Misijos formuluotes ivertinimo matrica

300 dokumentų
Misijos formuluotės vertinimas
Verslo ir vadybos namu darbas. Namų darbai. Misijos formuluotės vertinimas. Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Konkurencinės padėties analizė. Pabaikite sąvokas. Vertinimo aplinka. Konkurencinės padėties vertinimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2015 03 26
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Nustatyti ir aptarti pagrindinius konkurentus (naudoti lenteles, grafikus, diagramas ir pan. ) nurodant konkurencijos intensyvumą šakoje. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica (įtraukti du ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 psl.
2016 11 14
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su konkurentais. Misijų formuluočių įvertinimo matrica. Ab “rokiškio sūris” siūloma misijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 psl.
2012 10 03
UAB „Azetas“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Esami konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktai pakaitalai. Pirkėjai. Žaliavų ir medžiagų tiekėjai. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Veiklos pristatymas ir įmonės apžvalga. Įmonė tikslai ir perspektyva. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2017 05 08
Misijos formulavimas
Misijos formuluotės vertinimas. Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Gautų rezultatų apibendrinimas. Konkurencinės padėties analizė. Vertinimo aplinka. Konkurencinės padėties vertinimo matrica. Svorių priskyrimas sėkmės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2015 03 07
Įmonės strateginė analizė Pieno perdirbimas
Įvadas. Išorinė aplinka. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pirkėjai. Strateginių grupių matrica. Vidinė aplinka, strategijos. Misija. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Ssgg analizė.
Verslo analizės, Analizė, 15 psl.
2016 12 22
Vadybos namų darbas Vgtu
Misijos formuluotės vertinimas. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Konkurencinės padėties analizė. Strateginė grupė. Vertinimo aplinka. Trumpai apibūdinkite kitas 2 pasirinktas organizacijas. Konkurencinės padėties vertinimo matrica. Svorių priskyrimas sėkmės veiksniams. Vertinimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2014 05 15
Strateginis valdymas organizacijoje
Strateginis valdymas. Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica :. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Pest analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio penkių konkurencinių jėgu modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica (ivv) matrica. Vidinės ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 24
Lietuvos universitetų vizijos, misijos, tikslų samprata ir formulavimas
Organizacijos vizijos ir misijos samprata. Misijos formuluotės kūrimos procesas. Misijos formuluotės charakteristikos ir nauda. Misijos formuluotės sudedamosios dalys. Vizija, misija ir stateginiai tikslai. Įmonės vizija ir misija. Oraganizacijos vizijos ir misijos svarba strateginiam jos vystymui. Misija, kaip visos veiklos loginis ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 12 12
Strateginis valdymas kursinis darbas
Įvadas. UAB “Vilpra” trumpas aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslas. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių matrica. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 01 11
Vadybos pagrindai. Išanalizuoti pasirinktą organizaciją
Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Konkurencinės padėties analizė. Svarbiausi tiriamos organizacijos sėkmės/kritiniai veiksniai (stiprybės ir silpnybės, minimum 10Vertinimo aplinka. Suformuluokite Jūsų analizuojamą ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2014 11 13
Strateginis valdymas Vilniaus duona
Įvadas. Vaasan vizija. Vaasan misija. Vaasan veiklos prinicipai. Vaasan sėkmės receptas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Išorinių veiksnių (galimybių grėsmių) įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 psl.
2011 05 08
Strateginė analizė Strategijos efektyvumas
Įvadas. Aplinkos analizė. Konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio modelį. Veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Uab „Viaginta“ apibūdinimas. Santykinė analizė. Vidinių veiksnių matrica. SSGG analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 01 31
Tuuli Media strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės Uab „Cgates“ aplinkos analizė. Uab „Cgates“ įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 04 14
DHL analizė
Įvadas. Planavimas. Planų rūšys. Strateginis valdymas. Trumpai apie dhl. Vizija, misija, tikslai. Vizija. Dhl vizija. Misija. Dhl misija. Tikslai. DHL tikslai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Ssgg analizė. Pagrindiniai SSGG analizės elementai. Dhl ...
