Mokesčių naštos analizė

300 dokumentų
Mokesčių naštos mokesčių mokėtojams įvertinimo problemos
Įvadas. Mokesčių našta ir jos vertinimo problemos Lietuvoje. Mokesčių našta ir jos kitimas. Mokesčių naštos vertinimo problemos. Teoriniai mokesčių naštos aspektai. Mokesčių sistemos vertinimas. Mokesčių naštos ekonominė reikšmė. Lietuvos ir baltijos šalių mokesčių naštos tyrimas. Lietuvos ir baltijos šalių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 05 02
Mokesčių naštos nustatymo būdai
Mokesčių naštos nustatymo būdai. Mokesčių naštos nustatymo metodai. Įvadas. Darbo tikslas - patekti mokesčių naštos nustatymo metodus. Darbo uždaviniai - išanalizuoti mokesčių naštos teorinius aspektus, bei mokesčių naštos nustatymo metodus. Mokesčių naštos nustatymo metodai. Mokesčių naštos lygiai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 03 29
Namų ūkių mokesčių našta
Įvadas. Mokesčių našta ir jos vertinimo metodai. Namų ūkių mokesčių naštos apskaičiavimo ir vertinimo metodologija. Namų ūkių mokesčių naštos analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 12 05
Mokesčių našta verslui Lietuvoje
Įvadas. Situacijos įvardijimas. Mokesčių naštos verslui priežastys. Mokesčių naštos verslui pasekmės. Problemos diagnozavimas. Sprendimų parengimas, įvertinimas ir įgyvendinimas. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 04 30
Namų ūkio mokesčių skolų naštos vertinimo metodikų analizė
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Namų ūkio sąvoka, susiję apibrėžimai. Namų ūkio įsiskolinimas. Politikos orientyrai. Namų ūkio pajamų esmė. Metodologinė dalis. Praktinė darbo dalis. Pagrindiniai pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamos. Asmenų užimtumas ir darbo pajamos. Įsiskolinimas ir galimybė patenkinti įprastus poreikius. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 05 09
Lyginamoji Lietuvos ir Anglijos mokesčių analizė
Lyginamoji Lietuvos ir Jungtinės Karalystės mokesčių naštos 2001 - 2011 m. analizė. Įvadas. Mokesčių naštos apibrėžimas ir jos skaičiavimo metodika. Mokesčių našta pagal mokesčių rūšis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis įmonėms. Darbdavių ir darbuotojų mokesčiai socialinei apsaugai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 02 11
Mokesčių sistemos analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių esmė ir apmokestinimo principai. Lietuvos mokesčių sistema, jos principai sudėtis ir reformos. Mokesčių našta lietuvoje. Mokesčių naštos dydžio išmatavimas. Mokesčių našta darbo jėgai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 05 26
Lietuvos mokesčiai referatas
Įvadas. Teorinė dalis. Mokesčių reikšmė, būtinumas ir funkcijos. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pagrindiniai aspektai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Analitinė dalis. Mokestinių pajamų ir mokesčių naštos tendencijos. Laikotarpiu. Pagrindinių LR mokesčių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 05 12
Įmonių apmokestinimo principai, tarifai ir problemos Lietuvoje ir ES šalyse
Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Pagrindiniai įmonių mokesčiai Lietuvoje. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Akcizai. Europos sąjungos mokesčių sistema. Europos Sąjungos ...
Finansų referatai, Referatas, 27 psl.
