Misko atlieku

300 dokumentų
Miško kirtimo atliekų ruošimas kirtavietėje
Powerpoint pristatymas. Skaidrių. Apie miško atliekų ruošimą. Kirtimo atliekų surinkimas. Kirtimo atliekų surinkimas į krūvas kirtavietėje sąlygoja. Kirtimo atliekų ištraukimas iš kirtavietės. Miško kirtimo atliekų pakrovimo-iškrovimo įrenginiai. Kiti specializuotos miško kirtimo atliekų galvutės pranašumai. Miško ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 04 10
Taršos prevencijos ir kontrolės kursinis projektas Eko taško aplinkosauginiai sprendimai
Įvadas. Atliekų surinkimo būdai. Atliekų perdirbimas. Pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo sistemų diegimo Lietuvoje prielaidos. Valstybiniai draustiniai. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Blinstrubiškio miško biosferos poligonas. Miško genetiniai draustiniai. Kertinės miško buveinės. Paveldo objektai miško žemėje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 06 14
Atliekų tvarkymas
Įvadas. Bendrieji atliekų susidarymo ir tvarkymo bruožai. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas ir tvarkymo politikos principai. Buitinių atliekų kvalifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų kompostavimas. Organinių atliekų deginimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 04 09
Atliekų problema
Įvadas. Atliekų šaltiniai. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų tvarkymo sistema. Atliekų perdirbimas. Atliekų utilizavimo reikšmė. Nuotėkų valymo dumblo panaudojimas. Organinių atliekų kompostavimas. Kenksmingų atliekų perdirbimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 05 09
Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo direktyvos. Atliekų tvarkymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Atliekų tvarkymo valstybinis reglamentavimas. Atliekų tvarkymo planai ir prevencijos programa. Komunalinių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 12 31
Atliekų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų šaltiniai ir sudėtis. Atliekų tvarkymnas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 03 26
Medicininės atliekos
Įvadas. Medicininių atliekų klasifikacija. Infekuotos atliekos. Cheminės ir farmacinės atliekos. Radioaktyvios atliekos. Medicininių atliekų šaltiniai. Medicininių atliekų poveikis žmogaus sveikatai. Medicininių atliekų tvarkymas. Teisinis reglamentavimas. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, pakavimas. Medicininių ...
Medicinos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 12 09
Teigiama žmogaus įtaka gamtai
Teigiama žmogaus įtaka gamtai. Lietuvos žaliųjų judėjimas. Kas yra “žaliasis”? Žaliųjų veikla. Miškų atsodinimas. Esti keli miško atsodinimo būdai. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas. Atliekų rūšiavimas. Rūšiuodami atliekas mes. Kaip rūšiuoti.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 03 17
Atliekos - jų tvarkymas ir kontrolė Šiukšlės jūroje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. (pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymą). Atliekų skirstymas. Pagrindinės atliekų savybės. Fizikinės atliekų savybės. Cheminės atliekų savybės. Biocheminės atliekų savybės. Atliekų tvarkymo politika. Atliekų tvarkymo principai. Atliekant atliekų inventorizaciją turi būti įvertinta. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2017 09 24
Atliekos ir jų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų susidarymas. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas. Buitinių atliekų klasifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų deginimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 09 23
Atliekų logistika
Įvadas. Atliekų ūkio veiklos sritys. Atliekų šalinimo logistikos uždaviniai. Atliekų šalinimo logistikos tikslai. Atliekų šalinimo logistikos objektai. Atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. Pavojingų atliekų laikymas, tvarkymas, šalinimas (įmonėse). Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 03 26
Atliekų tvarkymas. 2016-11. Tikslas Išnagrinėti atliekų tvarkymo problemą ir rasti sprendimo būdus. Uždaviniai 1. Išnagrinėti atliekų tvarkymo sąvoką. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo hierarchija Atliekų. Atliekų deginimas. Privalumai Mažėja į sąvartynus patenkančių atliekų kiekis. Atliekų šalinimas į ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 15
Gis technologijų panaudojimas atliekų saugojimo vietoms parinkti
Įvadas. Gis atsiradimas ir taikymas. Gis panaudojimo sritys. Duomenų modeliai. Vektorinis duomenų modelis. Rastrinis duomenų modelis. Paviršiaus duomenų modelis. Gis sistemų panaudojimas atliekų tvarkyme. Gis taikymo privalumai. Gis taikymo trūkumai. Gis pritaikymas atliekų saugojimo vietoms parinkti. Duomenų rinkimo priemonės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 01 16
Atliekų tvarkymo problemos
Atliekų tvarkymo problemos. Atliekų tvarkymas. Sąvartynai. Sąvartynų įtaka aplinkai. Atliekų deginimas. Atliekų perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Gamybos ir komunalinių atliekų statistika. Apibendrinimas. Tai įdomu!Užduotys draugams. Atsakymai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 03 30
Atliekų šalinimo logistika
Atliekų ūkio veiklos sritys. Logistikos veikla atliekų ūkyje. Atliekų šalinimo logistikos uždaviniai. Atliekų šalinimo logistikos tikslai. Atliekų šalinimo logistikos objektai. Atliekų tvarkymas.
