Organizacijos ivaizdis ir tobulinimas

300 dokumentų
Organizacijos identitetas ir jos įvaizdis
Įvadas. Pagrindinių terminų paaiškinimas. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio tipologijos. Organizacijos įvaizdis ir prekinio ženklo įvaizdis. Organizacijos įvaizdis ir reputacija. Organizacijos įvaizdžio genezė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 10 29
Organizacijos įvaizdis
Vičiūnų restoranų grupė. Restorano Carskoje Selo organizacijos įvaizdis. Įvadas. Organizacija. Organizacijos rekvizitai. Padalinio rekvizitai. Tikslai. Įstaigos teikiamų paslaugų įvaizdis. Pavadinimas. Aptarnavimo ir maisto kokybė. Vartotojų įvaizdis. Vartotojo gyvenimo stilius. Vidinis įvaizdis. Vadovo įvaizdis. Personalo ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 06 08
Swot analizė restoranas
„Da Antonio“ vizitinė kortelė. Įvadas. Kompanijos kuriamo produkto įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Kompanijos vidinis įvaizdis. Vadovės įvaizdis. Personalo įvaizdis. Organizacijos vizualusis įvaizdis. Organizacijos socialinis įvaizdis. Išvados. „SWOT“ analizė.
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 12 07
Imonės įvaizdis
Įmonės įvaizdis. Įmonės ir organizacijos įvaizdis yra tas vaizdas, kurį apie ją susidaro partneriai, pirkėjai, klientai, įvairūs visuomenės sluoksniai. Svarbiausios pozityvaus įvaizdžio priemonės–žodiniai ir nežodiniai komunikaciniai gebėjimai. Įmonės įvaizdį kuria. Suformuoti palankų įvaizdį galima, jeigu bus ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2011 06 22
Organizacijos kultūra, įvaizdis, reputacija
Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos įvaizdis ir jo svarba. Įvaizdžio formavimas. Organizacijos reputacija. Reputacijos ir įvaizdžio formavimas įmonėje „novaturas“. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 01
Įvaizdis ir reputacija
Įvaizdis. ir reputacija. Turinis. Įvaizdis Organizacijos, korporacijos įvaizdis Teigiamo įvaizdžio nauda Reklama “Maxima”. Įvaizdis – tai žmonių ar jų grupių visuminis organizacijos suvokimas ir vertinimas. Organizacijos įvaizdis – tai interesų grupių suvokimas to. Prekių ženklų įvaizdis Korporacijos įvaizdis Produktų ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2014 05 21
Organizacijos įvaizdis savarankiškas
Organizacijos įvaizdis savarankiškas. Įvadas. Probleminis klausimas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas – atskleisti organizacinio įvaizdžio sąvoką. Tyrimo uždaviniai. Organizacijos įvaizdis. Išvados. Priedai. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 03 29
Įvaizdis ir jo kūrimas
Įvaizdis ir jo kūrimas. Įvadas. Įvaizdžio psichologija. Apranga ir įvaizdis. Bendravimas, svarbi įvaizdžio dalis. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba kuriant organizacijos įvaizdį. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modelis. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 05 05
Produkto įvaizdis visuomenėje
Kavinė Fast and Fresh foods. Įžanga. Produkto įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Kompanijos vidinis įvaizdis. Įmonės vadovo įvaizdis. Personalo įvaizdis. Vizualusis įvaizdis. Socialinis įvaizdis. Ssgg analizė. Išvados. Prieiga per internetą.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2012 12 11
Vartotojų nuomonės analizė Maxima
Santrauka. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Identitetas ir įvaizdis. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Išorinis įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Norimo įvaizdžio kūrimas. Kennedy ir įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. Organizacijos įvaizdžio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2013 11 26
Organizacijos įvaizdis ir reputacija
Organizacijos įvaizdis ir reputacija. Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio samprata Siauras apibrėžimas. Įvaizdžio samprata Skirtingos interpretacijos. Įvaizdžio charakteristika. Palankaus organizacijos įvaizdžio charakteristikos. Įvaizdžio tipologija. Įvaizdžio tipai (G. Cibulskis). Organizacijos įvaizdžio segmentai (S. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 06 14
Viešieji ryšiai
Įvaizdis. SSGG. Viešųjų ryšių priemonės. Kompanijos kuriamo produkto (teikiamos paslaugos) įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Kompanijos vidinis įvaizdis. Vadovo įvaizdis. Personalo įvaizdis. Organizacijos vizualusis įvaizdis.
Ekonomikos referatai, Referatas, 4 psl.
2010 03 03
Organizacijos įvaizdis aprašymas
Uždarosios akcinės bendrovės “x” įvaizdis.
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2016 09 12
Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas referatas
Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas referatas Turinys. Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas – Transporto įmonės įvaizdis. Tyrimo tikslas – Pateikti transporto įmonės įvaizdžio kūrimo principus. Tyrimo uždaviniai. Įmonės įvaizdžio samprata. Įvaizdžio reikšmė. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Transporto įmonės ...
Transporto referatai, Referatas, 23 psl.
