Moters paveikslas vaizgantas

300 dokumentų
Moterų paveikslai Lietuvių literatūroje
Visais laikais buvo kuriamas moters įvaizdis. Ypač literatūroje moterims buvo sukuriamas vaizdingas jų paveikslas. Tai puikiai atskleidžia Juozo Tumo – Vaižganto bei Jono Biliūno kūriniai. Galima teigti, kad beveik visais laikais moteris buvo ir yra pateikiama kaip namų šeimininkė. Taip pat, moteris laikoma kantria, likimui ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 29
Tėvas lietuvių literatūroje

Tema: 18. Tėvas lietuvių literatūroje (Justinas Marcinkevičius ir kt.). Kalbėjimo ...

Kas toks yra tėvas šiuolaikiniame pasaulyje ir kaip jis yra vaizduojamas? Dažniausiai tėvas ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 18 potemė
2017 01 01
Meilė kelia ir gramzdina
Meilė kelia ir gramzdina. Pagal Vincas Mykolaitis - Putinas, Marius Katiliškis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 03 30
Kūrėjo lemtis lietuvių literatūroje
Kūrėjo lemtis lietuvių literatūroje. ( Putinas, Škėma ).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2013 04 29
Ką žmogus atranda prarasdamas rašinys
Ką žmogus atranda prarasdamas?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 11 08
Ar visada tarnystė žemina?
Ar visada tarnystė žemina?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 05 05
Severijos paveikslas
Severjos paveiklas. Lietuvių kalbos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 09 29
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Martynas Mažvydas. Saulius Žukas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Onutė Baumilienė, Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Irena Kanišauskaitė. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Maironis. Jonas Biliūnas. Saulius Žukas. Šatrijos Ragana. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 185 psl.
2016 02 02
Ar suranda laimę Vaižganto veikėjai? Dėdės ir dėdienės
Ar suranda laimę vaižganto veikėjai?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 03 13
Darbo išaukštinimas lietuvių literatūroje
Darbo išaukštinimas lietuvių literatūroje. Įvadas. Juozas tumas-vaižgantas (napalys darbus dirba). Kristijonas donelaitis (metai). Vincas krėvė (skerdžius). Justinas marcinkevicius (šventoji duona). Išvados. Naudoti šaltiniai.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 psl.
2013 03 13
Koks lietuvio lietuvės paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.) - Kalbėjimo potemė 12 klasei

Tema: 14. Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje ...

