Magnio fizikines savybes (10)

300 dokumentų
Sidabras projektas
Sidabras. Trumpa atradimo istorija. Metalo fizikinės ir cheminės savybės. Kas iš jo gaminama ? Kur jis naudojamas ? Kokie svarbiausi lydiniai ir kur naudojami? Kokiose šalyse randama daugiausia ? Metalo reikšmė žmogui, augalui, gyvūnams. Įdomybės.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 15
Augalų apsaugos referatas apie azotą
Fizikinės savybės. Amoniakas. Azoto rūgštis. Nekoncentruota azoto rūgštis. Azoto rūgštis yra vienas svarbiausių chemijos pramonės produktų. Trąšos.
Chemijos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 12 30
Alkoholiai skaidrės
Alkoholiai. Alkoholiai – tai organiniai. Nomenklatūra. Alkoholių pavadinimai sudaromi iš atitinkamo alkano pavadinimo. Alkoholių skirstymas. Pagal (-OH) grupių skaičių skirstomi į. Vienhidroksiliai. (monohidroksiliai). Vienhidroksiliai alkoholiai – angliavandenilių junginiai. Polihidroksiliai. (Dvihidroksiliai, trihidroksiliai). ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 12 02
Azotas Bendroji ir neorganinė chemija
Bendroji ir neorganinė chemija. savarankiškas darbas. Azotas”. Azotas (N, lot. Nitrogenium) – cheminis elementas. Įvadas. Azoto panaudojimas. Amoniako gamyboje automobilių padangoms užpildyti chemijos pramonėje. Radimas gamtoje. Azotas sudaro 0,01 žemės plutos masės. Fizikinės savybės. Bekvapės , bespalvės ir beskonės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 20
Chemija o2 ir h2
Sąvokos izotopai, alotropinės atmainos, taurusis metalas, degimas,katalizatorius,fermentas,distiliavimas. O ir H atomo sandara pagal periodinę elementų lentelę. Izotopo sandara(protonai,elektronai neutronai) pagal duotą simbolį, vandenilio izotopų pavadinimai. Pavaizduoti H2 ir O2 taškinę,struktūrinę formules ir nurodyti ryšį. H2 ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 11 10
Aldehidai, ketonai ir jų dariniai
Aldehidai , ketonai ir jų dariniai. Aldehidų ir ketonų struktūra , nomenklatūra ir fizikinės savybės.
Chemijos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2016 09 30
Va grupės elementai
Va grupės elementai. Azotas. Azotas gamtoje. Laisvasis azotas sudaro apie 78 % oro tūrio. Cheminės savybės. Normaliame slėgyje azoto dujos organizmo cheminėse reakcijose nedalyvauja. Fizikinės savybės. Standartinėje temperatūroje azotas yra bespalvės. Gavimas ir panaudojimas. Technikoje naudojamas azotas gaunamas iš oro. Fosforas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 12 11
Aliuminis skaidrės (3)
Aliuminis. Vienas iš labiausia. Metalo atradimo istorija. Nors aliuminis yra vienas iš gausiausių žemės plutos metalų. 1827 m. vokiečių chemikas Frydrichas Vėleris išgavo gryną aliuminį. Metalas gamtoje. Gryno Al gamtoje nerandama, nes jis chemiškai aktyvus. Metalo fizikinės savybės. Aliuminis lengvas. Metalo cheminės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 05 24
Toris ir uranas
Įvadas. Radioaktyviųjų medžiagų atradimo istorija. Urano ir torio cheminės ir fizikinės savybės. Medžiagų gavybos būdai. Urano ir torio pavojingumas bei poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Chemijos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 04 01
Vanduo ir mityba
Vanduo ir jo savybės. Gėlo vandens ištekliai. Gėlo vandens naudojimas. Vandens tarša. Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą? Vanduo ir jo savybės. Vandens fizikinės savybės ir cheminė sudėtis. Šis “Maistas” yra beveik nemokamas, tačiau nusipelno didelio dėmesio. Kodėl vanduo toks svarbus? Vandens svarba. Vanduo yra ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 48 psl.
