Magnetinio lauko saltiniai

300 dokumentų
Jutikliai Drėgmės ir magnetinio lauko jutikliai
Jutikliai. drėgmės, magnetinio lauko jutikliai. Lietuvos Aukštoji Jūreivystės Mokykla. Tyrimo objektas. Jutikliai. Drėgmės ir magnetinio lauko jutikliai. Jutiklis– įrenginys, keičiantis įėjime esantį kontroliuojamąjį fizikinį kintamąjį X kitais kintamaisiais. Jutikliai skirstomi į grupes A, B, C, D ir E. Jutikliai gali būti ...
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 23
Bio ir svaro desnis
Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Darbo užduotis. Ištirti apskritos srovės magnetinį lauką ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Išvados. Didindami elektros stiprumą I, mes taip didiname magnetinio lauko ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 11 30
Žemės magnetinio lauko tyrimas
Žemės magnetinio lauko tyrimas. Tikslas: išmatuoti žemės magnetinio lauko stiprio horizontalią dedamąją. Priemonės. Schema. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. Tangentinis galvometras, miliampermetras, reostatas, nuolatinės srovės šaltinis. Srovės stiprio matavimas, kai prie srovės šaltinio prijunkta 50 ritės vijų. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas
Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Magnetinio lauko indukcija ir stiprumas. Bio ir Savaro dėsnis. Apskritiminės srovės laukas. Žemės magnetinis laukas. Darbo rezultatai. Apskaičiuojame TG rodyklės posūkio kampo vidutinę vertę 1 bandymui. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2016 01 15
Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliosios komponentės nustatymas
Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliosios komponentės nustatymas. DARBO TIKSLAS Tangentiniu galvanometru (TG) išmatuoti Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliąją komponentę, įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Teorinė dalis. Magnetinio lauko indukcija ir stiprumas. Darbo rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 12 03
Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas
Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas(solenoido magnetinis laukas). Darbo užduotis. Ištirti solenoide tekančios elektros srovės kuriamo magnetinio lauko indukcijos b priklausomybę nuo srovės stiprio i ir nuo atstumo r išilgai ašies. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 09 10
Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas
Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas. Darbo tikslas. Išnagrinėti Žemės magnetizmą ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją komponentę. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Nustatyti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją komponentę. Metodiniai nurodymai. Nustatydami ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 09 25
Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas laboratorinis
Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas. Išnagrinėti žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliają komponentę. Darbo atlikimo tvarka. Sukame tangens galavometrą TG ir sutapdiname ritės plokštumą magnetinio dienovidžio plokštumoje taip, kad vienas magnetinės rodyklės galas rodytų 00. Ritės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2010 03 03
Žemės magnetinis laukas pateiktis
Žemės magnetinis laukas. Magnetinis laukas. Magnetinį lauką kuria. Žemė. Žemės magnetinio lauko kilmė. Elektronų judėjimas sukuria gamtinį srovės generatorių. Paleomagnetizmas. Geologinės praeities žemės magnetinio lauko reiškinius. Magnetinis laukas senovėje. Žemės magnetinio lauko stiprumas. Žemės magnetinės ašys. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 05 17
Pagrindiniai magnetinio lauko dydžiai ir vienetai
Pagrindiniai magnetinio lauko dydžiai ir vienetai. Dešiniajam sraigteliui slenkant srovės tekėjimo kryptimi , jo sukimosi kryptis sutampa su magnetinio lauko linijų kryptimi.
