Nuoteku valymo stotis

300 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo įrenginių parinkimas. Mažųjų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Darbų sauga ir ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2014 01 14
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 10 18
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 psl.
2013 04 25
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo irenginiai. Mechaninis vandens valymo irenginys. Nutekamojo vandens valymo irenginys. Vandens valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 05
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Susidarančių nuotekų kiekių ir užterštumo skaičiavimai. Suskaičiuotų nuotekų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 05 22
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. Sėsdintuvuose nusėda. Pirminis nuotekų valymas. Biologiniam nuotekų valymui panaudojami. Aerobiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 11
Nuotekų vandens valymo sistemos
Įvadas. Šiuolaikinio gyvenimo nebeįmanoma įsivaizduoti be nuotekų vandens valymo sistemų. Šiame referate nagrinėjami nuotekų tipai, rūšys pagal kilmę sudėtį ir t. Nuotekų rūšys. Nuotekų valymo sistemos. Apibendrinimas. Literatūra. Bronius Kriščiūnas, Audrius Dėdelė Aplinkos inžinerija. Inga Adamonytė, Stefanija ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 11 16
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai. Slėginiai tinklai. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2015 01 11
Nuotakynai (kanalizacija)
Nuotakynai (kanalizacija). Nuotekos yra skirstomos į tris grupes. Buitinių nuotekų geodezinis planas. Teršalų koncentracija. Nuotekų tinklai pagal slėgį skirstomi. Nuotekų šuliniai. Naujos kartos nuotekų priežiūros šulinys su dvigubo dugno kinete. Nuotekų apžiūros šulinio montavimas. Nuotekų šuliniai. Perkryčio (kritimo) ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 01 09
Buitinių Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Debitų nustatymas. Debitai valymo įrenginių projektavimui. Užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo parinkimas. Mechaninis valymas. Biologinis nuotekų valymas. Nusodintuvai. Cirkuliacinio dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2015 02 09
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 02 08
Vandens apsauga ir nuotekų valymo technologijos
Vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos. Įvadas. Uždaviniai. Geriamojo vandens kokybės vertinimas. Geriamojo vandens kokybė lietuvoje. Vartojamosios vandens savybės. Fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Cheminiai vandens kokybės rodikliai. Mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai. Radiologiniai vandens kokybės rodikliai. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 02 28
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. Ramintuvas. Latakas. Grotos. Smėliagaudės. Smėlio sausinimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 12 10
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas kaimo turizmo sodybai
Įvadas. Buitinių nuotekų tvarkymas individualiuose namuose. Individualių nuotekų tvarkymas. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Kaimo turizmo sodybos veikla ir nuotekų tvarkymas joje. Įrenginio parinkimas buitinėms nuotekoms valyti. Išvados. Literatūra. Priedai.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 06 22
Nuotekų kursinis darbas
Nuotekų šalinimas. Nuotekų šalinimo įrenginiai. Vietinio nuotekų šalinimo įrenginių kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių proektavimui. Nuotekų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2013 02 17
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo valykla. Nuotekų valymo kokybė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas sodyboje
Įvadas. Buitinėse nuotekose esantys teršalai ir jų tvarkymas. Nuotekose esantys teršalai ir jų poveikis aplinkai. Individualūs buitinių nuotekų tvarkymo metodai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Nuotekų tvarkymas sodyboje. Biologinio nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Aplinkosauginiai skaičiavimai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2017 06 22
Nuoteku valymo technologijos kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Grotos. Smėliagaudės. Nusodintuvai. Biologinis valymas. Biologiniai tvenkiniai. Aerotankai. Biofiltrai. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 11 29
Nuotekų projektavimas
Vandenų apsaugos kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2014 05 26
Nuotekos
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkym. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 11 30
Vandenvalos kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Gyventojų nuotekų kiekiai. Pramonės objektų nuotekų kiekiai. Cukraus fabrikas. Koncervų cechas. Nuotekų kiekių, užterštumų ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Mechaninio valymo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 psl.
2015 05 04
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo dalis. Projektinė darbo dalis. Nuotekų debitų skaičiavimai. Skaičiuotiniai debitai įvertinantys ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 psl.
2010 03 03
Vandens valymo technologiju kursinis projektas
Turinys. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Buitinio išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2010 03 03
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiai
Įvadas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. Aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas centrifugomis. Bereagenčiu būdu paruošto dumblo panaudojimo galimybės. Išvados. Naudota ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 03 01
Nutekamieji vandenys
Aplinkos cheminių tyrimų. savarankiškas darbas. Nutekamieji vandenys. Darbo tikslas. Nutekamieji vandenys tai. Nutekamųjų vandenų užterštumas. Nutekamieji vandenys pagal kilmę gali būti. Bendrieji reikalavimai į aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Nutekamuosius vandenis pagal teršiančias medžiagas ir taršos pobūdį GALIMA ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 12 03