Mokiniu agresija

300 dokumentų
Agresijos pasireiškimo budai
Įvadas. Agresyvus elgesys paauglystėje. Agresijos samprata. Agresijos kilmę aiškinančios teorijos. Agresijos pasireiškimo būdai. Paauglių agresyvumas ir jos priežastys. Agresijos pasireiškimo būdai paauglystėje. Tyrimo metodologija. Duomenų analizė. Agresija paauglių akimis. Fizinė agresija. Emocinė agresija. Ekonominis ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 11 20
Agresija
Agresija. Agresijos formos. Impulsyvi – gynybinė agresija. Instrumentinė agresija. Priešiška-piktybinė agresija. Agresijos priežastys. Stebėjimas. Kaip sumažinti agresiją?. Įdomūs faktas. Informacijos šaltiniai.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 01 25
Vyrų ir moterų agresija
Vyrų ir moterų agresija. Kas yra agresija? Lyčių agresyvumo skirtumai. Vyrų agresija. Moterų agresija. Požymiai. Vyrų ir moterų chromosomos. XYY chromosoma. Elgesys. Tyrimai. Vyrų ir moterų agresija. Nustatyti agresija. Klausimas. Atsakymas. Labiau agresyvesni? Moterų agresyvumas. Žiaurumas namuose. Moterų agresija. Svarbu žinoti. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2015 11 09
Agresija ir ją nulemiantis veiksniai
Įvadas. Agresija. Agresijos skirstymas. Agresijos formų pasireiškimas. Kodėl kyla agresija? Ar įmanoma ją valdyti? Agresiją provokuojantys situaciniai veiksniai. Agresija aiškinačios teorijos. Biologinės teorijos. Psichologinės teorijos. Agresijos psichodinamika. Agresyvumo rūšys. Šešios agresyvumo rūšys. Tiesioginis ir ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 02 23
Vaikų išgyvenimai dėl skurdo
Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdą patiriančių jaunesniųjų mokinių išgyvenimai mokykloje. Skurdo aplinka ir jo įtaka vaikui. Galimi jaunųjų mokinių išgyvenimai mokykloje dėl skurdo aplinkos. Bendraamžių agresija. Fizinis ir psichologinis smurtas. Savižudybės, kaip skurdo, pasekmė. Išvados. Literatūros ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 03 19
Mokinių ir mokytojų elgesys rizikingose situacijose
Mokinių ir mokytojų elgesio rizikingose situacijose įgūdžių ugdymas. Įvadas. Ugdytinio veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Bendradarbiavimo sistemos valdymas klasės aplinkoje. Nenoras mokytis. Darbas su “sunkiais” vaikais grupėje (agresija ir jos slopinimas. Konfliktų mokykloje valdymo keliai ir klystkeliai (įgūdžių ugdymas). ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 05 12
Agresija ir ją nulemiantys faktoriai
Agresija ir ją nulemiantys faktoriai. Įžanga. Garsus psichologijos tyrinėtojas D. Zilmanas mano, kad bet kokioje civilizuotuoje visuomenėje neįmanoma dirbtinai sukurti tokių salygų, kurios priverstų žmones pulti vienas ant kito, ar netgi ažmušinėti tos pačios rūšies individus. Nepateisinamas, anot jo, ir eksperimentiniai tokių ...
Psichologijos referatai, Referatas, 5 psl.
2010 03 03
Fizinė, verbalinė ir netiesioginė agresija: skirtumai tarp lyčių
Pastaraisiais dešimtmečiais vaikų ir paauglių agresyvaus elgesio tyrimuose daug dėmesio skiriama agresyvaus elgesio formų analizei. Tokį susidomėjimą iš dalies paskatino agresyvaus elgesio tyrimai, kai agresyvus elgesys nustatomas remiantis bendraamžių pateikiamais elgesio vertinimais.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2011 05 27
Agresija referatas Klasikinių agresiją aiškinančių teorijų palyginimas
Agresija. Įvadas. Biologinė (instinktų) teorija. Išorinių stimulų teorija. Socialinio išmokimo teorija. Kognityvinė teorija. Klasikinių teorijų palyginimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 09
Agresija skaidrės
Agresijos teorijos. Agresijos prevencija. Agresija. Agresyvaus elgesio formos. Agresyvumo projekcija. Agresyvaus elgesio teorijos. S. Freudo agresijos teorija. Apibendrinant. K. Lorenzo agresijos teorija. Instinktų agresijos teorijų kritika. Frustracinė – agresijos teorija (j. Dollard, l. Berkowitz). Trys veiksniai nuo kurių priklauso ...
