Lyderio komunikacija

300 dokumentų
Lyderio vieta personalo valdymo procese
Įvadas. Lyderio samprata. Lyderio asmenybės bruožai. Lyderio tipai. Lyderiavimo samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Šiuolaikinio lyderio koncepcija. Lyderio problemos. Šiuolaiknio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Duomenų interpretavimas ir analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 02 11
Lyderio savybės
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Šiuolaikinio lyderio savybės. Komerciniai gebėjimai. Moralinės savybės. Tyrimas „šiuolaikinio lyderio savybių raiška“. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas anketa. Priedas tyrimo instrumentarijus.
Lyderystės referatai, Referatas, 23 psl.
2012 05 25
Lyderio asmeninės savybės ir elgsena
Įvadas. Lyderio bruožų problema. Lyderystės esmė. Lyderio bruožai. Socialinės ir vertybinės lyderio charakteristikos. Lyderio elgsenos aspektai. Lyderio asmeninių savybių ir elgsenos empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos referatai, Referatas, 27 psl.
2013 10 02
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. Organizuota komunikacija. Grupinė komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija. Asmeninė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 17
Lyderis
Įvadas. Lyderiavimas. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo vaidmuo. Kodėl pralaimi lyderiai. Lyderiavimo teorijos. Lyderiavimo mitai. Lyderio tipai ir stiliai. Lyderio tipai. Netinkamo lyderio tipai. Lyderio savybės. Būtinos lyderio savybės. Išskirtinės lyderio savybės. Sėkmės lydimo lyderio bruožai. Lyderiai ...
Lyderystės projektai, Projektas, 25 psl.
2013 10 25
Komunikacija Visuomenių bendravimas
Įvadas. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė komunikacija. Socialinė komunikacija. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai. Išvados 2. 0. Gauta ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 05 14
Komunikacija skaidrės
Komunikacija. Kas yra komunikacija? Komunikacijos procesas. Komunikacijos komponentai. Komunikacija lygių analizė. Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso sąlygos. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 06 16
Lyderio asmeninės savybės ir elgsena savarankiškas darbas
Įvadas. Lyderio asmeninės savybės ir elgsenos teoriniai aspektai. Lyderystės samprata. Lyderio asmeninės savybės. Lyderio elgsena. Lyderio asmeninės savybės ir elgsenos tyrimas. Tyrimo metodika. Lyderio asmenynių savybių ir elgsenos emperinio tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Lyderystės referatai, Referatas, 21 psl.
2016 12 01
Lyderio vaidmuo komandoje savarankiškas darbas
Įvadas. Lyderio vaidmens komandoje teorinis požiūris. Lyderio samprata. Komandos samprata. Lyderio vaidmuo komandoje. Lyderio vaidmens komandoje tyrimo metodika. Lyderio vaidmens komandoje atlikto tyrimo rezultatai ir išvados. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2017 05 05
Projektų valdymas referatas
Įvadas. Projekto komandos samprata. Komandos narių parinkimas ir jos formavimas. Lyderio vaidmuo komandoje ir jo tipai. Komandinio darbo procesai. Komandinio darbo komunikacija. Vidinė ir išorinė projekto komunikacija. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 02 08
Lyderiavimo tyrimas X įmonėje
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Vadovavimas ir vadovas. Būdingiausi lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio konsepcija. Charizmatinis vadovavimas. Šiuolaikinio lyderio problemos. Šiuolaiknio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. Uab“skydmedis“. Tyrimo metodika ...
Lyderystės referatai, Referatas, 25 psl.
2011 05 05
Grupės lyderio analizė
Įvadas. Lyderio ir lyderiavimo samprata. Lyderio vaidmuo. Lyderystės teorijos. Lyderystės teorijos. Šiuolaikinėje socialinėje psichologijoje labiausiai paplitusios šioslyderystės teorijos. Lyderio stilių samprata.
Psichologijos analizės, Analizė, 5 psl.
2013 11 03
Projektų komandos komunikavimas
Įvadas. Projekto komandos samprata. Komandos narių parinkimas ir jos formavimas. Lyderio vaidmuo komandoje ir jo tipai. Komandinio darbo procesai. Efektyvi ir neefektyvi komanda. Komandinio darbo komunikacija. Vidinė ir išorinė projekto komunikacija. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 10 08
Sėkmingas lyderis referatas
Įvadas. Lyderio samprata. Sėkmingo lyderio savybės. Lyderio tipai. Sėkmingo lyderiavimo bruožai. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 14 psl.
