Nedarbo problema

300 dokumentų
Nedarbo problema Lietuvoje ir pasaulyje bei jos sprendimo būdai
Nedarbo problema lietuvoje ir pasaulyje bei jos sprendimo būdai. Įvadas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo prognozės. Jaunimas ir darbas. Kokios jaunimo nedarbo priežastys? Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 05 18
Nedarbo problema Lietuvoje ir pasaulyje, jos sprendimo būdai
Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rodikliai. Nedarbo priežastys. -Nedarbo pasekmės. Užimtimo didinimo priemonės. Nedarbo prognozės. -Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 12 05
Nedarbo problema ir es plėtimasis skaidrės
Nedarbo problema ir es plėtimasis. Darbo tikslas. Nedarbo problema. Nedarbo priežastys. Nedarbo priežastis statybos sekturiuje Lietuvoje. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Europos Sąjungos plėtros etapai. Priėmimo į ES procedūra. Europos sąjungos plėtra Lietuvoje. Lietuvos narystės ES nauda. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 06 09
Nedarbo problema Lietuvoje referatas
Įvadas. Nedarbo tipai. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Sezoninis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Darbo jėgos migracija. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygis įvairiuose Lietuvos rajonuose. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 04 04
Nedarbo problema ir jos sprendimo budai referatas
Įvadas. Nedarbo problema. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Situacija Lietuvoje. Nedarbo sprendimo būdai. 1 Darbo pasiūlos didinimas. Darbo paklausos didinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 07 15
Nedarbo problema ir ES plėtimasis
Įvadas. Nedarbo problema. Nedarbas. Nedarbo pirežastys. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Es plėtros etapai. Priėmimo į ES procedūra. Stojimo į ES proceso stadijos. Tradiciniai EB plėtros principai. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 06 09
Nedarbo problema ir jos sprendimo būdai
Įvadas. Nedarbo priežastys. Ilgalaikis nedarbas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Metų darbo rinkos lietuvoje apžvalga. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Nedarbo problemos sprendimas. Nedarbo problemos sprendimo būdai. Metų darbo rinkos prognozė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 05 15
Nedarbo problema referatas
Įvadas. Teorinė dalis. Bedarbio sąvoka. Pagrindiniai nedarbo tipai. Situacija Marijampolės apskrityje. Darbo rinkos ypatumai Marijampolės apskrities savivaldybėse. Pagrindinės nedarbo priežastys. Pagrindinės nedarbo pasekmės. Nedarbo pasekmių statistika. Nedarbo mažinimo sprendimo būdai. Praktinė dalis. Tyrimo duomenų analizė. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 24 psl.
2015 12 04
Nedarbo problema bei jos sprendimo būdai
Įvadas. Bedarbio sąvoka. Kaip tampa bedarbiais. Nedarbo rūšys, lemiančios nedarbo lygio nustatymo paklaidas. Nedarbo tipai ir priemonės ,kurios padedama pažintine darbo tipą. -Nedarbo priežastys Pasaulyje. -Nedarbo priežastys Lietuvoje. -Ekonominės darbo jėgos migracijos priežastys. -Darbo rinka. Šešėlinė darbo rinka. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 29 psl.
2017 03 01
Nedarbo problema Lietuvoje
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždavinai. Pagrindiniai darbe taikyti metodai. Nedarbo problemos teorinė dalis. Nedarbo samprata , tipai ir priežastys , socialinės bei ekonominės pasekmės. Nedarbo samprata. Tipai ir priežastys. Socialinės ir ekonominės pasekmės. Pagrindinės nedarbo problemos. Nedarbo statistika. Nedarbo problemos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 05 22
Nedarbo problema Didžiojoje Britanijoje Nedarbas Anglijoje
Įvadas. Nedarbas. Nedarbo pasekmės asmeniui. Socialinės pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Teisės gauti nedarbo išmoką lietuvoje ir didžiojoje britanijoje palyginimas. Nedarbo socialinio draudimo išmoka lietuvoje. Nedarbo socialinio draudimo išmoka didžiojoje britanijoje. Statistika. Nedarbo lygis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 04 21
Nedarbo problema
Nedarbas. Nedarbo priežastys ir tipai. Nedarbas Lietuvoje. Palyginimas su Baltijos šalimis. Įvadas. Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Rinkos ekonomikos šalims būdingas socialinis reiškinys. Darbo jėga. Darbingo amžiaus dirbantys ar aktyviai ieškantys darbo žmonės. Nedarbo lygis. Bedarbių skaičiaus procentinis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 03 17
Nedarbo problema kursinis darbas
Įvadas. Nedarbo teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata ir svarbiausi jos elementai. Nedarbą sąlygojantys veiksniai. Nedarbas kaip socialinis reiškinys. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumas akmenės rajone. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas Akmenės rajone. Viešųjų darbų programa. Remiamų darbų programa. Profesinis mokymas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 03 15
Nedarbo lygis skaičiuojamas Lietuvoje
Įvadas. Nedarbas ir jo tipai. Nedarbo problema. Nedarbo problema pasaulyje. Nedarbo problema Lietuvoje. Aukščiausias nedarbo lygis Lietuvos miestuose. Žemiausias nedarbo lygis Lietuvos miestuose. Bedarbių skaičius. Nedarbas pagal išsilavinimą. Bedarbiai pagal lytį ir amžių. Ilgalaikis nedarbas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2014 10 21
Nedarbo Lietuvoje makroekonominės problemos samprata, charakteristikos ir sprendimo būdai
Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo rūšys. Nedarbo rodikliai. 2016 m. darbo rinkos prognozė. Pagrindinė nedarbo problema. Nedarbo pasekmės ir sprendimo būdai. Išvdaos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 01 05
Statistinis tyrimas nedarbas ir bedarbystė
Įvadas. Nedarbo teoriniai aspektai Nedarbo samprata ir jo matavimas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys. Lietuvos nedarbo analizė. Santykių dydžių apskaičiavimas. Bedarbystės Lietuvoje statistinio tyrimo problema. Išvados. Literatros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2016 06 01
Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė referatas
Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo sąvokos. Nedarbo rūšys. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 04 13
Užimtumo problema ir nedarbo lygis ES
Įvadas. Darbo aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai bei organizavimas. Nedarbo ir užimtumo pradmenys. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Užimtumas. Užimtųjų statuso klasifikacijos grupės. Nelegalus užimtumas. Nedarbo priežastys ir užimtumo problema. Nedarbo priežastys. Užimtumo problema. ...
