Mesos produktu cheminiai tyrimai

300 dokumentų
Rūkytų mėsos produktų mikrobiologija
Darbo tikslas supažindinti su rūkytų mėsos gaminių mikrobiologija. Mikroorganizmų augimo dėsningumai mėsos gamybos metu. Šaltas mėsos gaminių rūkymas. Karštas mėsos gaminių rūkymas. Pradinės kultūros rūkytų mėsos produktų gamyboje. Mikroorganizmų taikymo tikslingumas. Brendimo procesas priklauso nuo. Rūkytų mėsos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 05 07
Naftos produktais užteršto dirvožemio fizinių ir cheminių savybių tyrimas
Naftos produktais užteršto dirvožemio fizinių ir cheminių savybių tyrimas. Nustatyti vandens įsisunkimą į naftos produktais užterštą gruntą lietaus metu (prie skirtingų vandens ph reikšmių), bei įvertinti pratekėjusio vandens ph pokytį. Dirvožemis be naftos produktų. Dirvožemis su naftos produktais. Vandens ph kitimas. ...
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 05 02
Mėsos ir jos produktų mikrobiologija
Įvadas. Mėsos mikroflora. Atšaldytos, atšildytos ir sušaldytos mėsos mikroorganizmai. Atšaldytos mėsos mikroorganizmai. Sušaldytos mėsos mikroorganizmai. Atšildytos mėsos mikroflora. Sūdytų mėsos produktų mikroorganizmai. Mėsos apsauga nuo mikrobinio užteršimo. Išvados. Naudota literatūra.
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 11 01
Mėsos vežimo gaminių organizavimas
Įvadas. Transporto priemonė. Kögel. Maisto produktų transportavimas. MĖSA. Mėsos suvartojimas pasaulyje. Mėsos rūšys. Mėsos gaminių ženklinimas. Greitai gendančių krovinių vežimas. Greitai gendančių maisto produktų. Laikymo taisyklės. Išvados. Naudota literatūra.
Transporto referatai, Referatas, 15 psl.
2014 01 06
Mėsos konservavimas
Mėsa. Įvadas. Pirminis kraujo apdorojimas. Kraujo preparatai, jų panaudojimas. Priešskerdiminis gyvulių laikymas. Svaiginimas, skerdimas ir kraujavimas. Išvada. Leteratura.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2013 01 30
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo sistemos analizė. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso sistemos paskirtis, taikymas, techninės charakteristikos, eksploatavimo problemų aprašymas. Projektavimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2013 05 27
Mėsos mikrobiologija listeriozė
Įvadas. Mėsos mikroflora. Mėsos užterštumas mikroorganizmais. Mėsos užterštumas prieš gyvūlio skerdimą. Poskerdiminis užterštumas. Endogeninis užterštumas. Mėsos mikrobinis gedimas ir sukėlėjai. Gleivėjimas. Puvimas. Pelėjimas. Mėsos rūgimas. Mėsos švytėjimas. Sūdytos mėsos ir sūdytų mėsos produktų mikrobiologija. ...
Biologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 12 12
Perdirbtų mėsos produktų poveikis
Perdirbtų mėsos gaminių poveikis. Pasaulio Sveikatos Organizacija rūkytus ir keptus mėsos gaminius priskyrė kancerogenams. Pavojai vartojant perdirbtus mėsos gaminius. Didesnė insulto rizika Didesnis. Šaltiniai. Ačiū už dėmėsį.
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 10 31
Cheminiai elementai maisto produktuose
Įvadas. Baltymai. Riebalai. Angliavandeniai. Vanduo. Maisto priedai. Koncervantai. Maisto saldikliai. Natūralūs maisto dažai. Emulsiklis. Sintetiniai maisto dažai. Makroelementai maiste. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 20 psl.