2016 12 03
Komunikacija
Darbo tikslas: pateikti žodžio “kominikacija”apibrėžimus, apibūdinti vadovo komunikacijų rūšių įvairovę, atskleisti komunikacijos problemas, efektingos komunikacijos reikšmę bei komunikacijos įtaką vadovo darbui. Vertikalioji komunikacija. Bendrai apie komunikaciją. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 06 21
Šiuolaikinio organizacijos lyderio savybės
Santrauka. Įvadas. Lyderystės efektyvumo samprata. Lyderystės, valdymo ir vadovavimo samprata. Lyderio tapsmas ir vystymasis. Kaip išsiugdyti komandos lyderio įgūdžius. Savavaldžios ir sau vadovaujančios komandos. Požiūris į lyderystę būdingųjų lyderio bruožų, arba kompetencijų aspektu. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 24 psl.
2012 05 02
Lyderio vaidmuo rankinio komanadoje
Įvadas. Komandos nario tapimo lyderiu procesas. Komandos formavimas. Sporto komandos žaidėjų tarpusavio sąveika. Lyderiavimas – kas tai? Lyderio bruožai. Lyderio funkcijos. Lyderio vadovavimo stiliai. Vyraujančios lyderiavimo komandoje problemos. Komandos lyderis problemų sprendime. Lyderiavimo komandoje problemos. Išvados. ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 02 15
Lyderio bruožai ir elgsena
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderio bruožai. Lyderių tipai. Lyderio elgsena organizacijos valdyme. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 psl.
2016 05 09
Tarpasmeninis konfliktas: komunikacija iš skirtingų psichoterapinių sistemų perspektyvos
Įvadas. Komunikacija iš psichoanalitinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš individualiosios psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš į asmenį orientuotos psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš egzistencinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš geštalto psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 10 29
Komunikacija organizacijoje referatas
Įvadas. Komunikacijos organizacijoje klasifikacija. Vidinė organizacijos komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Komunikacija organizacijos viduje. Išorinė komunikacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 10 28
Dalykinė komunikacija
Dalykinė komunikacija. Referatas. Komunikacija organizacijoje. Įvadas. Išorine komunikacija. Vidine komunikacija. Išorine komunikacija. Emocionalioji funkcija. Motyvacijos funkcija. Informacijos funkcija. Kontrolės funkcija. Komunikacijos efektyvumą lemia. Efektyvi vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos nauda. Kintanti vidinė ...
Vadybos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 05 12
Dalykinė komunikacija skaidrės
Dalykinė komunikacija. Komunikacija ir bendravimas. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, funkcijos. Kas yra komunikacija? Komunikavimo pobūdis. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens - grupės komunikacija. Grupinė komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2013 11 25
Lyderio vaidmuo komandoje
Įvadas. Lyderiavimo amprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Komandos sampratos analizė. Komandos lyderis ir jo aidmuo. Kaip tampama lyderiu. Komandos narių požiūris į lyderį. Lyderiavimo komandoje problemos. Efektyvi komanda – lyderio nuopelnas išvados literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 psl.
2011 02 08
Žodinė komunikacija skaidrės
Žodinė komunikacija. Temos tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra komunikacija? Komunikavimas. Kas yra žodinė komunikacija? Žodinės komunikacijos rūšys. Komunikacijos rūšys. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Žodinės komunikacijos forma. Komunikacijos svarba. Komunikacijos nauda. Kaip sugebėti įtaigiai kalbėti? Žodinės ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 10 09
Komunikacija tarptautineje firmoje
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikacijos problemos. Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija. Tarptautinės firmos. Istorija. Klasifikavimas. Komunikacija tarptautinėje firmoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 24 psl.
2012 10 25
Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos vertinimas
Temos aktualumas. Uab ,,Minrūvita”. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. NUSTATYTOS PROBLEMOS. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadovo ir kolektyvo. Išorinė komunikacija. . Komunikacija tarp vadybininkų ir klientų. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadybininkų ir gamybos darbuotojų. Vidinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 03 31
Sėkmingas lyderis
Įvadas. Lyderio samprata. Lyderystės tipai. Sėkmingo lyderio bruožai. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 psl.
2016 03 28
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. Literatura.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 05 13
Lyderio vaidmuo kuriant inovacijas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Keliama hipotezė. Vadovavimo, lyderystės ir inovacijų samprata. Vadovavimo istorija. Lyderio atsiradimas. Privalumai ir trūkumai. Inovacijų samprata vadovavimo kontekste. Lyderio vaidmuo kuriant inovacijas. Inovacinės veiklos įgyvendinimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 psl.
2017 02 16
Bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Išorinė komunikacija organizacijoje. Komunikacija tarp organizacijos ir žiniasklaidos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 04 21