2017 10 10
Organizacjos įvaizdis
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimo lygmenys. Organizacijos įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 19
Vertybės organizacijos kultūroje
Įvadas. Organizacijos kultūros vertybės ir jų įtaka valdymui. Įvaizdis ir sėkmė. Gero elgesio įtaka verslo komunikacijai. Verslo etinės nuostatos. Organizacijos stabilumą lemiantys veiksniai. Organizacijos kultūros vertybės tarptautiniu mastu. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 02 09
Įmonės įvaizdžio vertinimas
Uab „x“ įvaizdžio vertinimas: klientų nuomonės tyrimas. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Įmonės produkto įvaizdis. Įmonės vartotojo įvaizdis. Įmonės personalo įvaizdis. Įmonės vizualusis įvaizdis. Uab „x“ įvaizdžio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 05 17
Draudimo įmonės įvaizdžio analizė
Įvadas. Įmonės įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio strūktūra. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai. Prekinio ženklo įvaizdis. Įmonės personalo įvaizdis. Draudimo įmonės ergo lietuva įvaizdžio formavimas. Įmonės pristatymas. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 02 06
Sėkmingas įvaizdis
Įvadas. Pasiskirstymas, temos pasirinkimas ir apsisprendimas. Planas. Veikla. Įvaizdžio reikšmė ir kilmė. Įvaizdžio kūrimas. Kūno kalba. Sėkmingas įvaizdis susijęs ne vien su išoriniu grožiu. Įvaizdis darbo aplinkoje. Nuo ko priklauso sėkmingas įvaizdis? Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 01 28
SEB įvaizdžio analizė
Įvadas. Banko paslaugų vartotojai (tikslinė rinkaAB SEB banko tikslinė auditorija. AB SEB banko marketingo kompleksas. Organizacijos prekės ženklas ir jo pozicija rinkoje. Organizacijos kuriamo įvaizdžio apibrėžtis. Organizacijos įvaizdžio – identiteto – reputacijos tarpusavio priklausomybė. SEB banko identitetas. SEB banko ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 psl.
2015 02 23
Maistas vaikams Marmaluzi komunikacinė strategija
Veiklos apibrėžimas. Organizacijos aprašymas. Organizacijos logo. Organizacijos pranašumai ir silpnybės. Organizacijos produktai. Organizacijos pavadinimas. Vieta rinkoje. Kuriamas įvaizdis. Konkurentai. Maistelio kūdikiams gamintojas HIPP. „Marmaluzi“ produktų tikslinė auditorija. Komunikacinis planas. „Marmaluzi“ prekės ženklo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 06 09
Marketingo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Iį „jodrė“ marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Marketingo programos formavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 03 13
Mokyklos įvaizdis ir jo formavimas
Mokyklos įvaizdis ir jo formavimo ypatumai. Įvadas. Mokykla – tai organizacija. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio tipai. Mokyklos įvaizdžio formavimas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 21
Įvaizdis. Elgesio etika
Kas yra įvaizdis? Pirmasis įspūdis. Kaip pristayti save? Formalus pristatymas. Neformalus pristatymas. Pristaymas prieš didelę auditoriją. Jūsų balso skambesys. Pasiruošimas viešam pasisakymui. Kūno kalba. Kaip jūs spaudžiate ranką pasisveikindami? Punktualumas- ne tik karalių mandagumas.
Etikos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 07 02
Įvaizdis
Įvaizdis turi būti įtikinamas. Taip yra kai jis. Pagrįstas kokybiška informacija. Žmogaus įvaizdis atlieka. Žmogaus įvaizdis atlieka dvi funkcijas. Štai keletas sąvokų, kurios sudaro gerą įvaizdį. Patrauklus Disciplinuotas. Malonus Kūrybiškas. Nuovokus Mėgstąs tvarką. Nuolat tobulėjantis Pasirengęs dirbti. Jūsų išvaizda, ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 05 19
Įvaizdžio tyrimas
Uab „drogas“ įvaizdžio tyrimas. Santrauka. Uab "drogas" veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės įvaizdis teoriniu aspektu. Įmonės įvaizdžio esmė. Įmonės įvaizdį lemiantys veiksniai. Įmonės vartotojo įvaizdis. Įmonės vadovo įvaizdis. Įmonės vizualusis įvaizdis. Įmonės įvaizdžio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 05 10
Verslo procesų valdymas
Organizacijos aprašymas. „X“ charakteristika. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Organizacijos procesų valdymo tikslo nustatymas. Organizacijos procesų architektūra. Organizacijos proceso analizė. Organizacijos tobulinimo metodai vkv ir 6 sigma. Didžiausius nuostolius keliančių defektų nustatymas. Pasirinkto defekto sprendimas ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 psl.
2014 05 19
Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje
Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje. Įvadas. Gamyba. Gamybos organizacinės struktūros. Gamybos organizavimo gerinimas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos kontrolė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 04 03
Senatvės įvaizdžiai šiuolaikinėje visuomenėje
Įvadas. Sąvokos. Senų žmonių įvaizdžiai. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo įvaizdis. Vyresnio amžiaus žmonių – socialinės paramos gavėjų įvaizdis. Vyresnio amžiaus žmogaus, kaip fiziškai ir teisiškai bejėgės aukos, įvaizdis. Vyresnio amžiaus žmonių, kaip proginės pagarbos objektų, įvaizdis. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2015 06 15
Bmw įvaizdis
Bmw įvaizdzio analizė. Bmw ag. Pirmasis bmw automobilis. Visi bmw modeliai. Bmw įvaizdis lietuvoje. Renkantis naują transporto priemonę reikšmingą įtaką turi. Bmw kelia aplinkinių pavydą. Kas dažniausiai sėda prie seno bmw vairo. Faktai apie bmw.
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2012 11 26