Organizacijos elgsena

300 dokumentų
Organizacijos elgsena
Organizacijos elgsena. Klausimai ir atsakymai. Kokie yra grupės formavimosi etapai. Apibūdinkite pagrindinius grupės funkcionavimą veikiančius veiksnius. Kuo skiriasi formali grupė nuo neformalios. Kokie yra grupės ir komandos panašumai. Kokie yra grupės ir komandos skirtumai. Kuo nusakoma grupes struktūra. Kam reikalingos grupės normos ...
Teisės referatai, Referatas, 4 psl.
2015 12 02
Organizacijos elgsena ir personalo valdymas
Organizacijos elgsena ir personalo valdymas.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 03 05
Viešieji ryšiai. Organizacijos elgsena krizės metu
Įvadas. Organizacijų krizių komunikacija. Krizės samprata, priežastys ir ypatybės. Krizių komunikacijos planavimas. Komunikacijos krizės metu modeliai ir strategijos. Reputacija situacinės krizių komunikacijos teorijos aspektu. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 06 30
Organizacijos elgsenos bruožai
Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 psl.
2010 03 03
Organizacijos vystymo tikslai socializacija
Įvadas. Organizacijos kultūra ir klimatas ir jų įtaka organizacijos vystymui. Organizacijos kultūra. Organizacijos klimatas. Organizacijos kultūros ir klimato įtaka organizacijos vystymui. Organizacijos požiūrį į pokyčiusdarbuotojų socializacija organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2012 03 25
Įmonės marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Ledainių tinklo “Icy Dream” marketingo kompleksas. Organizacijos marketingo samprata. Marketingo vaidmuo. Organizacijos aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Tikslinė rinka. Segmentavimo strategija. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgsena. Vartotojo elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Produkto kūrimas. Rėmimas. Pozicionavimas. ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2014 03 26
Švyturys - Utenos alus įvazdžio analizė
Įvadas. Trumpas organizacijos apibūdinimas. Įmonės Uab „švyturys–utenos alus“ įvaizdžio elementų analizė. Organizacijos filosofija. Organizacijos istorija. Vizualinė išraiška. Organizacinė elgsena. Naudojama reklama. Palaikomi ryšiai su visuomene. Organizacijos kultūra. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 04 30
Įmonių rinkos pirkimo elgsena
Įmonių rinkos pirkimo elgsena. Įmonių rinkos dalyviai. Pagrindinės organizacijos pirkimo elgsenos charakteristikos. Organizacijos paklausos prigimtis (derived demand). Pagrindinės organizacijos pirkimo elgsenos charakteristikos (tęsinys). Pagrindinės organizacijos pirkimo elgsenos charakteristikos. Produktų tipai ir jų pirkimo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 05 13
Lyderio bruožai ir elgsena
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderio bruožai. Lyderių tipai. Lyderio elgsena organizacijos valdyme. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 psl.
2016 05 09
Įmonės įvaizdžio analizė Senukai
Įvadas. Organizacijos istorija. Vizualinė išraiška. Organizacinė elgsena. Organizacijos kultūra. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Verslo analizės, Analizė, 15 psl.
2013 09 13
Šiuolaikinės ir ateities organizacijos. Organizacinė elgsena: vertinimo aspektai
Įvadas. Organizacinės elgsenos samprata. Organizacinės elgsenos koncepcijos. Vertybės. Nuostatos. Suvokimas. Išmokimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Šiuolaikinės organizacijos, siekdamos išlikti intensyvėjančios konkurencijos sąlygomis imasi įvairių verslo pertvarkymo strategijų. Vienos stengiasi visokeriopai mažinti ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 04 16
Organizacijos įvaizdis ir reputacija
Organizacijos įvaizdis ir reputacija. Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio samprata Siauras apibrėžimas. Įvaizdžio samprata Skirtingos interpretacijos. Įvaizdžio charakteristika. Palankaus organizacijos įvaizdžio charakteristikos. Įvaizdžio tipologija. Įvaizdžio tipai (G. Cibulskis). Organizacijos įvaizdžio segmentai (S. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 06 14
Organizacinę elgseną formuojančių veiksnių aprašymas UAB „Lidl“
Įvadas. Organizacijos veiklos profilis, dydis, struktūra. UAB „Lidl“ istorija, įkūrėjai. Simboliai, uniforma. Interjeras, eksterjeras. Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas. 9. Konfliktai. Vadovavimas, vadovo asmeniniai bruožai. Sprendimų priėmimo formos. Organizacijos vystymo perspektyvos.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 03 12
Vartotojų elgsena ir prekių paklausa
Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Bendrojo ir ribinio naudingumo funkcijos ir kreivės. Prekių rinkinio pasirinkimas. Vartotojo abejingumo kreivė ir abejingumo kreivių rinkinys. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudos maksimizavimas. Vartotojo biudžeto pokyčio poveikis prekių paklausai. Kainų pokyčio poveikis prekių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 06 03
Vartotojų elgsenos įvertinimas
Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojo elgseną įtakojantys išoriniai ir vidiniai veiksniai. Vartotojų sprendimas pirkti ir sprendimo priėmimo procesas. Vartotojo sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų elgsenos vertinimas a. Jankausko iį „mahoma“. A. Jankausko iį „mahoma“ ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2013 01 09
Praktika įmonėje Avitela praktikos ataskaita