Filosofijos analizės, Analizė, 34 psl.
2012 10 30
Vaiko agresija. Kaip elgtis?
Vaiko agresija. Kaip elgtis? Agresija tai toks elgesys, kuriuo vykdomas fizinis arba žodinis smurtas kito asmens atžvilgiu. Pirmiausia, vaiko agresyvumas priklauso nuo jo šeimos arba aplinkinių. Agresijos kilmė (bendraiSkiriami trys agresyvaus elgesio aspektus pagal A. Bandurą.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2017 03 19
Vaikų agresija ir jos valdymo būdai
Vaikų agresija ir jos valdymo būdai. Agresija. Agresijos rūšys. Agresijos kilmę aiškinančios teorijos. Vaikų agresyvus elgesys. Veiksniai lemiantys vaikų agresyvumą. Agresyvumo raiškos ypatumai lyties aspektu. Agresyvaus elgesio keitimo strategijos. Statistika. Įdomu. Kaip elgtumėtės?
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 01 25
Agresija sporte
Tikslas Palyginti skirtingo amžiaus futbolininkų atkaklumo ir agresijos lygį. Išsamiai išanalizuoti požiūrį į agresiją ledo ritulyje ir kaip tai prisideda prie traumų dažnumo.
Kūno kultūros aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 11 12
Agresija psichologijos referatas
Turinys. Įvadas. Agresija apibrėžimas skirstymas. Agresijos teorija. Agresijos sužadinimas frustracija ir agresija. Agresijos elgesio kognityviniai modeliai. Agresyvaus modelio įvertinimas. Socialinio agresijos determinantai. Išoriniai agresijos determinantai. Individualūsagresijos determinantai asmenybė,pasaulėžiūra ir lytis. Žmogaus ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 05 05
Kryžiuočių agresija ir prūsų nukariavimas
Kryžiuočių agresija ir prūsų nukariavimas. Kryžiuočių agresija ir prūsų nukariavimas. Tuo metu, kada lietuvos valstybė tebesikūrė, tai yra xi ir xii a. , vakarų europos valstybės buvo susirūpinusios sunkiomis kovomis su turkais, iš kurių norėjo atkariauti kristaus karstą ir šventąją žemę. Sužeistiesiems ir ligoniams ...
Istorijos referatai, Referatas, 4 psl.
2010 03 03
Pyktis ir agresija - varomoji gyvenimo jėga?
Pyktis ir agresija varomoji gyvenimo jėga? Kas yra pyktis. Emocija, kylanti, kai trukdoma patenkinti svarbų  poreikį, norą.  . Agresija. Tai individo elgesys, veiksmas ar nusiteikimas. Kodėl žmonės supyksta? Pykstama tam. Pozytivi pykčio pusė. Motyvuoja siekti Stiprina santykius Suteikia naudingų įžvalgų Suteikia optimizmo Padeda ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 12 04
Agresija referatas
Įvadas. Agresyvaus elgesio formos. Impulsyvi – gynybinė agresija. Instrumentinė agresija. Priešiška – piktybinė agresija. Agresyvaus elgesio teorijos. Instinktų agresijos teorijos. S. Freudo agresijos teorija. K. Lorenzo agresijos teorija. Instinktų agresijos teorijų kritika. Frustracijos – agresijos teorija. Perkelta agresija. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 04 07
Mokinių skaičiaus kitimo analizė ir prognozė
Mokinių skaičiaus kitimo penkiuose didžiausiuose lietuvos miestuose analizė ir prognozė. Įvadas. Mokinių skaičiaus apžvalga. Mmmmokyklų, moknių ir mokytojų skaičius. Mokinių bendrojo lavinimo mokyklose sumažėjimas. Mokinių skaičiaus kitimas ir prognozė. Vidutinis mokinių skaičius. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 10 09
Mokinių pasiekimų vertinimo strategija
Mokinių pasiekimų vertinimo strategija. Mokinių ugdymo si pasiekimų vertinimo situacijos mokykloje glaustas pristatymas. Formalaus ir neformalaus vertinimo. Mokinių pasiekimų vertinimo metodų bei formų pagrindimas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Formuojamasis ugdomasis vertinimas. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 05 18
Mokinių mityba
Tyrimo planas. Duomenų analizės metodika. Tyrimo duomenų analizė. Mokinių maitinimosi įpročių, žinių gausos tyrimas. Mokinių požiūris į gimnazijos valgykloje parduodamą maistą. Pranciškonų gimnazijoje besimokančių mokinių nustatytų mitybos Ypatumų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 33 psl.
