Neverbalinė komunikacija bibliotekoje

300 dokumentų
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. Organizuota komunikacija. Grupinė komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija. Asmeninė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 17
Neverbalinė komunikacija
Įvadas. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Neverbalinė komunikacija vadovo darbe. Išvados. Literatūra. Užduotys.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2012 11 28
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija Japonijoje
Įvadas. Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos samprata. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija Japonijoje. Neverbalinė komunikacija Japonijoje. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 10 psl.
2017 02 15
Komunikacija Visuomenių bendravimas
Įvadas. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė komunikacija. Socialinė komunikacija. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai. Išvados 2. 0. Gauta ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 05 14
Neverbalinė kūno kalba
Įvadas. Kalba. Neverbalinė komunikacija. Skirtingos neverbalinių ženklų reikšmės. Veido išraiška. Akys. Žvilgsnių rūšys. Balsas. Poza. Rankos spaudimas. Melo atpažinimas. Asmuo. Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 12 30
Neverbalinė komunikacija skaidrės
Neverbalinė komunikacija. Tiesioginės komunikacijos poveikis. Vizualinis aspektas. Vokalinis. Verbalinis. Neverbalinės komunikacijos elementai. Kūno kalba. Paraverbalika. Savęs prezentavimas. Kūno kalbos signalai gali būti naudojami kaip. Universalios veido išraiškos. Asmeninė erdvė. Fiksuota. Pusiau fiksuota. Neformali. Asmeninė ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 12 16
Komunikacija skaidrės
Komunikacija. Kas yra komunikacija? Komunikacijos procesas. Komunikacijos komponentai. Komunikacija lygių analizė. Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso sąlygos. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 06 16
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija skaidrės
Verbalinė ir nevarbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Žodinė komunikacija. Raštinė komunikacija. Žodinė forma. Raštinė forma. Kiekvienu atveju mes pasirenkame, kaip reiktų bendrauti su auditorija. Rašytinę formą dažniau renkamės tada, kaip reikia patekti įvairius straipsnius, ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 03 05
Neverbalinė komunikacija referatas (2)
Įvadas. Neverbalinė komunikacija. Kūno kalba. Veido išraiška bei akių kontaktas. Gestai. Poza. Atstumas. Prisilietimas. Kūno sudėjimas, išvaizda. Balso intonacijos. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Komunikacijų referatai, Referatas, 18 psl.
2016 11 10
Neverbalinė komunikacija versle
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso apibūdinimas. Neverbalinė komunikacija. Neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinės komunikacijos rūšys. Neverbalinės komunikacijos funkcijos. Komunikacija su klientais. Klientų tipai. Bendravimas su klientu „akis į akį“. ...
Verslo referatai, Referatas, 16 psl.
2013 06 26
Neverbalinė komunikacija referatas
Įvadas. Neverbalinės komunikacijos svarba. Pozityvi neverbalinė komunikacija. Negatyvūs neverbaliniai signalai. Neverbalinės komunikacijos ženklai. Svarbiausi kūno kabos ženklai. Išvados. Literatūros sarašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 psl.
2016 01 16
Neverbalinė komunikacija projektas
Neverbalinė komunikacija.Specialybės kalbos pagrindų savarankiškas darbas..Darbo vadovė... Šiauliai. Neverbalinės komunikacijos skirstymas. Vizualiai gaunama informacija. Neverbaliniai signalai suvokiami per prisilietimus. Neverbaliniai signalai gavėja pasiekia per kitus šaltinius. Šiaulų valstybinės kolegijos. Verslo ir ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 04 25
Neverbalinė komunikacija (2)
Neverbalinę komunikaciją galima suskirstyti į. Poza. Gestai. Veido išraiška. Džiaugsmas. Nuostaba. Pyktis. Bjaurėjimasis. Baimė. Liūdesys. Akių kontaktas. Garsiniai būdai. Išvaizda. Linksėjimas galva. Emocinis kalbos tonas. Rankos paspaudimas. Bučinys. Neverbalinės komunikacijos ženklų poveikis komunikacijos kokybei. Neverbalinės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 02 14
Pranešimo analizė
Įvadas. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 14 psl.
2017 05 09
Nevarbalinė komunikacija
Neverbalinė komunikacija. Asmeninės erdvės valdymas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Kūno kalba.
