Misku naudojimas ir apsauga

300 dokumentų
Miškų įstatymas
Įvadas. Įstatymo tikslai ir galiojimas. Pagrindinės sąvokos. Miškų grupės. Miškų nuosavybė. Valstybinės miško žemės nuoma. Valstybinis miškų valdymas ir miškų įstatymo vykdymo priežiūra. Ekonominis miškų ūkio reguliavimas. Piliečių buvojimas miške. Miško naudojimas. Miško savininkų, valdytojų ir naudotojų pareigos. ...
Žemės ūkio analizės, Analizė, 11 psl.
2012 05 16
Miškas mūsų turtas
Įvadas. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų naikinimas. Miškų kirtimas. Miškų gaisrai. Miškų tarša. Miškų apsauga. Miškų kirtimų reguliavimas. Miškų gaisrų apsauga. Miškų taršos apsauga. Miškų atkūrimas. Išvados. Naudota literatūra.
Geografijos interpretacijos, Interpretacija, 10 psl.
2011 12 21
Ūkinės priemonės siekiant išsaugoti bioįvairovę saugomose teritorijose ir ūkiniuose miškuose
Ūkinės priemonės siekiant išsaugoti bioįvairovę saugomose teritorijose ir ūkiniuose miškuose. Biologinės įvairovės išsaugojimas atkuriant it įveisiant miškus. Ugdymo kirtimai. Pagrindiniai miško kirtimai. Sanitarinė miškų apsauga. Miškų sausinimas. Miškų tręšimas , herbicidų ir arboricidų naudojimas. Uogų , grybų , ...
Ekologijos referatai, Referatas, 30 psl.
2016 05 10
Valstybinių miškų apsauga
Valstybinių miškų apsauga. Straipsnis. Miško apsaugos uždaviniai. Straipsnis. Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių nelaimių. Straipsnis. Miško apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Straipsnis. Miško apsauga nuo naminių gyvulių ir žvėrių daromos žalos. Straipsnis. Miško apsauga nuo taršos.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 04 22
Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsauga.
Kraštotvarkos įvadas. Įvadas. Gamtiniai ištekliai, kraštovaizdžio ir bioįvairovė. Biotos išteklių apsauga. Rekreacinės aplinkos apsauga. Litosferos apsauga. Vandens išteklių apsauga. Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsauga. Nutekamųjų vandenų valymas ir nuotekų mažinimas. Oro taršos mažinimas ir ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2013 04 14
Miškų apsauga nuo kenkėjų ir galimų ligų Tytuvėnų Urėdijoje
Miškų apsauga nuo kenkėjų ir galimų ligų Tyrtuvėnų urėdijoje. Tytuvėnų miškų urėdija. Įvadas. Šio darbo tikslas ir pagrindiniai užsaviniai. Pagrindinės miškų ligos ir kenkėjai. Lajų kenkėjai. Liemenų kenkėjai. Miškų ligos ir kenkėjai. Apsaugos priemonės nuo miško kenkėjų ir ligų. Prevenciniai veiksmai nuo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2017 11 29
Priešgaisrinė miškų apsauga
Įvadas. Miško gaisrai ir jų rūšys. Priešgaisrinė miško apsauga. Priešgaisrinių juostų įrengimo bendrieji reikalavimai. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijų ir valstybinių parkų funkcijos. Reikalavimai miško savininkams. Reikalavimai miško naudotojams. Durpynų naudojimo reikalavimai. Gaisrų ...
