Organizacijos kulturos analize

300 dokumentų
Kino pavasaris praktikos ataskaita
Įvadas. Kultūros organizacijos veiklos analizė. Kultūros organizacijos strateginio plano analizė. Kultūros organizacijos vidinė aplinka ir jos vertinimas. Kultūros organizacijos veiklos koordinavimo analizė ir vertinimas. Kultūros organizacijos socialinės atsakomybės vertinimas. Kultūros organizacijos ekonominių, finansinių ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2016 01 11
Kultūros tobulinimo galimybės
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai, lygiai ir funkcijos. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiprumas ir įtaka įstaigos veiklos efektyvumui. Organizacijos kultūros keitimo metodai ir priemonės. Všį tauragės ligoninės organizacijos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 psl.
2015 02 10
Organizacijos UAB TEO kultūros analizė
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata ir reikšmė. Organizacijos kultūros bruožai ir tipai. Organizacijos UAB „Teo“ kultūros tyrimo analizė. Tyrimo metodika. Įmonės charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Anketa (1 priedas).
Komunikacijų referatai, Referatas, 16 psl.
2017 01 24
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros bruožai ir funkcijos. Organizacijos kultūros tipologijos. Organizacijos kultūros lygiai ir parametrai. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2016 11 24
Organizacinės kultūros formavimas ir vystymas
Organizacijos kultūros formavimas ir vystymas. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros struktūra. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos subkultūros. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūros praktinis pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 06 07
Įmonės organizacijos kultūra
Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros savybės. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros išoriniai elementai. „Circle events malta“ organizacijos kultūros analizė. Įmonės „Circle Events Malta“ aprašymas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 04 15
Organizacijos kultūros gerinimas statybos įmonėje
Santrauka. Lentelės. Paveikslai. Įvadas. Organizacijos kultūros ir jos gerinimo teoriniai aspektai. Kultūros ir organizacinės kultūros esmė. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos kultūros įtaka įmonės veiklai. Organizacijos kultūros tyrimas statybos įmonėje. Statybos įmonės ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2013 11 14
Organizacijos kultūra skaidrės
Organizacijos kultūra. Kodėl tai svarbu ? Organizacijos kultūra – kas tai? Organizacijos kultūros istorija. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Subkultūros organizacijoje. Kultūros reikšmė. Organizacijos kultūros stiprumo laipsnis. Sutrikusios kultūros požymiai. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2010 03 03
Organizacijos kultūros formavimas ir vystymas
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros struktūra. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos subkultūros. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūros praktinis pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 06 07
Kultūros tyrimas
Organizacijos kulturos tyrimas. Įmonė prekiaujanti drabužiais. Vadas. Organizacijos pristatymas. Filialai. Valdymo struktūros schema. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 31 psl.
2012 11 06
Organizacijos kultūra ir jos skirtumai
Įvadas. Organizacijos kultūros sandara. Organizacijos kultūros keitimo procesai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros skirtumai įvairiose įmonėse. Organizacijos kultūra švediškoje įmonėje „IKEA“. Organizacijos kultūra įmonėje „Starbucks“. Veiksniai darantys įtaką organizacijos kultūros ypatybėms. ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2015 05 13
Organizacijos kultūra referatas (2)
Įvadas. Organizacija - socialinė sistema. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros tipai. Organizacinės kultūros vertybės. Išvados. 10 naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 09
Darbuotojai. kultūrų skirtumai organizacijose
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros pokyčiai ir funkcijos. Nacionalinės kultūros įtaka organizacijos kultūrai. Darbuotojas organizacijos kultūroje. Kultūrų skirtumų palyginimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 24 psl.
2015 11 30
Organizacijos kultūra
Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Oragnizacijos kultūros formavimas. Organizacijos kultūros elementai. Orhanizacijos kultūros vertybės. Ceremonija. Ceremonijos scenarijus. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 12 18
Organizacinės kultūros analizė
Viešbučio organizacinės kultūros tyrimas. Įvadas. Darbuotojų žinios apie organizacijoje skelbiamus vertybes, tikslus, išskirtinius simbolius,viziją ir misiją, taisykles ir normas, istoriją. Organizacijos organizacinės kultūros vertybės. Organizacijoje skelbiamos vizijos ir misijos. Organizacijos ceremonijos ir ritualai. Kuo ...
Vadybos analizės, Analizė, 19 psl.
