Nuoteku dumblas ir tvarkymas

300 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 02 08
Nuotekos
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkym. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 11 30
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas kaimo turizmo sodybai
Įvadas. Buitinių nuotekų tvarkymas individualiuose namuose. Individualių nuotekų tvarkymas. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Kaimo turizmo sodybos veikla ir nuotekų tvarkymas joje. Įrenginio parinkimas buitinėms nuotekoms valyti. Išvados. Literatūra. Priedai.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 06 22
Vilniaus nuotekų valykla
Vilniaus miesto nuotekų valykla. Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta eksploatuoti 1986 m. Problema. Tačiau mechaninio nuotekų valymo įrenginių modernizacija neišsprendė vienos nemenkos problemos – didžiulio susidarančio dumblo kiekio. 2012 m. Uab „Vilniaus vandenys“ nuotekų valykloje buvo pastatyti termohidrolizės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 30
Dumblas skaidrės
Dumblas. Dumblo savybės. Dumblas randamas. Dumblo apdorojimas nuotekose ir panaudojimas. Nuotekų dumblo kiekio mažinimas. Dumblo dezintegracijos būdai. Terminė dumblo dezintegracija. Elektrokinetinė dumblo dispergacija. Dumblo dezintegracija ultragarsu. Cheminė dumblo dezintegracija. Dumblų apdorojimas probiotikais. Šaltiniai.
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 12 29
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Buitinių nuotekų tarša aplinkai ir jų tvarkymas. Nuotekose esantys teršalai ir jų poveikis aplinkai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį „Feliksnavis” parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2017 06 22
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas sodyboje
Įvadas. Buitinėse nuotekose esantys teršalai ir jų tvarkymas. Nuotekose esantys teršalai ir jų poveikis aplinkai. Individualūs buitinių nuotekų tvarkymo metodai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Nuotekų tvarkymas sodyboje. Biologinio nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Aplinkosauginiai skaičiavimai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2017 06 22
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo valykla. Nuotekų valymo kokybė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
Dumblas
Ivadas. Dumblo susidarymo ir kokybs prognoz. Dumblo susidarymo prognoz). Dumblo susidarymo prognozs prielaidos. Gyventoju skaiciaus kitimas. Gyventoju prisijungimo prie nuoteku tinklu kitimas. Gyventoju generuojamos taršos kitimas. Perteklinio dumblo prieaugio kitimas. Dumblo susidarymas. -. M. Dumblo kokyb)s prognoz). Nuoteku dumblo tvarkymo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 159 psl.
2013 05 16
Miesto nuotekų valykla projektavimas
Aiškinamasis raštas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuotinų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Valomų nuotekų užterštumas pagal atitinkamą teršalą. Ekvivalentinis gyventojų skaičius. Teršalų masės nustatymas. Poveikio priimtuvui skaičiavimas. Reikiamo išvalymo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2012 05 03
Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašas. Nuotekų tvarkymas panevėžio mieste. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Parengiamasis valymas. Pirminiai nusodintuvai ir pirminio dumblo šalinimas. Cheminių reagentų naudojimas. Nuotekų pertekliaus sukaupimas. Biologinis nuotekų valymas veikliojo dumblo reaktoriuje. Nitrifikuoto dumblo mišinio ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2015 02 08
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 10 18
Nuotakynai (kanalizacija)
Nuotakynai (kanalizacija). Nuotekos yra skirstomos į tris grupes. Buitinių nuotekų geodezinis planas. Teršalų koncentracija. Nuotekų tinklai pagal slėgį skirstomi. Nuotekų šuliniai. Naujos kartos nuotekų priežiūros šulinys su dvigubo dugno kinete. Nuotekų apžiūros šulinio montavimas. Nuotekų šuliniai. Perkryčio (kritimo) ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 01 09
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika
Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą. Kas tai yra tipk? Gamtinių išteklių naudojimas įmonėje. Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui. Cheminių medžiagų naudojimas. Mokestis už aplinkos teršimą. Įmonės veiklos poveikis vandens ištekliams ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2012 05 05
Nuotekų perdirbimas
Įvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Referato dėstymas. Pirma nuotekų apdirbimo stadija – nuotekų dumblo gavimas. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos technologinio proceso aprašymas mažos drėgmės nuotekų dumblo gavimui. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Europos Sąjungoje. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 04 14
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo įrenginių parinkimas. Mažųjų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Darbų sauga ir ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2014 01 14
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Smėliagaudės skaičiavimas ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 19
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Nuotekų išmetimas
Nuotekų išmetimas. Sąlyga: apskaičiuoti nuotekų teršalų kiekį išmetamą į:. Gamtinę aplinką;. Nuotekų tinklus;. Vandens telkinį (priimtuvą, ežerus, upes,. ). Kadangi vidutinė metinė dlk yra nustatoma individualiai, mums near galimybės ją apskaičiuoti. Kadangi faktinis nuotekų išmetimas yra didesnis nei leistinas, tuomet ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 08
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Susidarančių nuotekų kiekių ir užterštumo skaičiavimai. Suskaičiuotų nuotekų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 05 22
Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas
Paviršinių nuotekų sąvoka įvadas. Paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų paviršinių nuotekų tvarkymui teisinis reglamentavimas. Paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai išvados. Literatūros ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 10 13
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 psl.
2013 04 25
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai. Slėginiai tinklai. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2015 01 11
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Kelių ir geležinkelių praktika
Kelių ir geležinkelių praktikos ataskaita. Įvadas. Geodezinis lazerinis skanavimas. Lidar veikimo principas. Saugaus darbo reikalavimai. Vilniaus nuotekų valykla. Įmonė ir jos istorija. Nuotekų surinkimas. Vilniaus nuotekų valyklos pūdytas dumblas po sausinimo. Nuotekų valymas. Uab ,,vilniaus energija”. Įmonė ir jos istorija. ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 11 07
Nuotekų vandens valymo sistemos
Įvadas. Šiuolaikinio gyvenimo nebeįmanoma įsivaizduoti be nuotekų vandens valymo sistemų. Šiame referate nagrinėjami nuotekų tipai, rūšys pagal kilmę sudėtį ir t. Nuotekų rūšys. Nuotekų valymo sistemos. Apibendrinimas. Literatūra. Bronius Kriščiūnas, Audrius Dėdelė Aplinkos inžinerija. Inga Adamonytė, Stefanija ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 11 16
Vilniaus nuotekų valykla skaidrės
Vilniaus nuotekų valykla. Sostinėje tarp Pilaitės. 1986 m. 2002-aisiais modernizuotas nuotekų. Kaip tai veikia? Vilniuje esančios 102 skirtingo pajėgumo nuotekų siurblinės visas sostinės nuotekas pumpuoja į valyklą.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 09 17