Saugos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 12 09
Miškų priešgaisrinė apsauga Jurbarko urėdijoje
VĮ Jurbarko miškų urėdija. Miškų plotas. Miškų gaisrai. VĮ Jurbarko miškų urėdijos miško gaisrų statistika 2003-2010 metais . Kova prieš miškų gaisrus. Kovai prieš miškų gaisrus taikomos ir pasyvios priemonės. Priešgaisrinė mineralizuota juosta. Vizija kovai prieš gaisrus. Įdomūs faktai.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 11 28
Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga
Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Tarptautiniai aplinkos apsaugos teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga Europos Sąjungoje. Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Biologinės įvairovės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2014 03 19
Miškų ir durpynų gaisrai
Miškų gaisrų , jų priežastys. Durpynų gaisrai, jų priežastys. Pavojingiausi durpynai. Didžiausi Lietuvos miškai. Didžiausias gaisras Lietuvoje. Didžiausi gaisrai šiais metais. Miškų ir durpynų gaisrų pasekmės. Prevencinės priemonės. Miškų priešgaisrinė apsauga. Durpynų priešgaisrinė apsauga. Išvados. Bibliografinis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 10 26
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas
Įvadas. Antropogeninis poveikis kraštovaizdžiui. Privatizacijos poveikis aplinkai. Plotų kaita. Saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas. Inžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Gamtinio ir kultūros paveldo naudojimas ir apsauga. Kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai ir kryptys. Kraštovaizdžio istoriniai tipai. Kraštovaizdžio ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2017 09 27
Miško apsauga
Aplinkos apsaugos politika. ES aplinkos apsaugos politika. Lietuvos aplinkos apsaugos politika. Teisės aktai , užtikrinantys miškų apsaugą ir naudojimą. ES teisės aktai. Lietuvos teisės aktai. Lietuvos aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos miškų įstatymas. Kiti teisės aktai , liečiantys miškų apsaugą. Aplinkos politikos raida. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2016 12 01
Aplinkos apsaugos darbo organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Gamtos apsauga. Aplinkos apsauga. Vandenų apsauga. Oro apsauga. Atliekų tvarkymas. Fizikinė tarša. Dirvožemio apsauga. Aplinkosauga ūkinės veiklos srityje. Energetika. Pramonė. Žemės ūkis. Miškų ūkis. Transporto sritis. Komunalinis ūkis.
Aplinkos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 11 23
Miškų ūkis geografijos projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis – bioprodukcinio ūkio sritis. Miškų ūkio tipai ir juostos. Didžiausi miškų plotai yra vidutinio klimato juostoje ir tarp atogrąžų. Šiaurės miškų juostoje vyrauja spygliuočiai. Veiklos, apimančios miškų atkūrimą. Miškų atkūrimas, įveisimas. Miškų priežiūra. Vieni pavojingiausių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 22
Miškų naudojimas Lietuvoje
Miškas. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma pagrindiniais. Miškų ūkio politikos formavimo principai. Atsakomybės už nepertraukiamą. Miškų ūkio ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 01 19
Informacijos apsauga praktikos ataskaita
Įvadas. Informacijos apsauga. Kas atsako už informacijos apsaugą? Kokiai informacijai būtina apsauga? Kokia rizika dėl kompiuterių panaudojimo? Kokia apsauga reikalinga? Autorių teisių apsauga. Programinės įrangos autorių teisių problemos. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Fizinis informacijos apsaugos ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2016 09 06
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Žemes vandens naudojimas. Gėlo vandens pasiskirstymas. ( tūkstančiai km3). Lietuvos vandens išteklių vartojimas. Racionalus vandens išteklių panaudojimo priemones galima skirti į ekologines, technines ir estetines. Vandens vartojimo reguliavimas. Požeminio vandens vartojimas. Požeminį vandenį ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 06 02
Prekių ir paslaugų ženklų apsauga
Įvadas. Prekės ir paslaugų ženklas. Ženklo kūrimas ir įregistravimas. Registruotų ir neregistruotų prekių ir paslaugų ženklų naudojimas. Registruoto prekių ir paslaugų ženklo naudojimas. Neregistruoto prekių ir paslaugų ženklo naudojimas. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga lietuvoje. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 03 26
Aplinkos ekonomika ir teisė
Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga europos sąjungoje. Svarbiausi europos sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Aplinkos oro ir vandens išteklių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2012 03 07
Kraštovaizdis
Įvadas. Gamtinio kraštovaizdžio apsauga. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimas. Miško ūkio vystymas. Miškų kraštovaizdžio zonos. Ekologinio tinkle formavimas. Naudota literatūra.
Biologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 01 29
Miško reikšmė antropogeninis poveikis augalijai bioįvairovės apsauga biomai
Miško reikšmė. antropogeninis poveikis augalijai. bioįvairovės apsauga. biomai. Miškai yra svarbiausia sausumos ekosistema. Miškų plotai mažėja dėl miškų kirtimo. Miškai yra skirstomi į apsauginius ir eksploatacinius. Miškų nykimo priežastys Antropogeninės (kirtimai. Antropogeninis (kirtimai). Natūralus (pelkėjimas). ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 02 12
Valstybinė miškų inventorizacija. Valstybinė miškų apskaita. Miškotvarkos duomenų informacinė sistema. Miškų tvarkymo schema. Miškų inventorizacija , neturinti valstybinės miškų inventorizacijos statuso. Lietuvos respublikos aplinkos ministras. Į s a k y m a. Straipsnis. Valstybinė miškų inventorizacija , miškų apskaita ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 psl.
2017 02 04
Miškų ištekliai
Miškų ištekliai. Miškų ištekliai. Miškų nuosavybės administracinis pasiskirstymas. Miškų sveikatingumas. Miškų atkūrimas. Miškų gaisringumas. Medienos ruoša. Prekyba apvaliąja mediena. Medienos pramonė. Darbuotojai. Ir darbo. Užmokestis. Darbuotojai ir darbo užmokestis. Tarptautinė statistika.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2015 12 14
Miškų urėdijų politika
Įvadas. Lietuvos miškai. Pagrindiniai miškų ūkio veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Šiaulių apskrities miškų urėdijos. Šiaulių miškų urėdijos medelynas. Rododendrariumas. Šiaulių miškų urėdija. Šiaulių urėdijos saugomos teritorijos. Šiaulių miškų urėdijos aplinkosaugos politika. Šiaulių miškų urėdijos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 psl.
2013 11 14
Lietuvos miško ūkis šalies ūkio sistemoje
Įvadas. Ekonomika ir finansai. Lietuvos miškų pagrindiniai rodikliai. Valstybinio miškų ūkio 2005 metų 9 mėnesių ekonominės ir socialinės būklės apžvalga. Šalies miškuose ūkininkaujama tik pagal nustatytas taisykles. Miškų sertifikavimas. Priešgaisrinė apsauga. Rekreacija. Prekyba apvaliąja mediena. Neteisėti kirtimai. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 02
Programinės įrangos teisinė apsauga
Įvadas. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisė. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Programinės įrangos licencijos. Vartotojo licencija. Programinės įrangos patentas. Programiniai ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 01 29
Gyvūnų populiacijų įvairovė mišriųjų miškų klimato juostoje
Įvadas. Mišriųjų miškų paplitimas ir populiacijos samprata. Mišriųjų miškų biomas ir jo charakteristika. Populiacijos, jų tipai ir struktūra. Mišriųjų miškų gyvūnų populiacijos ir rūšių įvairovė. Bendra mišriųjų miškų gyvūnų charakteristika. Mišriųjų miškų bestuburiai. Mišriųjų miškų paukščiai. ...
Geografijos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 04 27
Miško verslo įmonių miško apsaugos vystymo strategija: Šiaulių miškų urėdijos pavyzdžiu
Įvadas. Gamtos apsauga. Gamtos apsaugos samprata. Gamtos apsaugos raida Lietuvoje. Miškų apsaugos politika užsienio šalyse. Kenksmingi faktoriai ir miškų apsaugos veiksniai. Miškų reikšmė ir valdymas. Miškai ir jų tipai. Ekologinis miškų vaidmuo Lietuvoje. Miškų valdymas. Miškų sektoriaus organizacinė struktūra. Miškų ūkio ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 psl.
2014 03 29
Pasaulio ir lietuvos miškai
Miškų ekologinės problemos. Miškas. Teritorija, tankiai apaugusi medžiais. Miškų rūšys. Visi pasaulio miškai skirstomi į. Taigą. Mišriuosius ir plačialapius miškus. Musoninius miškus. Drėgnuosius atogrąžų miškus. Drėgnuosius vidutinių platumų miškus. Rūko miškais. Miškų reikšmė. Miškų reikšmė gamtai. Miškų ...
Geografijos projektai, Projektas, 20 psl.
2013 05 16
Miškų gaisrai ir jų pasekmės
Įvadas. Gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų rūšys ir pasekmės. Miškų priešgaisrinė apsauga. Didžiausi gaisrai kilę lietuoje. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 02 01