Nuotekų valyo įrenginiai skaidrės

300 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo įrenginių parinkimas. Mažųjų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Darbų sauga ir ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2014 01 14
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo irenginiai. Mechaninis vandens valymo irenginys. Nutekamojo vandens valymo irenginys. Vandens valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 05
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai. Slėginiai tinklai. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2015 01 11
Nuotekos
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkym. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 11 30
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 02 08
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. Sėsdintuvuose nusėda. Pirminis nuotekų valymas. Biologiniam nuotekų valymui panaudojami. Aerobiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 11
Nuotekos skaidrės
Nuotekos -namų ūkyje ar gamyboje vartotas. Vanduo universalus tirpiklis, kuris ištirpina daugybę gamtinių bei sintetinių medžiagų. Užterštos nuotekos yra žalingos aplinkai. Vandens telkiniams galime pakenkti net nesusimąstydami. Nuotekų tipai. Paviršinės nuotekos. Pramoninės nuotekos. Buitinės nuotekos. Mišrios nuotekos. ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 05 07
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo dalis. Projektinė darbo dalis. Nuotekų debitų skaičiavimai. Skaičiuotiniai debitai įvertinantys ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 psl.
2010 03 03
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas kaimo turizmo sodybai
Įvadas. Buitinių nuotekų tvarkymas individualiuose namuose. Individualių nuotekų tvarkymas. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Kaimo turizmo sodybos veikla ir nuotekų tvarkymas joje. Įrenginio parinkimas buitinėms nuotekoms valyti. Išvados. Literatūra. Priedai.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 06 22
Nuotekų kursinis darbas
Nuotekų šalinimas. Nuotekų šalinimo įrenginiai. Vietinio nuotekų šalinimo įrenginių kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių proektavimui. Nuotekų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2013 02 17
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. Ramintuvas. Latakas. Grotos. Smėliagaudės. Smėlio sausinimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 12 10
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03
Miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Įvadas. Nutekamojo vandens kiekių ir užterštumų nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Parengiamojo valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Nuotekų skaidrinimo įrenginiai. Pirminiai nusodintuvai. Nutekamojo vandens biologinio valymo įrenginiai. Aerotankai su ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2017 04 25
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiai
Įvadas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. Aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas centrifugomis. Bereagenčiu būdu paruošto dumblo panaudojimo galimybės. Išvados. Naudota ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 03 01
Vandens valymo technologiju kursinis projektas
Turinys. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Buitinio išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2010 03 03
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Nuoteku valymo technologijos kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Grotos. Smėliagaudės. Nusodintuvai. Biologinis valymas. Biologiniai tvenkiniai. Aerotankai. Biofiltrai. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 11 29
Ukmergės miesto nuotekų valykla
Įžanga. Teorinė dalis. Nuotekų valymo principai. Nuotekų dumblo apdorojimas. Objekto charakteristika. Metodologinė darbo dalis. Projektinė dalis. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų kiekių skaičiavimas pagal teršalų normą. Teršalų kiekio skaičiavimai. Nuotekų valymo technologinių įrenginių ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 81 psl.
2010 11 03
Vilniaus nuotekų valykla
Vilniaus miesto nuotekų valykla. Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta eksploatuoti 1986 m. Problema. Tačiau mechaninio nuotekų valymo įrenginių modernizacija neišsprendė vienos nemenkos problemos – didžiulio susidarančio dumblo kiekio. 2012 m. Uab „Vilniaus vandenys“ nuotekų valykloje buvo pastatyti termohidrolizės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 30
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 10 18
Nuotakynai (kanalizacija)
Nuotakynai (kanalizacija). Nuotekos yra skirstomos į tris grupes. Buitinių nuotekų geodezinis planas. Teršalų koncentracija. Nuotekų tinklai pagal slėgį skirstomi. Nuotekų šuliniai. Naujos kartos nuotekų priežiūros šulinys su dvigubo dugno kinete. Nuotekų apžiūros šulinio montavimas. Nuotekų šuliniai. Perkryčio (kritimo) ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 01 09
Vilniaus nuotekų valykla skaidrės
Vilniaus nuotekų valykla. Sostinėje tarp Pilaitės. 1986 m. 2002-aisiais modernizuotas nuotekų. Kaip tai veikia? Vilniuje esančios 102 skirtingo pajėgumo nuotekų siurblinės visas sostinės nuotekas pumpuoja į valyklą.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 09 17
Nuotekų perdirbimas
Įvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Referato dėstymas. Pirma nuotekų apdirbimo stadija – nuotekų dumblo gavimas. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos technologinio proceso aprašymas mažos drėgmės nuotekų dumblo gavimui. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Europos Sąjungoje. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 04 14
Išoriniai kompiuterio įrenginiai skaidrės
Išoriniai kompiuterio įrenginiai. Bendrai apie išorinius įrenginius. Pelė. Vaizduoklis. Spausdintuvas. Skaitytuvas. Modemas. Klaviatūra.
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 21
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Smėliagaudės skaičiavimas ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 19
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Nuotekų išmetimas
Nuotekų išmetimas. Sąlyga: apskaičiuoti nuotekų teršalų kiekį išmetamą į:. Gamtinę aplinką;. Nuotekų tinklus;. Vandens telkinį (priimtuvą, ežerus, upes,. ). Kadangi vidutinė metinė dlk yra nustatoma individualiai, mums near galimybės ją apskaičiuoti. Kadangi faktinis nuotekų išmetimas yra didesnis nei leistinas, tuomet ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 08
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Susidarančių nuotekų kiekių ir užterštumo skaičiavimai. Suskaičiuotų nuotekų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 05 22