Principinis strateginio planavimo sistemos modelis Lietuvoje. (naujos redakcijos Strateginio planavimo metodikos projektas). Institucijos strateginis veiklos planas. (iki 3 metų). Institucijos strateginis veiklos planas. PESTT analizė. (išorės veiksnių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2016 11 03
Strategijos planavimas
Summary. Įvadas. Planavimo esmė. Strateginis planavimas. Misija. Tikslai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Strategija. Rinkos plėtros tempas. Strategijos įgyvendinimas. Strateginis planas. Strateginio plano struktūra. Trumpalaikių planų sudarymas. Veiklos planas. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2013 10 28
Vadybos pagrindai savarankiškas darbas
Vadybos pagrindų savarankiško darbo užduotis. Įmonės charakteristika. Įmonės strateginis planavimas. Tikslas. Strateginis planas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2014 01 14
Laivininkų mokyklos strateginis planas
Klaipėdos laivininkų mokyklos 2015. Strateginis planas įvadas. Strateginio švietimo plano rengimo darbo grupė. VEIKLOS KONTEKSTAS Išorės veiksniai Politiniai teisiniai veiksniai. Vidaus veiksniai Teisinė bazė ir organizacinė sistema. Vidaus kontrolės sistema. Mokyklos veiklos ssgg analizė stiprybės. STRATEGINIS TIKSLAS Rengti ...
Vadybos planai, Planas, 12 psl.
2017 01 13
Imonės strateginis valdymas
Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2012 05 16
Strateginis mąstymas
Strateginis Mąstymas. Strateginis mąstymas. Kodėl yra reikalingas strateginias mąstymas? Strateginio mąstymo pavyzdžiai kiekvienoje sferoje. Kaip lavinti strateginį mąstymą. Kokiem žmonėm būdingas strateginis mąstymas. Tradicinis mąstymas. Strateginis mąstymas. Ko reikia, kad sukurti gerą strateginio mąstymo metodą? Strateginio ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 10 14
Sporto klubo verslo planas
Santrauka. Sporto klubas „obeliskas“. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Potencialūs konkurentai. Sporto klubo marketingo planas. Kainų politika. Paslaugų teikimo procesas. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos teikimo ...
Kūno kultūros verslo planai, Verslo planas, 36 psl.
2012 09 22
Įvadas. Trumpa istorija. Strateginis planavimas. Srateginio planavimo reikšmė. Ką turi apimti strateginis planavimas. Organizacijos pristatymas. Apie bendrovę. Veikla. Ūkis. Istorija. AB LESTO strategijos santrauka. AB lesto strategija. Srateginio kryptys. Veiklos planavimo procesas. Ilgalaikė strategija ir tikslai. Strateginių ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2016 11 14
Šiaulių miestas darnaus vystymosi kontekste
Šiaulių miestas darnaus vystymosi kontekste. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Darnaus miesto vystymosi samprata ir elementai. Darni plėtra apima. Šiaulių regionas darnaus vystymosi kontekste. Šiaulių miesto savivaldybės darnaus vystymosi strateginis planavimas. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano prioritetai. Siekiant ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 01 07
Kaimo turizmo plėtra strateginis planas
Įvadas. Kaimo turizmo veiklos ir informacijos šaltinių ažvalga. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strategija. Strateginis planas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Tyrimas – kaimo turizmas Lietuvoje. Tyrimo problema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo literatūros apžvalga. Tyrimo ...
Vadybos planai, Planas, 24 psl.
2014 06 23
Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo strateginis planas
UAB „ veni , vidi , veryga “ strateginis planavimas įmonės misija misija –. PEST analizės vykdymas. SSGG analizės vykdymas S stiprybės. PRIME analizės vykdymas.
Verslo planai, Planas, 3 psl.
2017 05 25