2015 11 19
Mokestinių pajamų ES šalyse statistinė palyginamoji analizė
Mokestinių pajamų ES šalyse statistinė palyginamoji analizė. Įvadas. Kas yra mokestinės pajamos? Mokesčių naštos es šalyse „2017 m. ekonomikos laisvės indeksai”  rodikliai. Mokesčių ir BVP santykis (Lietuvos su ES). Mokestinių pajamų ir BVP santykis pirmose vietose Prancūzija, Danija ir Belgija. 2015 metais mokestinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 11 05
Mokami mokesčiai ir jų įtaka verslo įmonėse
Mokami mokesčiai ir jų įtaka verslo įmonėse. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Mokesčių sistema Lietuvoje. Mokesčių matavimas ir mokesčių naštos palyginimas. Literatūros sąrašas. Summary charges and their impact on business enterprises.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2015 06 11
Mokesčiai Europoje
Įvadas. Istorija. Mokesčių sistemos. Belgijos mokesčių sistema. Italijos mokesčių sistema. Liuksemburgo mokesčių sistema. Nyderlandų mokesčių sistema. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. Airijos mokesčių sistema. Danijos mokesčių sistema. Jungtinės Karalystės mokesčių sistema. Ispanijos mokesčių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 05 13
Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir vertinimas
Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir vertinimas. Tyrimo tikslas išanalizuoti ir įvertinti mokesčių sistemą Lietuvoje. Mokesčių sistema. Mokesčiai – tai privalomo pobūdžio mokėjimai valstybei. Mokesčių funkcijos. Fiskalinė – tai biudžeto pajamų surinkimas. Mokesčių klasifikacija. Pagal surinkimo į. Lietuvos mokesčių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 25
Mokesčių formavimasis Lietuvoje
Įvadas. Mokesčių sitemos kūrimosi prielaidos Lietuvoje. Mokesčio kilmės samprata. Mokesčių funkcijos apibūdinimas. Mokesčių struktūra ir jos vienetai. Valstybės mokesčių sistemos ypatumai. Mokesčių sistemos Lietuvoje transformacijos lyginamoji analizė. Mokesčių sistemos analizės pagrindimas. Vartojimo mokesčių kitimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 05 09
Ekologinių mokesčių analizė ir vertinimasekologinių mokesčių analizė ir vertinimas
Ekologinių mokesčių analizė ir vertinimas indrė bernotaitė ir enrika černevičiūtė. Ekologinių mokesčių apibūdinimas. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Angliavandenilių išteklių mokestis. Ekologinių mokesčių vertinimas. Ekologinių mokesčių privalumai. Ekologinių mokesčių ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2016 12 13
Danijos mokesčių sistema ir administravimas
Įvadas. Analizė. Danijos mokesčių institucijos. Apie skat. Ką SKAT žino apie mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojai. Atvykstant į Daniją. Ribotas mokesčių įsipareigojimas. Steigiant savo verslą. Įmonių mokesčių tarifai. Danijos mokesčių sistema. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Mokesčių lengvatos ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 11 14
Šiuolaikinė mokesčių sistema ir jos įtaka ekonomikai skaidrės
Temos aktualumas. Tema aktuali kiekvienam šalies gyventojui. Mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. Įstatymą administruojami mokesčiai. Mokesčių reikšmė šiuolaikinėje Lietuvoje. Mokesčių rūšys ir klasifikacija. Mokesčio mokėjimo būdai ir formos. Mokesčių įtaka ekonomikai. Mokesčių problematika. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 12 16
Lietuvoje mokami mokesčiai ir jų analizė
Įvadas. Mokesčių analizė teoriniu aspektu. Mokesčių klasifikacija. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčių surinkimo analizė. 010-2012 m. mokesčių surinkimo apžvalga. 013 m. mokesčių surinkimo plano apžvalga. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 11 08
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas. Šešėlinės ekonomikos dydis Europoje. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos ir mokesčių naštos ryšys. Šešėlis Lietuvos darbo rinkoje. Šešėlis alkoholinių gėrimų rinkoje. Cigarečių šešėlinė rinka. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 10 27
Lietuvos mokesčių sistema ir jos ekonominė analizė
Įvadas. Mokesčių sistema Viktorija Š. Mokesčių sąvokos esmė ir funkcijos. Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių elementai. Kodėl turime mokėti mokesčius? Apmokestinimo principai. Mokesčių sistema Lietuvoje Viktorija V. Lietuvos mokesčių klasifikacija. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pelno mokesčio apskaičiavimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 33 psl.