2015 04 17
9 - 11 klasių mokinių vidinė motyvacija ir šeimos įtaka jai
Įvadas. Vyresniųjų klasių mokinių vidinės motyvacijos ir jos skatinimo teoriniai aspektai. Motyvacija, jos skirstymas ir motyvas. Vidinės motyvacijos svarba mokymuisi ir jo kokybei. Šeimos įtaka mokinio savimotyvacijai. –. Klasių mokinių vidinės motyvacijos ir šeimos įtakos jai tyrimas bei analizė. –. Klasių mokinių vidinės ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 02 19
Agresijos psichologija
Įvadas. Agresyvus elgesys. Agresijos apibūdinimas. Agresyvaus elgesio formos. Agresyvaus elgesio teorijos. Instinktų agresijos teorijos. S. Freudo agresijos teorija. K. Lorenzo agresijos teorija. Frustracijos – agresijos teorija. Socialinio mokymosi agresijos teorija. K. A. Dodge‘o agresijos teorija. Fiziologinė įtaka agresyvumui. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 39 psl.
2017 02 08
Statistinis tyrimas: mokinių laisvalaikio užimtumas
Statistinis tyrimas Mokinių laisvalaikio užsiėmiai. Kodėl pasirinkau šią temą?. Ką veikia mokiniai laisvalaikiu?. Naudojamos formulės ir terminai. Merginos. Rezultatai. Vaikinai. Rezultatai. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 09
Mokykla
Įvadas. Mokymosi samprata ir klasės svarba. Mokinių savijauta, kaip gyvenimo mokykloje dimensija. Moksleivių neigiamų emocijų priežastys. Agresija ir konfliktai mokykloje. Paauglių tarpusavio agresija mokykloje. Mokymasis per pamoką. Pagrindinės psichologijos kryptys pamokoje. Vadovavimas klasei. Grupinė dinamika klasėje. Klasės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 psl.
2010 03 03
5-6 klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamoku kaitą ir prasnimgumą
Įvadas. 5-6 klasių mokinių požiūrį įtakojantis veiksniai. Veiksniai, įtakojantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas. Mokymosi motyvacija. Mokytojo įtaka mokinių požiūriui į kūno kultūros pamokas. (apie tai galvoju dar rašyti). -6 klasių mokinių kūno kultūros žinios ir įgūdžiai. Šiuolaikinės kūno kultūros ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 psl.
2013 11 18
Vaikų pyktis ir agresija
Literatūros apžvalga. Dviejų – keturių metų vaikų psichologija. Vaikų pykčio ir agresijos priežastys. Praktika. Situacijos pristatymas. Vaikų stebėjimo eiga. Vaikų stebėjimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 1 psl.
2012 12 02
Mokinių motyvacija mokytis
Turinys. Įvadas. Motyvacijos samprata. Emocinė motyvacija. Vidinė motyvacija. Išorinė motyvacija. Motyvacijos apibrėžtys. Mokinių motyvacijos stokos priežastys mokytis. Motyvacijos stiprinimo metodai, būdai. Pozityvus paskatinimas. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 09 14
Genai skaidrės
Projektinis darbas. Tikslas – išsiaiškinti. GENAS – DNR molekulės atkarpose užkoduoti įvairūs ląstelės gyvybinės veiklos ir vystymosi nurodymai. Genai. Dominuojantysis (pasireiškiantis genas) rudos akys. Plaukų spalva. Hipotezė mokinių rudais plaukais bus daugiausia. Šviesiais plaukais – mažiausia. Buvo apklausti 23 ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 02 24
Pamokos chronometražo protokolas
Pamokos chronometražo protokolas. Užduotis įvertinti dviejų mokinių aktyvumą pamokoje (%. Mokinių aktyvumo dinamikos per pamoką kreivės. Mokinių darbingumo įvertinimas. Rekomendacijos.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2015 10 26
Filmo „Eksperimentas“ psichologinė analizė
Įvadas. Filmo aprašymas. Tarekas. Berusas. Štangofas. Filmo problematika. Agresija. Atsiradimo priežastys. Kaip įveikti pyktį? Socialinio vaidmens įtaka. Atsiradimo priežastys. Kaip to išvengti? Problematika filmo epizoduose. Agresija filmo epizoduose. Socialinio vaidmens įtaka filmo epizoduose. Problematika šiuolaikinėje visuomenėje. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2015 10 14