Mokinio teisės ir pareigos

300 dokumentų
Ar šiuolaikinio mokinio elgesys su mokytojais yra normalus?
Ar šiuolaikinio mokinio elgesys su mokytojais yra normalus? Įvadas. Kritinė refleksija. Sėkmingo bendravimo principai ugdytojui ir ugdytiniui. Mokinių, mokytojų, tėvų teisės ir pareigos. Mokinio teisės ir pareigos. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos. Mokytojo teisės ir pareigos. Išvados.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 06 06
Darbdavių pareigos ir teisės
Darbdavių pareigos ir teisės. Darbo vieta. Darbuotojo instruktažas. Darbuotojų sveikatos apsauga. Darbuotojų pareigos ir teisės.
Vadybos referatai, Referatas, 3 psl.
2012 09 30
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Tikslas. Įvadas. Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos yra prigimtinės. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės – prigimtinės teisės priklausančios visiems žmonėms. Žmogaus pareigos. Konstitucijos 28 straipsnyje suformuluotas ypač svarbus konstitucinis žmogaus teisių principas. Žmogaus teisių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 05 19
Piliečių ir žmogaus teisės, laisvės ir pareigos, apibrėžtos Lietuvos konstitucijoje
Įvadas. Žmogaus ir piliečio teisės. Žmogaus ir piliečio pareigos. Žmogaus ir piliečio laisvės. Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 19 psl.
2013 06 17
Žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Asmens pareigos
Žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Asmens pareigos. Žmogaus teisės ir laisvės. Žmogaus teisės. Prigimtinės teisės. Pozityviosios teisės doktrina. Pilietinės teisės ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės, ekonominės teisės. Kultūrinės teisės. Teisė į mokslą. ...
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 10
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos skaidrės
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Vaiko teisės. Prigimtinės vaiko teisės. Vaiko teisė gyventi ir augti bei teisė į individualybę. Vaiko teisė žinoti savo tėvus, gyventi su tėvais, būti auklėjamu. Nesusituokusių tėvų vaiko teisės. Vaiko turtinės teisės. Vaiko socialinės teisės. Vaiko pareigos. Tėvų pareiga. Darbo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 10 05
Klasės konstitucija
KLASĖ 1 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos 5 straipsnis. Seniūnas 15 straipsnis. Mokinių seimas 17 straipsnis. Auklėtoja 22 straipsnis.
Pilietiškumo projektai, Projektas, 4 psl.
2015 12 06
Mokesčių administravimas Lietuvoje
Įvadas. Mokesčiai, jų reikšmė. Mokesčio sąvoka, jo elementai. Mokesčių rūšys, funkcijos bei savybės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų teisės. Mokesčių mokėtojų pareigos. Mokesčių administratorių teisės ir pareigos. Mokesčių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 04 05
Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės
Santrauka. Įvadas. Benra samprata. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus ir piliečio pareigos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 08
Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos
Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Santuokos samprata. Lygiateisiškumas. Sutuoktinių turto teisinis režimas. Įstatyminis teisinis režimas. Sutartinis teisinis režimas. Turtinės teisės ir pareigos. Lojalumas. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Teisės ir pareigos į gyvenamąją patalpą. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 06 26
Kas yra šeima skaidrės
Šeima. Vyro pareigos ir teisės šeimoje. Moters pareigos ir teisės šeimoje. Vaiko teises ir pareigos šeimoje. Vaiko auklėjimas. Santuoka. Kaip neišsiskirti, susidūrus su sunkumais? Išsikelkite šeimoje aukštesnę asmenybe ar Dievą, o ne garbinkite vienas kitą. Norint išlaikyti santykius.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 24
Konstitucinė teisė žmogaus teisės laisvės ir pareigos
Įvadas. Konstitucija. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės norma. Konstitucijos dalykas. Naujas požiūris į konstitucijos teisę. Konstitucinė teisė naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė sistemos pagrindiniai elementai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinė teisė, institutai. Kt ...
Teisės referatai, Referatas, 14 psl.
2012 11 15
Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. pirkimo – pardavimo sutarties šalių teisės ir pareigos
Įvadas. Pirkimo – pardavimo samprata. Sutarties dalykas. Pirkimo – pardavimo šalys. Sutarties forma. Sutarties kaina. Pirkimo – pardavimo sutarties teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Pirkėjo teisės ir pareigos. Išvados. Literatūros. Priedas.
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 02 13
Mokinio asmenybės bruožų vertinimas
Mokinio asmenybės bruožų vertinimo lapas. Mokinio savijautos klasėje tyrimas. Mokinio asmenybės bruožų pažinimas ir vertinimas. Mokinio savijautos klasėje tyrimo analizė ir išvados. Savęs, kaip būsimojo mokytojo, pažinimas. Literatūra.
Psichologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2014 03 25
Darbo sauga darbuotojų ir darbdavių pareigos
Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo vietų įrengimas, žvejybos laivuose, darbo priemonėse. Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse. Darbuotojų evakuavimo bei avarijų prevencijos ir likvidavimo planai. Darbdavio ir darbuotojų veiksmai pavojaus atvejais. Išvada. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2013 02 17
Teisės normų analizė namų darbas
Teisė namų darbas nr. teisės normų analizė. Straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės. Teisės normos struktūra Hipotezė –. Teisės normos klasifikacija. Civilinis kodeksas. 345 straipsnis. Pirkėjo pareigos sumokėti kainą neįvykdymo teisinės pasekmės. Galiojančios visoje valstybės teritorijoje.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2015 11 16
Konstitucinė teisė skaidrės
Konstitucija. Konstitucinė teise. Konstitucinė teise. Konstitucijos dalykas. Kt naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Kt sistemos pagrindiniai elementai. Kt principai. Kt institutai. Kt normų struktūra. Kitos kt normų klasifikacijos. Kt vieta teisės sistemoje. Kt subjektai. Fiziniai kt subjektai. Kt socialiniai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 11 15
Krovinio vežimo kelių transportu sutarties šalių teisės ir pareigos
Įvadas. Krovinio vežimo kelių trаnsportu sutаrtis. Krovinio vežimo sutаrties sąvokа ir esmė. Vietinio vežimo keliais teisės šаltiniai. Tаrptautinio krovinių pervežimo keliаis teisės šaltiniai. Sutаrtis trečiojo аsmens nаudai. Krovinio vežimo sutаrties šаlys. Siuntėjаs. Vežėjаs. Ekspeditorius, kaip vežimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 03 30
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Nukentėjusysis. Atstovai pagal įstatymą. Įgaliotas atstovas. Liudytojai. Ekspertas. Vertėjas. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 9 psl.
2012 12 05
Finansų teisė referatas
Įvadas. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema bendroji ir ypatingoji dalis. Lietuvos Respublikos Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir ...
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2013 11 10
Bankroto administratoriaus teisės ir pareigos
Bankroto administratoriaus teisės ir pareigos juridinių ir fizinių asmenų bankroto procese. Fizinių asmenų bankrotas. Įmonių bankrotas. Fa bankroto administratoriaus skyrimas (fabį 11 str. ). Įmonių bankroto administratoriaus skyrimas (įbį 11 str. ). Fa bankroto administratoriaus teisės ir pareigos (fabį 12 str. ). Įmonės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 03 18
Švietimo istatymas
Lietuvos respublikos švietimo įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Švietimo tikslai. Ugdymo turinys. Švietimo sistemos principai. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštojo mokslo studijos. Mokinių, turinčių ...
Etikos konspektai, Konspektas, 60 psl.
2012 10 15
Pacientų teisė
Pacientas turi teisę. Lietuvoje pacientų teises reglamentuoja. Paciento pareigos. Ssį nustatytos lr gyventojų pareigos sveikatinimo veikloje.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 04 24
Asistento didaktikos praktikos ataskaita
Užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje. Užduotis. Mokinio ų elgesio pamokoje stebėjimas. Mokinio ių stebėjimo lapas Stebėjimo tikslas –. Stebėjimo objektas. Stebėjimo subjektas. Nurodymai užduočiai atlikti. Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Mokinio stebėjimo lapas Stebėjimo tikslas –. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2016 05 23
Sutarčių teisė
Užduotis. Pasirinktą sutartį reikia išsamiai išanalizuoti pagal pateiktą schemą: sutarties rūšis pagal visus kvalifikavimo kriterijus. Sutarties tikslas. Sutarties šalių teisės ir pareigos (pvz. Rangovo teisės, rangovo pareigos, užsakovo teisės,užsakovo pareigos). Teisės ir pareigos turi būti nurodytos atskirai pagal sutarties ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2012 02 17
Akcininkų teisės ir pareigos
Įvadas. Akcininkas. Smulkus akcininkas. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Neturtinės akcininkų teisės. Akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Smulkiųjų akcininkųteisių gynimo būdai. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 9 psl.
2013 01 17
Akcininkai referatas
Akcininkų teisės ir pareigos. Įvadas. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Neturtinės akcininkų teisės. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Uab „naujininkų ūkis“ įstatai. Bendrosios nuostatos. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas. Bendrovės įstatinis kapitalas, jo dydis ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 10
Įmonės etikos kodeksas referatas
Įvadas. Įmonės etikos kodeksas. Įvadas. Pareigos. Darbuotojų pareigos. Darbdavių pareigos. Teisės. Darbuotojų teisės. Darbdavių teisės. Santykiai. Bendradarbių santykiai. Darbuotojų ir klientų santykiai. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Išvados.
Etikos referatai, Referatas, 8 psl.
2015 01 10
Teisės pagrindai kospektas
Valstybės sąvoka ir požymiai. Valstybės formos. Valstybinės valdžios sistema. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Pagrindinės teisės rūšys, Jų skirtumai. Konstitucinė teisė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 11 04
Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Apribojimai valstybės tarnautojams, jų pareigos ir teisės
Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Apribojimai valstybės tarnautojams , jų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Veikla , nesuderinama su valstybės tarnyba. Teisės atstovauti apribojimai. Tarnybinių teisių apribojimas. Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai. Kiti apribojimai ir draudimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 psl.
2015 03 18