2014 11 06
Lietuvos mokesčių sistema ES kontekste
Lietuvos mokesčių sistema. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. Mokesčių administravimas. Mokesčių funkcijos. Pagrindinės biudžetą sudarančių mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokesčio apmokestinimo skaičiavimo tvarka. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Pelno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2012 10 17
Administracinės naštos mažinimo diegiant e valdžios priemones vertinimo metodikos tyrimas
Įvadas. Tyrimo objektas ir vertinimo poreikis. EY funkcijos e. valdžios srityje. Tyrimo kontekstas. Administracinės naštos mažinimo diegiant e. valdžios priemones vertinimo metodika. Administracinės naštos mažinimo diegiant e. Valdžios priemones vertinimo metodikos privalumai ir trūkumai. Dalinis metodikos pritaikymas praktiškai. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2016 11 19
Mokesčių sistema Lietuvoje ir jos tobulinimas
Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Tiesioginių mokesčių apžvalga. Juridinių asmenų pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kiti mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Akcizai. Muitai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 06 22
Intelektualūs mokesčių vengimo būdai
Įvadas. Intelektualių mokesčių vengimo sąvoka. Mokesčiai lietuvoje ir jų vengimo būdai. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (pvm). Pelno mokestis. „šešėlinė ekonomika (verslas)“. Ofšoriniai centrai. Ofšorinės bendrovės panaudojimo galimybės. „fenikso sindromas“. Kova su mokesčių vengimu. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2012 12 03
Rusijos mokesčių sistema analizė
Įvadas. Rusijos mokesčių sistemos pagrindai, ypatumai ir trūkumai. Trijų lygių apmokestinimo sistema. Keturi pagrindiniai mokesčių sistemos sudedamieji elementai. I ir II Mokesčių kodekso dalys. Mokesčių sistemos trūkumai. Mokesčių sistemos ypatumai. Rusijos mokesčių sistemos įtaka šalies ekonomikai. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 10 26
Optimal taxation models
Optimal taxation models. Apmokestinimas. Apmokestinimo objektas. LR apmokestinimo principai. LLRI apmokestinimo principai. Mokestis teisingas (santykinai vienodas) visiems mokesčio mokėtojams. Mokestis – biudžeto pajamu surinkimo įrankis, vienodas visiems. Mokestis nedaro įtakos sprendimo priėmimui. Mokesčių naštos mažinimas. Dvigubo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 09 24
Mokesčių administravimo įstatymas
Mokesčių teisinis reglamentavimas. Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai. Mokesčių įstatymų įgyvendinimas. Mokestinė prievolė. Mokestinės prievolės pasibaigimas. Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis. Mokesčių administratorius. Valstybinės mokesčių inspekcijos struktūra. Mokesčių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 11 24
Mokesčių sampratos raida
Įvadas. Mokesčių samprata ir raida. Mokesčių apibrėžtis. Mokesčių raida, jų reikšmė ir būtinumas. Lietuvos mokesčių istorinė raida. Duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Mokesčių nustatymo ir rinkimo ypatumai pradiniu Lietuvos valstybingumo etapu. Lietuvos mokesčiai Sovietų Sąjungos sudėtyje. Dabartinė mokesčių ...
Finansų referatai, Referatas, 25 psl.
2015 11 23
Mokesčių sistema
Įvadas. Mokesčių sistemos teorinė apžvalga. Mokesčių samprata ir jų funkcijos. Mokesčių klasifikavimas. Apmokestinimo principai. Lietuvos mokesčių sudėtis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 02 18
Lietuvos mokesčių sistemos kitimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Mokesčių sistemos sąvoka. Lietuvos mokesčių sistemos istorinė raida. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (ldk) mokesčiai. Rusijos imperijos ir vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Mokesčiai nepriklausomos lietuvos laikotarpiu. Apmokestinimas karo ir pokario metais. Mokesčių tendencijos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2012 03 30