2012 04 16
Mėsa skaidrės
Mėsa - kas tai? Kokia svarba žmogui naudojant mėsos produktus? Gaminimo būdai. Ką darome iš mėsos? Kur laikome mėsos produktus? Kokių yra mėsos rūšių? Su kuo derinami mėsos patiekalai? Kam skirti mėsos patiekalai? Receptas. Gaminimas. Ir štai kas gavosi. Mėsos patiekalai dažnai būna derinami su daržovių salotomis ir keptomis ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 01 12
Cheminiai ir fizikiniai reiškiniai
Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai. Medžiagos, veikiamos įvairių išorinių veiksmų, kinta. Fizikiniai reiškiniai. Fizikinių reiškinių pavyzdžiai. Medžiagų, iš kurių tie daiktai padaryti, savybės išlieka nepakitusios. Cheminiai reiškiniai. Cheminių reiškinių pavyzdžiai. Benzino, žibalo, gamtinių dujų,akmens anglių malkų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 01 29
Kauno prekybos centrų mėsos ph leistino rodiklio nustatymas ir vertinimas
Santrauka. Kauno miesto parduotuvių maltos mėsos ph nustatymas ir įvertinimas. Literatūros apžvalga. Mėsa. Statistika. Veiksnių, įtakojančių mėsos ir jos gaminių pH analizė. Faktoriai įtakojantys mėsos ph kaitai. Laikas. Lytis. Mėsos cheminėsudėtis ir jąįtakojantys veiksniai. Mėsos fizikinės savybės. Mėsos kokybės ...
Maisto technologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 24 psl.
2016 12 12
Mėsos cheminės sudėties analizė
Įvadas. Mėsos cheminės savybės. Mėsos baltymai. Mėsos riebalai. Komponentų pokyčiai laikymo metu. Pakitimai mėsoje laikymo metu. Mėsos svarba. Išvados. Naudota literatūra.
Chemijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 27
Tautinio paveldo senosios gyvulių ir paukščių veislės bei tradicinės auginimo technologijos
Įvadas. Tautinio paveldo senosios gyvulių ir paukščių veislių apžvalga teotiniais pagrindais. Pieno gamybos technologija šalies ūkiuose. Tautinio paveldo pieno ir mėsos produktų gamyba. Tautinio paveldo produktų sertifikavimo tvarka. Pieno ir mėsos produktų gamyba, taikant tautinio paveldo gamybos technologijas. Išvados. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 03 13
Priešskerdiminio laikymo įtaka gyvūnų sveikatai ir mėsos kokybei
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Mėsos kokybės samprata ir kokybiniai faktoriai. Mėsos kokybė. Mėsos kokybiniai rodikliai. Mėsos fizinės savybės. Spalvingumas. Švelnumas. Vandens rišlumas. Virimo nuostoliai. Rūgštingumas. Mėsos cheminė sudėtis ir ją įtakojantys veiksniai. Mėsos baltymai. Mėsos riebalai. Nebaltyminės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 28 psl.
2013 12 10
Praktika mėsos perdirbimo įmonėje kombinate
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės darbo organizavimas. Įmonės ūkinė – finansinė veikla. Pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonės duomenų kaupimas. Darbo užmokesčio apskaita. Mokesčių apskaita. Įmonės metinė finansinė atskaitomybė. Išvados.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 psl.
2012 04 17
Maisto pramonė skaidrės (2)
Maisto Pramonė. Maisto pramonės šakos. Pieno pramonė Duonos pramonė Mėsos. Pieno pramonė Pieno pramonė – maisto pramonės. Mėsos pramonė Mėsos pramonė – maisto pramonės. Alkoholinių ir gaiviujų gėrimų pramonė Alkoholinių ir gaiviujų gėrimų. Maisto pramonei priskiriama. Reguliavimas - vietinė. Maisto pramonei ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 11 20
Marketingo tyrimai
Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. Marketingo tyrimai tai. Marketingo tyrimo parengiamasis darbas. Marketingo tyrimo etapai. Priežastiniai tyrimai. Klausimyno sudarymas. Atrankos modelio pasirinkimas. Atrankos klaidos. Swot analizė.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2010 03 03
Mėsos rinkų reguliavimas
Mėsos rinkų reguliavimo sistemų palyginamoji analizė. Įvadas. Mėsos rinkų reguliavimo sistemos samprata ir reikšmė. Valstybės mėsos rinkų reguliavimo sistemų samprata. Rinkos samprata. Valstybinio reguliavimo samprata. Sistemos samprata. Mėsos rinkų reguliavimo sistema ir jos pokyčiai lietuvoje ir jav. Mėsos rinkos situacija ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 08 22
Genetiškai modifikuotų maisto produktų kontrolė
Genetiškai modifikuotų maisto produktų KONTROLĖ. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. ES reikalavimai ženklinimui. GMO tyrimai maisto produktuose. 2004 metais. GMO tyrimai maisto produktuose. per 2005 metų 9 mėnesius. GMO tyrimai maisto produktuose. Europos Sąjungoje įteisintos augalų veislės, turinčios GMO ir skirtos maistui.