Lyderystės namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2016 02 24
Dalykinė komunikacija skaidrės
Dalykinė komunikacija. Komunikacija ir bendravimas. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, funkcijos. Kas yra komunikacija? Komunikavimo pobūdis. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens - grupės komunikacija. Grupinė komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2013 11 25
Neverbalinė kalba: vyrų kūno kalba santykiuose su moterimis
Paveikslai. Įvadas. Džeimso požiūris į neverbalinę komunikaciją. Situacijos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 11 07
Gestai - neverbalinė komunikacija skaidrės
Gestai- neverbalinė komunikacija. Gestų kalba – kalba, kuri suvokiama vizualiai ir perduodama rankų (bei ne rankų) gestais. Gestų reikšmių skirtumai tarp šalių. Gestas „Taip“ ir „Ne“. Gestas „Ok“. Iškeltas nykštys. Gestas „Stop“. Gestas „Velnio ragai“. Gestas „V“. Gestas „Kvietimas pirštu “. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 01
Efektyvi komunikacija
Įvadas. Komunikacija. Gero kalbėjimo bruožai. Gero oratoriaus savybės. Kvėpavimas-vienas svarbiausių fiziologinių aspektų. Neverbalinė komunikacija ir jos ypatybės. Kūno kalbos signalai gali būti naudojami kaip. Laikysena ir kai kurių gestų reikšmės. Rankų gestų reikšmės. Streso ženklai. Efektyvi komunikacija. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 27
Neverbalinis bendravimas konspektas
Interpersonalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Gestai. Kūno padėtis, judesiai. Veido išraiška. Akių kontaktas, žvilgsnis. Balso ypatybės. Fiziniai duomenys. Turimi daiktai. Apranga, išvaizda. Kongruentiškas bendravimas. Atspindėjimas kūno kalbos.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 10 20
Bendravimas su JAV verslo partneriais
Įvadas. Komunikacijos apibrėžimas. Komunikacija su JAV verslo partneriais. Neverbalinė komunikacija su JAV verslo atstovais. Verbalinė komunikacija su JAV verslo atstovais. Amerikiečių savybės komunikuojant 05 Penki veiksniai į sėkmę ir nesėkmę JAV versle. Išvados Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 11 psl.
2015 05 07
Neverbalinė komunikacija projektas (2)
Neverbalinė komunikacija. Prisilietimai. Tai keitimasis informacija. Komunikacija gali būti verbalinė ir neverbalinė. Neverbalinių pranešimo funkcijos yra tokios pačios, kaip ir verbalinių. Sužinoti / atrasti palaikyti. Dažnai neverbalinis bendravimas papildo verbalinį, todėl atlieka papildomas funkcijas. Pabrėžti/akcentuoti ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 06 14
Neverbalinė kalba pristatymas
Neverbalinė kalba. Įvadas. Mūsų darbo tikslas. Neverbalinė komunikacija. Poza. Gestai. Rankų padėtis. Neverbalinės kalbos pagrindai. Dažniausiai naudojami gestai ir kūno padėtys. Rankų gestai. Nepasitikėjima išduodantys gestai. Rankos paspaudimas. Kojų padėtis. Akių kontaktas. Mimika – veido išraiška. Dažniausių veido ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 04 06
Neverbaline komunikacija kūno kalba gestai
Neverbalinė kalba. Gestai. Gestų tipai (pagal p. Ekmanas ir w. Friesenas ). Kai kurių mūsų visuomenėje dažnų gestų ir kūno padėties paaiškinimai:. Rankų gestai. Dėl rankų padėties kalbėjimo metu susiję nemažai draudimų. Nepasitikėjimą išduodantys gestai. Mokslininkai atskleidė. Akių kontaktas. Moraliu žvilgsnio laiku. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 65 psl.
2012 12 10
Neverbalinė kalba
Įvadas. Nežodinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Gestai. Žvilgsnis. Plaštakų gestai. Įsivaizduojamų pūkelių pešiojimas. Situacijos pristatymas. Situacijos analizė. Išvada. Naudota literatūra.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2012 09 12
Dalykinė komunikacija su Danijos atstovais
Įvadas. Danija orientuota į dalykinius reikalus ar į tarpusavio santykius. Formali ar neformali danijos kultūra. Danų požiūris į laiką. Neverbalinio elgesio išraiškos. Ekspresyvi kultūra. Santūri kultūra. Verbalinė komunikacija. Paraverbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Asmeninė erdvė ir atstumas tarp asmenų. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 13 psl.
2015 11 30
Komunikacija ir autoprezentacija
Autoprezentacija ir Komunikacija. BendravimasVieno asmens komunikavimas su kitu. Autoprezentacija. Kas įtakoja pirmąjį įspūdį? Kaip pelnyti pasitikėjimą ir įgyti klausytojų palankumą? Patarimai,kaip nevertėtų elgtis prieš publiką. Veiksmingi ir tinkami komunikacijos principai. Kad veiksmingiau bendrauti reikia. Komunikacijos būdai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 04 23
Verbalinė komunikacija analizė
Įvadas. Komunikacijos samprata. Kas yra verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Kada rinktis rašytinę formą, kada žodinę. Verbalinės komunikacijos formų trūkumai ir privalumai. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Atvejo analizė. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 24 psl.
2017 09 25
Dalykinė komunikacija su Australijos šalies atstovais
Įvadas. Australija. Verslo kultūros ypatumai. Pasisveikinimas. Socialinė kontrolė. Konkurencingumas. Orientacija į dalykinius reikalus. Elgesys. Išvaizda, apranga. Verslas. Kasdieniniai. Bendravimas su australais. Susitikimai. Neverbalinė komunikacija. Patarimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 11 30
Neverbalinė komunikacija skaidrės (2)
Neverbalinė komunikacija. Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių pranešimo funkcijos yra tokios pačios, kaip ir verbalinių. Dažnai neverbalinis bendravimas papildo verbalinį, todėl atlieka papildomas funkcijas. Neverbaliniai pranešimai yra siunčiami tokiais pagrindiniais būdais. Kūno kalba. Akių kontaktas. Poza. Iš rankos paspaudimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2016 10 23