Logistikos referatai, Referatas, 5 psl.
2014 03 18
Atliekų tvarkymas pristatymas
Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo perspektyvos Vilniaus mieste. Atliekų tvarkymas. Atliekų surinkimas. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo metodai (I). Atliekų tvarkymo metodai (II). Atliekų tvarkymo metodai (III). Atliekų tvarkymo metodai (IV). Atliekų tvarkymas (I). Atliekų tvarkymas (II). ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 10 11
Atliekos ir jų tvarkymas
Įvadas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo procesas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 12 09
Atliekų tvarkymas skaidrės
Atliekų tvarkymas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 12 31
Atliekų rušiavimas
Įvadas. Atliekų surinkimo būdai ir etapai. Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Buitinės atliekos. Pramonės atliekos. Kitos atliekos. Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų rinkimas. Pavojingų atliekų perkrovos stotys. Pavojingų atliekų transportavimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 02 26
Atliekų tvarkymo problemos aplinkos skaidrės
Atliekų tvarkymo problemos. Kiekvienas Lietuvos gyventojas kasmet išmeta apie 150-200kg buitinių atliekų. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas – tai nuo žmogaus veiklos atlikusių medžiagų (atliekų) surinkimas. Sąvartynai. Gerai prižiūrimi sąvartynai yra palyginti nebrangus ir higieniškas atliekų šalinimo įrenginys. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 04 26
Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas
Atliekų surinkimo būdai ir etapai. Pavojinų ir nepavojingų atleikų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Buitinės atliekos. Pramonės atliekos. Kitos atliekos. Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų rinkimas. Pavojingų atliekų perkrovos stotys. Pavojingų atliekų transportavimas. Anriniu žaliavų surinkimas. Atleikų rūsiavimas. ...
Chemijos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 05 21
Atliekos projektas
Atliekos. Kas yra atliekos? Kas yra pavojingos atliekos? Atliekų deponavimas. Atliekų klasifikacija. Atliekų kiekiai pagal jų rūšis ( Waste managament, 1997).  Atliekų tvarkymo politika Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Atliekų šalinimo būdai. Kaip tvarkyti pavojingas atliekas? Teisės aktai. Literatūros šaltiniai.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2014 12 19
Miško bendrijos
Įvadas. Lietuvos miškai. Miško bendrijos. Miško bendrijos susidarymas. Lietuvos miškų augalija ir jų įvairovė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 21
Atliekų surinkimo ir šalinimo veiklos analizė Uab Atliekų tvarkymo centras
Įvadas. Uab panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Panevėžio regioninis sąvartynas. Atliekų surinkimo įrenginiai ir jų išdėstymo schema. Surinktų atliekų perdavimas tvarkytojams ar pervežimas šalinimui. Surenkamų atliekų sudėties analizė ir įrenginių plėtra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2015 03 01
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos. Turinys. Įžanga. Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Pagrindinės atliekų tvarkymo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 17 psl.
2010 03 03
Miško įveisimas ne miško žemėje
Įvadas. Miško įveisimo būdai ir eiliškumas. Miško želdinių įveisimo ypatumai skirtingos funkcinės paskirties sklypuose. Laukų apsauginių želdinių įveisimas. Želdinių palei vandens telkinius įveisimas. Ūkinės ir gamybinės paskirties želdinių įveisimas. Pakelių miško želdinių įveisimas. Gyvenviečių, sodybų ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 7 psl.
2011 02 28
Atliekų tvarkymas kursinis
Įvadas. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir. tvarkymo organizavimas. Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir tvarkymo ir. organizavimas. didžiųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 04 23
Atliekų susidarymas ir utilizavimas
Įvadas. Atliekų susidarymas. Atliekų tvarkymas. Savartynai. Atliekų perdirbimas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2014 03 20
Atliekų tvarkymas įmonėse remiantis teisės aktais
Straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo prioritetai. Straipsnis. Pakuočių atliekų naudojimo reikalavimai. Straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita. Straipsnis. Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos. Straipsnis. Pakuočių pardavėjų ir platintojų pareiga surinkti pakuotes ir pakuočių atliekas. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 02 24
Atliekų teisinis reguliavimas
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Įvadas. Temos aktualumas. Bendrieji principai, kuriais grindžiamas atliekų teisnis reguliavimas. Valstybės institucijų funkcijos įgyvendinant atliekų tvarkymo reguliavimą. Seimo ir Vyriausybės funkcijos. Aplinkos ministerijos funkcijos. Viršininkų administracijos funkcijos. Vietos savivaldybių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 09 27