Elektronikos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2015 09 20
Bio ir savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę
Bio ir savaro dėsnio taikymas matuojant žemėsmagnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Darbo užduotis. Ištirti apskritiminės srovės kuriamą magnetinį lauką ir išmatuoti žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 05 18
Žemės magnetinis laukas skaidrės (2)
Žemės magnetinis laukas. Magnetinis laukas. Žemės magnetinis laukas. Žemės magnetinio lauko kilmė. Žemės magnetinis laukas praeityje. Žemės magnetinio lauko stiprumas. Žemės magnetinio lauko ašys ir poliai. Saulės vėjai. Poliarinės pašvaistės. Polerinės pašvaistės. Gyvūnų orientacija pagal magnetinį lauką. Žemės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 01 07
Žemės magnerinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentes nustatymas
Darbo tikslas: išnagrinėti žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliają komponentę. Darbo atlikimo tvarka. Sukame tangens galavometrą TG ir sutapdiname ritės plokštumą magnetinio dienovidžio plokštumoje taip, kad vienas magnetinės rodyklės galas rodytų 00. Ritės vijų skaičius N ir diametras 2r užrašyti ant prietaiso. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2011 09 06
Elektros srovės magnetinis laukas
Elektros srovės magnetinis laukas. Pamokos tikslai. Po šios pamokos gebėsite. Elektrinis ir magnetinis laukai. Erstedo bandymas. Magnetinio lauko savybės. Magnetinio lauko jėgų linijos. Dešiniosios rankos taisyklė. Magnetinio lauko poliai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 10
Žemės magnetinis laukas aprašymas
Žemės magnetinio lauko kilmė. Žemės magnetinio lauko ašys ir poliai. Nematomas gyvūnų kompasas. Žemės magnetinio lauko kilmė. Žemės magnetinio lauko ašys ir poliai. Saulės vėjai. Nematomas gyvūnų kompasas. Išvados.
Fizikos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 10 23
Žemės magnetinis laukas (2)
Įvadas. Žemės magnetinis laukas. Magnetinio lauko kilmė ir paskirtis. Žemės magnetinis laukas praeityje. Žemės magnetinio lauko stiprumas. Žemės magnetinio lauko ašys. Magnetinis laukas ir magnetiniai poliai. Kaip saulė veikia žemę (saulės vėjai). Poliarinės pašvaistės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 04 24
Magnetiniai matavimai
Darbo užduotis: susipažinti su nuolatinio magnetinio srauto matavimu vebermetru. Nuolatinio magnetinio lauko matavimas. Magnetinis srautas matuojamas netiesioginiu būdu,t. Y. Matuojama srauto indikuota evj matavimo ritėje. Ritės vijų skaičius w o plotas s. Ritė talpinama į matuojamą srautą x statmenam indukcijos vektoriui bx.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2011 06 25
Belaidžių telekomunikacijų elektromagnetinio lauko tyrimas matuokliu NBM – 520
Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra 4 laboratorinis darbas. Elektomagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimo reikalavimai. Radijo dažnių juosta. Elektrinio lauko stipris. Magnetinio lau ko stipris. Magnetinio srau to tankis , µT.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 11 20
Elektroninis kompasas
Įvadas. Žemės magnetinis laukas. Žemės magnetinio lauko matavimo prietaisai. Žemės magnetinio lauko matavimo dydžiai. Lorenco jėga bei Holo efektu paremti kompasai. Elektromagnetiniai kompasai. Magnetorezistyviniai kompasai. Žemės magnetinio lauko matavimas elektroniniais kompasais. Matavimas elektroniniais kompasais. Nuokrypių ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 05 11
Žemės magnetinis laukas referatas
Įvadas. Magnetinis laukas. Žemės magnetinis laukas. Magnetinio lauko kilmė ir paskirtis. Žemės magnetinis laukas praeityje. Žemės magnetinio lauko stiprumas. Žemės magnetinio lauko ašys. Magnetinis laukas ir magnetiniai poliai. Kaip Saulė veikia Žemę (saulės vėjai). Polerinės pašvaistės. Kaip veikia gyvūnų kompasai? ...
Fizikos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 01 07
Magnetinis laukas referatas
Magnetinis laukas. Magnetinis laukas atsiranda. Magnetinio lauko stipris. Elektromagnetinė jėga. Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Magnetinio lauko linijos. Magnetinės indukcijos linijos. Magnetinis srautas. Pavyzdžiai. Formulės. Nuolatinės srovės variklis. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. ...