Baigiamosios praktikos įmonėje uab “avitela” ataskaita. Įvadas. Organizacijos verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos pokyčių svarba organizacijos verslo plėtrai. Vartotojų, partnerių, konkurentų elgsena. Organizacijos startegijos. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos inovacijų politika. Organizacijos veikloje ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2013 05 17
Gamintojo elgsena
Įvadas. I. Gamybos organizavimo formos. Ii. Gamybos funkcija. Iii. Gamybos išteklių skirstymas. Išvados. Išnagrinėsime organizacines gamybos formas, gamybos funkciją per trumpą laiką ir ilgesnį laikotarpį, numatysime sąlygas, reikalingas efektyviam gamybos veiksnių panaudojimui, išsiaiškinsime techninės pažangos, technologijų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 06 22
Organizacijų kultūra
Organizacijų kultūra. Kas yra organizacijų kultūra? Organizacijos kultūra – esminių vertybių sistema. Kartais sakoma, kad organizacijos kultūra – tai vidinis darbuotojo kompasas. Organizacijos kultūros elementai. Vizija Vertybės Darbuotojai Paveldas. Vizija. Atsiradus vizijai galima suformuoti aiškius tikslus. Vertybės. Vertybės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 05 04
Vartotojo elgsena ir naudingumo teorija
Vartotojo elgsena ir naudingumo teorija. Įvadas. Etapai padedantys suprasti vartotojo elgseną. Vartotojų elgsenos kaitos tendencijos. Demografinės situacijos pokyčiai ir jų įtaka marketingui. Geografinio persiskirstymo įtaka vartotojų elgsenai. Naujųjų technologijų įtaka vartotojų elgsenai. Vartotojo poreikiai. Abejingumo kreivė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 02 25
Organizacijos ir jos aplinkos struktūrizavimas referatas
Įvadas. Organizacijos struktūra. Organizacijos tikslai. Organizacijos atstovai. Darbų pasiskirstymas organizacijoje. Organizacijos Technologija. Organizacijos Valdymas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Aplinkos veiksniai. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 04 20
Vadovavimo stilius
Vadovavimo stilius. Iki šiol nėra vieningos vadovavimo stilių klasifikacijos. Liberalus stilius. Vadovas autokratas. Demokratiškas vadovas. Vadovavimo stilius formuojantys veiksniai. Vadovavimo stilius - įprastinė vadovo elgsenos su pavaldiniais maniera tam, kad juos įtakoti ir paskatinti siekti organizacijos tikslų. Vadovavimo stilius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2010 03 03
Politinis dalyvavimas tradicinė ir netradicinė politinė elgsena
Politinis dalyvavimas: tradicinė ir netradicinė politinė elgsena. Įžanga. Tradicinis politinis dalyvavimas. Netradicinis politinis dalyvavimas. “standartinis” politikos dalyvis. Aktyviai politikoje dalyvaujančių šalių praktika. Klientelizmas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 05 01
Organizacijos kultūra (2)
Įvadas. Kas yra organizacijos kultūra? Išoriniai ir vidiniai veiksniai, darantys įtaką organizacijos kultūrai. Organizacijos kultūrinis voratinklis. Organizacijos kultūros stiliai. Organizacijos kultūros poveikis jos veiklos rezultatams. Išvados. Verslo idėjos aprašymas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 10 04
Vartotoju elgsenos tyrimas
Įvadas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Saldainių gaminių vartotojų elgsenos tyrimo rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2013 01 15
Organizacijos kultūra skaidrės
Organizacijos kultūra. Kodėl tai svarbu ? Organizacijos kultūra – kas tai? Organizacijos kultūros istorija. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Subkultūros organizacijoje. Kultūros reikšmė. Organizacijos kultūros stiprumo laipsnis. Sutrikusios kultūros požymiai. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2010 03 03
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros bruožai ir funkcijos. Organizacijos kultūros tipologijos. Organizacijos kultūros lygiai ir parametrai. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2016 11 24
Pirkėjo Elgsena
Įvadas. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Šeima. Asmeniniai veiksniai. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Alternatyvų sprendimas. Produktų savybių įtaka apsisprendimo greičiu. Pirkėjo elgsena įvairiose šalyse. Asmeniniai faktoriai. Vartotojų ...
Marketingo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 06 24
Organizacijos kultūra ir jos skirtumai
Įvadas. Organizacijos kultūros sandara. Organizacijos kultūros keitimo procesai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros skirtumai įvairiose įmonėse. Organizacijos kultūra švediškoje įmonėje „IKEA“. Organizacijos kultūra įmonėje „Starbucks“. Veiksniai darantys įtaką organizacijos kultūros ypatybėms. ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2015 05 13
Organizacijos kultūros formavimas ir vystymas
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros struktūra. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos subkultūros. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūros praktinis pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 06 07
Vartotojų elgsena. Marketingo tyrimas
Smetoniškos dešros vartotojų elgsena. Įvadas. Darbo tikslas: parengti marketingo tyrimų projektą ir atlikti tyrimą. Darbo problema: tinkamas gebėjimas įvertinti iškilusias problemas. Tyrimo ataskaitos pristatymas. Tyrimo problema ir aktualumas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, tiriamieji klausimai ir tyrimo apimtis. Tyrimo planas. Duomenų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 05 24