2012 10 08
Organizacijos kultūra, vertybės
Turinys. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros samprata ir struktūra. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūra ir jos subkultūros. Organizacijos kultūrų tipai. Kultūros gyvavimo etapai. Kultūros susikūrimas ir išsaugojimas. Kaip darbuotojai susipažįsta su kultūra. Etiketas kaip organizacijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 02 13
Organizacijos kultūra referatas
Įvadas. Organizacijos kultūros įvairovė. Organizacijos vertybės. Darbo vertybė gyvenime. Vertybės – kultūros pagrindas. Organizacijos kultūros formavimosi. Ką daro kultūra organizacijoje? Organizacijos kultūros kitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 06 12
Organizacinė kultūra ir jos vertybės
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacinės kultūros struktūra, segmentai ir funkcijos. Organizacijos vertybės. Organizacijos strategijos ryšys su vertybėmis, jų komunikavimas. Organizacijos vertybių tipai. Organizacinių kultūrų pavyzdžiai. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2014 09 30
Organizacijos kultūra ir vertybės
Įvadas. Organizacijos vertybės. Vertybių samprata strategijos kontekste. Vertybių derinimo problematika. Organizacijos kultūros samprata, klasifikacija ir valdymas. Organizacijos kultūros poveikis darbuotojų tarpusavio santykiams. Organizacijos kultūros poveikis konfliktų valdymui. Organizacijos kultūros tyrimai. Konfliktų vengimas ir ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2014 09 04
Organizacijos kultūra (2)
Įvadas. Kas yra organizacijos kultūra? Išoriniai ir vidiniai veiksniai, darantys įtaką organizacijos kultūrai. Organizacijos kultūrinis voratinklis. Organizacijos kultūros stiliai. Organizacijos kultūros poveikis jos veiklos rezultatams. Išvados. Verslo idėjos aprašymas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 10 04
Organizacijos kultūra VGTU
Organizacijos kultūra. Įvadas. Organizacijos kultūrą galima apibrėžti kaip organizacijos nariams būdingų poreikių ir lūkesčių. Organizacijos kultūros modelį galima palyginti su ledkalniu. Penkių veiksnių derinys. Valdžios tolygumas Neapibrėžtumų vengimas Individualizmas prieš kolektyvizmą Vyriškumas prieš moteriškumą ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 08 19
Vertybės organizacijos kultūroje
Įvadas. Organizacijos kultūros vertybės ir jų įtaka valdymui. Įvaizdis ir sėkmė. Gero elgesio įtaka verslo komunikacijai. Verslo etinės nuostatos. Organizacijos stabilumą lemiantys veiksniai. Organizacijos kultūros vertybės tarptautiniu mastu. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 02 09
Organizacijos vystymosi valdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ pavyzdžiu)
Įvadas. Organizacijos vystymosi valdymas. Organizacijos vystymosi samprata bei vystymosi etapai. Organizacijos vystymosi ir funkcionavimo santykis. Kultūra organizacijos vystymosi kontekste. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tyrimas. Organizacijos kitimas valdymo kontekste. Valdymo proceso samprata. Valdymo sprendimų ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 105 psl.
2015 01 22
Organizacijos kokybės lygio vertinimas
Įvadas. Teoriniai kokybės vadybos aspektai. Kokybės samprata ir esmė. Kokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms. Organizacijos kokybės lygio vertinimas. Organizacijos konkurencinio kokybės lygio vertinimas. Kokybės išlaidų samprata. Padėties rinkoje kokybės srityje analizė. Organizacijos kokybės kultūros vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 12 04
Organizacijos kultūros tyrimas organizacines elgsenos savarankiškas darbas
Įvadas. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Iį „ vinita plius“ gharakteristika. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Riedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 psl.
2016 04 14
Darbo kultūra
Įvadas. Organizacijos darbo kultūros samprata. Organizacijos kultūros lygiai. Asmens įtaka organizacijos kultūrai. Grupės įtaka individo požiūriu. Organizacijos klimatas. Kultūros keitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 04 27
Organizacijos vystymo tikslai socializacija
Įvadas. Organizacijos kultūra ir klimatas ir jų įtaka organizacijos vystymui. Organizacijos kultūra. Organizacijos klimatas. Organizacijos kultūros ir klimato įtaka organizacijos vystymui. Organizacijos požiūrį į pokyčiusdarbuotojų socializacija organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2012 03 25
Organizacija, kurioje norėčiau dirbti (2)
Įvadas. Organizacijos idėjos generavimas. Organizacijos idėjų pristatymas. Prioritetų sulyginimo metodas. Atrinktos organizacijos idėjos charakteristika. Poreikiai, kuriuos verslo kūrėjai siekia patenkinti. Organizacinės aplinkos analizė. Tiesioginės aplinkos analizė. Netiesioginės aplinkos analizė. Pasirinktos organizacijos idėjos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2015 11 20
Kauno „Saulės“ gimnazijos kultūros tyrimas
Įvadas. Kauno „Saulės“ gimnazijos pristatymas. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Ekonomikos ir teisės fakulteto ir studentų bendrabučio organizacijos kultūros tyrimo kriterijų matrica. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 psl.
2014 11 16
Organizacija, kurioje norėčiau dirbti
Įvadas.Organizacijos idėjų pristatymas. Organizacijos idėjų palyginimas ir atranka. Atrinktos organizacijos idėjos charakteristika. Poreikiai, kuriuos verslo kūrėjai siekia patenkinti. Organizacijos aplinkos analizė. Tiesioginės aplinkos analizė. Netiesioginės aplinkos analizė. Pasirinktos organizacijos idėjos SSGG analizė. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 21 psl.
2013 10 20