Lokalines samatos sudarymas namo statybos

300 dokumentų
Statybos ekonomika
Statybos ekonomika. Įvadas. Pagrindinė dalis. Pagrindinės statomo pastato techninės charakteristikos:. Kainos skaičiavimo pagrindiniai principai. Naudojama pastato kainai apskaičiuoti programa. Išlaidų skirstymas. Sustambintų ir detaliųjų sąmatų palyginimas. Projekto techniniai ekonominiai rodikliai. Skaiciavimų duomenys. Darbų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2013 04 04
Baigiamojo darbo žiniaraštis. Profesinių kompetencijų sąrašas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Architektūrinė – konstrukcinė dalis. Pastato tūrinė – planinė charakteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Tiriamoji dalis. Gręžtinių polinių ir juostinių surenkamųjų gelžbetoninių ...
Statybos projektai, Projektas, 73 psl.
2010 06 03
Gamybos sąmatos sudarymas
Gamybos k sąmatos sudarymas. Bendrasis produktas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Vidutiniai kintamieji. Tai yra optimali fiksuotų veiksnių sąnaudų apimtis arba optimalus gamybinės įmonės dydis. Gamybos k mažinimo veiksniai. Rezultatyvumo didėjimas ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 psl.
2011 06 22
Samatos vykdymo analizė
Senelių globos namų samatos vykdymo analizė. Samatų vykdymo analizės dalyko kursinis darbas. Įvadas. Samatų vykdymo analizė. Įmonių veiklos analizė. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Blinstrubiškių senelių globos namų sąmatų vykdymo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 psl.
2012 09 05
Automobilių kelių inžinerija 2. Kursinis darbas.
Aiškinamasis raštas. Kelio juostos paruošimas. Dirvožemio pašalinimas. Žemės sankasos įrengimas. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas. Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis. Kelio dangos konstrukcijos sluoksnių ir ženklinimo darbų kiekių skaičiavimas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2010 03 03
Namo pamatai ir rūsys. Statybos technologiju kursinis
Aiškinamasis raštas. Technologinės kortelės panaudojimo srities apibūdinimas. Darbų kiekių skaičiavimas. Reikiamų medžiagų ir gaminių sąrankos sudarymas. Darbų atlikimo grafiko sudarymas. Darbo vietų schemų, kuriose pažymėtas mechanizmų ir darbininkų išdėstymas bei jų judėjimo krypties sudarymas. Nurodymų darbams vykdyti ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 05 07
Namo statyba
Namo statyba. Namo statybos etapai. Žemės pasirinkimas ir pirkimas. Namo projekto parengimas ir įsigijimas. Namo statybų vykdymui reikiamų dokumentų parengimas. Namo statytojų parinkimas. Pastatyto namo pridavimas.
Statybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 12 03
Ekonomikos špera 3
[buvo] ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Namo signalizacija
Įvadas. Patalpų apibūdinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Patalpų planas. Signalizacijos komponentų išdėstymas. Komponentų darbo zonos. Kabelių ir laidų pravedimo kelias. Komponentų parinkimas. Centrinio signalizacijos įtaiso parinkimas. Parametrai ir galimybės. Signalizacijos komponentų montažas. Komponentų tvirtinimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 06 24
Namo elektroninė apsauginė signalizacija
Įvadas. Patalpų ir teritorijos apibųdinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Signalizacijos tinklas. Namo apsaugos schema. Komponentų darbo zonos. Kabelių ir laidų pravedimo kelias. Komponentų parinkimas. Centrinio signalizacijos įtaiso parinkimas. Parametrai ir galimybės. Centralės Paradox Spectra SP7000 jungimo schema. Signalizacijos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 01 10
Biudžetinės įstaigos sąmatos sudarymas
Biudžetinės įstaigos, vilniaus antakalnio vidurinės mokyklos, sąmatos sudarymas. Įvadas. Vilniaus antakalnio vidurinės mokyklos struktūra ir tipas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Vilniaus antakalnio vidurinės mokyklos darbuotojų atlyginimų skaičiavimas. Biudžetinių įstaigų išlaidos. Išvados.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2011 01 31
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2011 03 21
Vieno buto gyvenamojo namo aiškinamasis raštas
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukciniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Perdangos ir grindys. Pertvaros. Langai ir durys. Laiptai. Stogas. Vidaus ir išorės apdaila. Įnžinerinė įranga. Techniniai ekonominiai rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 04 19
Gyvenamųjų namų kainą lemiančių veiksnių analizė
Įvadas. Nekilnojamo Turto Sąvoka. Gyvenamosios Paskirties Pastatų Klasifikacija. Gyvenamųjų Namų Kainą Lemiantys Veiksniai. Fizinių Veiksnių Įtaka Gyvenamųjų Namų Kainai Šiaulių Mieste. Gyvenamo namo vieta. Gyvenamo namo fizinė būklė. Gyvenamo namo statybos metai. Gyvenamo namo bendras plotas, kambarių skaičius ir sklypo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2015 02 04
Urbanistika ir Architektura
Paskaitos struktūra. Statinių rūšys. Pastatų tipai. Bendrieji reikalavimai pastatams. Reikalavimai statybos produktams. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos techniniai reglamentai. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Paveldo tvarkybos reglamentai. Statybos taisyklės ST. Techniniai liudijimai. Metodiniai nurodymai, ...
Statybos konspektai, Konspektas, 103 psl.