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 12 03
Lietuvos maisto pramones konkurencingumo didinimo strategijos. Bakalauro darbas.
Įvadas. Konkurencingumo samprata, prielaidos ir didinimo strategijos. Konkurencingumo koncepcija ir jos teorinės interpretacijos. Konkurencingumo strategijos. Adaptavimosi išorinėje aplinkoje. Vidinių išteklių. Bendradarbiavimo ir ryšių tinklo kūrimo. Konkurencingumo tyrimo metodika. Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo vertinimas. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 90 psl.
2010 10 10
Maisto pramonė pristatymas
Maisto pramonė. Maisto pramonės istorinė apžvalga Šešios pagrindinės maisto pramonės šakos Pieno pramonė. Tai pramonės šaka, užsiimanti maisto (tiek pusgaminių, tiek gaminių) gamyba. Maisto pramonės šakos. Pieno pramonė Duonos pramonė Mėsos. Pieno pramonė Tai maisto pramonės šaka, iš pieno gaminanti įvairius maisto ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 02 16
Mėsos gaminių savikainos skaičiavimas. Receptūra. Dešros. Žaliavos. Sprendimai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 5 psl.
2011 06 22
Mėsos blokų trupintuvas
Mėsos blokų trupintuvas. Tikslas - susipažinti su mėsos blokų trupinimo priemone. Užšaldytos mėsos blokų smulkintuvas. Paskirtis. Greitaeigis užšaldytos mėsos smulkintuvas skirtas maisto cechams. Naudojimas. Prieš pradedant darbą, patikrinama mašinos higieninė ir techninė būklė. Darbo sauga. Stalo paviršius, plokštuma, ant ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 19
Reikalavimai žaliavos ir produkcijos sandėliavimui
Reikalavimai žaliavos ir produkcijos sandėliavimui. Maisto priedai ir maisto medžiagos mėsos produktų gamyboje , jų pagrindinės funkcijos. Maisto priedų ir pakaitalų naudojimo privalumai tinka ir prie 14kls ekonominis technologinis. Užpildai , jų panaudojimas , gaminant termiškai apdorotus smulkintus mėsos gaminius.
Maisto technologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 10 16
Mėsos gamybos ir vartojimo Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Mėsos gamyba Lietuvoje. Mėsos gamyba Lenkijoje. Mėsos vartojimas. Kaina. Galvijų supirkimo vidutinės kainos* (skerdenų) Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje 2009 m. Sausio - rugpjūčio mėn. Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* Lt/t Palyginamasis laikotarpis 2008 m. Lapkričio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 11 18
Mėsinių galvijų veislių mėsos kokybė, jos įvertinimas ir apskaita
Lietuvos sveikatos mokslų. Įvadas. Mėsos kokybę apibūdinantys požymiai. Maistinė vertė. Energetinė vertė. Baltymų visavertiškumo rodiklis. Spalva. Marmuringumas. Ph. Vandens rišlumas. Mėsinių galvijų įtaka Lietuvos galvijų mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei. Tyrimų rezultatai. Skirtingų veislių mėsos kokybės tyrimas. ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 11 07
Mėsos įtaka žmogaus gyvenime
Įvadas. Mėsos sudėtis. Biologinės ir cheminės savybės. Mėsos įtaka žmogaus organizmui. Išvados. Uždaviniai. Literatūra.
Technologijų referatai, Referatas, 18 psl.
2014 05 25
Galvijininkystė
Galvijininkystė. Sąlygos galvijininkystei plėtoti. Daugiausiai mėsos gaminančios valstybės. Pats didžiausias mėsos “fabrikas” yra Argentinoje. Jautiena. Daugiausiai mėsos vienam žmogui gamina. Galvijų odą yra naudojamą įvairiems drabužiams, kilimams, avalyniai ir baldams.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 03 11
Lietuvos žemės ūkis ir jo politikos instrumentai
Lietuvos žemės ūkis ir jo politikos instrumentai. BVP struktūra Lietuvoje, ES ir pasaulyje. Žemės ūkio veiklos. Žemės ūkio produktyvumas. (JAV doleriais). Žemės ūkio produkcijos apimties pokyčiai. (palyginti su praėjusiais metais, proc. ). Žemės ūkio produktų gamyba. Žemės ūkio produktų supirkimas. Užsienio prekyba žemės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 03 15