Transporto analizės, Analizė, 28 psl.
2014 12 07
„Anykščių vyno“ strateginė analizė
Įvadas. I dalis ab „Anykščių vyno“ išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai, konkurencijos intensyvumas. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2016 02 22
Anykščių vynas strateginė analizė
Ab „Anykščių vynas“ strateginė analizė. Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 02 27
Įmonių vizijos, misijos, tikslų formuluotės, vertybės, politika ir atsakomybė
Organizacijos vizijos , misijų ir tikslų analizė. Išanalizuoti 2 įmonių vizijas , misijas , tikslų formuluotes , vertybes , politiką ir atsakomybę. Darbo uždaviniai Išanalizuoti vizijos , misijos ir tikslų formulavimo ypatumus. Sulyginti tos pačios įmonės konkurentus pagal vizijas , misijas ir tikslų formuluotes. Įmonių ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2017 04 18
Misijos formuluotės vertinimas namų darbas
Misijos formuluotės vertinimas namų darbas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2015 11 18
Strateginė analizė TEO
Įvadas. PEST analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai – kultūriniai aspektai. Technologiniai veiksniai. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. Naujų konkurentų grėsmė. Pakaitalų grėsmė. Tiekėjai. Vartotojai. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2014 05 11
AB Teo strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. AB ,,Teo“ pest analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2015 10 31
Proceso dalyvių tikslai organizacijos misija
Procesų dalyvių tikslai. Organizacijos misija. Tikslas ir uždaviniai. Sąvokų paaiškinimas. Procesų klasifikavimas. Verslo procesų dalyviai. Proceso diagrama. Bendra verslo procesų schema. Organizacijos tikslai. Finansiniai organizacijos tikslai. Strateginiai organizacijos tikslai. Organizacijos misija. Organizacijos misijos formuluotės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 11 06
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. AB „Rokiškio sūris“ įmonės vertybės, kultūra. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2015 11 06
Anykščių vynas analizė
„anykščių vyno“ strateginė analizė. Įvadas. I dalis „anykščių vyno“ išorinės aplinkos anaizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Tiekėjai. Pirkėjai. Produktai - pakaitalai. Konkurencija šakoje tarp esamų firmų. Potencialūs konkurentai. Išorinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 04 23
Vadybos pagrindai namų darbas
St. NAMŲ DARBAI 1 užduotis. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Klausimas Įvertinimas žodine išraiška. Reitingas Svertinis įvertis Reitingas Svertinis įvertis Reitingas. Veiksnys galimybės , grėsmės Svoris.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2017 01 02
Įmonės strateginis valdymas referatas
Įvadas. Uab „Storasis ąžuolas“ veikla. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės vertybės. Financinė analizė. Vidinių veiksnių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 06 15
AB „Anykščių vynas” strateginė analizė
AB „Anykščių vynas” strateginė analizė. AB ,,Anykščių vynas “. Išorinės aplinkos įvertinimas. Politiniai veiksniai AB ,, Anykščių vynas ‘‘. Ekonominiai veiksniai. AB ,, Anykščių vynas ‘‘. Socialiniai-kultūriniai veiksniai AB ,, Anykščių vynas‘‘. Technologiniai veiksniai AB ,, Anykščių vynas“. M. Porterio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 11 12
Vadybos namų darbas (2)
Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Klausimas Įvertinimas žodine išraiška. Viso suma. Pabaikite sąvokas. Kritinis veiksnys. Reitingas Svertinis įvertis Reitingas Svertinis įvertis Reitingas. Veiksnys galimybės , ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2015 11 05
Verslo vadybos namų darbas
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra. Namų darbas. Namų darbai. Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Įvertinimas žodine išraiška. Viso suma. Pabaikite sąvokas. Kritinis veiksnys. Tiriamoji organizacija. Pasirinkta ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 11 03
Vadybos namų darbas (3)
Namų darbai 1 užduotis. Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Klausimas Įvertinimas žodine išraiška. Viso suma. Pabaikite sąvokas. Sėkmės veiksnys. Reitingas Svertinis įvertis Reitingas Svertinis įvertis Reitingas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2015 11 09