2015 06 03
Statybos ekonomika KTU
Užduotis. „Sporto inventoriaus sandėlio“ lokalinių, objektinių ir suvestinių sąmatų sadarymo analizė. „Sporto inventoriaus sandėlio“ statybos darbų kiekio skaičiavimas. „Sporto inventoriaus sandėlio“ sąmatų sudarymas. „Sporto inventoriaus sandėlio“ statybos kainos palyginimas. Darbų kiekiai. Tiesioginių, ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2015 04 01
Ūkio subjektų biudžetų sudarymas, vertinimas ir analizė. Profesinės praktika ataskaita
Įvadas. Vidaus reikalų ministerijos analizė. Vidaus reikalų ministerijos planuojamo darbo užmokesčio ir etatų struktūros analizė. Kelmės policijos komisariato struktūra. Įmonės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų analizė. Įmonės kasinių išlaidų ir jų palyginimas su asignavimų planu. Įmonės kasinių ir faktinių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 46 psl.
2012 04 12
Automobilių kelių inžinerija 2
Kelio juosta – žemės juosta, kurioje yra nutiestas arba tiesiamas kelias. Projektuoju II kategorijos kelią, kurio minimalus kelio juostos plotis yra 28 m. Aiškinamasis raštas. Kelio juostos paruošimas. Dirvožemio pašalinimas. Žemės sankasos įrengimas. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas. Viršutinio ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2010 03 03
Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 09 10
Pasyvaus pastato istorija
Energetiškai pasyvių pastatų idėjos atsiradimo ir vystymosi istorija, bei šiuolaikinės perspektyvos. Anotacija. Sąvokos. Įvadas. Pasyvaus namo koncepcija ir jų privalumai. Pasyvaus namo istorija. Pasyvių namų statybos technologija. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Įprastinio ir pasyvaus namo palyginimas. Annotation. Išvados. ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2014 12 08
Statybos ekonomikos kursinis darbas (2)
Įvadas. Lokalinių, objektinių, suvestinių sąmatų ir resursų žiniaraščių sudarymas. Statomo pastato techninės charakteristikos. Kainos apskaičiavimo pagrindiniai principai. Pramoninio pastato techniniai ir ekonominiai rodikliai. Tiesioginių, netiesioginių, statybvietės ir pridėtinių išlaidų pasiskirstymas. Darbų kiekiai. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 05 14
AutoCAD darbas, 2 aukštų namas. namo išplanavimas, matmenys, instaliacija. sukurtas brežinis su autocad programa 2D formate.
Braižybos brėžiniai, Brėžinys, 1 psl.
2011 05 18
Brėžinyje vaizduojamas namo fasadas. Išorinė ir vidinė dalys. Autocad brėžinys kuris bus naudingas moksleiviams ir studentams.
Braižybos brėžiniai, Brėžinys, 1 psl.
2010 12 17
Individualus gyvenamasis namas su garažu
Įvadas. Bendrieji pastato rodikliai. Statybos darbų technologinių procesų aprašymas. Pamatų įrengimo technologija. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Stogo darbų įrengimas. Grindų įrengimas. Langų, durų įrengimas. Vidaus sienų apdaila. Aplinkos tvarkymo darbai. Statybos darbų kiekių skaišiavimai. Lokalinė samata. Statybvietės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2011 04 19
Nekilnojamo turto teisės ir sandoriai
Koks yra statybos rangos sutarties ir sąmatos santykis ? Kaip sprendžiamas jų prieštaravimo klausimas. 653 straipsnis. Darbų kaina. 650 straipsnis. Generalinis rangovas ir subrangovas. Statybos valdytojas turi nemažai skirtumų lyginant su analizuojamu generaliniu rangovu. Statytojo pasitelktas rangovas gali atskirus darbus patikėti ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2017 04 20
Programų sąmatų sudarymas
Įvadas. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų samprata ir sudarymas. Programų sąmatų sudarymas pagal ekonominę klasifikaciją. Programų sąmatų sudarymas pagal funkcijų klasifikaciją. Programų sąmatų sudarymas pagal finansavimo šaltinius. Ribojamos išlaidos. Strateginis planavimas. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 psl.
2015 01 12
Ekonomikos špera 2
Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvu. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių ...
Ekonomikos šperos, Špera, 5 psl.
2010 03 03
Gyvenamojo namo projektas
Aiškinamasis raštas. Pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Inžinerinės komunikacijos. Darbo metodų parinkimas ir aprašymas. Šiluminės įzoliacijos įrengimas. Garso izoliacijos įrengimas. Kiaurymėtos perdangos plokštės. Stogo konstrukcijos įrengimas. Apdailos darbai. Grindų įrengimas. Darbų kokybės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2012 05 02
Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, technika organizavimas
Įvadas. Statybos projektas. Laiko ir kiekio valdymas. Statybos projekto valdymas. Sutarčių sudarymas. Projektavimo darbų organizavimas statyboje. Statinio projekto derinimas, ekspertizė ir tvirtinimas. Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, mašinomis, mechanizmais organizavimas. Statybos produkcijos kokybės valdymas. Kokybės valdymo ...
Statybos referatai, Referatas, 24 psl.
2014 01 09
Mokesčių apskaitos sistemų architektūros vertinimas
Įvadas. Apskaita statybų architektūroje. Apskaitos statybos verslo įmonėse ypatumai. Atliktų statybos darbų dokumentavimas. Sutarčių sudarymas. Pajamų pripažinimas ir sąnaudų apskaita. Atidėjimų sudarymas būsimo laikotarpio sąnaudoms. Statybos sąnaudos 2014 metais per mėnesį išaugo 0,1%. Atsiskaitymų už atliktus darbus ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 03 18