Fizikos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 03 13
Elektromagnetiniai laukai
Elektromagnetinių laukų veikimas. Eml intensyvumo parametrai. Magnetinio lauko stipris. Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės darbo vietose. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės gyvenamojoje aplinkoje. Apsaugai ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 06 25
Magnetinis laukas špera
Saviindukcijos reiškinys. Induktyvumas. Abipusės indukcijos reiškinys, abipusės induk. Koeficientas. Magnet. Lauko indukcija magnetike. Paramagnetizmas. Feromagnetizmas. Magnetinio lauko stipris magnetike, santikinė magnetinė skvarba. Magnetinio lauko energija, energijos tankis. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai. Sūkurinis ...
Elektronikos šperos, Špera, 2 psl.
2011 06 25
Elektromagnetinio lauko matuoklių tyrimas ir parametru palyginimas
Em lauko matuoklių tyrimas ir parametrų palyginimas. Elektrinis laukas. Magnetinis laukas. Elektromagnetinis laukas (eml). Protek 3201. Elektromagnetinio spinduliavimo matuoklis emr-300. Techniniai parametrai. Apibendrinimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2010 03 03
Žemės magnetinis laukas pristatymas
Žemės magnetinis laukas. Tikslas. Išsiaiškinti kas yra žemės magnetinis laukas bei kas jį sukuria. Žemė – milžiniškas magnetas. Žemės magnetinį lauką sukuria žemės sukimasis ir išoriniame branduolyje susidarantys konvekciniai srautai. Magnetinio lauko ir magnetų sąveika. Žemės magnetinė ašis pasvirusi į geografinę ašį ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 04 27
Magnetiniai laukai, Lorenzo jega, indukcija ir t.t. špera
Magnetinį lauką kuria. Elektros sukurtas magnetinis laukas. Magnetinis momentas. Magnetinio lauko indukcija. Magnetinio lauko indukcija b. Magnetinis laukas grafiškai vaizduojamas. Magnetinio lauko indukcijos vektoriaus kryptis. Tiesaus. Žiedinės. Bio-savaro dėsnis. Lauko superpozicijos principas. Principas teigia. Tiesaus laidininko. ...
Fizikos šperos, Špera, 1 psl.
2013 06 01
Laidininką veikiančios jėgos priklausomybė nuo srovės stiprio
Darbo užduotys. Teorinis pagrindimas. Kairiosios rankos taisyklę aiškinantis brėžinys. Darbo priemonės. Darbo schema. Ampero jėgos tyrimo schema. Darbo eiga. Įrangos derinimas. Suderinimo langas. Eksperimento vykdymas. Darbo rezultatai. Laidininka veikiančios jėgos priklausomybė nuo magnetinio lauko. Laidininką veikiančios jėgos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2012 10 24
Magnetinis laukas pateiktis
Magnetinis laukas. Kokia yra srovės tekėjimo kryptis? Nuolatiniai magnetai. Domenai. Domenai magnetiniame lauke. Magnetiniame lauke domenų įsimagnetinimas suvienodėja. Magnetų poliai. Magneto polių sąveika. Vienos rūšies stumia. Skirtingų rūšių traukia. Nuolatinių magnetų rūšys. Magnetinio lauko kryptis. Geležies pjuvenos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 48 psl.
2013 05 24
Bio ir Savaro dėsnio taikymas
Bio ir savaro dėsnio taikymas žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru. Suprasti bio ir svaro dėsnio esmę, susipažinti su jo praktinio taikymo galimybėmis ir išmokti pritaikyti jį žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Laidininko su srove kuriamas magnetinis laukas
Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko. Tyrimas.Darbo užduotis. Ištirti solenoide tekančios elektros srovės kuriamo magnetinio lauko indukcijos Bpriklausomybę nuo srovės stiprio I ir nuo atstumo r išilgai ašies. Teorinio pasirengimo klausimai. Magnetinės indukcijos apibrėžimas. Bio ir Savaro dėsnis.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 05 30