Lietuviai - užsigrūdinusi tauta, dėl galimybės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 14 potemė
2017 01 01
Agnės paveikslas romane miškais ateina ruduo
Agnės paveikslas Mariaus Katiliškio romane ,,Miškais ateina ruduo‘‘. Agnė - vos septynioliktus metus perkopusi mergaitė, krautuvininkės jauniausioji duktė, kuri dažnai tapatinama su gamtos vaiku. Lankstumas, grakštumas, trykštanti energija ir jaunystė – išskirtiniai mergaitės bruožai.  Mergaitė atvira pasauliui, jos mintys ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 02 18
Moterų paveikslai
Moterų paveikslai lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 06 08
Nacionalinio charakterio bruožai Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“
Mykoliukas. Severja. Rapolas geišė. Stiprus šeimos jausmas lietuvių baudžiauninkui palikta vienintelė socialinė teisė – turėti šeimą – buvo svarbiausias gyvenimo tikslas. Mykoliukas. Severja. Kūrybiniai ir meniniai sugebėjimai, estetinis jausmas, pasaulėjautos svajingumas. Darbštumas traktuojamas ir kaip moralinė, ir kaip ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 01 20
Moterų paveikslai romane Altorių šešėly
Moterų paveikslai vinco putino romane ,,altorių šešėly''.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 04 16
Dėdės ir dėdienes skaidrės
Juozas tumas - vaižgantas ir jo kūryba. Lietuvių literatūros prozininkas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Geriausiuose savo kūriniuose spalvingai pavaizdavęs xix a. Pabaigos ir xx a. Pradžios lietuvių visuomeninį gyvenimą. Vaižganto kūryba. Savita formos požiūriu. Netelpa į tradicinių literatūros rūšių, žanrų ...
Lietuvių analizės, Analizė, 15 psl.
2013 04 19
Ignas Šeinius Kuprelio paveikslas
I. Šeiniaus „Kuprelis“ – impresionistinis kūrinys. Intensyvus, gyvas ir jautrus pasakojimas, impulsyvus žodis ir subjektyvus įspūdis susilieja į nedalomą visumą. Negali nejaudinti giliai atskleista mylinčio ir kenčiančio žmogaus drama. Taigi kokį kuprelį, pagrindinį romano veikėją, vaizduoja i. Šeinius?Kuprelis – ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 12 08
Telesforo (Tiliaus) Gelažiaus paveikslas Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo”
Telesforo (Tiliaus) Gelažiaus paveikslas Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo”. Apie romaną. Tiliaus paveikslas. Jaunas, tvirto sudėjimo, stiprus vyras. Nebijantis darbo. Tilius – gamtos žmogus. Nepatyręs. Lengvai paveikiamas tiek nuotaikos, tiek aplinkinių. Tilius pasiduoda neveiklumui. Nori jaustis nepriklausomas. Tilius ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 04 02
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas
Justinas Marcinkevičius – vienas ryškiausių XX a. lietuvių literatūros veikėjų. Jo kūryba ir veikla apima gan platų arealą. Jis yra poetas, dramaturgas, vertėjas. Pagrindinė jo kūrybos tema - Lietuva, jos istorija ir dabartis, gamta, kultūra, žmogus, tėvynė. Tai žmogus, nepabūgęs rašyti savo kūrinius, remdamasis ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 01 16
Vaižgantas Dėdes ir dėdienės
Vaižgantas yra tarsi lietuvių kultūros šviesos simbolis. Jis turėjo didelę įsigyvenimo į gamtą galią, stiprią vaizduotę. Žmogaus istoriją jis matė susiliejusią su gamta. Vaižgantas yra didžiausias mūsų tautininkas. Jis galėjo gyventi tik lietuvoje ir lietuvai. Savo tautai jis dirbo ką galėjo ir kaip galėjo. Vaižganto ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 08 01
Vaižgantas Dėdės ir dėdienės Silpni ar stiprūs apipasakoti veikėjai
Juozas Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. Tema Silpni ar stiprūs apipasakoti veikėjai “Dėdėse ir dėdienėse”?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 12 12
12 klasės egzamino autoriai
K. Donelaitis XVIIIa. (pirmas grožinės literatūros kūrėjas). Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. Juozas Tumas-Vaižgantas. Vincas Krėvė-Mickevičius. B. Sruoga. Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salovėja Nėris. A. Vaičiulaitis. Henrikas Radauskas. Jonas Mačiulis - Maironis. Vanda Juknaitė. Vytautas Mačernis. Antanas Škėma. Saulius ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 01 28
Lietuvos smulkių siuntų vežimo kompanijų paslaugų analizė
Logistikos kursinis. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Transporto logistikos samprata. Smulkiųjų siuntų vežimo kompanijų paslaugų analizė. „dpd lietuva“ transporto logistikos įmonės analizė. Transporto logistikos įmonės „paveikslas“. Įmonės teikiamos paslaugos. „dpd lietuva“ siuntų taškai. Kaina ir savikaina. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 07 03
Monikos paveikslas Mariaus Katiliškio romane “Miškais ateina ruduo”
Monikos paveikslas Mariaus Katiliškio romane “Miškais ateina ruduo”. Monika. Jauna, graži. Neklusnumas, savęs įvertinimas, valdingumas fiksuojamas palyginimais. Žavinti kitus vyrus. Su vyru siejo tik šalti santykiai. Nemylėjo vyro, jautė jam neapykantą. Jautėsi vieniša. Priėmė Tiliaus meilę. Pažadino Tiliuje slypėjusią ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 03 17
Rugiuose prie bedugnės
Džeromo selindžerio romano ištraukose “Rugiuose prie bedugnės” brolio ir sesers meilė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 01 14
Juozas Tumas-Vaižgantas. Mykoliuko-Mykolo paveikslas apysakoje “Dėdės ir dėdienės”.
Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vaižganto apysakoje “Dėdės ir dėdienės”. Juozas Tomas-Vaižgantas savo apysaką pradeda įžanga, kurioje pristato keistą ir sunkiai šių laikų žmogui suvokiamą socialinį tipą – “dėdes ir dėdienes”: “man teks kalbėti apie tėvo brolį – nevedusį ir apie tėvo brolienę – ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
Praeities paveikslas romantikų kūryboje
Praeities paveikslas romantikų kūryboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 03 25
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 01 15
B. Sruoga ,,Dievų miškas'' ryškiausi personažai
Balys Sruoga. Vacekas Kozlovkis. Fricas Zelionkė. Arno Lėmenas. Julius Švarcbartas. Traugotas Majeris. Arno Chemnicas.
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2015 11 12
Referatas apie knygą Česlovas Milošas romanas Isos slėnis
Česlovo Milošo biografija ir asmenybė. Česlovo Milošo kūryba. Isos slėnis‘‘ Tomo paveikslas. Senelių paveikslas. Pakėnas, mokytojas Juozapas, eigulys Baltazaras. Mitinis pasaulis.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2015 04 12