2015 04 26
Švinas pristatymas (2)
Švinas. Kas yra švinas? Švino. Svarbiausias švino mineralas- galenitas (PbS). Švino rūdos. Anglezitas PbSO4 Ceruzitas PbCO3 Piromorfitas Pb5(PO4)3Cl Mimetezitas Pb5(AsO4)3Cl. Svarbesnieji švino junginiai. Švino (II) oksidas (PbO) naudojamas krištolui. Fizikinės savybės. Lydymosi temperatūra 327 °C. Ore švinas greitai praranda savo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 07
Įdomūs faktai apie geležį
Įdomūs faktai apie geležį. Geležis žmogaus organizme. Nors santykinai geležies kiekis žmogaus organizme sudaro vos vieną arbatinį šaukštelį. Geležis. Geležies gavimas. Pirmiausia žmogus savo reikmėms panaudojo meteoritinę geležį. Cheminės savybės. Geležis yra vidutinio. Fizikinės savybės. Agregatinė būsena. Istorinė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 04 16
Chloras
Chloras. Atradimas, pavadinimo kilmė, prasmė. 1774 m. jį atrado Šelė. Pats mokslininkas galvojo, kad atrado ne naują elementą. Paplitimas gamtoje. Iš jūros druskų ar akmens druskos pasaulyje kasmet pagaminama apie 30 mln. Fizikinės savybės. Ženklas - Cl Molekulės formulė - Cl2 Agregatinė būsena – dujos. Cheminės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 02 21
Skaidrės apie cinką (2)
Biologinė reikšmė Cinkas yra būtinas žmogui ir augalijai. Atradimo istorija Cinkas, kaip metalas, žinomas jau nuo senų senovės. Fizikinės ir cheminės savybės Cinkas yra pilkas, melsvo atspalvio, minkštas, oro veikimui atsparus metalas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2013 06 26
Polimerai projektas
Polimerai. Kas tai? Polimerų pavyzdžiai. Fizikinės polimerų savybės. Polimerų tirpimas. Polimerų destrukcija. Polimerų sintezė. Polimerų panaudojimas. Polimerų saugumas ir ekologija. Bioplastikai. Įdomu.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 11 13
Deguonis pristatymas
Deguonis. Deguonies vieta periodinėje. Atomo sandara. O2 molekulė dviatomė   O = O (kovalentinis nepolinis ryšys) Išoriniame sluoksnyje turi 6 elektronus. Fizikinės savybės. Bespalvės bekvapės dujos Truputį sunkesnės už orą Prastai tirpsatnčios vandenyje. Paplitimas gamtoje. Tai labiausiai gamtoje paplitęs elementas. Cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 04 28
Chemijos skaidrės cinkas
Cinkas (Zn). Cinkas kaip metalas žinomas jau nuo senų senovės. Cinko istorija. Cinkas yra pilkas Minkštas Kambario temperatūroje yra trapus 100–110 °C temperatūroje kalus. Cinko fizikinės savybės. Keletas cinko nuotraukų. Vanduo cinko beveik neveikia. Atsparus oro veikimui. Lengvai tirpsta rūgštyse bei šarmuose. Cinko ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 05 17
Gyvsidabris skaidrės (5)
Gyvsidabris. Atomo sandara. Atomo numeris - 80 Atominė masė –. Fizikinės savybės. Labai blizgus Sidabrinės spalvos Nelabai laidus šilumai. Cheminės savybės. Chemiškai neaktyvus reaguoja su oru (350°C). Gavimas. Gyvsidabris – tai. Pritaikymas. HgCl2. stipri druska, kažkada naudota žaizdų dezinfekcijai. Svarbiausi junginiai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 25
Vanduo gamtoje skaidrės
Vanduo gamtoje. Vandens paplitimas žemės paviršiuje. Įdomus faktas. Vandens fizikinės ir cheminės savybės. Vandens kietumas. Vandens minkštinimas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 01 23
Inertinės dujos skaidrės
Inertinės dujos. Pamokos uždaviniai. Kas tos inertinės dujos?. Fizikinės savybės. Panaudojimas. Filmukas. Istorija. Kodėl inertinės dujos inertiškos?. Užduotys iš vadovėlio.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 04 03