Vadybos referatai, Referatas, 26 psl.
2014 01 28
Nedarbo rinkos analizė
Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo tipai ir priežastys. Nedarbo poveikis ekonomikai. Lietuvos darbo rinka, jaunimo nedarbo problema. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo lietuvoje analizė. Statistinių duomenų pokyčiai ir prognozavimas. Rodiklio dinamikos pokytis. Bedarbių skaičiaus prognozavimas. -. Metams. Tarpusavio ryšio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 05 02
Jaunimo nedarbo ir užimtumo problema
Įvadas. Jaunimo nedarbo kitimo tendencijos. Jaunimo nedarbo lygis. Jaunimo nedarbo santykis. Jaunimo nedarbo mažinimo priemonės ir užimtumo skatinimas. „Jaunimo garantijos“. „Judrus jaunimas“. Išvados. Literatūra. Summary.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 02 06
Nedarbo Lietuvoje tyrimas bei nedarbo lygio mažinimo priemonės
Įvadas. Teoriniai nedarbo aspektai. Nedarbo sąvoka. Nedarbo klasifikavimas. Nedarbo sąsaja. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo tyrimas. Nedarbo 2003 – 2013 m. kitimo tendencijos. Perteklinės specialybės. Paklausiausios/ mažai paklausios specialybės. Nedarbo sukeltos pasekmės. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2015 04 18
Užimtumo problema ir nedarbo lygio kitimas Europos sąjungoje
Užimtumo problema ir nedarbo lygio kitimas Europos Sąjungoje. Įvadas. Nedarbo rūšys ir formos. Nedarbo lygis europos sąjungoje. Jaunimo nedarbas Lietuvoje. Užimtumas europoje. Europos užimtumo strategija. Europos komisija didžiausi užimtumo lūkesčiai išlieka pramonėje. Lietuvos užimtumas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 03 26
Nedarbo lygis Lietuvoje kursinis
Įvadas. Darbo rinkos samprata. Nedarbas – pagrindinė lietuvos darbo rinkos problema. Nedarbas sąvoka. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo lygis. Nedarbo pasekmės ir mažinimo priemonės. Išvados.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 01 30
Nedarbo problemos Lietuvoje
Įvadas. Nedarbo ėsmė. Nedarbo tipai ir nustatymo būdai. Nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje 2010 – 2014 metais. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 12 10
Nedarbo lygis Lietuvoje referatas
Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygis pagal regionus. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes. Nedarbo lygis Lietuvoje 2015m. Nedarbo pasekmės. Nedarbo lygio sprendimo būdai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 12 15
Nedarbas
Įvadas. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo problemos. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Nedarbo pasekmės. Nedarbo nagrinėjimas priklausomai nuo bendrojo nacionalinio produkto apimties ir infliacijos lygio. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Užimtumą reguliuojančios ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2013 07 07
Užimtumas ir nedarbas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Užimtumas. Nedarbas. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo tipai. Nedarbo statistika lietuvoje. Nedarbobo lygio pokyčiai(tyrimų duomenys). Priedai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 psl.
2011 01 06
Nedarbas Lietuvoje skaidrės
Nedarbas Lietuvoje, kaip. socialinė problema. Įvadas. Darbo tikslas. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbas gali būti. Nedarbo rūšys pagal priežastis. Nedarbo rodikliai. Nedarbo priežastys gali būti subjektyvios ir objektyvios. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2015 03 25
Nedarbo priežastys Lietuvoje pagal regionus
Įvadas.Pagrindinės sąvokos.Nedarbo struktūros sudedamosios dalys.Nedarbo tipai.Nedarbo priežastys.Nedarbo nuostoliai.Nedarbo pasekmės.Nedarbo kaita 2007 – 2011 metais. Lentelė. Diagrama. Diagrama. Pav. Darbo rinkos prognozė 2012 metams.Nedarbo sprendimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2013 11 29
Nedarbas ir jo priežastys ES
Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbas Lietuvoje. Draudimas nuo nedarbo. Nedarbo tipai. Nedarbo rūšys, priežastys ir nuostoliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo apžvalga Europos sąjungoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 06 15