Helis
Helis. Kas yra helis? Helis – bespalvis, bekvapis ir beskonis cheminis elementas. Helio atsiradimas. Pirmą kartą helis. Helio atomas. Inertinių dujų ore. Fizikinės savybės. Bespalvės Bekvapės Retos dujos Suslėgtos Daug lengvesnės už orą. Cheminės savybės. Helis yra inertiškas, t. Y. Labai sunkiai reaguoja su kitais elementais. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 01 24
1B grupės elementai
B grupės elementai. Varis ir jo neorganiniai junginiai. B grupės elementai. Vario paplitimas gamtoje. Pagrindiniai vario mineralai. Azuritas. Pagrindiniai vario mineralai. Vario piritas. Pagrindiniai vario mineralai. Vario blizgis. Pagrindiniai vario mineralai. Kupritas. Pagrindiniai vario mineralai. Malachitas. Fizikinės savybės. Cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 01 04
Chemijos pamokos konspektas Vandenilis 8 klasė
Vandenilis. Pamokos tema ir uždaviniai. Vandenilio izotopai. Fizikinės savybės. Radimas. Vandenilio gavimo būdai. Bandymas. Filmukas. Klausimai. Panaudojimas. Uždaviniai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 04 03
Anglies oksidai
Anglies oksidai. Užduotys ir klausimai. Kuris anglies oksidas yra nuodingas ir kodėl? Palyginkite CO ir CO2 fizikines savybes (nurodykite panašumus ir skirtumus). Parašykite šias reakcijų lygtis.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2014 02 13
Siera skaidrės
Istorija. Siera periodinėje lentelėje. Atomo sandara. Kur randama sieros. Kaip gali atrodyti sieros molekulės! Sieros alotropija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Panaudojimas. Įdomūs faktai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 05 24
Vanduo skaidrės pristatymas
Vanduo. Unikalus takusis kūnas. Mūsų kūno ląstelės be jo ilgai neišgyventų. Labiausiai paplitęs žemėje junginys. Vanduo atlieka lemiamą vaidmenį žemės geologijos istorijoje. Fizikinės savybės. Bespalvis (storame sluoksnyje – žydras) ir bekvapis skystis. Cheminės savybės. Ženkliai polinis tirpalas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 03 27
Augalinių aliejų cheminės prigimties ir sudėties analizė
Įvadas. Augalinio aliejaus cheminė sudėtis. Maistinė ir energetinė vertė, aliejaus svarba. Riebalai. Riebalų sudėtis, hidrolizė ir sintezė. Fizikinės ir cheminės savybės. Muilinimas. Naudojimas. Išvados. Šaltiniai.
Chemijos analizės, Analizė, 12 psl.
2017 05 28
Riebalai projektas (2)
Riebalai. Riebalai – tai glicerolio ir karboksirūgščių esteriai. Jei riebaluose yra daug nesočiųjų rūgščių liekanų tai riebalai yra skysti. Fizikinės savybės. Kieti arba skysti Visi. Cheminės savybės. Hidrolizė – pirmoji riebalų metabolizmo organizme stadija. Pramonėje vykdant hidrolizę su natrio šarmu yra gaunamas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 10 11
Manganas
Manganas. Atradėjas. Johan gottlieb gahn. Fizikinės savybės. Išvaizda panašus į. Gavimas. Gaunamas redukuojant mangano dioksidą. Panaudojimas. Mangano poveikis žmogaus organizmui. Patenka įkvepiant jo dulkių. Apsinuodijus manganu. Apsinuodijimo požymiai. Įvairūs mineralai su manganatu. Šaltiniai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 12 13
Aminorūgštys chemijos skaidrės
Aminorūgštys. Aminorūgštys- organiniai junginiai, kurių molekulėse yra aminogrupės -NH2 ir karboksigrupės -COOH. Pagal IUPAC nomenklatūrą aminorūgštyse svarbesnė yra karboksigrupė. Dažnai vartojami aminorūgščių pavadinimai. Aminorūgštys dažnai vadinamos ir trialiaisiais pavadinimais. Α-aminorūgščių bendroji formulė. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 08